Kolumna Odsetek kosztu optymalnego w strategii ustalania stawek

Wyświetla porównanie kosztu rzeczywistego strategii ustalania stawek do jej kosztu optymalnego w zakresie dat raportu. Wartość jest obliczana jako iloraz kosztu rzeczywistego i kosztu optymalnego.

Przykład:

  • Wartość 100% wskazuje, że koszt rzeczywisty jest dokładnie zgodny ze strategią ustalania stawek.

  • Wartość mniejsza niż 100% wskazuje, że skuteczność strategii ustalania stawek jest powyżej założeń.

  • Wartość większa niż 100% wskazuje, że skuteczność strategii ustalania stawek jest poniżej założeń.

Więcej informacji o analizowaniu skuteczności strategii ustalania stawek.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Bid_strategy_percent_of_optimal_cost.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Wykonaj jedną z tych czynności:

  2. Wybierz zakres czasowy.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?