Kolumna % kosztu optymalnego

Zawiera porównanie kosztu rzeczywistego strategii ustalania stawek do jej kosztu optymalnego w zakresie dat raportu. Wartość jest obliczana jako koszt rzeczywisty / koszt optymalny.

Na przykład:

  • Wartość 100% wskazuje, że koszt rzeczywisty jest dokładnie zgodny ze strategią ustalania stawek.

  • Wartość mniejsza niż 100% wskazuje, że skuteczność strategii ustalania stawek jest powyżej założeń.

  • Wartość większa niż 100% wskazuje, że skuteczność strategii ustalania stawek jest poniżej założeń.

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów ze strategiami ustalania stawek w DS.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Wykonaj jedną z tych czynności:

  2. Wybierz zakres czasowy.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?