Kolumna Min. stawka

The lowest bid that a bid strategy can make for a biddable item.

Element z możliwością określenia stawki domyślnie dziedziczy ustawienie minimalnej stawki ze strategii ustalania stawek i w tej kolumnie pojawia się odziedziczona wartość. Jeśli zastąpisz ustawienie strategii ustalania stawek:

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Keyword_min_bid.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe lub Cele▼, a następnie Grupy produktów.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Jeśli przejdziesz na poziom reklamodawcy i wyświetlisz tę kolumnę:

  • W kolumnie pojawi się --- w przypadku grup reklam na kontach wyszukiwarek innych niż Google Ads.

  • Nie możesz zmienić wartości w tej kolumnie. Aby móc ją edytować, przejdź do określonego konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?