Kolumna Stan strategii ustalania stawek

Kolumna Stan strategii ustalania stawek ułatwia diagnozowanie i naprawianie błędów uniemożliwiających optymalne działanie strategii. Aby jej używać, dodaj ją do tabeli raportowania strategii ustalania stawek lub elementu z możliwością określenia stawki.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:

 2. Wybierz zakres czasowy.

 3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

 4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

 5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

 6. Kliknij Zastosuj.

Informacje podane w tej kolumnie różnią się nieco w zależności od rodzaju wyświetlanej tabeli raportowania.

 • Tabela raportowania Strategie ustalania stawek – kolumna stanu strategii ustalania stawek zawiera jeden z tych komunikatów:
  • Ograniczone przez maks. stawkę
  • Ograniczone przez min. stawkę
  • Ograniczone przez pozycję
  • Ograniczone przez maks. CPA
  • Ograniczone przez min. ROAS
  • Znaczne wydatki z tymczasowych pozycji nowych słów kluczowych
  • Ograniczone przez brak przesłanych konwersji offline

  Aby uzyskać więcej informacji, najedź na komunikat. Jeśli strategię ustalania stawek coś ogranicza, na przykład stawka maksymalna, możesz kliknąć komunikat, a Search Ads 360 przeniesie Cię do miejsca, w którym możesz naprawić dany problem.

  The Bid strategy health column.
 • Tabela raportowania elementu z możliwością określenia stawki – kolumna stanu strategii ustalania stawek zawiera opis czynności, którą należy wykonać, by naprawić problem.

Jeśli na przykład strategia ustalania stawek określa stawkę maksymalną, która zawsze będzie za niska dla niektórych słów kluczowych, w kolumnie Stan strategii ustalania stawek na stronie strategii ustalania stawek zobaczysz informację Ograniczone przez stawkę maksymalną. Jeśli klikniesz ten komunikat, Search Ads 360 wyświetli stronę słów kluczowych z filtrem obejmującym tylko ograniczone słowa kluczowe. Komunikat w kolumnie Stan strategii ustalania stawek będzie wówczas podawał czynność niezbędną do rozwiązania problemu.

Jeśli ze skutecznością strategii ustalania stawek nie ma żadnych problemów, kolumna zawiera --- (myślniki).

Więcej informacji o analizowaniu skuteczności strategii ustalania stawek.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?