Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Raport na temat konwersji Floodlight

Search Ads 360 i Campaign Manager 360 korzystają ze wspólnych aktywności Floodlight

Każdy reklamodawca Search Ads 360 i powiązany z nim reklamodawca Campaign Managera 360 mają ten sam zestaw tagów, aktywności i ustawień Floodlight, który służy do raportowania konwersji. Dzięki temu można śledzić konwersje z reklam displayowych i reklam w wyszukiwarce za pomocą 1 zestawu tagów. Oprócz tego ścieżki konwersji na wielu kanałach zliczają konwersje tylko raz (np. w przypadku konwersji, które rozpoczynają się od kliknięcia reklamy displayowej i kończą kliknięciem w płatnych wynikach wyszukiwania, udział w konwersji zostanie przypisany ostatniemu kliknięciu w płatnych wynikach wyszukiwania).

Po skonfigurowaniu udostępnionej konfiguracji Floodlight może upłynąć kilka godzin, zanim aktywności Floodlight pojawią się we właściwościach odpowiedniego reklamodawcy Search Ads 360.

Uwaga: w usłudze Campaign Manager 360 reklamodawcy z tej samej agencji mogą mieć wspólne konfiguracje Floodlight, które odzwierciedlające sposób porządkowania jednostek reklamowych przez agencję. Jeśli tak jest w przypadku Twojej agencji, wszyscy reklamodawcy Campaign Managera 360 i Search Ads 360 korzystający z tej samej konfiguracji Floodlight będą do raportowania konwersji używać tego samego zestawu tagów, aktywności i ustawień Floodlight.

Różnice podczas tworzenia aktywności Floodlight

Aktywności Floodlight utworzone w Search Ads 360 pojawiają się w usłudze Campaign Manager 360 i odwrotnie.

Gdy tworzysz aktywność Floodlight w Search Ads 360, usługa ta automatycznie konfiguruje zaawansowane właściwości opisane w tabeli poniżej. Nie możesz wyświetlać ani edytować tych właściwości w Search Ads 360, ale możesz to zrobić w usłudze Campaign Manager 360.

Nazwa pola aktywności Floodlight Wartość
Metoda liczenia (dla aktywności) Standardowa
Metoda liczenia (dla transakcji) Transakcje
Ciąg tagu aktywności: Cat = Użyj wartości wygenerowanej automatycznie
Minimalna liczba wyświetleń 1
Dodatkowe pola transakcji transaction_id oraz value

Różnice w raportowaniu konwersji Floodlight

Mimo że można używać tych samych zestawów tagów i aktywności do śledzenia konwersji z reklam displayowych, wideo i w płatnych wynikach wyszukiwania, Search Ads 360 raportuje tylko konwersje przypisywane aktywnościom w płatnych wynikach wyszukiwania. Jeśli aktywność Floodlight o nazwie „Strona z podziękowaniem” zarejestruje np. 10 konwersji – 5 przypisanych do reklam displayowych i 5 przypisanych do reklam w wyszukiwarce – raport Search Ads 360 podzielony według aktywności Floodlight pokaże tylko 5 konwersji przypisanych do aktywności w płatnych wynikach wyszukiwania.

Aby uzyskiwać raporty uwzględniające wszystkie konwersje przypisane do innych kanałów – w tym konwersje z reklam displayowych i wideo – wygeneruj w usłudze Campaign Manager 360 raporty, które uwzględniają dane z płatnych wyników wyszukiwania.

Instrukcje Floodlight nie są stosowane w usłudze Campaign Manager 360

Za pomocą instrukcji Floodlight możesz zarządzać sposobem raportowania w Search Ads 360 danych z konkretnej aktywności Floodlight, nie zmieniając tej aktywności. Możesz np. skorzystać z instrukcji Floodlight, aby przeliczać walutę używaną w raportach dotyczących określonej aktywności lub spowodować, że Search Ads 360 podkreśli znaczenie wybranych działań, przypisując priorytet (wagę) tagowi Floodlight.

Instrukcje Floodlight nie są stosowane w usłudze Campaign Manager 360. Wyniki ich działania są widoczne tylko w raportach Search Ads 360.

Przykład udostępniania danych Floodlight

Tag Google i fragment kodu zdarzenia Floodlight na stronie z podziękowaniami

Oto tag Google z fragmentem kodu zdarzenia Floodlight umieszczony na stronie, która potwierdza dokonanie zakupu. Ten tag mógł zostać utworzony w usłudze Search Ads 360 lub Campaign Manager 360 i dodany do witryny.

<!-- 
Start of global snippet: Please do not remove
Place this snippet between the <head> and </head> tags on every page of your site.
-->
<!-- Google Tag (gtag.js) - DoubleClick -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-1234567"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'DC-1234567');
</script>
<!-- End of global snippet: Please do not remove -->

<!--
Event snippet for Thank You on http://www.example.com/thanks: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking. 
Creation date: 11/01/2017
-->
<script>
 gtag('event', 'purchase', {
   'allow_custom_scripts': true,
   'value': '[Revenue]',
   'transaction_id': '[Order ID]',
   'send_to': 'DC-1234567/group1/thank123+transactions',
   'u1': '[Custom Floodlight variable]'
 });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=1234567;type=group1;cat=thank123;
qty=1;cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;
ord=[Order ID]?" width="1" height="1" alt="">
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Gdy użytkownik zrealizuje zakup i przejdzie na stronę z podziękowaniem, fragment kodu zdarzenia Floodlight w tagu Google zarejestruje zakup i wyśle dane do powiązanej aktywności Floodlight. Oprócz śledzenia łącznego przychodu ze sprzedaży aktywność Floodlight śledzi:

  • Czy ostatnie kliknięcie, które skutkowało wizytą, pochodziło z reklamy displayowej czy reklamy w płatnych wynikach wyszukiwania.

  • Czy na wcześniejszych etapach ścieżki występowały kliknięcia innych reklam displayowych i reklam w sieci wyszukiwania.

Te dane są dostępne w raportach Campaign Managera 360, a jeśli konwersja zostanie przypisana płatnemu wyszukiwaniu, są też dostępne w Search Ads 360.
Floolight tags record data on a web page and then pass the data to a Floodlight activity.

W jaki sposób dane wyświetlają się w Search Ads 360

W tym przykładzie załóżmy, że klient wyszukał słowo kluczowe „koszule”, kliknął płatny wynik wyszukiwania i kupił koszulę. Aby zobaczyć te dane w Search Ads 360, możesz przejść do kampanii zawierającej słowo kluczowe koszule, kliknąć kartę Słowa kluczowe, podzielić dane na segmenty według aktywności Floodlight i wyświetlić dane dotyczące słowa kluczowego koszule.

Zobaczysz, że liczba transakcji dla aktywności Floodlight na stronie z podziękowaniem zwiększyła się o 1. Zobaczysz też dodatkowy koszt i przychody powiązane z konwersją.

Słowa kluczowe Grupa aktywności Floodlight Aktywność Floodlight Transakcja Koszt Przychody
koszule Potwierdzenie sprzedaży Strona z podziękowaniem 614 309,79 1135,00 USD

Jeśli konwersja nie została przypisana reklamie w płatnych wynikach wyszukiwania, dane o tej konwersji nie będą widoczne w Search Ads 360.

W jaki sposób dane wyświetlają się w usłudze Campaign Manager 360

W tej usłudze dane możesz wyświetlać w 1 z tych sposobów:

  • Dodaj wymiary i dane płatnego wyszukiwania do raportów standardowych z użyciem Kreatora raportów, a potem wygeneruj raport. Dla każdej aktywności Floodlight raport standardowy zawiera liczbę konwersji przypisanych płatnemu wyszukiwaniu wraz z liczbą konwersji przypisanych reklamom displayowym.

    W podanym wyżej przykładzie zobaczysz, że liczba konwersji z płatnego wyszukiwania zwiększyła się o 1.

    Pamiętaj, że w raportach standardowych jest używany model atrybucji oparty na ostatnim kliknięciu – cały udział w konwersji jest przypisywany ostatniemu kliknięciu poprzedzającemu wizytę klienta na Twojej stronie. Za pomocą Narzędzia do modelowania atrybucji w usłudze Campaign Manager 360 możesz porównywać różne modele przypisywania udziału w konwersji reklamom displayowym, reklamom w wyszukiwarce oraz innym kanałom.

  • Wygeneruj raport ścieżek wielokanałowych, aby wyświetlić raport o reklamach displayowych, reklamach Search Ads 360, reklamach multimedialnych i tagach śledzenia kliknięć, które przyczyniły się do konwersji w pewnym miejscu na ścieżce konwersji.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9121888742606707354
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true