Kolumna Docelowy CPA

Podaje docelową wartość CPA ustawioną w strategii ustalania stawek z docelowym kosztem działania. Aby osiągnąć wartość docelową, DS zwiększa i zmniejsza stawki zależnie od relacji między rzeczywistym a docelowym CPA.

Docelowy CPA określasz przy tworzeniu lub edytowaniu strategii ustalania stawek.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Bid_strategy_target_CPA.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. W lewym okienku nawigacji kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Wybierz zakres dat.

  4. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

  5. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  6. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?