Kolumna Parametr 2

Zawiera wartość właściwości param2 słowa kluczowego, używanej przez Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo! Gemini, by dynamicznie zmieniać tekst reklam na podstawie słowa kluczowego pasującego do zapytania klienta.

Dowiedz się więcej o prawidłowych wartościach tego parametru.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam Google Ads, Microsoft Advertising lub Yahoo! Gemini.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Kolumna Parametr 2 nie jest dostępna na kontach Baidu i Yahoo! Japan. Jeśli ustawisz zakres na reklamodawcę i ją wyświetlisz, przy tych kontach pojawią się myślniki (--). Tej wartości nie można edytować.

W przypadku wybrania dowolnego zakresu na kontach Google Ads, Microsoft Advertising lub Yahoo! Gemini myślniki (--) mogą się też pojawić, jeśli nie określono żadnej wartości. Możesz jednak kliknąć ikonę ołówka  w wierszu, by ją edytować.  

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?