Search Ads 360'a genel bakış

Toplu sayfa

Toplu sayfa, Search Ads 360'ta kampanyaları, reklam gruplarını, anahtar kelimeleri ve diğer öğeleri oluşturmak veya düzenlemek için kullanılan verileri içeren bir e-tablodur.

Oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz her bir öğe türü için toplu sayfanın belirli bir sütun grubu içermesi ve sütunların belirli, önceden tanımlanmış adlarla etiketlenmesi gerekir. Hangi sütunların ve adların gerektiğini görmek için toplu sayfa şablonlarını veya güncellemek istediğiniz öğeleri içeren Düzenlenebilir bir raporu indirebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?