Dlaczego potrzebuję unikalnego reklamodawcy w usłudze Campaign Manager?

Między reklamodawcą w Search Ads 360 a reklamodawcą w usłudze Campaign Manager zawsze występuje relacja jeden do jednego. Dzięki temu Search Ads 360 może korzystać z konfiguracji tagów Floodlight danego reklamodawcy w usłudze Campaign Manager, a tym samym raportować konwersje. Zmapowanie dwóch reklamodawców w Search Ads 360 na tego samego reklamodawcę w usłudze Campaign Manager uniemożliwiłoby raportowanie danych o niepowtarzalnych konwersjach uzyskiwanych przez każdego z nich.

Gdy połączysz reklamodawcę Search Ads 360 z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager, utworzysz konta wyszukiwarki Search Ads 360 i zaczniesz trafikować dane do tych wyszukiwarek, nie możesz całkowicie odłączyć kont. Jeśli musisz zmienić powiązanie pomiędzy reklamodawcą w usłudze Campaign Manager a w Search Ads 360, skontaktuj się z działem obsługi klienta, gdzie uzyskasz pomoc dotyczącą alternatywnego rozwiązania.

Udostępnianie konfiguracji tagów Floodlight wielu reklamodawcom w Search Ads 360

Jeśli chcesz, by wielu reklamodawców w Search Ads 360 miało tę samą konfigurację tagów Floodlight, wciąż musisz ich powiązać z unikalnymi reklamodawcami w usłudze Campaign Manager, ale możesz im udostępnić konfigurację tagów i aktywności Floodlight jednego z tych reklamodawców. Przykład:

  1. Masz reklamodawcę w Search Ads 360 (Reklamodawca 1 w Search Ads 360), który jest powiązany z unikalnym reklamodawcą w usłudze Campaign Manager (Reklamodawca 1 w usłudze Campaign Manager).
  2. Tworzysz nowego reklamodawcę w Search Ads 360 (Reklamodawca 2 w Search Ads 360) i chcesz mu przydzielić konfigurację tagów Floodlight Reklamodawcy 1 w usłudze Campaign Manager.
  3. Musisz utworzyć nowego reklamodawcę w usłudze Campaign Manager (Reklamodawca 2 w usłudze Campaign Manager) i powiązać go z Reklamodawcą 2 w Search Ads 360. Potem udostępniasz Reklamodawcy 2 w usłudze Campaign Manager konfigurację Floodlight Reklamodawcy 1 w usłudze Campaign Manager.
    Reklamodawca 1 w Search Ads 360Reklamodawca 2 w Search Ads 360 są teraz powiązani z różnymi reklamodawcami w usłudze Campaign Manager, ale mają konfigurację i aktywność Floodlight Reklamodawcy 1 w usłudze Campaign Manager.
Reklamodawca w usłudze Campaign Manager, który udostępnia ustawienia Floodlight, jest reklamodawcą źródłowym (w naszym przykładzie to Reklamodawca 1 w usłudze Campaign Manager). Jeśli go usuniesz, informacje o Floodlight znikną z ustawień wszystkich odpowiednich reklamodawców w Search Ads 360. Po usunięciu przykładowego Reklamodawcy 1 w usłudze Campaign Manager informacje o Floodlight w ustawieniach Reklamodawcy 1 w Search Ads 360Reklamodawcy 2 w Search Ads 360 także zostaną usunięte (łącznie z ustawieniami śledzenia konwersji offline).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?