Kolumna Średnia pozycja

Podaje ważoną średnią pozycję reklam w zakresie czasowym raportu. Na przykład wartość 1 oznacza pozycję 1, a wartość 1,7 oznacza średnią pozycję między 1 a 2.

W tabeli raportowania o słowach kluczowych ta kolumna podaje średnią pozycję wyświetleń przypisanym poszczególnym słowom.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Avg_pos.

Baidu: średnia pozycja słów kluczowych może nie być zgodna z Search Ads 360

Baidu i Search Ads 360 inaczej obliczają średnią pozycję. W niektórych przypadkach średnia pozycja raportowana w Baidu może nie odpowiadać średniej pozycji zgłaszanej w Search Ads 360.

 

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy, konta wyszukiwarki, strategii ustalania stawek lub etykiety.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. W przypadku strategii ustalania stawek i etykiet ta kolumna pojawia się domyślnie.

    W innych przypadkach kliknij kartę Konta wyszukiwarek, Kampanie, Grupy reklam, Słowa kluczowe, Reklamy lub Zasoby reklamoweSzablony reklam.
    Kolumna pojawi się domyślnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?