Para birimleri ve saat dilimleri

Search Ads 360'taki para birimleri

Search Ads 360 ajanslarının, reklamverenlerinin ve motor hesaplarının her biri kendi para birimi ayarlarına sahiptir. Search Ads 360'ta bir raporu görüntülediğinizde parasal değerler kapsama aldığınız bileşenin para biriminde olur:

 • Ajans düzeyindeki raporlar ajansın para birimindedir.
  Bir ajansta farklı para birimlerine sahip reklamverenler varsa Search Ads 360, ajans düzeyindeki bir raporda bunların tümünü ajansın para birimine dönüştürür.

 • Reklamveren düzeyindeki raporlar reklamverenin para birimindedir.
  Bir reklamverende farklı para birimlerine sahip motor hesapları varsa Search Ads 360, reklamveren düzeyindeki bir raporda bunların tümünü reklamverenin para birimine dönüştürür.

 • Motor hesabı düzeyindeki raporlar motor hesabının para birimindedir.

Bir Search Ads 360 raporunda kullanılan para birimini belirlemek için raporda para birimi simgelerini arayın.

Monetary metrics in the scorecard and reporting table specify currency.

İndirilen raporlar

Bir rapor indirirken veya indirmeyi programladığınızda, Sütunlar listesinde yaptığınız seçim raporda görünen para birimini belirler:

 • Düzenlenebilir sütunlar (yeniden yüklemek için): Parasal değerler motor hesabının para birimi cinsindendir.
  Örneğin, EngineAccount1 ürününde CampaignA'yı indirirseniz, CampaignA'nın tüm parasal değerleri EngineAccount1 tarafından kullanılan para birimi cinsinden gösterilir.
   
 • Şu anda tabloda görünen (raporlama için): Parasal değerler, kapsama aldığınız bileşenin para birimindedir.
  Örneğin, reklamvereni kapsadıysanız ve bir rapor indirirseniz, tüm parasal değerler reklamverenin para birimi cinsindendir.

Ondalık ayırıcı: Virgül veya nokta

Search Ads 360 kullanıcı arayüzünde, para birimlerinin görüntülenme biçimini Google Hesabınızdaki yerel ayar belirler. Örneğin:

Reklamveren para birimi Yerel ayar Görüntüleme biçimi
$ Fransızca - Kanada 1.00 (ondalık basamakları nokta ayırır)
$ Fransızca - Fransa 1,00 (ondalık basamakları virgül ayırır)
Fransızca - Kanada 1.00
Fransızca - Fransa 1,00


Formüllerde, biçim yalnızca bir statik para birimi tutarı girdiğinizde önemlidir. Örneğin, bir formüle sabit bir parasal tutar girerseniz tutarı paraya dönüştürmek için to_money formülüne ihtiyacınız olacaktır. Daha önce kullandığınız parasal biçimi kullanabilirsiniz, ancak ondalık ayırıcı olarak virgülü kullanırsanız tutarı tırnak içinde belirtin. Şu iki formül eşdeğerdir:
if(Cost > to_money(100.00), "coût élevé", "--")
if(Cost > to_money("100,00"), "coût élevé", "--")

Bu iki formül de eşdeğerdir:
to_money(Clicks * to_money(",02"))
to_money(Clicks * .02)

Aşağıdaki formül, yerel ayarınızla hangi ayırıcı kullanılırsa kullanılsın aynı şekilde çalışır:
if(Cost > Revenue, "coût élevé", "--")

Toplu e-tablolarda, ondalık basamakları ayırmak için her zaman bir nokta kullanılır.

Para birimi en iyi uygulaması

Campaign Manager raporlarının Search Ads 360 raporlarıyla eşleşmesini istiyorsanız her şeyin tek bir para biriminde olmasını sağlayın. Örneğin, geliri hem ABD doları hem de Kanada doları cinsinden izliyorsanız her bir para birimi için ayrı Campaign Manager reklamverenleri, Search Ads 360 reklamverenleri ve Search Ads 360 motor hesapları oluşturun.

Bu, raporlama verilerinizi tüm düzeylerde analiz etmenizi ve karşılaştırmanızı kolaylaştırır.

Search Ads 360'ta para birimleri nasıl atanır?

 • Search Ads 360 ajans ve reklamveren para birimleri, ajans/reklamveren oluşturulurken ayarlanır.

 • Search Ads 360 motor hesabı para birimi, moturun para biriminden alınır ve motor hesabı oluşturulurken ayarlanır.

Bu para birimleri, oluşturma işleminden sonra değiştirilemez.

Para birimleri ve Floodlight işlem etiketleri

Sitenizdeki bir işlemin gelirini bildirmek için Floodlight işlem etiketlerini kullanabilirsiniz. Floodlight etiketi, basit bir şekilde gelirin işlenmemiş sayısal değerini bildirir.

Campaign Manager'da, Ücretli Arama raporları bu işlenmemiş sayısal değerin Campaign Manager hesabının para biriminde olduğunu kabul eder.

Benzer bir şekilde, varsayılan olarak Search Ads 360 de Floodlight değerlerinin Campaign Manager hesabının para biriminde olduğunu kabul eder. Değerleri farklı bir para birimine dönüştürmek için Search Ads 360 Floodlight talimatlarını kullanabilirsiniz. Floodlight talimatlarının yalnızca Search Ads 360 raporları için geçerli olduğunu, Campaign Manager tarafından kullanılmadığını unutmayın.

Örneğin:

 1. Campaign Manager hesabının para birimi avrodur.
 2. Bu hesapta bir Campaign Manager reklamvereni için Floodlight satış etkinliği oluşturup etkinliğin etkinlik snippet'ini sitenize eklersiniz.
 3. Etkinlik snippet'i, 1.300 değerinde geliri olan bir işlem bildirir.
 4. Campaign Manager'da bir Ücretli Arama raporu çalıştırdığınızda 1.300 değerini görürsünüz.
 5. Search Ads 360'ta, Floodlight satış etiketini içeren reklamverenin para birimi İngiliz sterlinidir.
 6. Search Ads 360, Floodlight gelirinin Campaign Manager hesabının para birimi cinsinden olduğunu (bu örnekte avro) varsayar. Geliri medya maliyetinizle eşleştirmek için Search Ads 360, 1.300 avroyu otomatik olarak İngiliz sterlinine dönüştürür. Dolayısıyla, Search Ads 360'ta bir reklamveren raporunu görüntülediğinizde döviz kuruna bağlı olarak 1.021,76 İngiliz sterlini gibi bir değer görürsünüz.
 7. Floodlight etkinliği İngiltere'deki bir sitedeyse ve işlemler İngiliz sterlini üzerinden gerçekleştirilirse Search Ads 360'ın 1.300 avroyu İngiliz sterlinine dönüştürmesini istemezsiniz (aslında 1.300 İngiliz sterlini değerini görmek istersiniz). Search Ads 360'ta bu etkinlik tarafından bildirilen değerin aslında İngiliz sterlini olduğunu belirtmek için bir Floodlight talimatı oluşturabilirsiniz. Böylece, Search Ads 360 reklamveren raporunda 1.300 İngiliz sterlini değerini görürsünüz.

Döviz kurları

 • Search Ads 360 ajans, reklamveren ve motor hesabı para birimleri aynıysa para birimi dönüştürmesine gerek yoktur.

 • Bu para birimlerinin herhangi biri farklıysa Search Ads 360, Google'ın her gün 18:00 Pasifik saatinde bildirdiği döviz kurunu kullanır. Örneğin, 12 Şubat tarihinde bir işlem gerçekleşirse Search Ads 360, satış tutarını hesaplamak için 12 Şubat 18:00 itibarı ile geçerli olan döviz kurunu kullanır. Döviz kurları ile ilgili geçmiş verilere Search Ads 360 üzerinden ulaşılamayacağını unutmayın.

Campaign Manager Ücretli Arama raporlarındaki maliyet

Campaign Manager'da Ücretli Arama raporları görüntülediğinizde, Ücretli Arama Maliyeti metriği Search Ads 360'tan gelir ve Campaign Manager hesabı tarafından tanımlanan para birimine dönüştürülür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?