Getting started with Programmable Search Engine

Täsmähakukoneen käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Google-täsmähakukonetta! Käyttämällä Täsmähakukonetta ("Palvelu") sinä ("Sinä") hyväksyt alla olevat Googlen ja sen tytäryhtiöiden ja yhteistyökumppanien ("Google") käyttöehdot ("Käyttöehdot") ja sitoudut noudattamaan niitä.

1. Palvelu

1.1 Palvelun kuvaus. Täsmähakukone hyödyntää Googlen hakukonetta ja auttaa Sinua tarjoamaan yksilöityjä verkkohakupalveluja Sivustolla (määritelmä alla). Näissä Käyttöehdoissa "Sivusto" tarkoittaa verkkosivustoja, joilla olet ottanut käyttöön JavaScript-koodia tai muun samankaltaisen ohjelman ("Koodi"), joka lisää Sivustolle Google-hakukentän tai muun tavan, jota Sivuston käyttäjät ("Käyttäjät") voivat käyttää hakulausekkeen ("Lauseke") lähettämiseen ("Hakukenttä"). Kaikkien Lausekkeiden, jotka lähetetään Sivustolta Googlelle, on oltava peräisin Sivustolta ja noudatettava Googlen ajoittain mahdollisesti julkaisemia teknisiä määrityksiä. Google vastaanottaa Lausekkeita Sinulta Googlen verkkoliittymään, käsittelee ne käyttämällä Googlen hakukonetta ja näyttää hakutulokset ("Tulokset") Tulossivulla. Näissä Käyttöehdoissa "Tulossivu" tarkoittaa Googlen isännöimää tai ylläpitämää verkkosivua, joka sisältää Palvelusta saadut Tulokset ja jolla ne näytetään Käyttäjälle.

Palvelun näyttämät Tulokset määritetään jollakin tai kaikilla seuraavista perusteista: (a) Palvelussa määrittämäsi sivustot, joiden mukaan hakua rajoitetaan tai suodatetaan, (b) luomasi tunnisteet tai (c) muut Palvelun ominaisuudet, jotka Google voi ajoittain ottaa käyttöön tavoilla, jotka kuvataan Palvelun tiedoissa. Nämä Palvelun tiedot ovat saatavilla osoitteessa http://www.google.com/support/customsearch/bin/answer.py?answer=1714300 tai muissa URL-osoitteissa, jotka Google voi asettaa saataville oman harkintansa mukaan.

Ellei toisin nimenomaisesti ilmoiteta, Google voi muuttaa Palvelua tai lopettaa sen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman erillistä ilmoitusta ja ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta Sinua, Käyttäjiä tai kolmansia osapuolia kohtaan. Nykyistä Palvelua laajentavat tai parantavat uudet ominaisuudet ovat Käyttöehtojen piirissä.

1.2 Muutokset. Google voi muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ja voit tarkastaa Käyttöehtojen uusimman version verkossa Käyttöehdot-sivulla. Jos et hyväksy jotakin muutosta, voit lopettaa Palvelun käytön Sivustollasi ja irtisanoutua Käyttöehdoista poistamalla Koodin ja Hakukentän Sivustoltasi. Jos jatkat Koodin ja/tai Hakukentän käyttöä jollakin Sivustolla, Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset.

1.3 Velvollisuutesi. Sinun on vastaanotettava Käyttäjiltä Lausekkeita ja lähetettävä ne edelleen Googlelle. Et saa millään tavalla rajata Googlen tuottamia Tuloksia, tallentaa niitä välimuistiin tai muokata niitä, ellet ole sopinut muusta Googlen kanssa. Google ei ole vastuussa Käyttäjien Lausekkeiden vastaanottamisesta eikä datan siirrosta Sinun ja Googlen verkkoliittymän välillä. Olet vastuussa siitä, että käytössäsi ovat kaikki laitteistot ja ohjelmistot, joita tarvitset Käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksiesi täyttämiseen, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat velvollisuudet: (a) Sivuston käyttöönotto ja ylläpito, (b) Sivuston ja Palvelun välisen liittymän käyttöönotto ja ylläpito ja (c) Käyttäjien lähettämien Lausekkeiden vastaanottaminen ja siirtäminen Googlelle.

1.4 Asianmukainen käyttö. Sinulla ei ole oikeutta tehdä mitään seuraavista eikä antaa yhdellekään kolmannelle osapuolelle lupaa tehdä mitään seuraavista: (a) Tulosten sisältämien tietojen muokkaaminen, muuttaminen, lyhentäminen, suodattaminen tai uudelleenjärjestely (yksitellen tai kokonaisuutena), mikä sisältää rajoituksetta Tulosten sekoittamisen muiden kuin Googlen tarjoamiin hakutuloksiin tai mainoksiin; (b) Tulosten tai Tulossivun rajaaminen muilla kuin Palvelun tiedoissa kuvatuilla tavoilla; (c) Tulosten näyttäminen ponnahdusikkunoissa, taakse jäävissä ponnahdusikkunoissa, poistumisikkunoissa, laajenevissa painikkeissa tai animaatioissa; (d) Tulosten näyttäminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole Käyttäjiä; (e) Tulossivun (Tulokset mukaan lukien) pienentäminen, poistaminen tai sen täydellisen ja kattavan näyttämisen rajoittaminen muulla tavoin; (f) Palvelun suora tai epäsuora käyttö, käynnistäminen ja/tai aktivointi tai muunlainen käyttöönotto Sivuston ulkopuolisten verkkosivujen tai keinojen kautta huomioiden, että kaiken käyttösi on noudatettava tässä asiakirjassa määritettyjä ehtoja; (g) Palvelun tai sen käyttöoikeuden (mukaan lukien Tulokset tai niiden osat, kopiot ja niistä johdetut sisällöt) siirto, myynti, vuokraaminen, jakelu, alijakelu, lainaaminen, käyttö brändiyhteistyössä, osituskäyttö, käyttö palvelukeskuksissa tai käyttö muihin kiellettyihin tarkoituksiin; (h) ryhtyminen järjestelyihin tai sitoutuminen sopimuksiin, joiden nojalla kolmas osapuoli maksaa Sinulle, Sinä maksat kolmansille osapuolille tai yksi osapuoli maksaa toiselle liiketuloja ja/tai rojalteja Tuloksista; (i) lausekkeiden tai Tulosten näyttökertojen tai klikkausten suora tai epäsuora luonti automaattisilla, petollisilla, vilpillisillä tai muilla kielletyillä menetelmillä (joihin sisältyvät esimerkiksi linkkispämmäys, robotit, makro-ohjelmat ja verkossa toimivat käyttäjäagentit); (j) Palvelun tai muiden Googlen tekniikoiden, sisältöjen, datan, ohjelmien, algoritmien, menetelmien, ideoiden, käyttöliittymätekniikoiden, ohjelmistojen, materiaalien ja ohjeistusten muokkaaminen, muuttaminen, kääntäminen, käyttö johdannaisteosten perustana, purkaminen tai takaisinmallinnus tai niiden lähdekoodin johdannaiskäyttö muilla tavoilla; (k) Googlen tekijänoikeusilmoitusten, tavaramerkkien tai muiden Palveluun tai Googlen tekniikoihin, ohjelmistoihin, materiaaleihin ja ohjeistuksiin liitettyjen tai niiden osana toimitettavien omistusoikeusilmoitusten poistaminen, sotkeminen, peittäminen tai muuttaminen; (l) Palvelusta saatavien tietojen (mukaan lukien esimerkiksi Tulokset sekä niiden osat, kopiot ja niistä johdetut sisällöt) indeksointi, lisääminen hakemistoon tai säilyttäminen tai tallentaminen välimuistiin muutoin kuin lyhytaikaisesti; (m) Palvelun tai siihen liittyvien Googlen omistamien tietojen käyttö korvaavan tai samankaltaisen tuotteen tai palvelun luomiseen tai sen yrittämiseen ja/tai (n) toiminta, joka heikentää Googlen julkisuuskuvaa tai muulla tavoin huonontaa tai heikentää Googlen mainetta tai goodwill-arvoa. Lisäksi Sivusto ei saa sisältää pornografista, vihamielistä tai väkivaltaista sisältöä tai muita materiaaleja, tuotteita tai palveluja, jotka rikkovat tai kannustavat rikkomaan rikoslakeja, muita sovellettavia lakeja, Palvelun käytäntöjä tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

1.5 Ei-yksinomaisuus. Jos tarjoat Voimassaoloajan aikana jollakin Sivustolla Googlen ulkopuolisia hakupalveluja, Sinun tulee varmistaa, että tällaisia Googlen ulkopuolisia hakupalveluja ei kohtuudella voi erehtyä luulemaan Googlen tarjoamiksi hakupalveluiksi tai sekoittaa niihin. Hyväksyt lisäksi, että Google ei tarjoa Palvelua yksinomaisesti Sinulle ja että Google jatkaa palvelujensa räätälöimistä ja tarjoamista muille tahoille erilaisten sovellusten yhteydessä käytettäväksi, ja näihin sovelluksiin sisältyvät myös hakukonesovellukset.

1.6 Mainostaminen. Mainostaminen. Sitoudut näyttämään mainoksia, joita Googlen Palvelun kautta tarjoamilla Tulossivuilla tai niihin liittyvissä osissa voi olla. Palvelu on yhteensopiva Google AdSense ‑ohjelman (www.google.com/adsense) kanssa ja noudattaa sen käyttöehtoja, ja voit hakea AdSense-ohjelman jäsenyyttä.

2. Omistusoikeudet

2.1 Googlen oikeudet. Näissä Käyttöehdoissa "Immateriaalioikeudet" tarkoittavat maailmanlaajuisesti kaikkia tällä hetkellä tai myöhemmin voimassa olevia patenttilainsäädännön, tekijänoikeuslainsäädännön, puolijohdesirujen valmistusta suojaavan lainsäädännön, moraalisia oikeuksia koskevan lainsäädännön, liikesalaisuuksia koskevan lainsäädännön, tavaramerkkilainsäädännön, epäreilua kilpailua koskevan lainsäädännön, julkisuuden suojaa koskevan lainsäädännön ja tietosuojalainsäädännön piiriin kuuluvia oikeuksia, kaikkia muita omistusoikeuksia sekä niiden sovelluksia, voimassaoloajan uusimisia, voimassaoloajan pidennyksiä ja jälleenvoimaansaattamisia. Sinun ja Googlen välisen sopimuksen osalta hyväksyt, että Google omistaa rajoituksetta kaikki Palveluun (sisältäen Googlen hakukonetekniikan ja Googlen Brändiominaisuudet ja pois lukien sisällöt, jotka Google on lisensoinut kolmansilta osapuolilta) liittyvät oikeudet, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Immateriaalioikeudet, ja että et saa mitään Palveluun (Googlen hakukonetekniikka ja Googlen Brändiominaisuudet mukaan lukien) liittyviä oikeuksia, ellei Käyttöehdoissa nimenomaisesti todeta muuta. AdWords, AdSense, GOOGLE, Google-logo ja muut merkit, jotka sisältävät sanat GOOGLE ja PAGERANK, ovat Googlen tavaramerkkejä.

2.2 Brändiominaisuuksien käyttölupa. Näissä Käyttöehdoissa "Brändiominaisuudet" tarkoittavat kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelun merkkejä, logoja, verkkotunnusten nimiä ja muita tunnistettavia, kullekin sopijaosapuolelle kuuluvia ja kyseisten sopijaosapuolten suojaamia brändiominaisuuksia. Google myöntää Sinulle ei-siirrettävän, ei-lisensoitavan ja ei-yksinomaisen luvan näyttää Googlen Brändiominaisuuksia Voimassaoloajan aikana, jotta voit täyttää kohdassa 2.3 määritellyt velvollisuutesi ja julkaista Palvelun käytöstäsi kertovia tiedotteita tai mainoksia. Sinä myönnät Googlelle ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen luvan käyttää Brändiominaisuuksiasi Voimassaoloajan aikana Palvelun käytöstäsi kertovien mainosten julkaisemista varten. Kaikkeen Googlen Brändiominaisuuksien käyttöön sovelletaan Googlen Brändiominaisuuksien sääntöjä (Google Brand Features Guidelines), jotka ovat tällä hetkellä saatavilla osoitteessa http://cse.google.com/docs/branding.html. Google voi muuttaa Brändiominaisuuksiaan tai niitä koskevia sääntöjä, ja Google ilmoittaa tällaisista muutoksista Googlen sivustolla. Hyväksyt, että tuotteidesi ja/tai palvelujesi, joiden yhteydessä Googlen Brändiominaisuuksia käytetään, tulee täyttää samat yleistä laatua koskevat vaatimukset, joita Google noudattaa käyttäessään omia Brändiominaisuuksiaan. Ellei tässä kohdassa 2.2 muuta todeta, mikään Käyttöehtojen osa ei myönnä toisen sopijaosapuolen Brändiominaisuuksiin liittyviä oikeuksia toiselle sopijaosapuolelle, eikä minkään Käyttöehtojen osan katsota tekevän niin. Kaikkea Googlen Brändiominaisuuksien käyttöäsi (mukaan lukien siihen liittyvä goodwill-arvo) sovelletaan Googlen eduksi. Et saa Voimassaoloajan aikana tai sen jälkeen kiistää tai auttaa muita kiistämään Googlen Brändiominaisuuksia (ellei tätä rajoitusta kielletä laissa) tai Googlen Brändiominaisuuksien rekisteröintiä. Et myöskään saa yrittää rekisteröidä Brändiominaisuuksia (mukaan lukien verkkotunnusten nimiä), jotka ovat miltään osin (esimerkiksi äänen, ulkoasun tai kirjoitusasun osalta) erehdyttävästi samankaltaisia kuin Googlen Brändiominaisuudet.

2.3 Attribuutio. Hakukentässä tulee olla näkyvästi esillä kuva, jossa todetaan, että Palvelun tarjoaa Google. Valittavissa olevat kuvavaihtoehdot esitellään Googlen brändäyskäytännöissä, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://cse.google.com/docs/branding.html. Kuvan tulee linkittää Googlen sivustolle osoitteeseen http://www.google.com tai muuhun osoitteeseen, jonka Google voi määrittää Voimassaoloajan aikana.

2.4 DMCA-laki. Googlen käytäntönä on reagoida DMCA-lain (Digital Millennium Copyright Act) mukaisiin ilmoituksiin väitetyistä tekijänoikeuden loukkauksista. Saat ohjeita ja lisätietoja osoitteesta http://www.google.com/dmca.html.

  1. Brändiominaisuuksiesi käyttö Googlen materiaaleissa. Google voi sovellettavissa määrin käyttää Brändiominaisuuksiasi esityksissä, markkinointimateriaaleissa ja asiakasluetteloissa (joihin sisältyvät rajoituksetta Googlen sivustoilla julkaistut asiakasluettelot ja Palveluista otetut kuvakaappaukset). Google toimittaa Sinulle esimerkin tällaisesta käytöstä, jos pyydät sellaista. Et saa julkaista lehdistötiedotteita tai muita Googlen Brändiominaisuuksiin liittyviä julkisia tiedotteita, jotka koskevat osallistumistasi Palveluun tämän Sopimuksen puitteissa, ilman Googlen etukäteen antamaa suostumusta.

  2. Sisällönkuvaussisältö. Alla olevia isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä käytetään tässä kohdassa seuraavien määritelmien mukaisesti.

"Googlen yhteistyökumppani" tarkoittaa kaikkia yhteisöjä, joiden suoran tai epäsuoran määräysvallan alainen Google on, jotka ovat Googlen suoran tai epäsuoran määräysvallan alaisia tai jotka ovat Googlen kanssa saman määräysvallan alaisia. Tässä "määräysvalta" tarkoittaa yli viidenkymmenen prosentin (50 %) osuutta äänestyksessä annettavista äänistä tai pääomaomistuksista.

"Googlen käyttäjät" tarkoittavat käyttäjiä, jotka avaavat tai käyttävät Google-palveluja.

"Google-palvelut" tarkoittavat Googlen tuotteita ja palveluja, jotka ovat käytettävissä ja joita tarjotaan erilaisten sähköisten ja tietokoneisiin perustuvien tekniikoiden, verkkojen (jaellut ja muut) ja järjestelmien kautta, mukaan lukien rajoituksetta internetiin perustuvat palvelut sekä tuotteet, jotka ovat käytettävissä Google-sivustojen ja Googlen jakelukumppaneiden sivustojen kautta.

"Google-sivusto" tarkoittaa kaikkia sivustoja, jotka sijaitsevat Googlen tai Googlen yhteistyökumppanin omistamassa verkkotunnuksessa, sekä kyseisten sivustojen aliverkkotunnuksia, hakemistoja ja seuraajasivustoja.

"Sisällönkuvaussisältö" tarkoittaa (a) sisällönkuvausdataa, jonka Asiakas tarjoaa Googlelle Täsmähakukoneen käytön yhteydessä ja johon sisältyvät esimerkiksi tunnisteet, attribuutit ja Asiakkaan määrittämät tunnisteiden, attribuuttien ja URL-osoitteiden väliset yhteydet; (b) tekstiä, dataa, kuvia ja muuta sisältöä, jonka Asiakas tarjoaa ja/tai luo ja joka liittyy Käyttäjille näytettäviin Asiakkaan tietoihin; (c) Asiakkaan valitsemia Lempinimiä ja (d) Asiakkaan valinnaisesta osallistumisesta riippuvia arvioita, arvosteluja ja kommentteja, jotka Asiakas tarjoaa Googlelle Täsmähakukoneen käytön yhteydessä, sekä niihin liittyviä Päivityksiä, joita Asiakas tarjoaa Googlelle.

"Lempinimi" tarkoittaa Käyttäjille näytettävää nimeä, jonka Asiakas voi valita itsensä ja Sisällönkuvaussisältönsä tunnisteeksi, sekä siihen tehtäviä Päivityksiä.

"Päivitykset" tarkoittavat päivityksiä, uudistuksia, korjauksia ja/tai muita muokkauksia.

Tämän Sopimuksen mukaisten ehtojen puitteissa Asiakas myöntää Googlelle peruuttamattoman, pysyvän, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja rojaltittoman oikeuden ja luvan (i) käyttää, kopioida, muokata, jaella, käyttää johdannaisteosten perustana ja näyttää (julkisesti tai muilla tavoilla) Sisällönkuvaussisältöä Google-palvelujen kautta ja (ii) sallia Googlen käyttäjille pääsyn Sisällönkuvaussisältöön ja sen käytön Google-palvelujen kautta. Google voi käyttää konsulttien tai muiden alihankkijoiden palveluja voidakseen täyttää velvollisuutensa ja käyttää oikeuksiaan, jotka on määritelty tässä kohdassa, mikä edellyttää kuitenkin, että kyseisiä konsultteja ja alihankkijoita koskevat samat velvollisuudet kuin Googlea. Google saa lisensoida tässä myönnetyn luvan edelleen vain jakelukumppaneilleen, Googlen yhteistyökumppaneille tai Googlen yhteistyökumppaneiden tai Googlen käyttäjien jakelukumppaneille, ja tämän lisensoinnin tulee liittyä kyseisten osapuolten Google-palvelujen käyttöön.

 

Asiakas pidättää kaikki Sisällönkuvaussisältöön liittyvät oikeudet, tässä kohdassa myönnettävä lupa pois lukien. Lisäksi Asiakas pidättää kaikki oikeudet kaikkiin muihin Asiakkaan luomiin tai omistamiin sisältöihin, joita ei ole lisensoitu tai siirretty Googlelle muiden sopimusten nojalla, joihin tällaista Sisällönkuvaussisältöä on liitetty tai yhdistetty ja joita käytetään Täsmähakukoneen kanssa.

 

Mahdollisista päinvastaisista ehdoista huolimatta Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että mikään tämän Sopimuksen osa ei estä tai rajoita Googlea käyttämästä tämän kohdan mukaista dataa, jota Google saa muista lähteistä kuin Asiakkaalta. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että sillä ei ole mitään oikeuksia dataan, tietoihin tai sisältöihin, joita Google käyttää Sisällönkuvaussisällön yhteydessä tai sen kanssa, eikä Asiakas esitä omistavansa kyseisiä tietoja, sisältöjä tai dataa eikä niihin liittyviä oikeuksia. Google ja/tai siltä käyttöluvan saavat tai sille käyttölupia myöntävät tahot pidättävät kaikki oikeudet Google-palveluihin, Google-sivustoihin ja kaikkeen sisältöön tai dataan, jotka muodostavat osan Google-palveluista tai Google-sivustoista tai joita näytetään Google-palvelujen tai Google-sivustojen osana tai niiden kautta, mikä ei kuitenkaan koske Sisällönkuvaussisältöä.

 

Asiakkaan vastuulla on vastaanottaa ja käsitellä kaikki Sisällönkuvaussisältöön liittyvät viestit ja muutos- tai poistopyynnöt, jotka ovat peräisin taholta, joka mainitaan Sisällönkuvaussisällössä tai jolla on muita Sisällönkuvaussisältöön liittyviä oikeuksia, ja joiden lähettämisen syynä on kyseisen tahon tietojen käyttö Google-palveluissa.

 

Googlelle tässä myönnettäviin oikeuksiin sisältyy oikeus näyttää Sisällönkuvaussisällön osia Google-palveluissa, Google-sivustoilla, Googlen jakelukumppanien sivustoilla ja Googlen yhteistyökumppanien jakelukumppanien sivustoilla Googlen oman harkinnan mukaan. Lisäksi niihin sisältyy oikeus näyttää Googlen oman harkinnan mukaan linkkejä verkkosivuille, joilla tällaisia Sisällönkuvaussisällön osia on. Tässä on kuitenkin huomioitava, että päinvastaisista ehdoista huolimatta mikään tämän kohdan osa ei velvoita Googlea asettamaan Sisällönkuvaussisältöä kokonaisuudessaan tai osittain Googlen käyttäjien saataville. Googlella on yksinomainen oikeus päättää valitun Sisällönkuvaussisällön asettelusta ja sijainnista Google-palveluissa. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että kullakin sopijaosapuolella on yksinomainen oikeus päättää omien palvelujensa ja sivustojensa käyttökokemuksesta, ulkoasusta ja toiminnasta.

3. Tietoihin liittyvät oikeudet ja tietosuoja. Google ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt voivat säilyttää ja käyttää Palvelujen käyttösi yhteydessä kerättyjä tietoja tietosuojakäytäntönsä (saatavilla osoitteessa http://www.google.com/privacy.html tai muussa Googlen mahdollisesti tarjoamassa URL-osoitteessa) mukaisesti. Ymmärrät ja hyväksyt, että Google voi käyttää, säilyttää ja luovuttaa henkilötietojasi ja tilisi sisältöä, jos laki sitä edellyttää tai jos Google uskoo, että tällainen käyttö, säilyttäminen tai luovuttaminen on kohtuullisesti arvioituna tarpeen oikeusprosessin noudattamiseksi tai Googlen, sen yhteistyökumppanien tai julkisen yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden suojaamiseksi. Googlen keräämiä henkilötietoja voidaan säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Googlella tai sen edustajilla on toimipisteitä. Käyttämällä Palvelua hyväksyt edellä kuvatun kaltaisen tietojen siirron maasi ulkopuolelle. Ymmärrät ja hyväksyt, että Sinun tulee päivittää sivustosi tietosuojakäytäntöjä niin, että ne ilmaisevat Sinun käyttävän Googlen palveluja ja sisältävät linkin osoitteeseen http://www.google.com/privacy.html. Tietosuojakäytännössämme kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietojasi ja suojaamme yksityisyyttäsi käyttäessäsi Palvelujamme. Käyttämällä Palvelua hyväksyt, että Google voi käyttää tällaista dataa tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Käyttämällä Palvelua hyväksyt myös EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön. 

4. Takuut ja vastuuvapauslauseke

4.1 Googlen takuita koskeva vastuuvapauslauseke. GOOGLE EI ANNA PALVELUN TAI BRÄNDIOMINAISUUKSIEN OSALTA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, JOIHIN SISÄLTYVÄT RAJOITUKSETTA ESIMERKIKSI OMISTUSOIKEUTTA KOSKEVAT TAKUUT JA OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PALVELUA JA BRÄNDIOMINAISUUKSIA JAELLAAN JA TARJOTAAN SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN. GOOGLE EI TAKAA, ETTÄ GOOGLEN PALVELU JA BRÄNDIOMINAISUUDET VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ PALVELU TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, MIKÄ KOSKEE MYÖS PALVELUN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ KERÄTYISSÄ HAKUTULOKSISSA OLEVIA VIRHEITÄ TAI PUUTTEITA. GOOGLE EI TAKAA, ETTÄ KAIKKI MÄÄRITTÄMÄSI VERKKOTUNNUKSET SISÄLLYTETÄÄN TÄSMÄHAKUKONEESEEN. GOOGLE EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VELVOLLINEN KORVAAMAAN SINULLE SUMMIA, JOIDEN SUURUUS ON YLI TUHAT DOLLARIA (1 000,00 $).

4.2 Sinun takuusi. Takaat, että (1) kaikki Googlelle antamasi Palveluun liittyvät tiedot ovat totuudenmukaisia ja pitävät paikkansa; (2) Sinulla on kaikki Käyttöehtoihin sitoutumiseen tarvittavat oikeudet ja valtuudet; (3) Brändiominaisuutesi, Sisältösi (mikä tarkoittaa kaikkea toimituksellista, kirjallista, graafista, audiovisuaalista ja muuta sisältöä, jota tarjotaan Sivuston Käyttäjille ja joka ei ole Googlen tarjoamaa) tai Sivustosi eivät (a) loukkaa kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksia, (b) ole osallisena kunniaa loukkaavassa, herjaavassa tai sopimattomassa toiminnassa, (c) vahingoita kolmansia osapuolia tai johda asiakkaiden pettämiseen, tuotevastuuseen tai sopimusrikkomukseen, jossa olet osallisena, (d) sisällä väkivaltaan yllyttävää tai vihamielistä sisältöä, (e) riko sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksiä tai säännöksiä, (f) sisällä aikuisille suunnattua sisältöä tai yllytä laittomaan toimintaan, uhkapelaamiseen tai tupakan tai alkoholin myymiseen alle kaksikymmentäyksivuotiaille (21-vuotiaille) henkilöille; (4) hankit kaikki tarvittavat viranomaisluvat, joita Käyttöehtojen noudattaminen edellyttää ja (5) täytät kaikki Käyttöehtojen alaiset velvollisuutesi sovellettavien lakien mukaisesti.

5. Vahingonkorvaus. Turvaat, puolustat ja pidät Googlea syyttömänä kaikkien kolmansien osapuolten nostamien kanteiden tai Googlea vastaan käytävien oikeustoimien yhteydessä, jos niiden perusteena on, että olet Käyttöehtojen alaisuudessa rikkonut takuuta, esitystä tai sopimusta. Tämä sisältää rajoituksetta esimerkiksi kaikki kolmansien osapuolten kanteet tai Googlea vastaan käytävät oikeustoimet, joiden perusteena on, että Sisältö, Sivusto, Brändiominaisuutesi tai Sisällönkuvausdatasi loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, liikesalaisuutta tai kunniaa. Sinun on korvattava (1) kaikki asianajopalkkiot ja muut kustannukset, jotka liittyvät tällaisilta väitteiltä puolustautumiseen, (2) kaikki lopulliset korvaukset ja maksut ja (3) kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat sovintomenettelystä, johon ryhdyt. Google (1) ilmoittaa Sinulle tällaisista väitteistä, (2) antaa Sinulle kohtuullisissa määrin tietoa, apua ja tukea, jotta voit puolustautua tällaisten kanteiden tai oikeustoimien yhteydessä (pyyntösi perusteella) ja (3) antaa Sinulle yksinomaisen määräysvallan ja kaikki valtuudet tällaisilta väitteiltä puolustautumisen ja niihin liittyvien sovintomenettelyjen suhteen. Et saa ryhtyä tällaisten väitteiden yhteydessä sovintomenettelyihin tai kompromissiratkaisuihin ilman Googlen etukäteen antamaa hyväksyntää. Google ei epää tämän hyväksynnän antamista kohtuuttomin perustein.

6. Vastuurajoitus. GOOGLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KÄYTTÖEHDOISSA KÄSITELLYSTÄ ASIASTA EIKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ EHDOISTA MINKÄÄN VASTUUOPIN PERUSTEELLA, MIHIN SISÄLTYVÄT ESIMERKIKSI SOPIMUS JA OIKEUDENVASTAINEN TEKO (HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN), EIKÄ MUISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISLUONTEISISTA, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA TAI TYYPILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, GOOGLE-PALVELUN KÄYTTÖÖN TAI GOOGLE-PALVELUN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN PUUTTUMISEEN JA JOITA OVAT ESIMERKIKSI TULOJEN TAI TUOTTOJEN MENETTÄMINEN, DATAN EPÄTARKKUUS, VIOITTUMINEN TAI MENETTÄMINEN TAI KORVAAVIEN TUOTTEIDEN, PALVELUJEN TAI TEKNIIKOIDEN HANKINTAKUSTANNUKSET. TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA MYÖS TAPAUKSISSA, JOISSA GOOGLE OLI TIETOINEN TAI SAANUT ILMOITUKSEN TAI GOOGLEN OLISI PITÄNYT OLLA TIETOINEN TAI SAADA ILMOITUS TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO JONKIN TÄSSÄ MÄÄRITELLYN RAJOITETUN HYVITYSKEINON KÄYTTÖ EPÄONNISTUNUT. PALVELU TARJOTAAN MAKSUTTA, JA SOPIJAOSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET MUODOSTAVAT KOHTUULLISEN VASTUUNJAON NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN PUITTEISSA. JOISSAKIN OSAVALTIOISSA EI SALLITA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI VASTUURAJOITUSTEN POISSULKEMISTA SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN OSALTA, MINKÄ VUOKSI YLLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

7. Voimassaoloaika ja lopettaminen

7.1 Voimassaoloaika. Käyttöehtojen voimassaoloaika ("Voimassaoloaika") alkaa sinä päivänä, jona lisäät Koodin Sivustollesi, ja jatkuu, kunnes se lopetetaan tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.

7.2 Lopettaminen tai irtisanominen. Google voi milloin tahansa muuttaa Palvelua tai mitä tahansa sen osaa (mihin sisältyy myös niiden saatavuus) tai jäädyttää tai keskeyttää ne. Google voi lopettaa Palvelun käyttösi milloin tahansa. Lisäksi kumpikin sopijaosapuoli voi irtisanoa Käyttöehdot milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä, mihin sisältyvät esimerkiksi tapaukset, joissa toimintasi jollakin tavalla heikentää Googlen julkisuuskuvaa, mainetta tai goodwill-arvoa tai Googlen Brändiominaisuuksien julkisuuskuvaa tai niiden arvoa. Jos haluat irtisanoa Käyttöehdot, Sinun täytyy lopettaa Palvelun käyttö välittömästi.

7.3 Hakemuksen hylkääminen. Googlella on oikeus hylätä mikä tahansa Palvelun käyttöpyyntö oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, ja tälläinen hylkääminen johtaa Sinun ja Googlen välisten Käyttöehtojen raukeamiseen. Googlella ei ole velvollisuutta korvata Sinulle mitään vahinkoja, jotka aiheutuvat sen päätöksestä hylätä tällainen pyyntö.

7.4 Irtisanomisen seuraukset. Jos Käyttöehdot irtisanotaan mistä tahansa syystä, (i) kaikki tässä myönnetyt käyttöoikeutesi raukeavat ja (ii) Sinun tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö ja poistaa kaikki Googlen Brändiominaisuudet Sivustolta.

7.5 Voimaanjäänti. Jos Käyttöehdot irtisanotaan tai niiden voimassaoloaika päättyy mistä tahansa syystä, kohdat 2.1, 4, 5, 6, 7.4, 7.5, 7.6 ja 8 jäävät yhä voimaan. Kumpikaan sopijaosapuoli ei ole velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, joita toiselle sopijaosapuolelle aiheutuu yksinomaan sen vuoksi, että Käyttöehdot irtisanotaan niissä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

7.6 Hyvityskeinot. Ymmärrät, että rikkomalla tässä asiakirjassa kuvattuja palvelua tai käyttöoikeuksia koskevia rajoituksia voit aiheuttaa Googlelle korvaamattomia vahinkoja, joiden laajuutta voi olla vaikea vahvistaa. Tämän mukaisesti hyväksyt, että Googlella on oikeus hakea välitöntä kieltotuomiota, jos Sinä, toimihenkilösi, työntekijäsi, konsulttisi tai muut edustajasi rikkovat tässä asiakirjassa mainittuja ehtoja, minkä lisäksi Google voi hyödyntää muita hyvityskeinoja, joiden käyttöön sillä on laillinen oikeus.

8. Muut ehdot. Kummankin sopijaosapuolen tulee noudattaa kaikkia sitä mahdollisesti koskevia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä, jotka liittyvät sen Sopimuksen piiriin kuuluvien velvollisuuksien täyttämiseen. Kaikki ilmoitukset annetaan kirjallisena englanniksi, ja (a) jos ne lähetetään Sinulle, ne lähetetään aiemmin mahdollisesti ilmoittamaasi osoitteeseen, ja (b) jos ne lähetetään Googlelle, ne tulee lähettää osoitteeseen Google Inc., Attn: Legal Department, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ilmoitus katsotaan annetuksi, kun (i) se vastaanotetaan henkilökohtaisen toimituksen yhteydessä, (ii) se vahvistetaan kirjallisesti vastaanotetuksi seuraavalle päivälle tilatun kuljetuksen jälkeen, (iii) sen sisältävä kirjattu tai vakuutettu postilähetys vahvistetaan vastaanotetuksi tai (iv) kun sen sisältävä faksi vahvistetaan vastaanotetuksi, mikä edellyttää kuitenkin, että ilmoitus on lähetetty samanaikaisesti myös ensimmäisen luokan postilähetyksenä. Et saa luovuttaa tai muutoin siirtää Käyttöehtojen alaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kokonaisuudessaan tai osittain ilman Googlen etukäteen kirjallisena antamaa hyväksyntää, eivätkä ilman tätä hyväksyntää tehtävät siirto- tai luovutusyritykset ole päteviä. Oikeuksien siirtäminen tai luovuttaminen ei vapauta Sinua näiden Käyttöehtojen piiriin kuuluvista vastuistasi. Sinun täytyy vaatia siirrossa tai luovutuksessa saajana olevia tahoja vakuuttamaan kirjallisesti, että ne sitoutuvat noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Näitä Käyttöehtoja ja kaikkia niistä aiheutuvia tai niihin liittyviä vaatimuksia tai kiistoja käsitellään ja tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien ja sovellettavien Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaisesti, eikä muiden osavaltioiden lakien soveltamista edellyttävien oikeusperiaatteiden valinnalla ole vaikutusta. Kukin sopijaosapuoli hyväksyy olevansa henkilökohtaisesti Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimien yksinomaisen toimivallan piirissä. Sopijaosapuolet nimenomaisesti hyväksyvät, että Käyttöehtoihin ei sovelleta kansainvälistä kauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvää Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta eikä Uniform Computer Information Transactions Act ‑lakia. Käyttöehdot korvaavat kaikki tässä käsiteltyihin aiheisiin liittyvät aiemmat tai rinnakkaiset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne suullisia tai kirjallisia. Kaikkien Käyttöehtoihin tehtävien lisäysten tai muutosten on (i) oltava kirjallisia, (ii) viitattava Käyttöehtoihin ja (iii) oltava molempien sopijaosapuolten valtuutettujen edustajien tekemiä. Sopijaosapuoli ei menetä oikeuttaan vaatia toista sopijaosapuolta noudattamaan ehtoja, jos se jättää tämän oikeuden käyttämättä jossakin tapauksessa, eikä vapautus ehdon rikkomisen seurauksista tarkoita, että rikkomuksen tehnyt sopijaosapuoli saisi vapautuksen kyseisen ehdon noudattamisesta. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin ehdon olevan täytäntöönpanokelvoton, virheellinen tai muutoin lainvastainen, kyseistä ehtoa tulkitaan tavalla, joka mahdollistaa sen suunnitellun tavoitteen toteuttamisen parhaalla tavalla, ja kaikki muut ehdot pysyvät täysimääräisesti voimassa. Sopimuksen allekirjoittavat osapuolet ovat itsenäisiä sopijaosapuolia, eikä mikään tässä mainittu muodosta sopijaosapuolten välille edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta. Kummankaan sopijaosapuolen ei katsota olevan toisen sopijaosapuolen työntekijä tai laillinen edustaja, eikä kummallakaan sopijaosapuolella ole oikeutta tai valtuuksia sitoutua mihinkään velvoitteisiin toisen sopijaosapuolen puolesta. Kumpikaan sopijaosapuoli ei ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämisen epäonnistumisesta tai viivästymisestä (maksut pois lukien), jonka syyhyn kyseinen sopijaosapuoli ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi viranomaisten toimenpiteet, terroristi-iskut, maanjäristykset, tulipalot, tulvat ja muut ylivoimaiset esteet, työolosuhteet, sähköviat ja internetin toimintahäiriöt. Käyttöehtojen tarkoituksena ei ole tarjota etuja kolmansille osapuolille, eikä niiden katsota antavan oikeuksia kolmansille osapuolille. Käyttöehdot velvoittavat molempia sopijaosapuolia, ja niitä tulkitaan kummankin sopijaosapuolen ja niiden seuraajien eduksi. KÄYTTÖEHDOT MUODOSTAVAT SOPIJAOSAPUOLTEN VÄLISEN SOPIMUKSEN KOKONAISUUDESSAAN TÄSSÄ KÄSITELTYJEN ASIOIDEN OSALTA. KÄYTTÖEHDOT KORVAAVAT KAIKKI AIEMMAT TAI RINNAKKAISET SOPIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT TÄSSÄ KÄSITELTYJÄ ASIOITA, JA KÄYTTÖEHTOJEN EHDOT SÄÄTELEVÄT KAIKKIA TÄLLAISIA SOPIMUKSIA.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko