Dodatečné smluvní podmínky služby Fitbit

Poslední úprava: 6. června 2023

Pokud chcete používat službu Fitbit, musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google a (2) tyto dodatečné smluvní podmínky služby Fitbit („dodatečné smluvní podmínky“). „Služba Fitbit“ zahrnuje zařízení Fitbit, včetně přidruženého firmwaru, aplikací, softwaru, webových stránek s adresou http://fitbit.com, rozhraní API a služeb.

Oba dokumenty si pečlivě přečtěte. Společně tvoří „smluvní podmínky“ a stanovují, co od nás při používání našich služeb můžete očekávat a co očekáváme my od vás.

Doporučujeme vám přečíst si také zásady ochrany soukromíčasté dotazy o ochraně soukromí ve službě Fitbit, abyste lépe pochopili, jak můžete své údaje aktualizovat, spravovat, exportovat a smazat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Používání služby Fitbit

Naše služba Navrhujeme produkty a nástroje, které vám pomáhají dosáhnout zdravotních a kondičních cílů a povzbuzují vás, abyste vedli zdravější a aktivnější život. Přístup do služby Fitbit vám bude udělen po registraci do služby Fitbit pomocí účtu Google.

Autorizovaná připojení. Ke službě Fitbit se smíte připojit pouze pomocí (1) zařízení, které vyrábíme, distribuujeme nebo prodáváme my nebo naši autorizovaní prodejci, (2) naší mobilní aplikace nebo aplikace a softwaru pro Wear OS, případně pomocí schválených aplikací třetích stran, softwaru třetích stran nebo zařízení třetích stran, nebo (3) našich webových stránek („autorizovaná připojení“). Ke službě Fitbit se nesmíte připojit pomocí zařízení, které jsme nevyrobili, nedistribuujeme nebo neprodáváme my nebo naši autorizovaní prodejci (jako je kopie zařízení Fitbit nebo padělané zařízení Fitbit), zařízení, které se jiným způsobem podobá zařízení Fitbit nebo se za něj vydává, nebo pomocí jakékoli neautorizované aplikace nebo připojení třetí strany. Pokud máte dotazy ohledně toho, zda zařízení nebo aplikace splňuje podmínky pro autorizované připojení, kontaktujte zákaznickou podporu.

Potřebné vybavení. Používání služby Fitbit je podmíněno používáním podporovaného mobilního zařízení nebo zařízení se systémem Wear OS („kompatibilní zařízení“) a přístupem k internetu, jak je uvedeno zde. Údržba a zabezpečení vašeho kompatibilního zařízení může ovlivnit výkon služby Fitbit a za zajištění funkčnosti kompatibilního zařízení nesete odpovědnost vy. Zodpovídáte za veškeré poplatky za připojení k internetu. Informace o možných poplatcích za využití dat získáte u svého poskytovatele internetu.

Používání služby Fitbit na vlastní riziko.

Obsah Fitbit“ zahrnuje fotky, obrázky, grafiku, videa, zvuk, data, text, hudbu, cvičení, záznamy jídla, recepty, komentáře, software, jakákoli autorská díla a další informace, obsah nebo jiné materiály publikované, generované, poskytované nebo jinak zpřístupněné prostřednictvím služby Fitbit. Pokud se na obsah Fitbit nebo službu Fitbit budete spoléhat, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

Naším cílem je poskytovat o službě Fitbit užitečné a přesné informace, ale ohledně obsahu Fitbit, informací a služeb nevydáváme žádná doporučení, prohlášení ani záruky, pokud v těchto smluvních podmínkách nejsou výslovně uvedeny.

Neneseme zodpovědnost za přesnost, spolehlivost, dostupnost, efektivitu ani správné použití informací, které prostřednictvím služby Fitbit obdržíte. Mapy, trasy a další data GPS nebo navigační data, včetně dat týkajících se vaší aktuální polohy, mohou být nedostupné, nepřesné nebo neúplné.

Používání služby Fitbit by nemělo nahradit váš střízlivý úsudek a zdravý rozum. Přečtěte si všechna bezpečnostní sdělení, která se týkají používání služby Fitbit, včetně těch, která jsou uvedena na naší stránce o používání a péči, a dodržujte je.

Zákonné záruky.

Ze zákonů platných v některých jurisdikcích mohou vyplývat podmínky, záruky nebo záruky z právních předpisů či jiných ujednání, případně mohou stanovovat povinnosti, které vám přisuzují určitá spotřebitelská práva. V některých jurisdikcích tato práva nelze omezovat smlouvou, jako jsou tyto smluvní podmínky. Tyto smluvní podmínky nejsou určeny k omezování takových práv.

Před použitím služby Fitbit se poraďte se svým lékařem.

Obecné informace: Služba Fitbit není určena k diagnostikování, léčbě, nápravě ani prevenci jakékoli nemoci. Pokud máte zdravotní nebo srdeční potíže, poraďte se s lékařem dříve, než začnete používat službu Fitbit, zahájíte cvičební program nebo změníte stravování. Pokud u vás nastane akutní zdravotní problém, přestaňte službu Fitbit používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Upozorňujeme, že zařízení, služby a algoritmy Fitbit nebyly schváleny žádnými zdravotními úřady k použití v souvislosti s jakýmkoli lékařským účelem, pokud to není výslovně uvedeno zde.

Regulovaný software pro zdravotnické prostředky: Algoritmy uvedené zde představují regulovaný software pro zdravotnické prostředky, který byl klinicky ověřen a schválen k použití ve vybraných zemích a oblastech. Veškerá hlášení z regulovaného softwaru Fitbit pro zdravotnické prostředky musí být používána výhradně v souladu s pokyny k použití přiloženými k příslušnému softwaru. Tyto funkce nenahrazují konzultaci s lékařem, ani neposkytují diagnózu zdravotních potíží. Hlášení z těchto funkcí vás mají pouze informovat, že byste se měli poradit s lékařem, který dokáže diagnostikovat a léčit případné onemocnění nebo zdravotní problém s ohledem na vaši celkovou anamnézu. Pokud mu tyto informace poskytnete, může z nich čerpat, ale onemocnění nebo zdravotní problém vám může diagnostikovat pouze on. Je vaší odpovědností předložit lékaři své zdravotní údaje, aby mohl provést další analýzu a případně stanovit diagnózu. Neignorujte zdravotní doporučení svého lékaře ani neodkládejte jeho návštěvu na základě informací získaných při používání těchto funkcí.

Dlouhodobý kontakt s nositelnými zařízeními může u některých uživatelů přispívat k podráždění pokožky nebo alergiím. Pokud chcete snížit podráždění, postupujte podle čtyř jednoduchých tipů pro nošení a péči: (1) udržujte zařízení čisté, (2) udržujte zařízení v suchu, (3) nenoste pásek příliš utažený a (4) po delším nošení pásek na hodinu sundejte, abyste ulevili zápěstí. Další informace najdete na adrese www.google.com/product-care. Pokud během nošení nebo po něm zaznamenáte podráždění pokožky, bolestivost, mravenčení, necitlivost, pálení nebo ztuhlost rukou nebo zápěstí, zařízení sejměte a přestaňte ho používat. Pokud budou příznaky přetrvávat déle než 2–3 dny po sejmutí zařízení, poraďte se se svým lékařem.

Produkty Fitbit, které využívají technologii PurePulse, mají funkci sledování srdečního tepu, která může představovat riziko pro uživatele s určitými zdravotními problémy. Před použitím takových produktů se poraďte se svým lékařem, pokud (1) máte zdravotní nebo srdeční potíže, (2) užíváte lék způsobující fotosenzitivitu, (3) trpíte epilepsií nebo jste citliví na blikající světla, (4) máte špatný krevní oběh nebo se vám snadno tvoří modřiny nebo (5) máte zánět šlach, syndrom karpálního tunelu nebo jiné muskuloskeletální potíže.

Služby třetích stran.

Služba Fitbit vám může umožnit přístup, používání nebo přímou interakci s weby, aplikacemi, obsahem, produkty a dalšími službami třetích stran. Upozorňujeme, že při používání služeb třetích stran platí kromě těchto smluvních podmínek také jejich vlastní smluvní podmínky a zásady.

Placené služby.

Poznámka: Pokud jste předplatitel služby Fitbit Premium s účtem Fitbit (nikoli s účtem Google), vztahují se na vás smluvní podmínky společnosti Fitbit a smluvní podmínky placených služeb Fitbit.

Popis: Placené služby Fitbit jsou předplacené služby jako Fitbit Premium nebo Fitbit Ace Pass, ke kterým můžete získat přístup za poplatek (jednotlivě „placená služba“). Některé funkce a obsah placených služeb nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech nebo ve všech jazycích. Na vaše používání placených služeb se vztahují podmínky v tomto oddílu „Placené služby“.

Prodejce: Když si prostřednictvím aplikace Fitbit Ace zakoupíte předplatné Ace Pass, na fakturaci, platby, rušení, vracení plateb a podobné záležitosti týkající se zařízení Fitbit Ace LTE se vztahuje oddíl Fitbit Ace LTE a Ace Pass těchto smluvních podmínek. Když si koupíte jinou placenou službu, například předplatné Fitbit Premium prostřednictvím obchodu s aplikacemi nebo obchodu Google Store, uzavíráte s prodejcem samostatnou smlouvu a fakturace, platby, rušení, vracení plateb a podobné záležitosti související s placenou službou se řídí touto samostatnou smlouvou.

Smazání účtu Google: Souhlasíte s tím, že pokud svůj účet Google smažete, můžete k placené službě okamžitě ztratit přístup bez nároku na vrácení peněz za zbývající období. Pokud chcete mít placené služby po zbytek fakturačního období nadále k dispozici, namísto smazání účtu zrušte předplatné podle pokynů, které jsou pro Ace Pass uvedeny zde a pro Fitbit Premium zde.

Právo na odstoupení od smlouvy: Pokud jste spotřebitel z EHP nebo Spojeného království, máte právo do 14 dnů od registrace nebo upgradování členství v placené službě bez udání důvodu zrušit. Pokud jste spotřebitel z Jižní Koreji, můžete do 7 dnů od registrace, upgradu nebo obnovení placené služby využít své právo na zrušení, pokud jste službu ještě nevyužili. Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte o tom jednoznačným prohlášením informovat poskytovatele, u kterého jste nákup provedli.

Kolísání a výpadky: U placených služeb, které zahrnují služby bezdrátového připojení, naše mapy pokrytí znázorňují pouze přibližnou očekávanou oblast bezdrátového pokrytí venku za optimálních podmínek. Skutečná obsluhovaná oblast, pokrytí, rychlost a kvalita služby se mohou měnit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou síla signálu, přetížení sítě, omezení kapacity, omezení hardwaru, počasí a další faktory, které nemůžeme ovlivnit. Může dojít k výpadkům dostupnosti placených služeb a jejich funkcí.

Funkce placených služeb, které využívají informace o poloze, mohou záviset na pokrytí sítě a na schopnosti zařízení přijímat satelitní signály (obvykle nejsou dostupné v budovách) nebo signál vysílačů mobilních sítí. Z tohoto důvodu může dojít k přerušení dostupnosti těchto funkcí. V souvislosti s vylepšováním našich funkcí se mohou mapy pokrytí v průběhu času měnit.

Zásady přijatelného užívání: Funkci nouzového signálu a přístup ke službě Ace Pass můžete používat pouze tak, jak je to povoleno a v souladu s těmito smluvními podmínkami a veškerými materiály, které vám při poskytnutí přístupu k placeným službám byly dány k dispozici. V případě nadměrného nebo neobvykle intenzivního využívání z vaší strany vám můžeme funkci nouzového signálu nebo předplatné Ace Pass bez předchozího upozornění omezit, pozastavit nebo ukončit.

Nouzový signál: Pokud máte příslušné zařízení Google Pixel Watch LTE a neaktivovali jste pro něj linku 4G LTE, předplatné Fitbit Premium vám může poskytnout přístup k určitým bezdrátovým funkcím, jako jsou nouzové sdílení, detekce pádu a potvrzení bezpečí, a můžete mít možnost spojit se s tísňovou linkou a kontakty („bezpečnostní funkce“), i když nemáte poblíž telefon („nouzový signál“). Nouzový signál není určen k použití jako všeobecná bezdrátová komunikační služba. Na tyto bezpečnostní funkce byste se neměli spoléhat v situacích, kdy je k dispozici rychlejší nebo účinnější pomoc. Další informace o nouzovém signálu, včetně dostupnosti v jednotlivých zemích a jazycích, najdete zde.

Fitbit Ace LTE a Ace Pass.

Služba Ace Pass: Ace Pass je placená služba používaná se zařízením Fitbit Ace LTE.

Službu Ace Pass poskytuje poskytovatel služeb uvedený zde. Když si zakoupíte předplatné Ace Pass, uzavíráte smlouvu s daným poskytovatelem služeb jako prodejcem.

Fakturace a platba: Předplatná Ace Pass se automaticky obnovují. Dokud předplatné nezrušíte, bude vám každé fakturační období automaticky naúčtováno. Ke zpracování plateb můžeme využívat partnery. Platby za předplatného Ace Pass obdrží platební subjekt uvedený zde. Pokud si chcete koupit předplatné Ace Pass, musíte mít účet Google Payments a musíte odsouhlasit smluvní podmínky služby Google Payments.

Rušení nákupů a vracení plateb: Předplatné Ace Pass můžete zrušit, jak je popsáno v pravidlech pro zrušení a vrácení peněz služby Ace Pass. Po zrušení předplatného Ace Pass vám zůstane přístup ke službě po zbytek aktuálního fakturačního období (pokud v souvislosti se zrušením nebo odstoupením od smlouvy nemáte jiná práva, jak je popsáno v pravidlech pro zrušení a vrácení peněz služby Ace Pass).

Změny cen: Bude vám naúčtována cena předplatného Ace Pass uvedená v okamžiku nákupu. Pokud se cena později zvýší, budeme vás o tom předem informovat e‑mailem. Pokud vám zvýšení ceny oznámíme alespoň 30 dní předem, bude se zvýšení vztahovat na další platbu po oznámeném termínu zvýšení ceny. Pokud vám zvýšení ceny oznámíme méně než 30 dní předem, začne zvýšení ceny platit až od dalšího obnovení. Pokud za předplatné zvýšenou cenu platit nechcete, můžete ho před zvýšením ceny zrušit podle pokynů v pravidlech pro zrušení a vrácení peněz služby Ace Pass.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka