Dodatečné smluvní podmínky služby Fitbit

Poslední úprava: 6. června 2023

Pokud chcete používat službu Fitbit, musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google a (2) tyto dodatečné smluvní podmínky služby Fitbit („dodatečné smluvní podmínky“). „Služba Fitbit“ zahrnuje zařízení Fitbit, včetně přidruženého firmwaru, aplikací, softwaru, webových stránek s adresou http://fitbit.com, rozhraní API a služeb. 

Oba dokumenty si pečlivě přečtěte. Společně tvoří „smluvní podmínky“ a stanovují, co od nás při používání našich služeb můžete očekávat a co očekáváme my od vás. 

Doporučujeme vám přečíst si také zásady ochrany soukromíčasté dotazy o ochraně soukromí ve službě Fitbit, abyste lépe pochopili, jak můžete své údaje aktualizovat, spravovat, exportovat a smazat.


Používání služby Fitbit

Naše služba Navrhujeme produkty a nástroje, které vám pomáhají dosáhnout zdravotních a kondičních cílů a povzbuzují vás, abyste vedli zdravější a aktivnější život. Přístup do služby Fitbit vám bude udělen po registraci do služby Fitbit pomocí účtu Google. 

Autorizovaná připojení. Ke službě Fitbit se smíte připojit pouze pomocí (i) zařízení, které vyrábíme, distribuujeme nebo prodáváme my nebo naši autorizovaní prodejci, (ii) naší mobilní aplikace nebo aplikace a softwaru pro Wear OS, případně pomocí schválených aplikací třetích stran, softwaru třetích stran nebo zařízení třetích stran, nebo (iii) našich webových stránek („autorizovaná připojení“). Ke službě Fitbit se nesmíte připojit pomocí zařízení, které jsme nevyrobili, nedistribuujeme nebo neprodáváme my nebo naši autorizovaní prodejci (jako je kopie zařízení Fitbit nebo padělané zařízení Fitbit), zařízení, které se jiným způsobem podobá zařízení Fitbit nebo se za něj vydává, nebo pomocí jakékoli neautorizované aplikace nebo připojení třetí strany.  Pokud máte dotazy ohledně toho, zda zařízení nebo aplikace splňuje podmínky pro autorizované připojení, kontaktujte zákaznickou podporu.

Potřebné vybavení. Používání služby Fitbit je podmíněno používáním podporovaného mobilního zařízení nebo zařízení se systémem Wear OS („kompatibilní zařízení“) a přístupem k internetu, jak je uvedeno zde. Údržba a zabezpečení vašeho kompatibilního zařízení může ovlivnit výkon služby Fitbit a za zajištění funkčnosti kompatibilního zařízení nesete odpovědnost vy.  Zodpovídáte za veškeré poplatky za připojení k internetu. Informace o možných poplatcích za využití dat získáte u svého poskytovatele internetu.

Používání služby Fitbit na vlastní riziko

Obsah Fitbit“ zahrnuje fotky, obrázky, grafiku, videa, zvuk, data, text, hudbu, cvičení, záznamy jídla, recepty, komentáře, software, jakákoli autorská díla a další informace, obsah nebo jiné materiály publikované, generované, poskytované nebo jinak zpřístupněné prostřednictvím služby Fitbit. Pokud se na obsah Fitbit nebo službu Fitbit budete spoléhat, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

Naším cílem je poskytovat o službě Fitbit užitečné a přesné informace, ale ohledně obsahu Fitbit, informací a služeb nevydáváme žádná doporučení, prohlášení ani záruky, pokud v těchto smluvních podmínkách nejsou výslovně uvedeny. 

Neneseme zodpovědnost za přesnost, spolehlivost, dostupnost, efektivitu ani správné použití informací, které prostřednictvím služby Fitbit obdržíte. Mapy, trasy a další data GPS nebo navigační data, včetně dat týkajících se vaší aktuální polohy, mohou být nedostupné, nepřesné nebo neúplné.

Používání služby Fitbit by nemělo nahradit váš střízlivý úsudek a zdravý rozum. Přečtěte si všechna bezpečnostní sdělení, která se týkají používání služby Fitbit, včetně těch, která jsou uvedena na naší stránce o používání a péči, a dodržujte je.

Zákonné záruky

Ze zákonů platných v některých jurisdikcích mohou vyplývat podmínky, záruky nebo záruky z právních předpisů či jiných ujednání, případně mohou stanovovat povinnosti, které vám přisuzují určitá spotřebitelská práva.  V některých jurisdikcích tato práva nelze omezovat smlouvou, jako jsou tyto smluvní podmínky. Tyto smluvní podmínky nejsou určeny k omezování takových práv.  

Před použitím služby Fitbit se poraďte se svým lékařem

Obecně platí, že služba Fitbit není určena k diagnostikování, léčbě, nápravě ani prevenci jakékoli nemoci. Pokud máte zdravotní nebo srdeční potíže, poraďte se s lékařem dříve, než začnete používat službu Fitbit, zahájíte cvičební program nebo změníte stravování. Pokud u vás nastane akutní zdravotní problém, přestaňte službu Fitbit používat a vyhledejte lékařskou pomoc.  Upozorňujeme, že zařízení, služby a algoritmy Fitbit nebyly schváleny žádnými zdravotními úřady k použití v souvislosti s jakýmkoli lékařským účelem, pokud to není výslovně uvedeno zde.

Regulovaný software pro lékařská zařízení: Algoritmy uvedené zde představují regulovaný software pro lékařská zařízení, který byl klinicky ověřen a schválen k použití ve vybraných zemích a oblastech.  Veškerá hlášení z regulovaného softwaru Fitbit pro lékařská zařízení musí být používána výhradně v souladu s pokyny k použití přiloženými k příslušnému softwaru.  Tyto funkce nenahrazují konzultaci s lékařem, ani nepřinášejí diagnózu zdravotních potíží.  Hlášení z těchto funkcí vás mají pouze informovat, že byste se měli poradit s lékařem, který dokáže diagnostikovat a léčit případné onemocnění nebo zdravotní problém s ohledem na vaši celkovou anamnézu.  Pokud mu tyto informace poskytnete, může z nich čerpat, ale onemocnění nebo zdravotní problém vám může diagnostikovat pouze on. Je vaší odpovědností předložit lékaři své zdravotní údaje, aby mohl provést další analýzu a případně stanovit diagnózu.  Neignorujte zdravotní doporučení svého lékaře ani neodkládejte jeho návštěvu na základě informací získaných při používání těchto funkcí. 

Dlouhodobý kontakt s nositelnými zařízeními může u některých uživatelů přispívat k podráždění pokožky nebo alergiím. Pokud chcete snížit podráždění, postupujte podle čtyř jednoduchých tipů pro nošení a péči: (1) udržujte zařízení čisté, (2) udržujte zařízení v suchu, (3) nenoste pásek příliš utažený a (4) po delším nošení pásek na hodinu sundejte, abyste ulevili zápěstí. Další informace najdete na adrese www.fitbit.com/product-care. Pokud během nošení nebo po něm zaznamenáte podráždění pokožky, bolestivost, mravenčení, necitlivost, pálení nebo ztuhlost rukou nebo zápěstí, zařízení sejměte a přestaňte je používat. Pokud budou příznaky přetrvávat déle než 2–3 dny po sejmutí zařízení, poraďte se se svým lékařem.

Produkty Fitbit, které využívají technologii PurePulse, mají funkci sledování srdečního tepu, která může představovat riziko pro uživatele s určitými zdravotními problémy. Před použitím takových produktů se poraďte se svým lékařem, pokud (1) máte zdravotní nebo srdeční potíže, (2) užíváte lék způsobující fotosenzitivitu, (3) trpíte epilepsií nebo jste citliví na blikající světla, (4) máte špatný krevní oběh nebo se vám snadno tvoří modřiny nebo (5) máte zánět šlach, syndrom karpálního tunelu nebo jiné muskuloskeletální potíže.

Služby třetích stran

Služba Fitbit vám může umožnit přístup, používání nebo přímou interakci s weby, aplikacemi, obsahem, produkty a dalšími službami třetích stran. Upozorňujeme, že při používání služeb třetích stran platí kromě těchto smluvních podmínek také jejich vlastní smluvní podmínky a zásady.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
16194945631356998724
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
false
false