Udostępnianie podcastu w Google

Z tego przewodnika dowiesz się, jak Google udostępnia podcasty użytkownikom i jak utworzyć własny podcast w Google.

Platformy Podcastów Google

Google może udostępniać Twój podcast słuchaczom na wielu różnych platformach Podcastów Google, takich jak:

Po zindeksowaniu przez Google Twój podcast może pojawić się w dowolnej z tych usług. Użytkownicy mogą odtwarzać jego odcinki między innymi w przeglądarce, aplikacji i Google Home. Google może transkrybować i analizować treści audio w niektórych językach, by dopasować je do zapytań słuchaczy.

Dane o odsłuchaniach Twojego programu na dowolnej z tych platform możesz zobaczyć w Menedżerze podcastów Google.

Oto przykładowy sposób prezentowania odcinków podcastu w wynikach wyszukiwania w Google na komputerze:


Odcinki podcastów można przeglądać i odtwarzać w wyszukiwarce Google oraz na wielu innych platformach Podcastów Google

 

Dodatkowe platformy Podcastów Google

Oto kilka dodatkowych platform podcastowych w Google o różnych wymaganiach, na których mogą pojawiać się Twoje treści audio:

Instrukcje udostępniania podcastu w Google

Aby udostępnić podcast w Google:

 1. Utwórz kanał RSS zgodny z wytycznymi Google.
 2. Utwórz stronę główną odwołującą się do Twojego kanału, przestrzegając wytycznych Google. Utworzenie strony nie jest konieczne, ale zdecydowanie zalecane.
 3. Przekaż podcast do zindeksowania.Jeśli masz specjalną stronę główną, możesz poczekać, aż Google ją znajdzie i zindeksuje razem z kanałem RSS. Możesz też poinformować Google o swojej stronie, by mieć pewność, że zostanie zindeksowana. Jeśli nie masz specjalnej strony głównej, musisz samodzielnie poprosić Google o zindeksowanie kanału RSS.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nowy kanał powinien być dostępny w Google w ciągu tygodnia.

1. Utwórz kanał RSS

Aby móc wyświetlać treści na platformach Podcastów Google, musisz utworzyć kanał RSS opisujący Twój podcast. Kanał RSS powinien być zgodny ze specyfikacją RSS 2.0 oraz zawierać dodatkowe tagi i wartości opisane w tej sekcji.

Kanał musi być dostępny dla Google – oznacza to, że nie powinien wymagać logowania, być zablokowany dla Google ani znajdować się za zaporą sieciową. Szczegółowe informacje o dostępności znajdziesz w kroku 3 – Przekaż podcast do zindeksowania.

Jeśli podcast ma wiele kanałów, Google spróbuje pogrupować podobne lub identyczne kanały i udostępniać tylko jeden z nich. Więcej infomacji o tym, jak Google zarządza podcastami z wieloma kanałami

Przykładowy kanał

Oto przykładowy kanał podcastu z 2 odcinkami opublikowany na stronie https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss. Wykorzystuje on 2 przestrzenie nazw rozszerzeń i odwołuje się do powiązanej strony głównej z tagiem <link>. Opisaliśmy to dalej w kroku 2 – Utwórz stronę główną podcastu.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
  xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
  <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
  <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>en-us</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
   <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
   <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid isPermaLink="false">dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
   <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

 

Przestrzenie nazw

W zależności od tego, jakich tagów używasz w kanale, do zdefiniowania podcastu potrzebujesz jednego lub obu tych rozszerzeń RSS. Pamiętaj, by umieścić odpowiednie rozszerzenia w tagu <rss> na górze kodu kanału. Tak możesz umieścić oba rozszerzenia w kanale:

<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

Tagi RSS na poziomie podcastu

Aby podcast mógł być widoczny na platformach Podcastów Google, musisz użyć tagów wymaganych na poziomie podcastu. Możesz też dodać do niego tagi zalecane, by zwiększyć wygodę użytkowników.

Wymagane tagi podcastów

Aby Twoje treści mogły się pojawiać w wyszukiwarce Google, musisz zdefiniować te tagi RSS na poziomie podcastu.

Tag lub typ tagu Opis
<item> Co najmniej jeden opis poszczególnych odcinków. Kanał musi zawierać co najmniej jeden element <item>. Więcej informacji o znacznikach służących do opisywania odcinków znajdziesz w sekcji Tagi RSS na poziomie odcinka.
<link> Pełny i jednoznaczny URL strony głównej podcastu. Sprawdź, czy strona główna jest dostępna dla Google, korzystając z narzędzia do testowania wyników z elementami rozszerzonymi.
<title> Nazwa podcastu.
Właściciel

Wymagany, jeśli chcesz dodać podcast do Menedżera podcastów. W innym przypadku tag ten jest opcjonalny.

Użyj jednego z tych tagów, by wskazać adres e-mail właściciela podcastu. W celu potwierdzenia własności kanału w Menedżerze podcastów wyślemy e-maila weryfikacyjnego na podany tutaj adres.Możesz wskazać tylko jednego właściciela.

 • <googleplay:owner>
 • <itunes:owner>
    <itunes:email></itunes:email>
  </itunes:owner>

Zalecane tagi podcastów

Te tagi RSS nie są wymagane, ale ich dodanie może zwiększyć wygodę użytkowników korzystających z wyszukiwarki oraz dostarczyć więcej informacji ułatwiających znalezienie podcastu w Google.

Tag lub typ tagu Opis
Autor

Nazwy tekstowe autorów podcastu.

 • <googleplay:author>
 • <itunes:author>
Kategoria

Ogólna tematyka podcastu podawana w wynikach wyszukiwania. Nazwa kategorii musi być w języku angielskim. Znak „&” musi być zdefiniowany za pomocą elementu HTML &amp;. Kategorię możesz określić za pomocą jednego z tych tagów:

 • <googleplay:category> – przykład: <googleplay:category text="Games &amp; Hobbies"/>
 • <itunes:category>przykład: <itunes:category text="Games &amp; Hobbies"/>

Zalecane kategorie

Zalecamy używanie tych kategorii:
 • Arts
 • Business
 • Comedy
 • Education
 • Games &amp; Hobbies
 • Government &amp; Organizations
 • Health
 • Kids &amp; Family
 • Music
 • News &amp; Politics
 • Religion &amp; Spirituality
 • Science &amp; Medicine
 • Society &amp; Culture
 • Sports &amp; Recreation
 • TV &amp; Film
 • Technology

 

Opis

Opis podcastu w postaci tekstu jawnego, który jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie w wynikach wyszukiwania link „Więcej informacji”. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 1000 znaków. Jeśli występuje opis, powinien być ogólnie zgodny z zawartością strony głównej podcastu, ale nie musi być dokładną kopią zawartego na niej tekstu. Opis możesz podać, używając dowolnego z tych tagów:

 • <description>
 • <googleplay:description>
 • <itunes:summary>
Ostrzeżenie o treściach dla pełnoletnich

Jeśli ten tag jest obecny i ma wartość „yes” (wielkość liter nie jest rozróżniana), wskazuje, że podcast zawiera materiały dla pełnoletnich. Aby precyzyjniej oznaczać treści, możesz też stosować go do poszczególnych odcinków.

Takie treści możesz wskazywać, używając jednego z tych tagów:

 • <googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
 • <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
Obraz

Obraz powiązany z podcastem. Nie możesz blokować do niego dostępu Googlebotowi. Obraz możesz wskazać, używając dowolnego z tych tagów:

 • <googleplay:image>przykład: <googleplay:image href="http://google.com/google_podcast_cover_art.jpg"/>
 • <itunes:image>
 • <image>
    <link>...</link>
    <title>...</title>
    <url>...</url>
  </image>

  Gdy używasz tagów RSS <image>, muszą one zawierać umieszczony element <link> wskazujący stronę główną podcastu oraz umieszczony tag <title> taki sam jak element <title> na stronie głównej.
<language> Dwuliterowy kod języka podcastu podany zgodnie ze standardem ISO 639-1.

Tagi RSS na poziomie odcinka

Aby odcinek mógł się pojawić na platformach Podcastów Google, musisz użyć tagów wymaganych na poziomie odcinka. Możesz też dodawać do niego tagi zalecane, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Wymagane tagi odcinka

Aby Twoje treści mogły się pojawiać w wyszukiwarce Google, musisz zdefiniować te tagi RSS na poziomie odcinka.

Tag Opis
<enclosure>

Pełny i jednoznaczny URL pliku dźwiękowego danego odcinka. Obsługiwane są pliki dźwiękowe z rozszerzeniami AAC, M4A, MP3, OGG i WAV. Odcinki pojawiają się w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy większość z nich ma pliki dźwiękowe w obsługiwanych formatach. Upewnij się, że te pliki nie są zablokowane przez plik robots.txt i są dostępne dla Googlebota. Przykład

<enclosure url="https://www.example.com/tenmyths.mp3"
           type="audio/mpeg" length="34216300"/>

<title> Tytuł odcinka podcastu.

Zalecane tagi odcinka

Te tagi RSS nie są wymagane, ale ich dodanie może zwiększyć wygodę użytkowników korzystających z wyszukiwarki oraz dostarczyć więcej informacji ułatwiających znalezienie odcinka w Google.

Tag lub typ tagu Opis
Opis

Opis podcastu w postaci tekstu jawnego, który jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie w wynikach wyszukiwania link „Więcej informacji”. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 1000 znaków. Jeśli występuje opis, powinien być ogólnie zgodny z zawartością strony głównej podcastu, ale nie musi być dokładną kopią zawartego na niej tekstu. Opis możesz podać, używając dowolnego z tych tagów:

 • <description>
 • <googleplay:description>
 • <itunes:summary>
Ostrzeżenie o treściach dla pełnoletnich

Jeśli ten tag jest obecny i ma wartość „yes” (wielkość liter nie jest rozróżniana), wskazuje, że odcinek zawiera materiały dla pełnoletnich. Ten tag może mieć wartość „yes” nawet w przypadku wartości „no” w tagu na poziomie podcastu lub braku wartości w tym tagu.

Takie treści możesz wskazywać, używając jednego z tych tagów:

 • <googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
 • <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

Przypisany na stałe, niepowtarzalny globalnie identyfikator odcinka podcastu. Jest w nim rozróżniana wielkość liter. Powinien on być niepowtarzalny i niezmienny w czasie oraz stosowany tylko w tym podcaście. Nowe odcinki są wykrywane dzięki porównywaniu takich identyfikatorów. Jeśli ciąg nie jest prawidłowym adresem URL, dodaj atrybut isPermaLink="false". Jeśli tag <guid> nie zostanie określony, jako identyfikatora GUID Google użyje adresu URL pliku z tagu <enclosure>.

Platformy Podcastów Google używają tego tagu do jednoznacznego identyfikowania odcinka. Jeśli zmienisz URL pliku odcinka, ale zostawisz ten sam identyfikator GUID, odbiorcy nie zobaczą zmiany. Jednak Menedżer podcastów do jednoznacznej identyfikacji odcinka używa jego adresu URL, a nie identyfikatora GUID.

<itunes:duration>

Czas trwania odcinka podany w jednym z tych formatów:

 • godziny:minuty:sekundy
  Przykład: <itunes:duration>1:10:00</itunes:duration>
 • minuty:sekundy
  Przykład: <itunes:duration>10:00</itunes:duration>
 • łączna liczba sekund
  Przykład: <itunes:duration>1800</itunes:duration>

W dwóch pierwszych formatach wartości odpowiadające godzinom, minutom i sekundom mogą być najwyżej dwucyfrowe.

<pubDate> Data publikacji odcinka podana w formacie RFC 822 (sekcja 5.1).Przykład: <pubDate>Wednesday, 04 Feb 2015 00:00:00 EST</pubDate>

 

2. Utwórz stronę główną podcastu [zdecydowanie zalecane]
Jeśli utworzysz stronę główną swojego kanału RSS, może ona dostarczać Google dodatkowych informacji, gdy użytkownicy wyszukują podobne podcasty.
Oprócz tego jeśli powiążesz kanał RSS ze stroną główną, użytkownicy wyszukujący podcast według nazwy mogą zobaczyć w wyszukiwarce Google opis podcastu oraz karuzelę odcinków Twojego programu. Wygląda to mniej więcej tak:
 
Jeśli nie podasz adresu powiązanej strony głównej lub Google nie będzie w stanie go odgadnąć, odcinki będą nadal wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google, ale zostaną pogrupowane z odcinkami z innych podcastów na ten sam temat.
Strona główna może też stanowić dla Google dodatkowy kontekst, gdy użytkownik szuka treści.

Wymagania dotyczące strony głównej

 • Strona musi być dostępna dla Google pod adresem URL podanym w kanale RSS. Upewnij się, że nie jest zablokowana i nie wymaga podawania żadnych haseł. Możesz sprawdzić dostępność za pomocą narzędzia do testowania optymalizacji mobilnej, które zgłosi błąd, jeśli nie uzyska dostępu do strony jako Google.
 • Strona musi być zgodna ze wskazówkami Google dla webmasterów.
 • Strona musi mieć w sekcji <head> dokładnie jeden element <link type="application/rss+xml" rel="alternate"> wskazujący powiązany kanał RSS. Oto format tego elementu:
<link type="application/rss+xml" rel="alternate"
      title="Title_Value" href="RSS_URL"/>
Title_Value
Krótki, opisowy tytuł podcastu.
RSS_URL
URL kanału RSS podcastu. Kanał musi być dostępny dla Google (nie może znajdować się za zaporą sieciową ani być zablokowany w żaden inny sposób).

Przykładowa strona główna

Oto przykład podstawowej strony głównej przedstawionego powyżej kanału RSS. Strona musi znajdować się pod adresem https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/ (tak jak podano w kanale RSS z wcześniejszego przykładu).

<html>
  <head>
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Podcast"
          href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss"/>
    <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Dafna's Zebra Podcast</h1>
    <p>Most people don't realize that zebras actually make fabulous house pets.
    They're clean, well behaved, and always well dressed. In this podcast series
    we talk to zebra lovers and zebra experts to get to the bottom of this amazing
    striped animal.</p>
  </body>
</html>
3. Przekaż podcast do zindeksowania
Kanał RSS i strona główna podcastu muszą zostać zindeksowane przez Google, by mogły być wyświetlane na jakiejkolwiek platformie podcastów w Google. Oznacza to, że Google musi znaleźć i przetworzyć Twój kanał i stronę.

Wymagania wstępne

 • Aby można było zindeksować podcast, musi on zawierać co najmniej 1 odcinek.
 • Aby zindeksować Twój kanał RSS, Google musi mieć do niego dostęp (i do powiązanej strony głównej, jeśli taką masz). Kanał i strona nie mogą wymagać podania hasła ani być blokowane przez jakikolwiek inny mechanizm. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia ich dostępności jest otworzenie obu adresów URL w oknie incognito przeglądarki.

Przekazanie podcastu do zindeksowania

Aby podcast został zindeksowany przez Google, możesz użyć dowolnego z tych mechanizmów: