Zasady dotyczące Podcastów Google

Informacje o Podcastach Google

Podcasty Google umożliwiają wyszukiwanie i słuchanie podcastów z całej sieci na różnych platformach, takich jak wyszukiwarka, aplikacja Podcasty Google, Asystent czy Android Auto.

Sama usługa nie hostuje żadnych podcastów, które można za jej pomocą znaleźć. Zamiast tego jako narzędzie wyszukiwania ułatwia zlokalizowanie podcastów opublikowanych w sieci, tak samo jak wyszukiwarka Google umożliwia znalezienie stron internetowych, obrazów i filmów opublikowanych online.

 

Podcasty Google i wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania w Podcastach Google pochodzą z publicznych treści dostępnych w sieci, dlatego linki w wynikach są usuwane tylko w niektórych sytuacjach, jak ma to miejsce w przypadku wszelkich treści internetowych.

Zasady dotyczące rekomendacji w Podcastach Google

Oprócz wyników wyszukiwania Podcasty Google mogą zawierać rekomendacje podcastów dostępne na przykład na karcie Przeglądaj w postaci najpopularniejszych podcastów, podcastów zyskujących popularność lub spersonalizowanych rekomendacji.

Ponieważ wyświetlane w rekomendacjach treści są bardziej widoczne, muszą być zgodne ze szczegółowymi zasadami. Domyślnie nasze systemy mają za zadanie zapobiegać pojawianiu się w rekomendacjach jakichkolwiek treści naruszających te zasady. Dodatkowo ręcznie usuwamy wszelkie niezgodne z zasadami treści, które nie zostały wykryte automatycznie, a potem analizujemy te przypadki, aby dowiedzieć się, jak ulepszyć nasze systemy.

Ogólnie rzecz biorąc, nie zezwalamy na wyświetlanie rekomendacji treści, które podważają zaufanie użytkowników do Podcastów Google, w tym między innymi treści nieodpowiednich, niestosownych lub obraźliwych. Możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad ze względu na wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną albo naukową oraz w przypadkach, gdy może to być zdecydowanie korzystne dla społeczeństwa. Poniżej przedstawiamy nasze zasady dotyczące rekomendacji.

Reklamy i treści sponsorowane

Reklamy i inne płatne treści promocyjne nie powinny zajmować więcej miejsca niż treści niesponsorowane. Nie zezwalamy na zamieszczanie materiałów, które wprowadzają w błąd i ukrywają treści sponsorowane, sugerując, że są to treści niezależne i redakcyjne. Sponsorowanie, w tym między innymi prawa własności, powiązania z podmiotem stowarzyszonym, płatności lub pomoc materialna, powinno zostać wyraźnie ujawnione. Temat treści sponsorowanych nie powinien koncentrować się na sponsorach bez ich jednoznacznego ujawnienia.

Treści dla dorosłych

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które przedstawiają czynności z podtekstem seksualnym lub materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym. Na ogół dopuszczalne są treści o charakterze medycznym lub naukowym dotyczące anatomii człowieka i edukacji seksualnej.

Informacje obywatelskie

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać aktualne i wiarygodne treści o procesie głosowania i wyborów. Możemy usuwać informacje o głosowaniu w okresie wyborów, jeśli informacje te będą nieaktualne lub będą pochodzić ze źródeł wygenerowanych przez użytkowników.

Treści niebezpieczne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które mogą przyczynić się do wyrządzenia poważnej i bezpośredniej krzywdy ludziom lub zwierzętom.

Działania wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na zamieszczanie podcastów lub kont, których celem jest podszywanie się pod inną osobę lub organizację, ani takich, które ukrywają tożsamość właściciela treści albo główny cel ich utworzenia i w związku z tym wprowadzają użytkowników w błąd. Niedozwolone są też podcasty i konta angażujące się w nieautentyczne lub skoordynowane działania, które wprowadzają użytkowników w błąd. Dotyczy to między innymi podcastów i kont ukrywających lub fałszywie wskazujących kraj, w którym są tworzone, albo skierowanych do użytkowników w innym kraju bez ujawniania rzeczywistego przeznaczenia publikowanych treści. Dotyczy to też podcastów i kont współpracujących ze sobą w celu ukrycia lub fałszywego przedstawienia informacji na temat ich relacji albo niezależności redakcyjnej.

Treści związane z nękaniem

Nie zezwalamy na nękanie oraz dręczenie innych osób, grożenie im, seksualizowanie ich w niechciany sposób, ujawnianie informacji prywatnych, które mogą posłużyć do wystosowania gróźb, dyskredytowanie bądź bagatelizowanie ofiar przemocy lub tragedii, zaprzeczanie zaistniałym okrucieństwom lub nękanie kogokolwiek w jakikolwiek inny sposób.

Treści szerzące nienawiść

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które promują albo akceptują przemoc lub których głównym celem jest podżeganie do nienawiści wobec osób lub grup, w tym między innymi ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inne cechy, które są związane z systemową dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym.

Zmodyfikowane treści multimedialne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści dźwiękowych ani graficznych zmanipulowanych w celu oszukania, zdezorientowania lub wprowadzenia w błąd poprzez przedstawienie działań lub zdarzeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca, w sposób, który mógłby spowodować całkowicie inne zrozumienie sytuacji przez racjonalnych odbiorców i wyrządzić istotną krzywdę grupom lub osobom, znacznie ograniczyć udział w wyborach albo podważyć zaufanie do procesu wyborczego lub innych przejawów aktywności obywatelskiej.

Treści medyczne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które są sprzeczne z założeniami naukowymi lub medycznymi oraz metodami o potwierdzonej skuteczności.

Treści wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które wprowadzają użytkowników w błąd co do poruszanego w nich tematu lub historii.

Treści terrorystyczne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści propagujących akty terrorystyczne lub ekstremistyczne. Obejmuje to między innymi: rekrutację, podżeganie do przemocy lub gloryfikowanie ataków terrorystycznych.

Treści prezentujące przemoc i okrucieństwo

Nie zezwalamy na publikowanie treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo, których głównym celem jest szokowanie lub wywołanie sensacji.

Wulgaryzmy i przekleństwa

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści zawierających wulgaryzmy lub przekleństwa w tytułach, miniaturach, opisach odcinków i jakichkolwiek innych metadanych.

 


Jak zgłosić rekomendację podcastu

Jeśli nie podoba Ci się rekomendacja podcastu w aplikacji, możesz ją nam zgłosić, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?