Riktlinjer för hur du iakttar Policyn om användaridentifiering

Google erbjuder många annonsprodukter och många typer av annonstaggar. Men oavsett vilken typ av tagg du använder bör du hålla några saker i åtanke.

Vid ett annonsbegäranden skickas vanligtvis en sidwebbadress till Google. Kontrollera därför att inget finns i dina sidwebbadresser som inte bör skickas i annonsbegäranden till Google.

Enligt Policyn om användaridentifiering får utgivarna inte skicka vidare någon information till Google

  • som Google kan använda eller känna igen som uppgifter som kan kopplas till en specifik individ eller
  • som permanent identifierar en viss enhet (t.ex. en mobiltelefons serienummer som inte kan återställas).

Se framförallt till att webbadresserna till sidor som visar Google-annonser inte innehåller besökarnas användarnamn, lösenord, e-postadresser eller andra uppgifter som kan kopplas till en specifik individ (PII).

I vissa Google-produkter är det tillåtet att lägga till makron, till exempel funktionen nyckel-värden i Campaign Manager, Google Ad Manager och Google Ad Manager 360. Du ska även undvika att lägga in något i makron som Google kan använda eller känna igen som PII. Brott mot det här kravet anses vara ett väsentligt avtalsbrott.

Läs mer i följande artiklar: