Quản lý các tùy chọn cài đặt vị trí trên điện thoại Pixel

Khi bật dịch vụ vị trí trong phần cài đặt, bạn có thể sử dụng các dịch vụ dựa trên vị trí. Ví dụ: bạn có thể nhận thông tin dựa trên vị trí của điện thoại như kết quả tìm kiếm tại địa phương chính xác hơn, các dự đoán đường đi làm và nhà hàng ở gần.

Lưu ý quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 11 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Tìm hiểu các tùy chọn cài đặt vị trí có trên điện thoại

Lưu ý quan trọng: Khi bạn tắt dịch vụ vị trí trên điện thoại, các ứng dụng và dịch vụ sẽ không thể xác định vị trí của điện thoại. Bạn vẫn có thể nhận kết quả tìm kiếm tại địa phương và quảng cáo dựa trên địa chỉ IP của mình.

Google có nhiều dịch vụ dựa trên vị trí. Một số dịch vụ như sau:

Lưu ý: Các ứng dụng đều có tùy chọn cài đặt riêng. Tìm hiểu cách quản lý các tùy chọn cài đặt vị trí của ứng dụng.

Bật hoặc tắt dịch vụ vị trí cho điện thoại

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Vị trí. Nếu bạn có hồ sơ công việc, hãy nhấn vào Nâng cao.
 3. Ở trên cùng, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Sử dụng vị trí.

Mẹo: Bạn cũng có thể bật hoặc tắt dịch vụ vị trí của điện thoại bằng tùy chọn Cài đặt nhanh. Tìm hiểu về tùy chọn Cài đặt nhanh.

Khi dịch vụ Vị trí đang bật
Khi dịch vụ Vị trí đang tắt

Giúp điện thoại của bạn nhận thông tin vị trí chính xác hơn (Dịch vụ vị trí của Google, còn gọi là Độ chính xác của vị trí trên Google)

Bật hoặc tắt dịch vụ độ chính xác của vị trí trên điện thoại

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Vị trí Rồi Dịch vụ vị trí Rồi Độ chính xác của vị trí trên Google.
 3. Bật hoặc tắt chế độ Cải thiện độ chính xác của vị trí.
Khi dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google đang bật

Khi bạn bật dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google, điện thoại của bạn sẽ dùng các nguồn này để nhận thông tin vị trí chính xác nhất:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mạng di động
 • Cảm biến (chẳng hạn như gia tốc kế)

Google có thể định kỳ thu thập dữ liệu vị trí và sử dụng dữ liệu này theo cách ẩn danh để cải thiện độ chính xác của vị trí và các dịch vụ dựa trên vị trí.

Khi tùy chọn Độ chính xác của vị trí trên Google bị tắt

Khi bạn tắt dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google, điện thoại sẽ dùng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các cảm biến, chẳng hạn như gia tốc kế để xác định vị trí. Hệ thống định vị toàn cầu có thể hoạt động chậm hơn và cung cấp thông tin vị trí kém chính xác hơn so với các nguồn khác.

Khi đang tắt, dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google sẽ không sử dụng hoặc thu thập dữ liệu GPS, Wi-Fi, mạng và cảm biến.

Trên Android 12 trở lên, bạn có thể quản lý quyền truy cập thông tin vị trí chính xác của từng ứng dụng. Điều này khác với Độ chính xác của vị trí trên Google (một chế độ cài đặt vị trí cho thiết bị mà cho phép điện thoại sử dụng nhiều nguồn hơn để có được vị trí chính xác nhất).  Ngay cả khi Độ chính xác của vị trí trên Google đang bật, bạn vẫn chỉ có thể cấp cho một ứng dụng quyền truy cập thông tin vị trí gần đúng nếu không muốn cho phép ứng dụng đó truy cập thông tin vị trí chính xác của thiết bị.  Nếu bạn tắt dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google, thì các ứng dụng có thể không nhận được vị trí chính xác của thiết bị. Tìm hiểu cách quản lý quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng

Thiết lập tính năng quét tìm Wi-Fi và Bluetooth

Để giúp ứng dụng nhận thông tin vị trí chính xác hơn, bạn có thể cho phép điện thoại quét tìm các điểm truy cập Wi-Fi hoặc thiết bị Bluetooth ở gần.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Vị trí Rồi Dịch vụ vị trí.
  • Quét tìm Wi-Fi: Nhấn vào tuỳ chọn quét tìm Wi-Fi. Sau đó, hãy bật hoặc tắt tính năng Quét tìm Wi-Fi.
  • Bluetooth: Nhấn vào tuỳ chọn quét tìm Bluetooth. Sau đó, hãy bật hoặc tắt tính năng Quét tìm Bluetooth.

Gửi thông tin vị trí của bạn trong trường hợp khẩn cấp

Để giúp người trả lời tìm thấy bạn nhanh chóng, vị trí của điện thoại có thể được gửi khi bạn quay số hoặc nhắn tin cho một số khẩn cấp, chẳng hạn như khi bạn gọi đến số 911 ở Hoa Kỳ hoặc 112 ở Châu Âu.

Nếu mạng di động và quốc gia của bạn có hỗ trợ Dịch vụ vị trí khẩn cấp (ELS) của Android và dịch vụ này đang bật, thì điện thoại sẽ tự động gửi thông tin vị trí của thiết bị cho nhân viên cứu hộ đầu tiên thông qua ELS (Dịch vụ vị trí khẩn cấp). Nếu Dịch vụ vị trí khẩn cấp đang tắt, thì nhà mạng di động vẫn có thể gửi thông tin vị trí của thiết bị trong khi bạn gọi điện hoặc nhắn tin khẩn cấp.

Bật hoặc tắt dịch vụ vị trí khẩn cấp

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Vị trí Rồi Dịch vụ vị trí Rồi Dịch vụ vị trí khẩn cấp. 
 3. Bật hoặc tắt tuỳ chọn Sử dụng Dịch vụ vị trí khẩn cấp.

Cách hoạt động của Dịch vụ vị trí khẩn cấp

Dịch vụ vị trí khẩn cấp chỉ được kích hoạt khi bạn gọi điện hoặc nhắn tin cho một số khẩn cấp tại địa phương.

Trong cuộc gọi khẩn cấp, Dịch vụ vị trí khẩn cấp (ELS) có thể dùng Độ chính xác của vị trí trên Google cũng như các thông tin khác để xác định được vị trí chính xác nhất có thể của thiết bị. Nếu chế độ cài đặt Wi-Fi của thiết bị đang tắt, thì ELS có thể bật chế độ này.

Điện thoại sẽ gửi thông tin vị trí cho các đối tác dịch vụ khẩn cấp được uỷ quyền để giúp các dịch vụ khẩn cấp tìm thấy bạn. Thông tin vị trí của bạn được gửi trực tiếp từ điện thoại đến các đối tác dịch vụ khẩn cấp.

Sau khi cuộc gọi hoặc tin nhắn khẩn cấp hoàn tất mà ELS vẫn đang hoạt động, điện thoại của bạn có thể gửi cho Google dữ liệu phân tích và dữ liệu sử dụng đã loại bỏ thông tin nhận dạng để phân tích mức độ hiệu quả của ELS. Thông tin này không bao gồm dữ liệu vị trí đã gửi cho các đối tác dịch vụ khẩn cấp được uỷ quyền. Thông tin này cũng không giúp nhận dạng bạn.

Lưu ý: Khi Dịch vụ vị trí khẩn cấp gửi thông tin vị trí của bạn cho các đối tác dịch vụ khẩn cấp được ủy quyền, trường hợp này khác với khi bạn chia sẻ thông tin vị trí qua Google Maps. Tìm hiểu về tính năng Chia sẻ vị trí với Google Maps.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14652496878667424908
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1634144