Kiểm tra và cập nhật phiên bản Android

Để khắc phục sự cố cập nhật phần mềm, bạn có thể sử dụng quy trình tự trợ giúp của chúng tôi.

Khắc phục sự cố cập nhật hệ thống

Lưu ý quan trọng: Hiện tượng thiết bị Android tiêu hao nhiều pin hơn sau khi cập nhật phần mềm là điều bình thường vì thiết bị cần nhiều năng lượng để tải xuống, tối ưu hoá và cài đặt bản cập nhật.

Bạn có thể tìm số phiên bản Android, cấp cập nhật bảo mật và cấp hệ thống Google Play của thiết bị trong ứng dụng Cài đặt. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có bản cập nhật cho bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra để tìm các bản cập nhật.

Kiểm tra xem bạn có phiên bản Android nào

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Ở gần dưới cùng, hãy nhấn vào Giới thiệu về điện thoại hoặc Giới thiệu về máy tính bảng sau đó Phiên bản Android.
 3. Tìm "Phiên bản Android", "Bản cập nhật bảo mật Android" và "Số bản dựng".

Nhận các bản cập nhật Android mới nhất có sẵn cho bạn

To get the latest Pixel phone updates, activate Google Assistant on your Pixel 8 and Pixel 8 Pro and say, "Update my phone now." Learn more about Pixel support on Assistant.

Khi bạn nhận được thông báo, hãy mở thông báo đó và nhấn vào thao tác cập nhật.

Nếu bạn đã xoá thông báo hoặc thiết bị của bạn chưa kết nối mạng, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống sau đó Bản cập nhật phần mềm.
 3. Bạn sẽ thấy trạng thái bản cập nhật. Hãy làm theo mọi bước trên màn hình.

Lưu ý: Nếu dùng thiết bị Pixel, bạn có thể nhìn thấy mục "Bản cập nhật phần mềm".

Nhận bản cập nhật bảo mật và bản cập nhật hệ thống Google Play

Hầu hết các bản cập nhật hệ thống và bản vá bảo mật đều tự động cập nhật. Để kiểm tra xem có bản cập nhật nào không, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và quyền riêng tư sau đó Hệ thống và bản cập nhật.
  • Để xem các bản cập nhật bảo mật, hãy nhấn vào Bản cập nhật bảo mật.
  • Để xem các bản cập nhật hệ thống Google Play, hãy nhấn vào Bản cập nhật hệ thống Google Play.
 3. Làm theo mọi bước trên màn hình.

Khi nào bạn sẽ nhận được bản cập nhật Android

Lịch cập nhật khác nhau tùy vào thiết bị, nhà sản xuất và nhà mạng di động.

Quan trọng: Các thiết bị cũ không phải lúc nào cũng chạy được phiên bản Android mới.

Khắc phục sự cố cập nhật

Không có đủ dung lượng

Nếu nhận được thông báo "không có đủ dung lượng", hãy tìm hiểu cách giải phóng dung lượng lưu trữ trên:

Bản cập nhật không tải xuống

Cho phép tự động thử cập nhật lại

Nếu bản cập nhật bắt đầu tải xuống nhưng chưa hoàn tất, thì thiết bị sẽ tự động thử tải lại trong vài ngày tiếp theo.
Khi thiết bị thử tải lại, bạn sẽ nhận được một thông báo. Hãy mở thông báo đó rồi nhấn vào thao tác cập nhật.

Hãy cập nhật phiên bản Android để nhận được bản cập nhật bảo mật

Để nhận bản cập nhật bảo mật mới nhất cho thiết bị của bạn, hãy đảm bảo thiết bị đang chạy phiên bản Android mới nhất.
Khi nào bản cập nhật hoạt động

Điện thoại Pixel và Pixel Tablet

Với điện thoại Pixel và Pixel Tablet, bản cập nhật Android sẽ chạy ở chế độ nền sau khi được tải xuống. Những cải tiến trên bản cập nhật đã cài đặt sẽ hoạt động vào lần tiếp theo bạn khởi động lại điện thoại. 

Các thiết bị Android khác

Nhiều điện thoại và máy tính bảng Android tự động khởi động lại khi cài đặt bản cập nhật Android đã tải xuống. Bản cập nhật sẽ hoạt động khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7955539826901232008