Nhận trợ giúp từ nhà sản xuất cho các phụ kiện Được thiết kế cho Google

Bạn có thể dùng một phụ kiện được chứng nhận, chẳng hạn như tai nghe hoặc ốp lưng điện thoại, cùng với Pixel bằng cách mua phụ kiện Được thiết kế cho Google. Tìm hiểu về ý nghĩa của phụ kiện Được thiết kế cho Google.

Để yêu cầu hỗ trợ về các phụ kiện Được thiết kế cho Google, hãy truy cập vào trang web hỗ trợ của nhà sản xuất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?