Đổi hình nền trên điện thoại Pixel

Bạn có thể thay đổi hình nền trên màn hình khóa và Màn hình chính của điện thoại. Bạn có thể chọn trong số các ảnh của mình hoặc dùng hình ảnh có sẵn trên điện thoại, bao gồm cả các hình ảnh tự động thay đổi.

Quan trọng: Trong những bước này, một số bước chỉ thực hiện được trên Android 10 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Đổi hình nền

 1. Trên Màn hình chính của điện thoại, hãy chạm và giữ một không gian trống.
 2. Nhấn vào Kiểu và hình nền. Nếu bạn không thấy mục "Kiểu và hình nền", hãy nhấn vào Hình nền.
 3. Chọn hình nền của bạn.
  • Để sử dụng hình ảnh của chính bạn, hãy nhấn vào Ảnh của tôi.
  • Để sử dụng hình ảnh tuyển chọn, hãy nhấn vào một danh mục Rồi rồi chọn một hình ảnh.
  • Pixel 4, 3 và 2: Để sử dụng hình nền động, hãy nhấn vào Sống động hoặc Vũ trụ thời gian thực Rồi chọn một hình nền. Nếu cần, hãy nhấn vào Tải xuống.
  • Chỉ trên Pixel 4: Để tương tác với hình nền của bạn bằng cử chỉ nhanh, hãy nhấn vào Sống động Rồi hình nềnRồi Tải xuống.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Đặt hình nền.
 5. Chọn màn hình sẽ hiển thị hình nền, nếu có.

Mẹo: Màu của các thông báo, trình đơn Cài đặt nhanh và danh sách Tất cả ứng dụng sẽ tùy thuộc vào hình nền bạn chọn.

Thay đổi kiểu (Pixel 4, 3 và 2)

Để chọn phông chữ, hình dạng biểu tượng và màu sắc cho Màn hình chính, hãy làm như sau:

 1. Trên Màn hình chính của điện thoại, hãy chạm và giữ một khoảng trống.
 2. Nhấn vào Kiểu và hình nền.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Kiểu.
 4. Chọn một kiểu hoặc tạo kiểu tùy chỉnh.
  • Tùy chọn: Để sử dụng hình nền hiện tại của bạn với kiểu mới, hãy nhấn vào Giữ hình nền hiện tại.
 5. Nhấn vào Áp dụng.

Bỏ qua hình nền hàng ngày

 1. Trên Màn hình chính của điện thoại, hãy chạm và giữ một không gian trống.
 2. Nhấn vào Hình nền.
 3. Trên hình nền hàng ngày hiện tại, hãy nhấn vào biểu tượng Làm mới Tải lại.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?