Få hjälp i en nödsituation med en Pixel-telefon

Använd appen Personlig säkerhet för att spara och dela nödinformation. Telefonen kan även kontakta räddningstjänsten automatiskt i vissa länder och regioner och med vissa operatörer.

Obs!

Förbereda sig inför en nödsituation

Viktigt! Vem som helst som plockar upp telefonen kan se meddelandet på låsskärmen och nödinformationen även om den är låst. Du kan inaktivera inställningen i appen Personlig säkerhet.

Använd appen Personlig säkerhet
Appen Personlig säkerhet är tillgänglig på alla Pixel-telefoner. Appen laddas ned automatiskt på Pixel 4 och senare telefoner. 
Tips! Du måste inaktivera appen Personlig säkerhet om du vill ta bort den från listan över appar. Läs mer om hur du inaktiverar förinstallerade appar på din Pixel-telefon.

Lägga till appen Personlig säkerhet på Pixel 3a eller tidigare versioner

 1. Kontrollera att du har den senaste Android-programvaran. Ta reda på vilken version av Android du har.
 2. Öppna Inställningar Inställningar följt av Om telefonen.
 3. Tryck på Nödinformation.
 4. Tryck på Uppdatera i bannern högst upp på skärmen.

Om bannern inte visas kontrollerar du att appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet finns på telefonen och att den har uppdaterats till den senaste versionen i Play Butik

Vad du kan göra

 • Även utan att lägga till appen på en Pixel 3a eller tidigare: Du kan logga in med Google-kontot, lägga till nödkontakter och ange medicinska uppgifter.
 • Om appen är installerad: Du kan använda SOS-larm, nödsituationsdelning, säkerhetskontroll, krismeddelanden och identifiering av bilolyckor. Identifiering av bilolyckor är tillgängligt på Pixel 4a och senare, inklusive Fold.

Detta behövs

För appen Personlig säkerhet krävs att Platstjänster och behörigheter är aktiverade. Platsdelning är endast tillgängligt i vissa länder och för vissa användartyper. Läs mer om platsdelning.

Med platsdelning kan du dela din plats med andra i realtid från dina enheter. Den som du delar din plats med kan se ditt namn, foto och din plats i realtid i olika produkter från Google, till exempel Google Maps. Platsinformationen som delas kan till exempel vara följande:

 • Din nuvarande plats eller platser där du har varit
 • Din nuvarande aktivitet, t.ex. om du kör bil eller går
 • Data om enheten, t.ex. batteritid eller GPS-anslutningar
 • Samtalsstatus, till exempel Startade ett samtal eller Ringde lokalt nödnummer
 • Dina platser, t.ex. ditt hem, din arbetsplats eller dina destinationer.
Lägga till nödinformation i appen Personlig säkerhet

Du kan lägga till personlig nödinformation på telefonens låsskärm, t.ex. blodgrupp, allergier och mediciner.

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Logga in på Google-kontot om du ombeds att göra det.
 3. Tryck på Din information.
 4. Lägg till din nödinformation.
  • Medicinska uppgifter:
   • Tryck på Medicinska uppgifter.
   • Om du vill lägga till information om exempelvis allergier eller mediciner trycker du på det som du vill uppdatera i listan.
  • Nödkontakter:
   • Tryck på Nödkontakter följt av Lägg till kontakt följt av Tryck på en befintlig kontakt som du vill lägga till.
Läs mer om hur du lägger till nödinformation steg för steg i vår guide.

Tips!

 • Om du vill att nödinformationen ska visas när skärmen är låst trycker du på Tillåt åtkomst till nödinformation Följt av Visa när enheten är låst
 • Konfigurera ett SIM-kort eller eSIM på telefonen. Annars går det inte att skicka sms till nödkontakten senare. Läs mer om hur du sätter i ett SIM-kort.
 • Om du inte har appen Personlig säkerhet på telefonen kan du läsa mer om hur du lägger till den.
Aktivera identifiering av bilolyckor

Om telefonen registrerar en allvarlig bilolycka kan den ringa räddningstjänsten automatiskt, t.ex. 911 i USA, och dela din plats.

Viktigt! Telefonen måste ha ett SIM-kort om identifiering av bilolyckor ska fungera. Läs mer om hur du sätter i ett SIM-kort.

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på Funktioner.
 3. Scrolla till Identifiering av bilolyckor.
 4. Tryck på Konfigurera.
  • Tryck på Tillåt bara när appen används som svar på frågan om du vill dela din plats.
  • Tryck på Tillåt som svar på frågan om du vill dela mikrofonen och din fysiska aktivitet.

Så här fungerar identifiering av bilolyckor

Pixel 4a och senare modeller, inklusive Fold, kan försöka identifiera allvarliga bilolyckor utifrån enhetens plats, rörelsesensorer och ljud i omgivningen. Funktionen Identifiering av bilolyckor behöver behörigheterna Plats, Fysisk aktivitet och Mikrofon för att fungera. Om telefonen registrerar en bilolycka kan den ringa räddningstjänsten åt dig. Det här samtalet använder Androids platstjänst för nödsituationer och kan överföra information om var du befinner dig och vad som har hänt. Läs mer om hur du hanterar behörigheter på en Pixel-telefon.

Alla bilolyckor kanske inte identifieras. Kraftiga stötar kan också utlösa identifiering av bilolyckor. I vissa fall kanske Pixel-telefonen inte kan ringa räddningstjänsten. Telefonen kan till exempel vara ansluten till ett svagt mobilnätverk eller i ett pågående samtal.

Var är identifiering av bilolyckor tillgängligt?

På Pixel 4a och senare, inklusive Fold, är identifiering av bilolyckor tillgängligt på följande språk:

 • danska
 • nederländska
 • engelska
 • franska
 • franska (Kanada)
 • italienska
 • japanska
 • mandarin
 • norska
 • spanska
 • svenska

För följande länder eller regioner:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Kanada
 • Danmark
 • Frankrike
 • Indien
 • Irland
 • Italien
 • Japan
 • Norge
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Singapore
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Taiwan
 • Förenade kungariket
 • USA

Konfigurera och aktivera eller inaktivera SOS-larm

Om du befinner dig i en nödsituation kan du använda telefonen för att vidta nödåtgärder, som att ringa efter hjälp, dela din plats med nödkontakter eller spela in en video.

Obs!

 • Telefonen måste ha ett SIM-kort om identifiering av bilolyckor ska fungera. Läs mer om hur du sätter i ett SIM-kort.
 • SOS-larm fungerar inte i flygplansläge eller när batterisparläget är aktiverat.
 • SOS-larm är tillgängligt på Pixel 4a och senare, inklusive Fold.

Konfigurera och aktivera SOS-larm

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet och nödläge följt av SOS-larm.
 3. Tryck på Börja konfigurera.
 4. Om du behöver hjälp kan telefonen påbörja nödåtgärder.
  1. Om du vill ställa in ett nummer till räddningstjänsten trycker du på Starta.
   1. Om du behöver ändra det lokala nödnumret trycker du på Byt nummer.
   2. När det lokala numret stämmer trycker du på Nästa.
  2. Om du inte kan svara kan du aktivera assisterade nödsamtal så att telefonen kan dela din plats med räddningstjänsten.
   1. Om du vill använda assisterade nödsamtal trycker du på Aktivera.
    Tips! Tillgängligheten för assisterade nödsamtal beror på plats.
  3. För att dela din platsinformation med och skicka uppdateringar till dina nödkontakter trycker du på Börja konfigurera följt av Konfigurera.
   1. Tryck på Lägg till kontakt och välj sedan en kontakt att dela information med i en nödsituation.
   2. Välj vilken information du vill att SOS-larm delar med din nödkontakt.
   3. Tryck på Nästa.
  4. För att dela din plats i en nödsituation måste du ge appen Personlig säkerhet åtkomst till din plats medan du använder appen.
   1. Tryck på Nästa följt av När du använder appen.
  5. Om du vill att SOS-larm ska starta en inspelning vid nödsituation medan du fortfarande använder telefonens andra funktioner scrollar du nedåt och trycker på Börja konfigurera.
   • Om du vill spela in en video vid nödsituation trycker du på Aktivera följt av När du använder appen.
   • Du kan välja att dela videon automatiskt med dina nödkontakter när den har säkerhetskopierats till enheten. Välj Dela automatiskt efter säkerhetskopiering följt av Nästa.
  6. Välj ett av alternativen för att starta åtgärder för SOS-larm:
   • Välj Vidta åtgärder genom att trycka länge.
   • Välj Vidta åtgärderna direkt efter nedräkningen. Om du vill att ett larm ska låta med det här alternativet aktiverar du Spela upp larmljud.
 5. Tryck på Klart.

Välj hur du vill starta SOS-larm

Du kan ställa in SOS-larm så att nödåtgärder startas automatiskt. Du kan även kräva ett bekräftelsesteg innan åtgärderna startas.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet och nödläge följt av SOS-larm.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar under Så fungerar det.
 4. Du kan konfigurera SOS-larm på två sätt:
  • Om du vill lägga till ett bekräftelsesteg innan nödåtgärderna startas trycker du på Tryck länge för att starta åtgärderna.
  • Om du vill att nödåtgärderna ska startas automatiskt efter en nedräkning på fem sekunder trycker du på Starta åtgärderna automatiskt.
Inaktivera SOS-larm
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet och nödläge följt av SOS-larm.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar under Så fungerar det.
 4. Tryck på Inaktivera SOS-larm.
Läs mer om hur du använder SOS-larm steg för steg i vår guide.
Visa ett meddelande på låsskärmen
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Skärm Följt av Låsskärm Följt av Lägg till text på låsskärmen.
 3. Skriv ditt meddelande, till exempel information som gör det enklare att lämna tillbaka telefonen om du tappar bort den.
 4. Tryck på Spara.
Styra aviseringar om nödsändningar
Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar.

Du kan aktivera eller inaktivera olika typer av varningar, se tidigare varningar och styra ljud och vibration.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Aviseringar följt av Trådlösa varningar vid nödsituationer.
 3. Välj hur ofta du vill få varningar och vilka inställningar du vill aktivera.

Få hjälp i en nödsituation

Få hjälp efter en bilolycka (Pixel 3 och senare, inklusive Pixel Fold)

Viktigt! Identifiering av bilolyckor fungerar inte i flygplansläge eller när batterisparläget är aktiverat. Identifiering av bilolyckor fungerar bara i det land där telefonens SIM-kort är registrerat, inte vid roaming.

När identifiering av bilolyckor har aktiverats kan telefonen avgöra om du har varit med om en allvarlig bilolycka. Telefonen vibrerar, ett larm ljuder och du får frågan om du behöver hjälp, både uppläst och på skärmen.

Om du svarar inom 60 sekunder kan du välja att ringa räddningstjänsten eller avbryta samtalet.

Ring räddningstjänsten

 • Om nödsituationsdelning är aktiverat säger du ”Nödsituation” eller drar skjutreglaget till Ring 112 och meddela kontakter.
 • Högtalartelefon aktiveras automatiskt.

Avbryt samtalet

 • Säg ”Avbryt” eller tryck på Jag mår bra.
 • Inget nödsamtal görs.

Om du inte svarar inom 60 sekunder

 • aktiveras högtalartelefon automatiskt och telefonen försöker ringa räddningstjänsten, säga att en bilolycka har inträffat och dela enhetens ungefärliga plats.
 • Meddelandet upprepas, men du kan prata medan det läses upp. Tryck på Avbryt om du vill stoppa meddelandet och stanna kvar i samtalet.

Läs mer om att ringa nödsamtal.

Läs mer om hur du får hjälp efter en bilolycka steg för steg i vår guide.
Med SOS-larm kan du ringa efter hjälp, underrätta dina kontakter och spela in video

Obs! SOS-larm fungerar inte i flygplansläge eller när batterisparläget är aktiverat.

Om du befinner dig i en nödsituation kan du använda telefonen för att vidta nödåtgärder, som att ringa efter hjälp, dela din plats med nödkontakter eller spela in en video.

 1. Tryck på av/på-knappen på telefonen minst fem gånger.
 2. Beroende på dina inställningar trycker du i den röda cirkeln i tre sekunder eller väntar tills den automatiska nedräkningen startar nödsamtalet.
 3. När nödsamtalet startar påbörjas även andra nödåtgärder utifrån dina inställningar.

Obs! Om du har aktiverat Nödsituationsdelning och videoinspelning påbörjas dessa åtgärder medan räddningstjänsten rings upp. Läs mer om hur du spelar in en video i en nödsituation.

Hantera oavsiktliga nödsamtal

Oavsiktliga samtal

Lägg inte på om du ringer ett samtal till räddningstjänsten av misstag. Berätta för räddningstjänsten att samtalet var oavsiktligt och att du inte behöver hjälp.
Spela in video i en nödsituation

Obs! Videoinspelningsfunktionen är till för att spela in nödsituationer och händelser i samband med sådana för din personliga säkerhets skull. Utöver vår integritetspolicy gäller att när video och ljud spelas in, laddas upp och/eller delas med hjälp av våra produkter, till exempel en inspelning av en nödsituation, kan vi logga användningen av appen, delningen med nödkontakter och visningar/nedladdningar av videolänkar. Det kan vara obehagligt att få en inspelning av en nödsituation. Använd videodelningsfunktionen med omdöme. Du ansvarar för att följa lagen när funktionen används, inklusive lagar om inspelning eller avlyssning. Genom att använda funktionen förklarar du dig införstådd med och godkänner ovanstående. Läs mer om våra användarvillkor.

Så här fungerar inspelning i en nödsituation

Du kan fortfarande använda telefonen till andra saker medan inspelningen pågår i en nödsituation, som att dela din plats med dina nödkontakter och få hjälp från räddningstjänsten.

Obs! Om du öppnar en annan app som använder kameran pausas inspelningen vid nödsituation. Bilden blir grå på inspelningen medan inspelningen vid nödsituation är pausad. Om du vill återuppta inspelningen vid nödsituation öppnar du appen Personlig säkerhet igen eller trycker på aviseringen högst upp på skärmen.

Med nödinspelning kan du spela in video i upp till 45 minuter och spara den. Videokvaliteten är ungefär 10 MB per minut.

Så fungerar automatisk delning

Om du aktiverar automatisk delning delas en länk till videon automatiskt med alla dina nödkontakter efter varje inspelning. Om du inte har konfigurerat nödkontakter delas inte videon med någon. Om du ångrar dig och inte vill dela videon har du 15 sekunder på dig att avbryta delningen när inspelningen är klar. Hur lång tid det tar att ladda upp och dela videon beror på internetanslutningen. Alla nödkontakter som du delar videon med kan ladda ned en kopia av den.

Endast en delningslänk per video kan vara aktiv åt gången. Varje länk som skapas gäller i sju dagar och upphör därefter att gälla för att skydda din integritet. Du kan när som helst inaktivera en länk. Om du vill förlänga tiden som återstår tills länken upphör att gälla inaktiverar du länken och skapar en ny länk. Så här inaktiverar du en delningslänk:

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på Din information följt av Dina videor.
 3. Tryck på Mer Mer bredvid en video följt av Radera följt av Radera.

Inspelning vid nödsituation är avsedd för personligt bruk för din säkerhets skull i en nödsituation. Google inaktiverar aktiva delade länkar automatiskt om de delas i överdrivet stor utsträckning. Med överdriven delning avses att en unik delningslänk får fler än 120 besök.

Så här fungerar automatisk säkerhetskopiering

Nödinspelningar laddas automatiskt upp till molnet. På så sätt försvinner inte din data om telefonen skulle komma bort eller bli förstörd i samband med nödsituationen. För uppladdning till molnet krävs internetanslutning, och avgifter kan tillkomma om du är ansluten till ett nätverk med datapriser. Uppladdade nödinspelningar kan hanteras när som helst när du har en internetanslutning. Så här hanterar du videorna:

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på Din information följt av Dina videor.
 3. Tryck på Mer Mer bredvid en video följt av Dela eller Radera.

Tips! Om du raderar en fil tas den bort permanent från ditt Google-konto. Detta kan inte ångras.

Hitta nödinformation
 1. Svep uppåt på en låst skärm.
 2. Tryck på Nödsituation Följt av Visa nödinformation.
Skicka enhetens plats automatiskt

För att hjälpa räddningstjänsten kan telefonens plats skickas när du ringer eller sms:ar ett nödnummer, till exempel 911 i USA eller 112 i Europa.

Telefonens plats skickas till räddningstjänsten automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om ELS inte har inaktiverats och om det finns stöd för tjänsten i landet eller regionen och mobilnätverket. Om Platstjänst för nödsituationer är inaktiverat kanske mobiloperatören ändå skickar enhetens plats vid nödsamtal eller nödmeddelanden.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats följt av Platstjänster följt av Platstjänst för nödsituationer eller Googles platstjänst för nödsituationer.
 3. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer eller Googles platstjänst för nödsituationer.

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

Platstjänst för nödsituationer används endast när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer. 

Om Platstjänst för nödsituationer är aktiverat på telefonen kan funktionen använda Googles platstjänster och andra uppgifter för att fastställa telefonens plats mer exakt under nödsamtalet. Platstjänst för nödsituationer kan också skicka ytterligare information, till exempel vilket språk som är inställt på enheten.

Telefonen gör denna data tillgänglig för behörig räddningstjänst så att det blir lättare att hitta och hjälpa dig. Räddningstjänst får denna data direkt från telefonen, inte via Google.

När du är klar med ett samtal eller sms som använder Platstjänst för nödsituationer skickas användnings-, analys- och diagnostikdata till Google via Google Play-tjänster. Google använder datan för att analysera hur väl Platstjänst för nödsituationer fungerar och får ingen information som kan identifiera dig, till exempel din plats.

Processen för att skicka din plats med Platstjänst för nödsituationer är inte densamma som när du delar din plats med Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Dela din plats med nödkontakter

Du kan låta dina nödkontakter se din plats och få uppdateringar om var du är och din batterinivå. Du måste ge appen Personlig säkerhet åtkomst till din plats.

Det här behöver du för nödsituationsdelning:

 • Minst en nödkontakt.
 • Du måste bevilja appen Personlig säkerhet platsbehörigheter när den används.
  • Viktigt! Om platsdelning inte är tillgängligt i ditt land visas ett meddelande i appen Personlig säkerhet.
 • En internetanslutning och platstjänster aktiverade.
 • Delning av status för nödsamtal.

Starta nödsituationsdelning

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på Nödsituationsdelning.
 3. Välj vem du vill dela din plats med i realtid.
  • Du kan även lägga till ett meddelande.
 4. Tryck på Dela.
 5. Tryck på aviseringsbannern om du vill visa information om nödsituationsdelningen.

Avsluta nödsituationsdelning

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på informationen om nödsituationsdelning.
 3. Tryck på Stopp.
  • Du kan lägga till ett meddelande för att förklara varför du avslutat nödsituationsdelningen.

Tips! Nödsituationsdelningen avslutas automatiskt efter 24 timmar.

Nödsituationsdelning med identifiering av bilolyckor

Om du har aktiverat identifiering av bilolyckor kan du ställa in telefonen på att starta nödsituationsdelning vid en olycka.

Aktivera nödsituationsdelning med identifiering av bilolyckor

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på Funktioner längst ned.
 3. Tryck på Identifiering av bilolyckor.
 4. Välj telefonens nödsituationsrespons om telefonen identifierar en olycka.
  • Tryck på Nödsituationsdelning för att skicka din plats och uppdateringar till dina nödkontakter.

Om identifiering av bilolyckor har aktiverats ringer telefonen automatiskt till räddningstjänsten.

 • Om en olycka identifieras och du svarar inom 60 sekunder kan du
  • trycka på Jag mår bra om du vill avbryta samtalet
  • trycka på Ring 112 och meddela kontakter.

Tips! Du kan be Google-assistenten att starta nödsituationsdelning genom att säga ”Hey Google, starta nödsituationsdelning”.

Använda Google Assistent för Säkerhetskontroll och Nödsituationsdelning

Med Google-assistenten kan du använda rösten för att dela din plats med nödkontakter eller schemalägga en säkerhetskontroll. Det finns vissa skillnader från när du använder appen Personlig säkerhet:

 • När du startar en säkerhetskontroll via assistenten skickar Personlig säkerhet inte ett sms till dina nödkontakter.
 • När du startar nödsituationsdelning via assistenten kan du inte välja bland dina kontakter. Nödsituationsdelning skickar information till alla dina nödkontakter.

Be Google-assistenten om något av följande om du vill starta eller stoppa en säkerhetskontroll:

 • ”Hey Google, starta en säkerhetskontroll”
 • ”Hey Google, starta en säkerhetskontroll på [tid].”

Tips! Säkerhetskontrollen kan pågå i allt från en minut till ett dygn.

 • ”Hey Google, stoppa säkerhetskontrollen.”

Be Google-assistenten att starta eller stoppa nödsituationsdelning:

 • ”Hey Google, starta nödsituationsdelning.”
 • ”Hey Google, stoppa nödsituationsdelning.”
Schemalägga en säkerhetskontroll

Om du vill att telefonen ska hålla koll och meddela dina nödkontakter om något är fel kan du schemalägga en säkerhetskontroll. Du kan till exempel använda en säkerhetskontroll när du går någonstans där du aldrig har varit förut eller går på fest. Du måste ge appen Personlig säkerhet platsbehörigheter när den används.

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhetskontroll.
 3. Välj Anledning och Tid. Du kan ställa in att kontrollen ska vara 15 minuter till 8 timmar lång.
 4. Tryck på Nästa.
 5. Välj kontakter.
 6. Tryck på Starta.

Om du aktiverar aviseringar för dina nödkontakter får de ett sms med

 • ditt namn
 • hur länge säkerhetskontrollen har varit aktiv
 • en orsak, om du har angett en sådan.

Smsbegränsningar kan tillkomma.

Markera att du är i säkerhet

När det är dags att stämma av visas en avisering i 60 sekunder innan nödsituationsdelningen startas. Om du markerar att du är i säkerhet avbryts nödsituationsdelningen. Du kan när som helst stoppa säkerhetskontrollen via aviseringen. Om du inte väljer något av alternativen inom 60 sekunder startar nödsituationsdelningen.

 1. Välj ett av alternativen när aviseringen visas:
  • Jag mår bra. Dela inte.
  • Börja dela nu. Kommande säkerhetskontroller inaktiveras.
  • Ring 112.
 2. Om telefonen är låst kan du behöva låsa upp den.

Om telefonen stängs av eller förlorar täckningen förblir säkerhetskontrollen aktiv. Med säkerhetskontrollen startas nödsituationsdelning vid den schemalagda incheckningstiden och din senast kända plats anges.

Läs mer om hur du schemalägger en säkerhetskontroll steg för steg i vår guide.
Så här meddelas nödkontakterna

När nödsituationsdelning startar skickar Google ett sms till dina nödkontakter med

 • ditt namn
 • en länk till din plats i realtid på Google Maps
 • din återstående batteriprocent
 • ett meddelande, om du har angett ett sådan.

Du kan stoppa nödsituationsdelningen och säkerhetskontrollen för hand eller markera att du är i säkerhet. När de upphör skickar Google ännu ett sms till dina kontakter och talar om att säkerhetskontrollen har upphört.

Smsbegränsningar kan tillkomma.

Få krismeddelanden
När du väljer att använda krismeddelanden får du en avisering i appen Personlig säkerhet om allmänna nödsituationer eller lokala kriser, till exempel naturkatastrofer. Krismeddelandeaviseringarna innehåller en länk till startsidan för appen Personlig säkerhet, där du hittar mer information om händelsen.

Krismeddelanden finns i alla länder och på alla språk. Om telefonen är inställd på ett annat språk än det lokala kan det hända att meddelandet visas på det officiella språket där du är, inte på det språk som har ställts in.

Aktivera eller inaktivera Krismeddelanden

 1. Öppna appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet på telefonen.
 2. Tryck på Funktioner följt av Krismeddelanden.
 3. Aktivera eller inaktivera Krismeddelanden.
Läs mer om hur du aktiverar krismeddelanden steg för steg i vår guide.

Så skickar Google krismeddelanden

Google hanterar krisinformation från officiella lokala källor. Om en kris som påverkar platsen där du befinner dig rapporteras får du en avisering från appen Personlig säkerhet. Google lägger upp krismeddelanden baserat på olika faktorer, till exempel internetanslutningen i det påverkade området, officiell information från myndigheter samt påverkan på platsen för det inträffade. Vanligtvis är meddelandena tillgängliga på engelska och på det primära språket i det påverkade området. Läs mer om krismeddelanden.

Kontakta räddningstjänsten med snabbuppringning

Du kan snabbt ringa räddningstjänsten även när telefonen är låst.

Konfigurera nödsamtal

Välj hur räddningstjänsten ska kontaktas i appen Personlig säkerhet Appen Säkerhet :

 • Med snabbuppringning av nödsamtal kan du snabbt och enkelt ringa efter hjälp genom att svepa på ett skjutreglage. Aktuella nödnummer i området visas automatiskt.
 • Vid traditionell uppringning av nödsamtal visas en knappsats där du kan slå nödnumret.

Pixel-telefoner är inställda på att använda snabbuppringning av nödsamtal automatiskt när funktionen är tillgänglig. Läs mer om var snabbuppringning är tillgängligt.

Om snabbuppringning av nödsamtal

 • Snabbåtkomst: Slå nödnumret i en enda rörelse med hjälp av skjutreglaget.
 • Automatiskt nödnummer: Telefonen identifierar nödnummer automatiskt, även när du är utomlands.
 • Flera nödnummer: Telefonen identifierar tillgängliga nummer i området, till exempel till polis, brandkår eller ambulans. Använd skjutreglaget för den räddningstjänst du behöver kontakta.

Så här använder du snabbuppringning av nödsamtal

Med av/på-knappen (Android 11 eller tidigare och Android 12 på Pixel 5 eller tidigare):

 1. Håll strömbrytaren nedtryckt i fem sekunder.
 2. Tryck på Nödsituation.
 3. Använd skjutreglaget i menyn för nödsamtal.

Med strömbrytaren och volymknapparna (standard i Android 12 på Pixel 6 och senare):

 1. Tryck på strömbrytaren och knappen som höjer volymen samtidigt.
 2. Tryck på Nödsituation.
 3. Använd skjutreglaget i menyn för nödsamtal.

Tips! Läs mer om hur du tar reda på vilken version av Android du har.

Var är snabbuppringning av nödsamtal tillgängligt?

Obs! Funktionen med snabbuppringning av nödsamtal är inte tillgänglig i alla regioner eller områden. Snabbuppringning av nödsamtal är kanske inte alltid tillgängligt ens i de områden som omfattas, beroende på operatör och andra omständigheter.

När snabbuppringning inte är tillgängligt används traditionell uppringning av nödsamtal automatiskt med en knappsats där du kan slå nödnumret. Inställningarna för uppringning av nödsamtal ändras inte när snabbuppringning inte är tillgängligt.

Få hjälp vid nödsamtal 

När du ringer ett nödnummer på en Pixel-telefon (t.ex. 911 i USA) visas skärmen Nödnummer med information och funktioner som kan vara till hjälp i en nödsituation.

 • Räddningstjänstens operatörer brukar känna till dessa funktioner (du kan återgå till ett vanligt röstsamtal)
 • Ingen internetanslutning krävs
 • Ingen konfigurering krävs
Identifiera plats vid en nödsituation

Du kan läsa upp platsinformationen som visas på skärmen för operatören på räddningstjänsten. Följande kan visas beroende på vad telefonen kan identifiera:

 • Fullständig gatuadress
 • Pluskod (t.ex. CWC8+JH)
  • Pluskoder är ett enkelt sätt att ange longitud och latitud.
  • Operatören på räddningstjänsten känner igen dem.
 • Longitud och latitud (t.ex. 37.4216105,-122.0857449)
 • Karta
Varna operatören utan att prata (på utvalda platser)

Viktigt! Den här funktionen är endast tillgänglig i Australien, Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Puerto Rico Singapore Spanien Sverige Taiwan och USA.

Om du vill varna en larmoperatör utan att prata trycker du på antingen Sjukvård, Brandkår eller Polis.
Telefonen låter inte. Operatören på räddningstjänsten hör följande:

 • att larmet kommer från en automatisk rösttjänst
 • vilken typ av hjälp du behöver
 • din plats (endast Australien, Förenade kungariket och USA)
 • ditt namn (om detta är tillgängligt enligt konfigurationen av Nödinformation eller andra källor på enheten).

Läs mer om hur du visar nödinformation på låsskärmen.

Ta reda på mer om jordbävningar i ditt område

Telefonen kan upptäcka jordbävningar i ditt område. Läs mer om jordbävningar i närheten genom att öppna Google Sök och söka efter ”jordbävningar i [din stad eller region]”.

Förhindra att telefonen bidrar till jordbävningsdetektering genom att inaktivera Platsangivelsens exakthet.

Få varningar om jordbävningar i närheten

Kalifornien, Oregon och Washington

Telefonen kan använda din ungefärliga plats för att skicka varningar om jordbävningar i närheten som har en magnitud på 4,5 eller högre. Dessa varningar om jordbävningar baseras på data från ShakeAlert.

Grekland och Nya Zeeland

Telefonen kan använda din ungefärliga plats för att skicka varningar om jordbävningar i närheten som har en magnitud på 4,5 eller högre. Dessa varningar om jordbävningar baseras på Androids system för varningar om jordbävning.

Aktivera eller inaktivera varningar om jordbävning

Obs! Du måste aktivera wifi eller mobildata för att få varningar.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet och nödläge Följt av Varningar om jordbävning.
 3. Aktivera eller inaktivera Varningar om jordbävning.
Varningar om jordbävning är aktiverade som standard. Du kanske inte får varningar för alla jordbävningar i ditt område, och du får bara varningar i länder som stöds. Ibland kan du få en varning utan att du uppfattar en jordbävning i ditt område.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5605565586823546491
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1634144