Få hjälp i en nödsituation med en Pixel-telefon

Med appen Personlig säkerhet kan du spara och dela nödinformation. I vissa länder och med vissa operatörer kan telefonen kontakta räddningstjänsten automatiskt.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Förbereda sig inför en nödsituation

Viktigt! Vem som helst som plockar upp telefonen kan se meddelandet på låsskärmen och nödinformationen utan att låsa upp den. Du kan inaktivera inställningen i appen Säkerhet.

Använd appen Personlig säkerhet
Appen Säkerhet finns för alla Pixel-telefoner och laddas ned automatiskt på Pixel 4 och senare. Appen har namnet Personlig säkerhet i Play Butik och i Inställningar. I listan med appar visas den däremot som appen Säkerhet.

Lägga till appen Säkerhet på Pixel 3a eller tidigare versioner

 1. Kontrollera att du har den senaste Android-programvaran. Ta reda på vilken version av Android du har.
 2. Öppna Inställningar Inställningar och sedan Om telefonen.
 3. Tryck på Nödinformation.
 4. Tryck på Uppdatera i bannern högst upp på skärmen.

Om bannern inte visas kontrollerar du att appen Säkerhet Appen Säkerhet finns på telefonen och att den har uppdaterats till den senaste versionen i Play Butik

Detta kan du göra

 • Om du inte har lagt till appen Säkerhet på en Pixel 3a eller senare: Du kan logga in med Google-kontot, lägga till nödkontakter och ange medicinska uppgifter.
 • Om appen Säkerhet är installerad: Du kan använda nödsituationsdelning, säkerhetskontroll, krismeddelanden och identifiering av bilolyckor. Identifiering av bilolyckor är endast tillgängligt på Pixel 3, 4, 4a, 4a (5G) och 5.

Detta behövs

För appen Säkerhet krävs att Platstjänster och behörigheter är aktiverade. Platsdelning är endast tillgängligt i vissa länder och för vissa användartyper. Läs mer om platsdelning.

Med platsdelning kan du dela din plats med andra i realtid från dina enheter. Den som du delar din plats med kan se ditt namn, foto och din plats i realtid i olika produkter från Google, till exempel Google Maps. Platsinformationen som delas kan till exempel vara följande:

 • Din nuvarande plats eller platser där du har varit
 • Din nuvarande aktivitet, t.ex. om du kör bil eller går
 • Data om enheten, t.ex. batteritid eller GPS-anslutningar
 • Samtalsstatus, till exempel Startade ett samtal eller Ringde lokalt nödnummer
 • Dina platser, t.ex. ditt hem, din arbetsplats eller dina destinationer.
Lägga till nödinformation i appen Personlig säkerhet

Du kan lägga till en länk till personlig nödinformation på telefonens låsskärm, t.ex. blodgrupp, allergier och mediciner.

 1. Öppna appen Säkerhet på telefonen Appen Säkerhet.
 2. Logga in på Google-kontot om du ombeds att göra det.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar.
 4. Lägg till nödinformationen.
  • Medicinska uppgifter:
   • Tryck på Medicinsk information.
   • Om du vill lägga till information om exempelvis allergier eller mediciner trycker du på det som du vill uppdatera i listan.
  • Nödkontakter:
   • Tryck på Inställningar Inställningar och sedan Nödkontakter och sedan Lägg till kontakt och sedan tryck på den kontakt som ska läggas till.

Tips!

Aktivera identifiering av bilolyckor

Om telefonen registrerar en allvarlig bilolycka kan den ringa räddningstjänsten automatiskt, t.ex. 911 i USA, och dela din plats. Läs mer om hur identifiering av bilolyckor fungerar.

Obs! På Pixel 3 eller senare är identifiering av bilolyckor tillgängligt på engelska och spanska i USA, Förenade kungariket, Irland, Spanien, Singapore och Australien.
 1. Sätt i ett SIM-kort på telefonen om du inte redan har gjort det. Läs mer om hur du sätter i ett SIM-kort
 2. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet .
 3. Tryck på Inställningar Inställningar.
 4. Tryck på Identifiering av bilolyckor under Detektion och varningar.
 5. Aktivera Identifiering av bilolyckor.
  • Tryck på Tillåt alltid som svar på frågan om du vill dela din plats. 
  • Tryck på Tillåt som svar på frågan om du vill dela mikrofonen och din fysiska aktivitet.

Så här fungerar identifiering av bilolyckor

Pixel 3, 4, 4a, 4a (5G) och 5 kan försöka identifiera allvarliga bilolyckor utifrån enhetens plats, rörelsesensorer och ljud i omgivningen. Funktionen Identifiering av bilolyckor behöver behörigheterna Plats, Fysisk aktivitet och Mikrofon för att fungera. Om en allvarlig bilolycka registreras och enheten kontaktar räddningstjänsten kan din ungefärliga plats och data om bilolyckan skickas till räddningstjänsten av Androids platstjänst för nödsituationer. Läs mer om hur du hanterar behörigheter på en Pixel-telefon.

Alla bilolyckor kanske inte identifieras. Kraftiga stötar kan också utlösa nödsamtal. Under vissa omständigheter kanske det inte går att ringa upp räddningstjänsten. Det kan t.ex. hända om anslutningen till mobilnätverket är svag eller om ett samtal pågår.

Visa ett meddelande på låsskärmen
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Skärm Följt av Avancerat Följt av Visning på låsskärm Följt av Låsskärmsmeddelande.
 3. Skriv ditt meddelande, till exempel information som gör det enklare att lämna tillbaka telefonen om du tappar bort den.
 4. Tryck på Spara.
Styra aviseringar om nödsändningar
Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar.

Obs! Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar. Du kan aktivera eller inaktivera olika typer av varningar, se tidigare varningar och styra ljud och vibration.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar och sedan Avancerat och sedan Trådlösa varningar vid nödsituationer.
 3. Välj hur ofta du vill få varningar och vilka inställningar du vill aktivera.

Få hjälp i en nödsituation

Få hjälp efter en bilolycka (endast Pixel 3, 4, 4a, 4a (5G) och 5)

Viktigt! Identifiering av bilolyckor fungerar inte i flygplansläge eller när batterisparläget är aktiverat. Identifiering av bilolyckor fungerar bara i det land där telefonens SIM-kort är registrerat, inte vid roaming.

Detta händer om telefonen registrerar en allvarlig bilolycka och du har aktiverat Identifiering av bilolyckor sedan tidigare:

 1. Telefonen vibrerar, ringsignalen ljuder med hög volym och du får frågan om du behöver hjälp, både uppläst och på skärmen.
 2. Svara inom 60 sekunder:
  • Om du vill ringa räddningstjänsten: Säg ”Emergency” eller tryck två gånger på nödsituationsknappen. Högtalartelefon aktiveras automatiskt. Läs mer om att ringa nödsamtal.
  • Avbryta samtalet: Säg ”Cancel” eller tryck på I am OK. Inget nödsamtal görs.
  • Om du inte svarar: Högtalartelefon aktiveras automatiskt och telefonen försöker ringa räddningstjänsten, tala om att en bilolycka har inträffat och dela enhetens ungefärliga plats.
   Meddelandet upprepas, men du kan prata medan det läses upp. Tryck på Avbryt om du vill stoppa meddelandet och stanna kvar i samtalet. Läs mer om att ringa nödsamtal.
Hitta nödinformation
 1. Svep uppåt på en låst skärm.
 2. Tryck på Nödsituation Följt av Nödinformation.
 3. När Nödinformation blinkar trycker du på det igen.
Skicka enhetens plats automatiskt

Om du ringer ett nödnummer blir det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. Till exempel ska du ringa 112 i Europa eller 911 i USA.

Telefonens plats kan skickas automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om du inte har inaktiverat det alternativet och det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket. Om ELS är inaktiverat kanske mobiloperatören ändå skickar enhetens plats vid nödsamtal eller nödmeddelanden.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats
 3. Tryck på Avancerat Följt av Platstjänst för nödsituationer eller Googles platstjänst för nödsituationer.
 4. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer 

Platstjänsten för nödsituationer (Emergency Location Services, ELS) används endast när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer. Under samtalet kan ELS använda Googles platstjänster och andra uppgifter för att avgöra enhetens plats så exakt som möjligt. Om du väljer att dela denna data vid en nödsituation kan ELS även skicka ytterligare information om sammanhanget, till exempel vilket språk som är inställt på enheten.

Informationen skickas från telefonen till auktoriserade krispartner för att hjälpa räddningstjänsten att hitta dig. Informationen skickas direkt till dessa krispartner och går inte via Google.

När du är klar med ett samtal eller sms som använder ELS skickas användnings- och analysdata från telefonen till Google, som analyserar hur väl ELS fungerar. Uppgifterna identifierar inte dig och Google försöker inte identifiera dig med hjälp av uppgifterna.

Processen för att skicka din plats med ELS är inte densamma som när du delar din plats med Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Dela din plats med nödkontakter

Du kan låta dina nödkontakter se din plats och få uppdateringar om var du är och din batterinivå. Du måste ge Google Maps platsåtkomst i bakgrunden.

Viktigt! Om platsdelning inte är tillgänglig i ditt land visas ett meddelande i appen Säkerhet.

Följande behövs om du vill använda nödsituationsdelning:

 • minst en nödkontakt
 • den senaste versionen av Google Maps-appen
 • du måste vara inloggad på Google Maps och ha aktiverat fysisk aktivitet och platsbehörigheter
 • internetanslutning med Platstjänster aktiverade

Starta nödsituationsdelning

 1. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet.
 2. Tryck på Nödsituationsdelning.
 3. Välj vem du vill dela din plats med i realtid och lägg till ett meddelande (valfritt).
 4. Tryck på Dela.
 5. Tryck på aviseringsbannern om du vill visa information om nödsituationsdelningen.

Avsluta nödsituationsdelning

 1. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet.
 2. Tryck på informationen om nödsituationsdelning.
 3. Tryck på Stopp. Du kan lägga till ett meddelande för att förklara varför du avslutat nödsituationsdelningen.

Tips! Nödsituationsdelningen avslutas automatiskt efter 24 timmar.

Åtgärda problem med platsdelning

Ibland kan det hända att platsdelning inte är tillgänglig på grund av ett problem med Google Maps. Du kan försöka lösa problemet på följande sätt:

 • Uppdatera Google Maps i Play Butik
 • Tvångsavsluta och starta om Google Maps
 • Öppna Google Maps och se till att du kan starta en platsdelning.
Schemalägga en säkerhetskontroll

Om du vill att telefonen ska hålla koll och meddela dina nödkontakter om något är fel kan du schemalägga en säkerhetskontroll. Du kan till exempel använda en säkerhetskontroll när du går någonstans där du aldrig har varit förut eller går på fest. Du måste ge Google Maps och appen Säkerhet behörighet att använda din plats i bakgrunden.

 1. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet .
 2. Tryck på Säkerhetskontroll.
 3. Välj Anledning och Tid. Du kan ställa in att kontrollen ska vara 15 minuter till 8 timmar lång.
 4. Tryck på Nästa.
 5. Välj kontakter.
 6. Tryck på Aktivera.

Om du aktiverar aviseringar för dina nödkontakter blir de aviserade när en schemalagd säkerhetskontroll är slut.

Markera att du är i säkerhet

När det är dags att stämma av får du en avisering i 60 sekunder innan nödsituationsdelningen börjar. Om du markerar att du är i säkerhet avbryts nödsituationsdelningen. Du kan när som helst stoppa säkerhetskontrollen via aviseringen. Om du inte väljer något av alternativen inom 60 sekunder börjar nödsituationsdelningen.

 1. Välj ett av alternativen när aviseringen visas:
  • Jag mår bra. Dela inte.
  • Börja dela nu. Kommande säkerhetskontroller inaktiveras.
  • Ring 112.
 2. Om telefonen är låst kan du behöva låsa upp den.

Om telefonen stängs av eller förlorar täckningen förblir säkerhetskontrollen aktiv. Nödsituationsdelningen startas då med den senaste kända platsen vid den schemalagda avstämningstiden.

Så här meddelas nödkontakterna

När en nödsituationsdelning startar skickar Google ett meddelande med ditt namn, en länk där de kan se din plats i realtid i Google Maps, din batterinivå i procent och ett meddelande (om du tillhandahållit ett) till dina nödkontakter.

När en säkerhetskontroll startar får dina nödkontakter ett meddelande med ditt namn, säkerhetskontrollens längd och en orsak (om du tillhandahållit en) om du aktiverar aviseringar för dina nödkontakter. Om du senare startar en nödsituationsdelning manuellt eller inte kan markera att du är i säkerhet när telefonen kontaktar dig delar Google en länk för att visa din plats i realtid i Google Maps och din batterinivå i procent.

Nödsituationsdelning och säkerhetskontroll upphör när du avslutar funktionerna eller markerar att du är i säkerhet. När de upphör skickar Google ännu ett meddelande till dina kontakter och talar om att delningen upphört.

Få krismeddelanden
När du väljer att använda krismeddelanden får du en avisering i appen Säkerhet om allmänna nödsituationer eller lokala kriser, till exempel naturkatastrofer. I krismeddelandeaviseringarna ingår en länk till startsidan för appen Säkerhet, där du hittar mer information om händelsen.

Krismeddelanden finns i alla länder och på alla språk. Om telefonen är inställd på ett annat språk än det lokala kan det hända att meddelandet visas på det officiella språket där du är, inte på det språk som har ställts in.

Aktivera eller inaktivera krismeddelanden

 1. Öppna appen Säkerhet Appen Säkerhet .
 2. Tryck på Inställningar Inställningar och sedan Krismeddelanden.
 3. Aktivera eller inaktivera Krismeddelanden.

Så skickar Google krismeddelanden

Google hanterar krisinformation från officiella lokala källor. Om en kris som påverkar platsen där du befinner dig rapporteras får du en avisering från appen Säkerhet. Google lägger upp krismeddelanden baserat på olika faktorer, till exempel internetanslutningen i det påverkade området, tillgången till officiellt innehåll från myndigheter och andra tillförlitliga organisationer, samt påverkan på platsen för det inträffade. Vanligtvis är meddelandena tillgängliga på engelska och på det primära språket i det påverkade området. Läs mer om krismeddelanden.

Få hjälp vid nödsamtal 

När du ringer ett nödnummer på en Pixel-telefon (t.ex. 911 i USA) visas skärmen Nödnummer med information och funktioner som kan vara till hjälp i en nödsituation.

 • Räddningstjänstens operatörer brukar känna till dessa funktioner (du kan återgå till ett vanligt röstsamtal)
 • Ingen internetanslutning krävs
 • Ingen konfigurering krävs
Identifiera plats vid en nödsituation

Du kan läsa upp platsinformationen som visas på skärmen för operatören på räddningstjänsten. Följande kan visas beroende på vad telefonen kan identifiera:

 • Fullständig gatuadress
 • Pluskod (t.ex. CWC8+JH)
  • Pluskoder är ett enkelt sätt att ange longitud och latitud.
  • Operatören på räddningstjänsten känner igen dem.
 • Longitud och latitud (t.ex. 37.4216105,-122.0857449)
 • Karta
Varna operatören utan att prata (endast USA, Storbritannien och Australien)

Om du vill varna en larmoperatör utan att prata trycker du på antingen Sjukvård, Brandkår eller Polis.
Telefonen låter inte. Operatören på räddningstjänsten hör följande:

 • att larmet kommer från en automatisk rösttjänst
 • vilken typ av hjälp du behöver
 • din plats
 • ditt namn (om detta är tillgängligt enligt konfigurationen av Nödinformation eller andra källor på enheten).

Läs om hur du visar nödinformation på låsskärmen.

Ta reda på mer om jordbävningar i ditt område

Telefonen kan upptäcka jordbävningar i ditt område. Läs mer om jordbävningar i närheten genom att öppna Google Sök och söka efter ”jordbävningar i [din stad eller region]”.

Förhindra att telefonen bidrar till jordbävningsdetektering genom att inaktivera Platsangivelsens exakthet.

Få varningar om jordbävningar i närheten

Kalifornien, Oregon och Washington

Telefonen kan använda din ungefärliga plats för att skicka varningar om jordbävningar i närheten som har en magnitud på 4,5 eller högre. Dessa varningar om jordbävningar baseras på data från ShakeAlert.

Grekland och Nya Zeeland

Telefonen kan använda din ungefärliga plats för att skicka varningar om jordbävningar i närheten som har en magnitud på 4,5 eller högre. Dessa varningar om jordbävningar baseras på Androids system för varningar om jordbävning.

Aktivera eller inaktivera varningar om jordbävning

Obs! Du måste aktivera wifi eller mobildata för att få varningar.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats Följt av Avancerat Följt av varningar om jordbävning. 
 3. Aktivera eller inaktivera varningar om jordbävning.
Du kanske inte får varningar för alla jordbävningar i ditt område. Ibland kan du få en varning utan att du uppfattar en jordbävning i ditt område.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?