Thay đổi quyền cho ứng dụng trên điện thoại Pixel

Bạn có thể cho phép một số ứng dụng dùng các tính năng trên điện thoại của bạn, chẳng hạn như máy ảnh hoặc danh bạ. Ứng dụng sẽ gửi thông báo yêu cầu bạn cấp cho ứng dụng quyền sử dụng các tính năng trên điện thoại. Bạn có thể Cho phép hoặc Từ chối. Bạn cũng có thể thay đổi quyền đối với một ứng dụng hoặc thay đổi theo loại quyền trong phần Cài đặt của điện thoại.
Quan trọng: Trong những bước này, một số bước chỉ thực hiện được trên Android 10 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Thay đổi quyền cho một ứng dụng

 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn thay đổi. Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng đó, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Quyền.
  • Nếu đã cho phép hoặc từ chối bất cứ quyền nào cho ứng dụng này, thì bạn sẽ thấy các quyền đó tại đây.
 5. Để thay đổi một tùy chọn cài đặt quyền, hãy nhấn vào tùy chọn đó rồi chọn Cho phép hoặc Từ chối.

Thay đổi quyền theo loại quyền 

Bạn có thể kiểm tra xem ứng dụng nào có cùng tùy chọn cài đặt quyền. Ví dụ: bạn có thể kiểm tra xem ứng dụng nào có quyền xem lịch. 
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Quyền riêng tư Sau đó Trình quản lý quyền.
 3. Nhấn vào một loại quyền.
  • Nếu đã cho phép hoặc từ chối quyền cho bất cứ ứng dụng nào, thì bạn sẽ thấy các ứng dụng đó tại đây.
 4. Để thay đổi quyền của một ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng đó rồi chọn Cho phép hoặc Từ chối.

Các loại quyền

Dưới đây là danh sách các quyền cùng với chức năng tương ứng khi được bật cho ứng dụng.

 • Cảm biến cơ thể: Lấy thông tin cảm biến về những dấu hiệu sinh tồn của bạn.
 • Lịch: Sử dụng lịch mặc định.
 • Nhật ký cuộc gọi: Xem và thay đổi nhật ký cuộc gọi.
 • Máy ảnh: Dùng máy ảnh để chụp ảnh hoặc quay video.
 • Danh bạ: Xem danh bạ.
 • Vị trí: Yêu cầu lấy thông tin vị trí của thiết bị. Tìm hiểu về các tùy chọn cài đặt vị trí.
 • Micrô: Ghi âm.
 • Điện thoại: Gọi và quản lý cuộc gọi.
 • Hoạt động thể chất: Lấy thông tin về hoạt động của bạn như đi bộ, đạp xe, số bước và nhiều thông tin khác.
 • SMS: Xem và gửi tin nhắn SMS (tin nhắn văn bản).
 • Bộ nhớ: Lấy ảnh và các tệp khác trên điện thoại.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?