Đồng bộ hóa mật khẩu giữa các thiết bị

Bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng và trang web trên các thiết bị khác nhau bằng mật khẩu đã lưu vào Tài khoản Google của mình khi:

Lưu mật khẩu vào Tài khoản Google của bạn

Nếu tính năng Đề xuất lưu mật khẩu đang bật, bạn sẽ được nhắc lưu mật khẩu của mình khi đăng nhập vào các trang web và ứng dụng trên Android hoặc Chrome.

Để lưu mật khẩu của bạn cho trang web hoặc ứng dụng, hãy chọn Lưu. Nếu sử dụng nhiều Tài khoản Google để đăng nhập vào thiết bị Android, thì bạn có thể chọn tài khoản mà mình muốn lưu mật khẩu.

Bạn có thể quản lý mật khẩu đã lưu của mình bất cứ lúc nào tại passwords.google.com hoặc trong Chrome.

Quản lý tính năng đề xuất lưu mật khẩu

Bạn có thể cho phép Chrome ghi nhớ mật khẩu của các trang web và tự động đăng nhập bằng mật khẩu lưu trong Tài khoản Google của mình.

Tính năng Đề xuất lưu mật khẩu được bật theo mặc định và bạn có thể tắt hoặc bật lại tùy chọn này.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt Sau đó Google Sau đó Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy cuộn sang phải rồi nhấn vào Bảo mật.
 3. Cuộn xuống mục "Đăng nhập vào các trang web khác" rồi nhấn vào Mật khẩu đã lưu.
 4. Bật hoặc tắt Đề xuất lưu mật khẩu.

Quản lý tính năng đề xuất lưu mật khẩu cho các ứng dụng cụ thể

Bạn có thể chọn không bao giờ lưu mật khẩu cho các ứng dụng cụ thể cài đặt trên thiết bị của mình. Khi bạn được nhắc lưu mật khẩu, hãy chọn Không bao giờ. Bạn sẽ không thấy đề xuất lưu mật khẩu đó nữa.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt Sau đó Google Sau đó Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy cuộn sang phải rồi nhấn vào Bảo mật.
 3. Cuộn xuống mục "Đăng nhập vào các trang web khác" rồi nhấn vào Mật khẩu đã lưu.
 4. Cuộn xuống mục "Bị chặn".
 5. Từ đây, bạn có thể:
  • Chặn các đề xuất lưu mật khẩu cho một ứng dụng cụ thể. Để chặn, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm người dùng rồi chọn ứng dụng muốn chặn.
  • Bỏ chặn các đề xuất lưu mật khẩu cho một ứng dụng cụ thể. Để bỏ chặn, bên cạnh ứng dụng bạn muốn bỏ chặn, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Thêm Sau đó Xóa.

Quản lý tính năng tự động đăng nhập

Bạn có thể tự động đăng nhập vào các trang web và ứng dụng bằng thông tin mình đã lưu. Bạn cũng có thể tắt tính năng tự động đăng nhập nếu muốn xác nhận trước khi đăng nhập.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt Sau đó Google Sau đó Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy cuộn sang phải rồi nhấn vào Bảo mật.
 3. Cuộn xuống mục "Đăng nhập vào các trang web khác" rồi nhấn vào Mật khẩu đã lưu.
 4. Bật hoặc tắt tính năng Tự động đăng nhập.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?