Rozwiązywanie problemów z połączeniem Wi-Fi

Jeśli masz problemy z połączeniem Wi-Fi lub na ikonie Wi-Fi widzisz wykrzyknik Problem z Wi-Fi, wypróbuj poniższe rozwiązania. Za każdym razem spróbuj otworzyć na telefonie jakąś stronę internetową, by sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Uwaga: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 8.1 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Krok 1. Sprawdź ustawienia i uruchom ponownie

 1. Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona. Następnie wyłącz ją i ponownie włącz, by przywrócić połączenie. Jak nawiązywać połączenia z sieciami Wi-Fi
 2. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony. Następnie włącz go i ponownie wyłącz, by przywrócić połączenie. Jak włączyć i wyłączyć tryb samolotowy.
 3. Naciśnij przycisk zasilania telefonu i przytrzymaj go przez kilka sekund. Następnie kliknij na ekranie Uruchom ponownie Uruchom ponownie.

Krok 2. Określ typ problemu

 • Telefon: spróbuj połączyć się z siecią Wi-Fi na innym urządzeniu, np. laptopie lub telefonie znajomego. Jeśli inne urządzenia korzystają z sieci, problem prawdopodobnie leży po stronie Twojego telefonu.
 • Sieć: sprawdź, czy urządzenie może połączyć się z inną siecią Wi-Fi, np. w domu znajomego lub siecią publiczną. Jeśli tak, problem prawdopodobnie leży po stronie sieci.
 • Internet: jeśli urządzenie może połączyć się z siecią Wi-Fi, ale nie ma dostępu do internetu, problem prawdopodobnie leży po stronie połączenia internetowego.

Krok 3. Rozwiąż problemy w zależności od ich typu

Telefon

Usuwanie i ponowne dodawanie sieci

Usuwanie sieci Wi-Fi z telefonu

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Sieć i internet A potem Internet.
 3. W razie potrzeby włącz Wi-Fi.
 4. U dołu kliknij Zapisane sieci.
 5. Na liście kliknij zapisaną sieć, którą chcesz usunąć.
 6. Kliknij Zapomnij.

Ponowne dodawanie sieci Wi-Fi

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Sieć i internet A potem Internet.
 3. Kliknij Dodaj sieć na końcu listy.
 4. Wpisz nazwę sieci (identyfikator SSID) i inne dane zabezpieczeń, jeśli są wymagane.
 5. Kliknij Zapisz. W razie potrzeby wpisz hasło.
Szukanie aplikacji sprawiających problemy

Przyczyną problemu może być pobrana przez Ciebie aplikacja. Aby to sprawdzić, uruchom telefon ponownie w trybie awaryjnym.

 1. Włącz tryb awaryjny. Jak włączyć tryb awaryjny.
 2. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.
  • Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
  • Kliknij Sieć i internet A potem Internet A potem wybierz nazwę sieci.
 3. Sprawdź, czy połączenie z siecią Wi-Fi działa w trybie awaryjnym.
  • Jeśli połączenie Wi-Fi działa w trybie awaryjnym, problem najprawdopodobniej powoduje któraś z pobranych aplikacji.
   • Uruchom telefon ponownie, aby wyjść z trybu awaryjnego.
   • Po kolei odinstaluj ostatnio pobrane aplikacje. Sprawdź, czy połączenie działa.
   • Po usunięciu szkodliwej aplikacji możesz ponownie zainstalować pozostałe.
  • Jeśli połączenie Wi-Fi nie działa w trybie awaryjnym
   Problem prawdopodobnie leży po stronie sieci Wi-Fi lub połączenia internetowego.
Wskazówka: tryb samolotowy jest automatycznie włączany po przejściu w tryb awaryjny. Zalecamy wyłączenie trybu samolotowego, aby nadal korzystać z funkcji takich jak GPS, Wi-Fi i z połączeń telefonicznych.

Internet i sieć

Ponowne uruchamianie routera i modemu

Jeśli router i modem Wi-Fi należą do Ciebie, spróbuj je wyłączyć i włączyć ponownie.

 1. Odłącz kable zasilania routera i modemu od gniazdka na 15 sekund.
 2. Podłącz je z powrotem.
 3. Sprawdź, czy wszystkie kable i przewody są prawidłowo podłączone na obu końcach.
 4. Poczekaj parę minut, aż światełka na modemie i routerze zaczną świecić tak, jak powinny. Możesz to sprawdzić w instrukcji urządzenia lub na stronie pomocy jego producenta.

Jeśli światełka nie świecą prawidłowo, być może występuje problem z modemem, routerem lub połączeniem internetowym.

Skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych. Możliwe, że usługa jest niedostępna albo trzeba zresetować połączenie.

Logowanie się do sieci publicznej

Ważne: sieci publiczne, na przykład w kawiarniach czy na lotniskach, często mają stronę, którą trzeba wypełnić. Jeśli zalogujesz się lub zaakceptujesz warunki, połączenie publiczne powinno działać.

Jeśli po nawiązaniu połączenia z siecią publiczną nie widzisz strony autoryzacji:

 • Poszukaj powiadomienia z prośbą o zalogowanie się.
 • Otwórz nową stronę internetową w nowym oknie.

Jeśli to nie pomoże, spróbuj ponownie uruchomić połączenie z siecią:

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Sieć i internet A potem Internet.
 3. Naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci. Kliknij Zapomnij.
 4. Wyłącz Wi-Fi, a następnie włącz je ponownie.
 5. Na liście kliknij nazwę sieci.
 6. Otrzymasz powiadomienie z prośbą o zalogowanie się. Kliknij powiadomienie.
 7. Aby połączyć się z siecią, zaakceptuj jej warunki.
Resetowanie wszystkich ustawień sieci
 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij System A potem Opcje resetowania A potem Resetuj Wi-Fi, transmisję i Bluetootha.
 3. U dołu kliknij Resetuj ustawienia.

Hotspot Wi-Fi

Sprawdzanie, czy hotspot jest włączony
 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Sieć i internet A potem Hotspot i tethering.
 3. Kliknij Hotspot Wi-Fi.
 4. Włącz opcję Używaj hotspota Wi-Fi.
  • Jeśli hotspot był już włączony, wyłącz go i włącz ponownie.
  • Jeśli telefon nie działał dotąd jako hotspot, najpierw kliknij Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.

Wskazówka: aby uzyskać więcej informacji, Więcej informacji o hotspotach i tetheringu.

Kontakt z operatorem sieci komórkowej
Ważne: nie wszyscy operatorzy sieci komórkowych obsługują mobilne hotspoty.

W razie problemów skontaktuj się z operatorem. Zapytaj, czy telefon może łączyć się z mobilnymi hotspotami oraz czy są one uwzględnione w Twoim abonamencie.

Wi-Fi wyłącza się, gdy hotspot jest włączony
Niektóre urządzenia, na przykład Pixel 7a, nie obsługują jednocześnie hotspotu i Wi-Fi. Gdy hotspot jest włączony, Wi-Fi automatycznie się wyłącza.
Hotspot automatycznie się wyłącza

Jeśli przez 10 minut nie połączono z żadnym urządzeniem, hotspot automatycznie się wyłączy.

Na urządzeniach, które nie obsługują jednocześnie hotspota i Wi-Fi, Wi-Fi włączy się automatycznie i spróbuje połączyć się z ostatnią znaną siecią.

Po przywróceniu połączenia

Gdy się połączysz, sprawdź najnowsze aktualizacje systemu. Aktualizacje mogą zawierać poprawki rozwiązujące problemy z urządzeniem. Jak sprawdzić i zaktualizować wersję Androida.

Nadal nie możesz się połączyć?

Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, producentem routera lub administratorem sieci.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10219065404907223257
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
1634144