Sử dụng hoặc xóa khách

Bạn có thể cho phép người khác sử dụng điện thoại của mình với tư cách là khách thông qua hồ sơ khách. Khách sẽ chỉ có quyền truy cập vào một số thông tin trên điện thoại của bạn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt dành cho khách.

Hồ sơ khách có trên nhiều điện thoại, chẳng hạn như Pixel và Nexus. Hồ sơ khách hiện không có trên một số điện thoại Android.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 5.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Chuyển sang một phiên khách trên điện thoại

 1. Mở phần Cài đặt nhanh. Tìm hiểu cách thức.
 2. Nhấn vào biểu tượng Người dùng Đã đăng nhập là.
 3. Nhấn vào Thêm khách.
 4. Nếu bạn chuyển sang một phiên khách hiện có:
  • Để cho phép một khách mới sử dụng điện thoại của bạn hoặc xóa dữ liệu của khách trước đó, hãy chọn Bắt đầu lại.
  • Để tiếp tục sử dụng dữ liệu của phiên khách trước đó, hãy chọn Có, tiếp tục.

Kết thúc phiên khách

Quan trọng: Khi sử dụng xong điện thoại, khách nên xóa thông tin của họ khỏi điện thoại của bạn.

Cách khách có thể xóa dữ liệu của họ

 1. Mở phần Cài đặt nhanh. Tìm hiểu cách thức.
 2. Nhấn vào biểu tượng Người dùng Đã đăng nhập là Rồi Xóa chế độ khách Rồi Xóa.

Điện thoại sẽ xóa tất cả các dữ liệu của chế độ khách này.

Cách chủ sở hữu điện thoại có thể xóa khách

 1. Mở phần Cài đặt nhanh. Tìm hiểu cách thức.
 2. Nhấn vào biểu tượng Người dùng Đã đăng nhập là Rồi Khách Rồi Bắt đầu lại.

Điện thoại sẽ xóa tất cả dữ liệu của khách trước đó.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1771605850114187185
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1634144