שימוש על ידי אורחים או מחיקת אורחים

אפשר לתת לאדם אחר להשתמש בטלפון שלכם כאורח באמצעות פרופיל האורח. לאורח לא תהיה גישה לכל המידע בטלפון. מידע נוסף על הגדרות לאורחים.

פרופיל האורח זמין בטלפונים רבים, כמו Pixel ו-Nexus. הוא לא זמין בכל טלפון Android.

הערה: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 5.0 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

מעבר לפרופיל אורח בטלפון

 1. פותחים את האפשרות 'הגדרות מהירות'. כך עושים זאת.
 2. מקישים על 'משתמש' נכנסת בשם.
 3. מקישים על הוספת אורח.
 4. אם עברתם לאורח קיים:
  • כדי לאפשר לאורח חדש להשתמש בטלפון, או כדי למחוק נתונים מהאורח הקודם, בוחרים באפשרות התחלה מחדש.
  • כדי להמשיך להשתמש בנתונים מהגלישה הקודמת כאורח, בוחרים באפשרות כן, המשך.

סיום גלישה כאורח

חשוב: כשהאורחים מסיימים להשתמש בטלפון, עליהם להסיר את כל המידע שלהם מהטלפון.

כיצד אורחים יכולים להסיר את הנתונים שלהם

 1. פותחים את האפשרות 'הגדרות מהירות'. כך עושים זאת.
 2. מקישים על 'משתמש' נכנסת בשם ואז הסרת אורח ואז הסרה.

הטלפון ימחק את כל הנתונים מאורח זה.

כיצד יכול בעל הטלפון להסיר אורח

 1. פותחים את האפשרות 'הגדרות מהירות'. כך עושים זאת.
 2. מקישים על 'משתמש' נכנסת בשם ואז אורח ואז התחלה מחדש.

הטלפון ימחק את כל הנתונים מהאורח הקודם.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי