Hạn chế bị gián đoạn bằng chế độ Không làm phiền trên điện thoại Pixel

Bạn có thể tắt tiếng điện thoại bằng chế độ Không làm phiền. Chế độ này có thể tắt tiếng, ngừng chế độ rung và chặn những yếu tố làm gián đoạn hình ảnh. Bạn có thể chọn những tùy chọn cài đặt cần chặn và muốn cho phép.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Nhanh chóng tắt hoặc bật lại các tùy chọn cài đặt gây gián đoạn

Thay đổi các tùy chọn cài đặt gây gián đoạn

Đặt tùy chọn cài đặt cần chặn
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Âm thanh Rồi Không làm phiền.
 3. Trong phần "Hành vi", hãy chọn những hoạt động cần chặn hoặc cho phép.
  • Âm thanh và chế độ rung: Chặn hoặc cho phép chuông báo, nội dung nghe nhìn hoặc âm chạm.
  • Thông báo: Không phát âm thanh thông báo hoặc không phát âm thanh và không hiển thị hình ảnh. Nếu không, bạn có thể chọn các tùy chọn tùy chỉnh.
   Lưu ý: Nếu chọn "Tùy chỉnh", thì bạn có thể tùy chỉnh những nội dung sẽ hiển thị khi màn hình đang bật (chẳng hạn như dấu chấm thông báo) và điều sẽ xảy ra khi màn hình tắt (chẳng hạn như đèn nhấp nháy).

Lưu ý: Với bất kỳ tùy chọn cài đặt nào, các thông báo quan trọng đều hiển thị. Ví dụ: bạn không thể chặn thông báo bảo mật của hệ thống.

Đặt các trường hợp ngoại lệ mà bạn muốn cho phép
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Âm thanh Rồi Không làm phiền. 
 3. Trong phần "Ngoại lệ", hãy chọn những hoạt động mà bạn cho phép.
  • Cuộc gọi:
   • Để cho phép cuộc gọi, hãy nhấn vào Cho phép cuộc gọi. Sau đó, hãy chọn các cuộc gọi mà bạn muốn cho phép: bất kỳ ai, chỉ các mục liên hệ trong danh bạ hoặc chỉ các mục liên hệ được gắn dấu sao. Để ngừng cho phép cuộc gọi, hãy nhấn vào Không chọn mục nào.
   • Để cho phép một cuộc gọi từ cùng một người nếu họ gọi điện hai lần trong 15 phút, hãy bật Cho phép người gọi nhiều lần.
  • Tin nhắn, sự kiện và lời nhắc:
   • Để cho phép tin nhắn, hãy nhấn vào Cho phép tin nhắn. Sau đó, chọn những tin nhắn mà bạn muốn cho phép: bất cứ ai, chỉ người liên hệ hoặc chỉ người liên hệ có gắn dấu sao. Để ngừng cho phép tin nhắn, hãy nhấn vào Không chọn mục nào.
   • Để cho phép lời nhắc, hãy bật Cho phép lời nhắc.
   • Để cho phép sự kiện, hãy bật Cho phép sự kiện.

Lưu ý: "Người liên hệ có gắn dấu sao" sẽ hiển thị ở đầu ứng dụng Danh bạ Ứng dụng Danh bạ. Tìm hiểu cách thêm người liên hệ vào mục yêu thích.

Đặt khoảng thời gian sử dụng chế độ Không làm phiền
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Âm thanh Rồi Không làm phiền Rồi Khoảng thời gian. 
 3. Chọn khoảng thời gian sử dụng chế độ Không làm phiền khi bạn bật chế độ này.
  • Cho tới khi bạn tắt chế độ này 
  • Một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như Trong 2 giờ hoặc Trong 15 phút
  • Luôn hỏi

Tự động ngừng các tùy chọn cài đặt gây gián đoạn

Trong các sự kiện và cuộc họp trên Lịch Google
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Âm thanh Rồi Không làm phiền Rồi Tự động bật. 
 3. Nhấn vào Sự kiện. Ngoài ra, để tạo quy tắc riêng, hãy nhấn vào Thêm quy tắc Rồi Sự kiện.
 4. Chỉnh sửa quy tắc.
  1. Tên quy tắc: Đặt tên cho quy tắc.
  2. Trong sự kiện của: Nếu có nhiều tài khoản có sự kiện Lịch Google, bạn có thể chọn một tài khoản.
  3. Trong đó câu trả lời là: Quy tắc luôn áp dụng cho các sự kiện bạn đã trả lời là "Có". Bạn có thể bật quy tắc này cho các sự kiện mà bạn đã trả lời là "Có thể" hoặc chưa trả lời.
 5. Ở trên cùng, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng quy tắc của bạn đã bật.

Để xóa một quy tắc, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Thùng rác.

Trước khi ngủ ("Nghỉ ngơi")

Để tự động bật chế độ Không làm phiền khi bạn đã sẵn sàng ngừng dùng điện thoại trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như khi đi ngủ, bạn có thể sử dụng chế độ Nghỉ ngơi. Tìm hiểu về Digital Wellbeing.

Trong khi lái xe
 • Pixel 4, 3a và 3: Bạn có thể bật chế độ Không làm phiền hoặc Android Auto khi đang lái xe. Hãy tìm hiểu về chế độ lái xe.
 • Pixel 2: Bạn có thể bật chế độ Không làm phiền khi đang lái xe.
Vào một số thời điểm
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Âm thanh Rồi Không làm phiền Rồi Tự động bật. 
 3. Nhấn vào một quy tắc. Ngoài ra, để tạo quy tắc của riêng bạn, hãy nhấn vào Thêm quy tắc Rồi Thời gian.
 4. Chỉnh sửa tên quy tắc, trạng thái và lệnh ghi đè chuông báo.
 5. Ở trên cùng, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng quy tắc của bạn đã bật.

Để xóa một quy tắc, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Thùng rác.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?