איך להגדיר מתי טלפון Pixel לא יינעל

אפשר למנוע מטלפון Pixel להינעל במצבים מסוימים. למשל: כשהטלפון בכיס או כשהוא מחובר למכשיר אחר שאתם משתמשים בו לעיתים קרובות. כשמשתמשים ב-Smart Lock, צריך לבטל נעילה באמצעות קוד גישה, קו ביטול נעילה או סיסמה פעם אחת בלבד. התכונות שבהן אפשר להשתמש משתנות בהתאם למכשיר.

חשוב:

איך למנוע מהטלפון להינעל

 1. מוודאים שהוגדרה נעילת מסך. כך מגדירים נעילת מסך.
 2. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 3. מקישים על אבטחה ואז הגדרות מתקדמות ואז Smart Lock
 4. מזינים את קוד האימות, קו ביטול הנעילה או הסיסמה.
 5. בוחרים באפשרות ופועלים לפי ההנחיות המופיעות במסך.

כשמפעילים את המסך לאחר ביטול הנעילה, מופיע עיגול מהבהב מסביב לסמל המנעול ללא נעילה. זהו סימן שהטלפון עדיין לא נעול. כשלא משתמשים בטלפון למשך 4 שעות, ולאחר הפעלתו מחדש, צריך לבטל את הנעילה שלו.

כדי לנעול שוב את הטלפון, לוחצים לחיצה ארוכה על סמל המנעול ללא נעילה.

כיבוי Smart Lock

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 2. מקישים על אבטחה ואז הגדרות מתקדמות ואז Smart Lock
 3. מזינים את קוד האימות, קו ביטול הנעילה או הסיסמה.
 4. מקישים על זיהוי נשיאה על הגוף.
 5. משביתים את האפשרות שימוש בזיהוי נשיאה על הגוף.
 6. מסירים את כל המכשירים המהימנים והמקומות הבטוחים. ​
 7. אופציונלי: כדי לכבות את נעילת המסך, לרשותכם מידע נוסף על הגדרות של נעילת מסך.

מידע על אפשרויות הנעילה

איך לנעול את הטלפון כאשר האפשרות Smart Lock מופעלת

נעילה ידנית של הטלפון ובמקביל הפעלה של ביטול נעילה אוטומטי

 1. במסך הנעילה, של הטלפון מקישים על סמל ביטול הנעילה נעילת מסך.
  • אם הפעלתם את TalkBack לצורך נגישות, מקישים על סמל ביטול הנעילה נעילת מסך, ואז לוחצים פעמיים על סמל ביטול הנעילה נעילת מסך.
 2. הטלפון יישאר נעול עד לפעם הבאה שתבטלו את הנעילה באופן ידני בעזרת קוד הגישה, קו ביטול הנעילה, הסיסמה או טביעת האצבע.

נעילה של הטלפון מרחוק באמצעות השירות 'איפה המכשיר שלי'

אפשר לנעול את הטלפון מרחוק מטלפון, מטאבלט או ממחשב אחר. כך מאתרים מכשיר, נועלים אותו או מוחקים ממנו את הנתונים מרחוק באמצעות השירות 'איפה המכשיר שלי'.

איך למנוע את נעילת הטלפון כשהוא נמצא עליכם

איך להפעיל ולהשבית את התכונה של זיהוי נשיאה על הגוף

 1. בתפריט Smart Lock, מקישים על האפשרות זיהוי נשיאה על הגוף.
 2. מפעילים או משביתים את האפשרות שימוש ב זיהוי נשיאה על הגוף.

כיצד עובדת התכונה 'זיהוי נשיאה על הגוף'

 • לאחר שמבטלים את נעילת הטלפון, הוא לא יינעל כל עוד הוא יזהה שאתם נושאים אותו. לאחר שמניחים את הטלפון, למשל על שולחן, הטלפון יינעל באופן אוטומטי בתוך דקה.
 • בטלפונים מסוימים, תכונת זיהוי הנשיאה על הגוף לומדת את דפוס ההליכה שלכם. אם יזוהה דפוס הליכה שונה באופן משמעותי, הטלפון עשוי להינעל. אם הטלפון יינעל לאחר הליכה, בטלו את הנעילה והוא יתאים את עצמו לשינויים בדפוס ההליכה.
 • כשתיכנסו למכונית, לאוטובוס, לרכבת או לאמצעי תחבורה אחר, הטלפון יינעל בתוך 5 עד 10 דקות.
  חשוב: כשנמצאים במטוס או בספינה, ייתכן שהטלפון לא יינעל באופן אוטומטי. נעלו אותו באופן ידני במידת הצורך.כך נועלים את הטלפון באופן ידני.

חשוב: נתוני מד התאוצה המתייחסים לדפוס ההליכה מאוחסנים בטלפון כדי לעזור לזהות אם אכן בעל הטלפון נושא אותו. כשאתם משביתים את התכונה 'זיהוי נשיאה על הגוף', הנתונים האלה נמחקים מהטלפון.

איך למנוע את נעילת הטלפון כשהוא במקום בטוח

שימוש במקומות בטוחים

טיפ: המקומות הבטוחים עובדים בצורה הטובה ביותר עם Wi-Fi.

חשוב: המיקום הבטוח הוא משוער

המיקום הבטוח עשוי לכלול גם אזורים שנמצאים מחוץ לקירות הבית או למקום מותאם אישית. כתוצאה מכך, הטלפון עשוי להישאר לא נעול ברדיוס של עד 80 מטר.

אותות מיקום ניתנים להעתקה או לשינוי. אדם עם גישה לציוד מיוחד עלול לבטל את נעילת הטלפון.

איך להפסיק את הצגת ההתראות במסך הנעילה 

הפעלת הנעילה

חשוב: האפשרות "ללא 'ביטול נעילה עם טביעת אצבע'" פועלת רק עד שמבטלים את הנעילה של הטלפון. אם רוצים להמשיך להשתמש באפשרות "ללא 'ביטול נעילה עם טביעת אצבע'", צריך להפעיל אותה מחדש בכל פעם.
 1. לוחצים על לחצן ההפעלה במשך מספר שניות.
 2. מקישים על ללא 'ביטול נעילה עם טביעת אצבע'. פעולה זו משביתה התראות, ביטול נעילה באמצעות טביעת אצבע או זיהוי פנים ואת Smart Lock בזמן פעילות במסך הנעילה.
איך למנוע מהמכשיר להינעל בזמן חיבור למכשיר מהימן

הוספה של מכשיר Bluetooth מהימן

 1. במכשיר, מוודאים שחיבור Bluetooth מופעל. כך מפעילים Bluetoothכך מפעילים Bluetooth.
 2. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 3. מקישים על  אבטחהואז הגדרות מתקדמותואז Smart Lock
 4. מקישים על מכשירים מהימנים ואז הוספת מכשיר מהימן.
 5. ברשימת המכשירים, מקישים על מכשיר.
  • אפשר למנוע מהטלפון להינעל לזמן ממושך יותר כשהוא מחובר למכשיר מהימן, כמו שעון Bluetooth או מערכת הרמקולים ברכב. מומלץ להימנע מבחירת מכשירים שנמצאים תמיד בקרבת הטלפון, כמו מקלדות Bluetooth או כיסויים עם מקלדת.
 6. אופציונלי: כדי להסיר מכשיר Bluetooth, מקישים על המכשיר שאותו רוצים להסיר. לאחר מכן, מקישים על מחיקהואז מחיקת המכשיר.
 7. ביטול את הנעילה של הטלפון. אם הטלפון מחובר למכשיר מהימן, הוא יישאר לא נעול.

חשוב: יש להגן על המכשיר כשמשתמשים במכשירי Bluetooth מהימנים

ייתכן מצב שבו מישהו יוכל למנוע את נעילת הטלפון על-ידי חיקוי של חיבור ה-Bluetooth.

אם מקבלים התראה בטלפון: כאשר הטלפון לא יכול לקבוע שנעשה שימוש בחיבור מאובטח, תתקבל התראה. ייתכן שיהיה צורך לבטל את נעילת הטלפון.

טווח הקישוריות של חיבור Bluetooth יכול להשתנות. הטווח תלוי בגורמים כמו דגם הטלפון, מכשיר Bluetooth והסביבה הנוכחית. קישוריות Bluetooth עשויה להתאפשר עד טווח של 100 מטרים. אם מישהו ייקח את הטלפון כשהוא בקרבת המכשיר המהימן, הוא יוכל לגשת אל הטלפון אם המכשיר המהימן ביטל את הנעילה שלו.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
false
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
1634144