Xoá, tắt và quản lý các ứng dụng không dùng đến trên Android

Bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng mình đã cài đặt trên điện thoại. Nếu xóa một ứng dụng mà bạn mất tiền mua, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó sau này mà không cần mua lại. Bạn cũng có thể tắt các ứng dụng hệ thống đi kèm với điện thoại.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 13 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Xóa ứng dụng bạn đã cài đặt

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị sau đó Quản lý.
 4. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn xoá.
 5. Nhấn vào Gỡ cài đặt.
Mẹo: Nếu xóa hoặc tắt một ứng dụng, thì bạn có thể thêm lại ứng dụng đó vào điện thoại. Nếu đã mua ứng dụng, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó mà không cần phải mua lại. Tìm hiểu cách cài đặt lại và bật lại ứng dụng.

Tắt các ứng dụng đi kèm với điện thoại

Bạn không thể xóa một số ứng dụng hệ thống cài sẵn trên điện thoại Pixel. Tuy nhiên, bạn có thể tắt hầu hết các ứng dụng hệ thống.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng sau đó Tất cả ứng dụng sau đó ứng dụng bạn muốn tắt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Tắt.

Lưu ý: Bạn có thể xóa bất kỳ ứng dụng nào khỏi Màn hình chính. Tìm hiểu cách tùy chỉnh Màn hình chính.

Ứng dụng không dùng đến

Nếu bạn không dùng ứng dụng trong một thời gian dài, Android sẽ tối ưu hoá các ứng dụng đó bằng cách:

 • Giải phóng dung lượng bằng cách xoá các tệp tạm thời
 • Thu hồi quyền của ứng dụng
 • Ngăn ứng dụng chạy ở chế độ nền và ngăn gửi mọi thông báo

Bạn có thể chuyển đến mục Ứng dụngsau đóỨng dụng không dùng đến để xem các ứng dụng không dùng đến và đã được tối ưu hoá.

Nếu bạn muốn loại trừ một ứng dụng khỏi tính năng này, hãy chuyển đến mục Thông tin ứng dụng sau đó Ứng dụng không dùng đến sau đó Tạm dừng hoạt động trong ứng dụng nếu không dùng rồi tắt tuỳ chọn này.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11534521469172851253
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1634144