Thông báo

Nếu bạn cần được hỗ trợ về Máy ảnh trên Điện thoại không phải Pixel, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp về Máy ảnh của Google

Ẩn ảnh và video nhạy cảm của bạn

Bạn có thể lưu ảnh và video nhạy cảm vào thư mục được phương thức khóa màn hình trên thiết bị bảo vệ trong ứng dụng Google Photos. Các mục trong Thư mục bị khóa sẽ không xuất hiện trong chế độ xem lưới của Photos, kỷ niệm, kết quả tìm kiếm hay album và sẽ không được cung cấp cho các ứng dụng khác trên thiết bị có quyền truy cập vào ảnh và video của bạn. 

Thư mục bảo mật được bảo vệ theo các phương thức mã hoá tiêu chuẩn của Google Photos. Tìm hiểu cách Google Photos bảo mật và đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu của bạn.

Quan trọng:

 • Thư mục bảo mật chỉ có trên những thiết bị chạy Android phiên bản 6 trở lên.
 • Những người có quyền mở khoá màn hình của thiết bị sẽ có thể mở khoá Thư mục bảo mật.

Thiết lập Thư mục bị khóa

Quan trọng: Bạn sẽ được nhắc thiết lập vào lần đầu tiên bạn di chuyển ảnh và video vào Thư mục bị khóa.
 1. Mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Chuyển đến Thư viện sau đó Tiện ích sau đó Thư mục bảo mật .
 3. Nhấn vào Thiết lập Thư mục bảo mật.
  • Lúc này, bạn cũng có thể chọn bật tính năng sao lưu cho Thư mục bảo mật.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để mở khoá thiết bị của bạn. Nếu thư mục trống, bạn sẽ thấy thông báo "Chưa có gì ở đây".

Sao lưu Thư mục bảo mật

Bạn có thể bật tính năng tự động sao lưu cho Thư mục bảo mật.

Khi bật tính năng sao lưu cho Thư mục bảo mật, bạn có thể truy cập vào Thư mục bảo mật trên những thiết bị khác khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Quan trọng:

 • Để tự động sao lưu những ảnh và video còn lại trong Thư mục bảo mật, trước tiên, bạn phải bật tính năng sao lưu.
 • Bạn có thể tắt tính năng sao lưu cho Thư mục bảo mật nhưng vẫn sao lưu các mục trong Thư mục bảo mật theo cách thủ công.
 • Những mục trong Thư mục bảo mật mà bạn không sao lưu sẽ chỉ được lưu trữ trên thiết bị đó. Bạn không thể xem những mục này trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập và thiết lập Thư mục bảo mật. Bạn sẽ mất các mục chưa sao lưu trong Thư mục bảo mật nếu:
  • Gỡ cài đặt ứng dụng Photos
  • Xoá dữ liệu ứng dụng Photos
  • Thiết bị của bạn bị hỏng hoặc thất lạc

Bật và tắt tính năng sao lưu cho Thư mục bảo mật

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn.
 4. Nhấn vào Cài đặt Photos Cài đặt sau đó Sao lưu sau đó Sao lưu Thư mục bảo mật.
 5. Mở Thư mục bảo mật.
 6. Sử dụng phương thức khoá màn hình trên thiết bị khi thấy lời nhắc.
 7. Bật hoặc tắt tuỳ chọn Sao lưu Thư mục bảo mật.

Mẹo: Tìm hiểu về những lợi ích của tính năng sao lưu.

Sao lưu Thư mục bảo mật theo cách thủ công

Bạn có thể chọn sao lưu từng ảnh và video trong Thư mục bảo mật theo cách thủ công.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chuyển đến Thư viện sau đó Tiện ích sau đó Thư mục bảo mật .
 4. Sử dụng phương thức khoá màn hình trên thiết bị khi thấy lời nhắc.
 5. Nhấn và giữ ảnh hoặc video để chọn nội dung bạn muốn sao lưu.
 6. Ở dưới cùng, hãy chọn biểu tượng Sao lưu .

Lưu trực tiếp từ máy ảnh trên Pixel vào Thư mục bị khóa

Quan trọng: Tính năng này chỉ hoạt động trên các thiết bị Pixel 3 trở lên.
 1. Mở ứng dụng Camera Pixel.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện
 3. Chạm và giữ bức ảnh gần đây nhất trong Thư viện.
 4. Để lưu bức ảnh, hãy chọn Thư viện ảnh hoặc Thư mục bảo mật .
 5. Chụp một bức ảnh. Bức ảnh mà bạn chụp khi đang bật Thư mục bảo mật  sẽ tự động lưu vào Thư mục bảo mật.

Trên thiết bị Pixel 7 trở lên, bao gồm cả Pixel Fold:

 1. Bên cạnh nút Chụp Chụp, hãy nhấn và giữ vòng tròn hiển thị bức ảnh mà bạn chụp gần đây nhất.
 2. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấn vào Thư mục bảo mật.

Di chuyển ảnh hoặc video vào Thư mục bị khóa

Quan trọng:

 • Bản sao lưu của các mục này trên Google Photos sẽ bị xoá nếu bạn không bật tính năng sao lưu cho Thư mục bảo mật.
 • Khi bạn di chuyển ảnh và video vào Thư mục bảo mật, các mục liên quan sẽ không được di chuyển, trong đó có bản sao, phiên bản chỉnh sửa, ảnh và video được chia sẻ mà người khác lưu.
 1. Trong ứng dụng Photos, hãy nhấn vào Ảnh.
 2. Chọn những bức ảnh và video mà bạn muốn đưa vào Thư mục bảo mật.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Di chuyển đến Thư mục bảo mật.
 4. Nhấn vào Di chuyển.
Mẹo: Để di chuyển ảnh và video từ Thùng rác vào Thư mục bị khóa, trước tiên bạn cần khôi phục nội dung từ Thùng rác.

Tìm hiểu thêm về Thư mục bị khóa

Sự khác biệt giữa Thư mục bảo mật và Kho lưu trữ

Thư mục bảo mật giúp ẩn và bảo vệ các mục bằng phương thức khoá màn hình trên thiết bị hoặc mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Các mục Đã lưu trữ vẫn có thể truy cập được.

Các mục trong Thư mục bảo mật sẽ không xuất hiện khi bạn tìm kiếm trong Google Photos, nhưng các mục Đã lưu trữ sẽ xuất hiện.

Thao tác bạn có thể thực hiện đối với các mục trong Thư mục bảo mật

Bạn có thể:

 • Di chuyển ảnh/video ra khỏi Thư mục bảo mật
 • Xoá vĩnh viễn
 • Tìm ảnh/video đó trong Thư mục bảo mật sau khi mở khoá

Thao tác bạn không thể thực hiện đối với các mục trong Thư mục bảo mật

Để tránh vô tình tiết lộ ảnh và video nhạy cảm của bạn, sau đây là những thao tác bạn không thể thực hiện đối với nội dung trong Thư mục bảo mật:

 • Thêm các mục vào album hoặc sách ảnh
 • Chỉnh sửa các mục hoặc huỷ bỏ nội dung thay đổi trước khi một mục được di chuyển vào Thư mục bảo mật
 • Chia sẻ các mục trong Google Photos hoặc đến các ứng dụng khác như Instagram hoặc Facebook
 • Chuyển các mục vào Thùng rác
 • Xem ảnh hoặc video mà thiết bị của bạn không thể hiển thị ở định dạng hoặc độ phân giải gốc

Quan trọng:

 • Nếu tính năng sao lưu tắt, thì những mục nằm trong Thư mục bảo mật và được lưu trên thiết bị của bạn đều sẽ không chuyển được khi bạn chuyển dữ liệu bằng thiết bị USB hoặc chuyển dữ liệu qua đám mây.
 • Nếu tính năng sao lưu tắt, thì các mục trong Thư mục bảo mật sẽ bị xoá nếu bạn:
  • Đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu
  • Xoá dữ liệu ứng dụng
  • Xoá ứng dụng Photos
 • Để giữ các mục trong Thư mục bảo mật, hãy bật tính năng sao lưu Thư mục bảo mật hoặc sao lưu từng mục trong Thư mục bảo mật.
Cách các mục trong Thư mục bảo mật được tính vào hạn mức bộ nhớ của bạn
Khi được sao lưu, các mục trong Thư mục bảo mật sẽ được tính vào hạn mức bộ nhớ của bạn. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của bộ nhớ.
Những nơi bạn có thể truy cập vào các mục trong Thư mục bảo mật

Cách tìm những mục mà bạn đã di chuyển vào Thư mục bảo mật:

 • Trên máy tính: Nhấp vào Thư mục bảo mật.
 • Trên thiết bị di động: Chuyển đến Thư viện sau đó Tiện ích sau đó Thư mục bảo mật .

Những nơi bạn không thể truy cập vào các mục trong Thư mục bảo mật

Để đảm bảo tính riêng tư cho ảnh và video nhạy cảm của bạn, những mục trong Thư mục bảo mật:

 • Sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, album, các mục được chia sẻ hay bất kỳ kỷ niệm mới nào.
 • Sẽ bị loại bỏ khỏi các kỷ niệm và bản nháp đơn đặt hàng ảnh in hiện có.
 • Không thể chia sẻ thông qua ứng dụng bên thứ ba.

Quan trọng: Ảnh và video nhạy cảm của bạn cũng sẽ không xuất hiện trên màn hình thông minh của Google như Nest Hub hoặc thông qua Chromecast, mặc dù có thể phải chờ tới một giờ thì các mục mới biến mất.

Lý do bản sao của các mục trong Thư mục bảo mật có thể xuất hiện ở những phần khác trong Photos
Khi bạn di chuyển ảnh hoặc video vào Thư mục bảo mật, chỉ có mục ban đầu là được di chuyển từ nơi mục đó xuất hiện trong Google Photos. Sau khi di chuyển một mục vào Thư mục bảo mật, mọi bản sao mới hoặc bản sao mà bạn tạo/chỉnh sửa trước đó vẫn sẽ nằm ở vị trí được lưu trữ, bao gồm cả các mục trong thùng rác, trừ phi bạn cũng di chuyển hoặc xoá các mục đó.
Lý do người nhận nội dung được chia sẻ có thể vẫn có quyền truy cập
Nếu bạn chia sẻ ảnh với một người dùng và bức ảnh này được lưu tự động hoặc được người dùng đó lưu, thì mọi việc bạn làm đối với phiên bản mà bạn giữ của bức ảnh đó sẽ không áp dụng cho bản sao mà người dùng kia lưu. Điều này bao gồm các thao tác chỉnh sửa, xoá hoặc chuyển vào Thư mục bảo mật của bạn.
Tìm hiểu về điều kiện sử dụng Thư mục bảo mật
Thư mục bị khóa hiện không có sẵn trên các thiết bị được quản lý hoàn toàn và với một số loại tài khoản. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của thiết bị hoặc quản trị viên của tài khoản để biết thêm thông tin.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính