Ytterligare användarvillkor för Pinpoint

Gäller från och med den 15 februari 2023 (se den tidigare versionen)

 

Innan du kan använda Pinpoint måste du godkänna (1) Googles användarvillkor och (2) dessa ytterligare användarvillkor för Pinpoint (”Pinpoint-villkoren”).

Läs igenom dessa dokument noga. Dessa dokument kallas tillsammans ”Villkor”. I dem fastställs vad du kan förvänta dig av oss när du använder våra tjänster och vad vi förväntar oss av dig.

Om det finns motstridigheter mellan Pinpoint-villkoren och Googles användarvillkor gäller Pinpoint-villkoren för din användning av Pinpoint.

Även om den inte ingår i dessa villkor rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

 

 1. Åtkomst till Pinpoint

  1.1. Använda Pinpoint. Om du följer dessa Pinpoint-villkor och Pinpoints Programpolicyer får du tillstånd enligt Googles användarvillkor att visa dokumentsamlingar med Pinpoint. När du använder Pinpoint måste du följa de grundläggande uppförandereglerna som beskrivs i Googles användarvillkor.

  1.2. Ladda upp innehåll Du kan vara behörig att ladda upp filer på Pinpoint om du (1) är journalist eller akademisk forskare och (2) förser Google med information som styrker din bakgrund som journalist eller forskare. Om du är behörig får du bara ladda upp filer på Pinpoint i journalistiskt eller akademiskt syfte. Google kan be om mer information så att vi kan kontrollera att det användningsfall som du föreslår är lämpligt för Pinpoint.

  1.3. Publicera innehåll. Om du uppfyller kraven för att ladda upp filer till Pinpoint får du tillstånd enligt Googles användarvillkor att visa innehåll offentligt med korrekt tillskrivning. 

  1.4. Borttagningar. Innehåll som (1) bryter mot dessa Villkor, (2) bryter mot tillämplig lag eller (3) kan skada Googles användare, tredje part eller Google kan tas bort enligt beskrivningen i Googles användarvillkor. Du hittar mer information om borttagning av innehåll från Pinpoint i Pinpoints Programpolicyer.
   
 2. Innehåll i Pinpoint

  Om du laddar upp innehåll på Pinpoint ger du Google tillstånd att använda detta innehåll, även för att driva Pinpoint, i enlighet med Googles användarvillkor och Googles integritetspolicy

  Om du anser att någon gör intrång i din upphovsrätt kan du meddela oss om intrånget på dmca-agent@google.com så vidtar vi lämpliga åtgärder. Till exempel stänger vi av eller avslutar Google-kontot om en användare vid upprepade tillfällen gör intrång i upphovsrätten enligt beskrivningen i hjälpcentret för upphovsrättsfrågor.

 3. Ångerrätt

  3.1. Ångerrätt

  Om du är en konsument baserad inom EES har du rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl.

  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingåtts.

  Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande (till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, pinpoint-withdrawal-request@google.com) om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblanketten, men det är inte ett krav.

  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

  3.2. Verkan av utövad ångerrätt

  Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

  3.3. Mall för ångerblankett

  (Blanketten ska bara fyllas i och återsändas om du vill frånträda avtalet)
  — Till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, pinpoint-withdrawal-request@google.com:
  — Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt avtal avseende följande tjänst:
  — Som beställdes den:
  — Konsumentens namn:
  — Konsumentens adress:
  — Konsumentens underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
  — Datum
Googles appar
Huvudmeny
1712674672208885506
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true