Tilleggsvilkår for bruk av Pinpoint

Pinpoint oppdaterer vilkårene for bruk 15. februar 2023. Se en forhåndsvisning av de nye vilkårene her.

 

For å bruke Pinpoint må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Pinpoint («vilkårene for Pinpoint»).

Les nøye gjennom disse dokumentene. Samlet omtales disse dokumentene som «vilkårene». Her finner du informasjon om hva du kan forvente av oss når du bruker tjenestene våre, og hva vi forventer av deg.

Hvis disse vilkårene for Pinpoint er i konflikt med Googles vilkår for bruk, gjelder vilkårene for Pinpoint.

Selv om personvernreglene våre ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du også går gjennom dem for å få bedre oversikt over hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette opplysningene dine.

Tilgang til Pinpoint

Bruk av Pinpoint. I henhold til Googles vilkår for bruk kan du bruke Pinpoint til å se dokumentsamlinger. Når du bruker Pinpoint, må du overholde programretningslinjene våre og de grunnleggende atferdsreglene som er beskrevet i Googles vilkår for bruk.

Opplasting av innhold. Du kan muligens laste opp filer til Pinpoint hvis (1) du er journalist eller akademisk forsker og (2) du gir Google bevis på at du er journalist eller akademisk forsker. Hvis du er kvalifisert, kan du bare laste opp filer til Pinpoint for journalistiske eller akademiske formål. Det kan hende at Google ber deg om mer informasjon for å bekrefte at bruksområdet du foreslår, er egnet for Pinpoint.

Innhold på Pinpoint

Hvis du laster opp innhold til Pinpoint, gir du Google tillatelse til å bruke det aktuelle innholdet – deriblant for å drifte Pinpoint – i henhold til Googles vilkår for bruk og Googles personvernregler.

Angrerett

Angrerett

Hvis du er en forbruker som holder til i EØS, har du rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen årsak.

Angreperioden utløper 14 dager etter at kontrakten er inngått.

For å utøve angreretten må du informere oss (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, pinpoint-withdrawal-request@google.com) om at du har bestemt deg for å trekke deg fra den aktuelle kontrakten, ved å sende oss en entydig erklæring (f.eks. et brev som sendes via post, eller en e-post). Du kan bruke det vedlagte eksempelet på et angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk.

Det eneste du trenger å gjøre for å overholde tidsfristen for angreretten, er å sende inn beskjeden om at du vil benytte deg av angreretten, før angreperioden er utløpt.

Følger av å benytte angreretten

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, utsteder vi en full refusjon av alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (minus eventuelt tillegg i prisen som følge av at du valgte et annet leveringsalternativ enn det rimeligste alternativet vi tilbød som standard), uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller innen 14 dager etter dagen vi blir informert om avgjørelsen din om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi foretar slike tilbakebetalinger med de samme betalingsmåtene som dem du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til noe annet. Det påløper aldri gebyrer som følge av slike tilbakebetalinger.

Eksempel på angrerettskjema

(du må bare fylle ut og returnere dette skjemaet hvis du vil trekke deg fra kontrakten)

  • Til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, pinpoint-withdrawal-request@google.com:
  • Jeg informerer herved om at jeg angrer kjøpet mitt av den følgende tjenesten
  • Bestillingsdato
  • Forbrukerens navn
  • Forbrukerens adresse
  • Forbrukerens underskrift (bare hvis dette skjemaet leveres på papir)
  • Dato
Google-apper
Hovedmeny
16943325483802343390
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true