انتخاب آلبوم برای نمایش در قاب‌های عکس

با تلفن یا رایانه لوحی Android می‌توانید آلبوم‌ها را در دستگاه‌های زیر نمایش دهید:

 • Chromecast
 • Nest Hub
 • Nest Hub Max
 • نمایشگر هوشمند
 • Android TV
 • Google TV

توجه: این ویژگی در همه کشورها دردسترس نیست.

آلبوم‌هایی را که می‌خواهید در دستگاهتان نمایش داده شود، انتخاب کنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android،‏ Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به کتابخانه و سپس سازمان‌دهی و سپس مدیریت قاب عکس بروید؛
  • اگر دستگاه قاب عکس راه‌اندازی‌شده دارید، دستگاهی را انتخاب کنید که می‌خواهید عکس‌ها را به آن اضافه کنید؛
  • اگر دستگاه قاب عکسِ دردسترس ندارید، باید دستگاهی را راه‌اندازی کنید تا بتوانید عکس‌هایتان را روی آن نمایش دهید؛
 3. در کنار آلبومی که می‌خواهید نمایش داده شود، روی «افزودن» افزودن ضربه بزنید؛
 4. برای تکمیل مراحل، روی «برگشت» برگشت ضربه بزنید.

مقاله مرتبط

نمایش عکس در تلویزیون با Chromecast

 
مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟