Nadchádzajúce zmeny fungovania ukladacieho priestoru účtu Google

Od 11. novembra 2020 aktualizujeme pravidlá služieb pre Fotky Google, Gmail a Disk Google (vrátane Dokumentov, Tabuliek, Prezentácií, Nákresov, Formulárov a Webov Google a aplikácie Jamboard) pre účty, ktoré sú neaktívne alebo majú prekročenú kvótu.

O ukladacom priestore účtu Google

Súčasťou každého účtu Google je 15 GB bezplatného ukladacieho priestoru, ktorý sa zdieľa v rámci Gmailu, Disku Google a Fotiek Google. Kvótu ukladacieho priestoru si môžete zvýšiť zakúpením členstva Google One (ak je vo vašej oblasti k dispozícii). Občas môžete získať bezplatný priestor navyše vďaka špeciálnemu promu alebo súvisiacemu nákupu. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojej kvóte, prečítajte si, ktoré položky sa započítavajú do vášho priestoru.

Čo má vplyv na ukladací priestor vášho účtu Google

Pred 1. júnom 2021

Do kvóty ukladacieho priestoru sa započítavajú nasledujúce položky

 • Fotky a videá v pôvodnej kvalite zálohované vo Fotkách Google.
 • Správy a prílohy v Gmaile vrátane priečinkov Spam a Kôš.
 • Väčšina súborov na Disku Google vrátane súborov PDF, obrázkov a videí.

Ak prekročíte kvótu priestoru

 • Nebudete už môcť nahrávať nové súbory ani obrázky na Disk Google.
 • Nebudete môcť zálohovať fotky a videá v pôvodnej kvalite do Fotiek Google. 
 • Môže to mať vplyv aj na možnosť odosielať a prijímať e‑maily v Gmaile.
 • Naďalej sa však budete môcť prihlásiť do svojho účtu Google a mať k nemu prístup.

Po 1. júni 2021

Do kvóty ukladacieho priestoru sa započítavajú aj tieto položky:

 • Fotky a videá vo vysokej a expresnej kvalite zálohované vo Fotkách Google po 1. júni 2021. Ďalšie informácie o tejto zmene
 • Súbory vytvorené alebo upravené v aplikáciách na tvorbu obsahu na spoluprácu, ako sú Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nákresy a Formuláre Google a Jamboard. 
  • Do vašej kvóty sa budú započítavať iba súbory, ktoré boli vytvorené alebo upravené po 1. júni 2021
  • Súbory, ktoré boli nahrané alebo naposledy upravené pred 1. júnom 2021, sa do vašej kvóty nebudú započítavať. 

A takýto vplyv má vaše využívanie služieb na vaše údaje

Ak nebudete dva roky používať Gmail, Disk Google (vrátane Dokumentov, Tabuliek, Prezentácií, Nákresov a Formulárov Google alebo aplikácie Jamboard) alebo Fotky Google, váš obsah v neaktívnych službách môže byť odstránený (po upozornení v dostatočnom predstihu).

Ak prekročíte kvótu priestoru

 • Nebudete môcť nahrávať nové súbory ani videá na Disk Google. 
 • Nebudete môcť zálohovať žiadne fotky ani videá do Fotiek Google. 
 • Môže to mať vplyv aj na možnosť odosielať a prijímať e‑maily v Gmaile. 
 • Nebudete môcť vytvárať nové súbory v aplikáciách na tvorbu obsahu na spoluprácu, ako sú Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nákresy a Formuláre Google a Jamboard. Kým neznížite mieru využitia ukladacieho priestoru, vy ani nikto iný nebudete môcť upravovať ani kopírovať dotknuté súbory.
 • Naďalej sa však budete môcť prihlásiť do svojho účtu Google a mať k nemu prístup.

Ak by ste mali dva roky prekročenú kvótu svojho priestoru, váš obsah v Gmaile, na Disku Google (vrátane súborov Dokumentov, Tabuliek, Prezentácií, Nákresov a Formulárov Google a aplikácie Jamboard) a vo Fotkách Google môže byť odstránený.

 

Keď prekročíte kvótu, znamená to, že využívate viac ukladacieho priestoru, než máte k dispozícii. Ak máte prekročenú kvótu najmenej dva roky a priestor ste neuvoľnili ani ste si ho nezakúpili viac s cieľom neprekračovať kvótu, všetok váš obsah v Gmaile, na Disku a vo Fotkách môže byť odstránený. Avšak skôr než by k tomu došlo:

 • Upovedomíme vás o tom e‑mailom a upozorneniami v službách Googlu. Budeme vás kontaktovať najmenej tri mesiace predtým, než bude obsah spĺňať kritériá na odstránenie. 
 • Poskytneme vám príležitosť predísť odstráneniu obsahu (zaplatením za ukladací priestor navyše alebo odstránením súborov).
 • Poskytneme vám príležitosť stiahnuť si svoj obsah z našich služieb. Prečítajte si viac o tom, ako si stiahnuť svoje údaje na Googli.

Ako sa dostať znova do kvóty

Poskytujeme prístup k nástrojom na správu priestoru na https://one.google.com/storage, ktoré vám pomôžu zistiť, ako môžete uvoľniť ukladací priestor. Ďalšia možnosť, ako uvoľniť miesto, je stiahnuť svoje súbory do vlastného zariadenia a potom ich odstrániť z cloudového priestoru.

Ak chcete mať viac ukladacieho priestoru pre Gmail, Disk a Fotky, môžete prejsť na tarifu Google One s väčším priestorom.

Čo sa stane v prípade vašej neaktivity

Ak ste boli dva roky neaktívnym používateľom v Gmaile, na Disku Google (vrátane súborov Dokumentov, Tabuliek, Prezentácií, Nákresov, Formulárov a Webov Google a aplikácie Jamboard) alebo vo Fotkách Google, všetok váš obsah môže byť z danej služby odstránený. Avšak skôr než by k tomu došlo:

 • Upovedomíme vás o tom e‑mailom a upozorneniami v službách Googlu. Budeme vás kontaktovať najmenej tri mesiace predtým, než bude obsah spĺňať kritériá na odstránenie. 
 • Poskytneme vám príležitosť predísť odstráneniu obsahu (tým, že sa stanete aktívnym používateľom príslušnej služby).
 • Poskytneme vám príležitosť stiahnuť si svoj obsah z našich služieb. Prečítajte si viac o tom, ako si stiahnuť svoje údaje na Googli.

Ak ste člen Google One a nemáte neuhradené platby ani neprekračujete kvótu, ste považovaný za aktívneho používateľa.

Dôležité: Napríklad ak ste dva roky neaktívnym používateľom Fotiek, ale ešte stále aktívnym používateľom Disku a Gmailu, odstránený bude iba váš obsah z Fotiek Google. Obsah v Gmaile a na Disku Google (vrátane súborov Dokumentov, Tabuliek, Prezentácií, Nákresov a Formulárov Google a aplikácie Jamboard) nebude odstránený, ak ste v týchto službách aktívnym používateľom. 

Ako zostať aktívnym používateľom v týchto službách

Najjednoduchší spôsob, ako si udržať údaje aktívne, je pravidelne navštevovať Gmail, Fotky Google a Disk Google (prípadne aplikácie na tvorbu obsahu na spoluprácu, ako sú Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nákresy, Formuláre, Jamboard a Weby Google) na webe alebo prostredníctvom oficiálnej aplikácie Googlu. Vyžaduje sa prihlásenie a pripojenie k internetu.

Upozorňujeme, že v zariadení môžete mať nastavené viaceré účty. Aktivita sa posudzuje podľa účtu, nie podľa zariadenia. Tieto služby preto používajte vo všetkých účtoch, v ktorých chcete zostať aktívnym používateľom.

Príklady aktivity

Gmail

 • Prihlásenie do aplikácie Gmail pre Android, iOS alebo web a online aktivita v nej, napríklad použitie aplikácie na:
  • zobrazenie doručenej pošty;
  • otvorenie správy; 
  • odoslanie správy;  
  • archivovanie alebo odstránenie správ, pridanie štítka, označenie správ ako prečítaných, označenie hviezdičkou alebo na akúkoľvek inú akciu so správami;
  • synchronizáciu doručenej pošty na pozadí aplikáciou Gmail pre Android a iOS;
 • získanie prístupu k pošte cez rozhranie API alebo poštového klienta tretej strany, ktorý:
  • načíta správy;
  • odošle správu;
  • archivuje alebo odstráni správy, pridá štítky, označí správy ako prečítané, označí správy hviezdičkou alebo vykoná akékoľvek iné akcie so správami;
 • zapne preposielanie správ alebo ponechá túto funkciu spustenú. 

Disk Google (vrátane aplikácií na tvorbu obsahu na spoluprácu, ako sú Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nákresy, Formuláre, Jamboard a Weby Google)

 • Akékoľvek overené použitie. Zahŕňa to:
  • načítavanie Disku v zariadení s Androidom, iOS alebo na webe; 
  • používanie doplnku alebo aplikácie tretej strany v kombinácii s Diskom;
  • synchronizáciu obsahu z používateľovho zariadenia pomocou ľubovoľného klienta na synchronizáciu, ako je napríklad Streamovanie z Disku alebo Zálohovanie a synchronizácia;
  • používanie Disku z inej aplikácie (na priloženie súborov z Disku do e‑mailov, zobrazenie ukážok súborov na Disku atď.);
  • akékoľvek narábanie so súborom uloženým na Disku, akým je napríklad vytvorenie, úprava, zobrazenie, zdieľanie alebo komentovanie;
  • používanie aplikácií na tvorbu obsahu na spoluprácu, ako sú Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nákresy, Formuláre, Jamboard a Weby Google.

Fotky Google

 • Prihlásenie do aplikácie Fotky pre Android, iOS alebo web a online aktivita v nej, napríklad použitie aplikácie na:
  • zobrazenie svojej zálohovanej galérie,
  • zdieľanie fotky alebo videa,
  • vytvorenie albumu alebo fotoknihy,
 • zálohovanie fotky alebo videa.

Časté otázky

Vzťahujú sa tieto pravidlá na účty G Suite alebo Workspace rovnako ako na bežné účty?

Niektoré zmeny týkajúce sa kvóty sa uplatnia na niektoré tarify služieb Google Workspace, G Suite for Education a G Suite pre neziskové organizácie. Prečítajte si náš príspevok o aktualizáciách služby Google Workspace, aby ste zistili, aký vplyv môžu mať tieto zmeny na spomenuté tarify. 

Týka sa to Webov Google, aplikácie Google Keep a ďalších aplikácií na vytváranie obsahu, ktoré sa tu neuvádzajú? Ako je to so službami Blogger a YouTube?

Nie, na Weby Google ani Google Keep sa to nevzťahuje. Nevzťahuje sa to ani na obsah v službách Blogger a YouTube. 

Mám prekročenú kvótu. Koľko času mi zostáva, než bude môj obsah odstránený? 

Ak sa táto zmena pravidiel bude týkať vášho účtu, v dostatočnom predstihu (najmenej tri mesiace vopred) sa vás pokúsime upozorniť, že môže dôjsť k odstráneniu vášho obsahu. Obsah bude spĺňať kritériá na odstránenie vtedy, keď budete mať dva roky prekročenú kvótu priestoru. Aby ste predišli odstráneniu svojho obsahu, buď znížte využitie priestoru, alebo prejdite na tarifu Google One s väčším priestorom.

Skôr než budú moje údaje odstránené, budete ma o tom informovať? 

Ak sa táto zmena pravidiel bude týkať vášho účtu, v dostatočnom predstihu (najmenej tri mesiace vopred) vás upozorníme, že môže dôjsť k odstráneniu vášho obsahu. Pokúsime sa vás kontaktovať pomocou vašej e‑mailovej adresy a upozornení. Prečítajte si viac o správe e-mailových adries  vo svojom účte Google.

Neviem, či budem môcť vykázať nejakú aktivitu raz za dva roky. Čo mám robiť?

Chápeme, že v dôsledku niektorých životných udalostí sa môže stať, že svoj telefón či počítač dlhší čas nepoužijete. Preto sme stanovili, že za neaktívneho používateľa vás budeme považovať až po uplynutí dvojročného obdobia. 

Ako alternatívny spôsob správy svojich údajov v prípade vašej neaktivity môžete použiť Správcu neaktívnych účtov. Okrem toho, že vám tento nástroj môže posielať pripomenutia týkajúce sa účtu, umožňuje vám aj spravovať, čo sa stane s vaším účtom v prípade, že ho už nebudete môcť používať. Môžete tiež určiť dôveryhodný kontakt, ktorý bude môcť stiahnuť vaše údaje, ak by ste prestali používať svoj účet, a to ešte skôr, než bude spĺňať kritériá na odstránenie. 

Okrem toho si môžete svoje údaje kedykoľvek stiahnuť a potom si ich zálohovať.

Ako môžem zachovať obsah od blízkej osoby, ktorá zomrie?

Uvedomujeme si, že mnoho ľudí zomrie bez toho, aby zanechali jasné pokyny, ako spravovať ich online účty. Spoločnosť Google môže spolupracovať s najbližšími členmi rodiny a (za určitých okolností) zástupcami zosnulého používateľa, aby mohla poskytnúť obsah z jeho účtu. Prečítajte si viac o našom procese vyžiadania údajov zosnulého používateľa

Ak nám chcete dať vedieť v predstihu, čo sa má stať s vašimi údajmi v prípade vašej smrti alebo dlhodobej neaktivity, prečítajte si viac o Správcovi neaktívnych účtov.  

 • Poznámka: Naše pravidlá pre neaktívne účty a prekročenie kvóty priestoru majú vyššiu platnosť než nastavenia Správcu neaktívnych účtov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?