นโยบายการละเมิดโปรแกรมและการบังคับใช้

นโยบายโปรแกรมด้านล่างมีผลกับเนื้อหาที่คุณโพสต์ใน Google Photos, ความคิดเห็นใน Google Photos และเนื้อหาที่พิมพ์ผ่าน Google Photos Google Photos มอบพื้นที่เก็บข้อมูล รวมทั้งช่วยจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณแบบอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นโยบายนี้มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google

เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการให้บริการนี้ได้ หลังจากได้รับแจ้งถึงเนื้อหาที่อาจละเมิดนโยบาย เราอาจตรวจสอบเนื้อหานั้นและดำเนินการบางอย่าง อาทิ จำกัดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา นำเนื้อหาออก ปฏิเสธการพิมพ์เนื้อหา และจำกัดหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google ของผู้ใช้

เราอาจดําเนินการกับบัญชีที่ใช้โควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลเกินปริมาณสูงสุดที่จำกัด เช่น เราอาจปฏิเสธการอัปโหลดใหม่ บีบอัดเนื้อหาที่มีอยู่ หรือลบเนื้อหาหากมีปริมาณเกินโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูล หรือไม่ได้ซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้เพียงพอ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลที่นี่

การใช้นโยบายเหล่านี้อาจมีข้อยกเว้นด้วยเหตุผลด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์หรือศิลปะ หรือในกรณีที่สาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญจากการไม่ดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว

โปรดกลับมาทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในการให้บริการของ Google นอกเหนือจากนโยบายที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์หลายรายการอาจมีนโยบายและข้อกำหนดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น รูปโปรไฟล์ Google จะต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพระยะใกล้ของก้นหรือร่องอก

รายงานการละเมิด

หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานให้เราทราบโดยใช้ "ลิงก์รายงานการละเมิด" (หรือลิงก์ที่มีชื่อทำนองเดียวกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดใน Google Photos และขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เพื่อบล็อกผู้อื่นใน Google Photos ได้

หากต้องการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาด้านกฎหมายอื่นๆ โปรดใช้เครื่องมือนี้ ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการรายงานเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าควรจะนำออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายโปรแกรม

การลักลอบใช้บัญชี
ห้ามเข้าใช้ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบใช้บัญชี ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
การไม่ใช้งานบัญชี
ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บัญชีมีสถานะใช้งานอยู่ กิจกรรมประกอบด้วยการเข้าถึงเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ หรือการจัดเก็บเนื้อหาใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ 2 ปี เราอาจดําเนินการกับบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงการลบเนื้อหาออกจากผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่นี่
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

ห้ามสร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่หาประโยชน์จากเด็กหรือล่วงละเมิดเด็ก ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด หากต้องการรายงานเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ของ Google ที่อาจใช้ประโยชน์จากเด็ก ให้คลิก "รายงานการละเมิด" หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณโดยตรง

โดยทั่วไป Google ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เช่น

 • "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กทางออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)

 • "การกรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม)

 • การแสดงภาพผู้เยาว์ในทางเพศ (เช่น ภาพที่แสดง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการแสดงภาพเด็กในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการหาประโยชน์จากเด็ก) และ

 • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาเด็กหรือชักชวนเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)

เราจะนำเนื้อหาดังกล่าวออกและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงาน National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), จำกัดสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ และการปิดใช้บัญชี หากคุณเชื่อว่ามีเด็กถูกละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรืออยู่ในมือของผู้ค้ามนุษย์ หรือเด็กมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากแจ้งตำรวจแล้วแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ หรือหากสงสัยว่ามีเด็กที่กําลังถูกคุกคามหรือเคยถูกคุกคามในผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อ Google ได้

การหลบเลี่ยง
ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงนโยบายของเราหรือลบล้างข้อจำกัดในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างหรือใช้หลายบัญชีหรือวิธีการอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระทำการใดๆ ที่ถูกห้ามไว้ก่อนหน้านี้
กิจกรรมที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรม สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือสัตว์โดยตรง ในขณะที่เราอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะสำหรับเนื้อหานี้ แต่เราจะจำกัดไม่ให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนอันตรายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรง เราจะดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่
ห้ามล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ผู้อื่น และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ชักชวนหรือยุยงผู้อื่นให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น การข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง การทำให้ผู้อื่นถูกมองเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่อาจนำไปใช้เพื่อการข่มขู่ การกล่าวร้าย หรือการดูถูกเหยื่อจากเหตุความรุนแรงหรือโศกนาฏกรรม ยุยงผู้อื่นให้กระทำสิ่งเหล่านี้หรือล่วงละเมิดใครบางคนด้วยวิธีอื่นๆ โปรดทราบว่าการล่วงละเมิดทางออนไลน์ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหลายท้องที่ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อตัวผู้ละเมิดและเหยื่อ เราอาจดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะทำอันตรายหรือได้รับแจ้งเรื่องสถานการณ์อันตรายอื่นๆ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงการแจ้งเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำสิทธิ์เข้าถึงบริการบางรายการออกและปิดใช้บัญชี Google ของคุณ
วาจาสร้างความเกลียดชัง
ห้ามมีส่วนร่วมในวาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือกระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ
การแอบอ้างบุคคลอื่นและการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตน

ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นหรือสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นที่คุณไม่ได้เป็นตัวแทน หรือให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้/เว็บไซต์ คุณสมบัติ การเป็นเจ้าของ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจ

รวมถึงการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบัญชี หรือปกปิดการเป็นเจ้าของ หรือวัตถุประสงค์หลัก เช่น การสื่อให้เข้าใจผิดหรือตั้งใจปกปิดประเทศต้นทาง หรือรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับตัวคุณเอง เมื่อเผยแพร่เนื้อหาที่มีการชี้นำทางการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ เราอนุญาตให้ทำการล้อเลียน เสียดสี และใช้นามแฝงหรือนามปากกา ตราบเท่าที่คุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีแนวโน้มที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

มัลแวร์และเนื้อหาที่เป็นอันตรายที่คล้ายกัน
ห้ามส่งมัลแวร์หรือเนื้อหาที่รบกวนหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ข้อนี้รวมถึงการโฮสต์โดยตรง การฝัง หรือการส่งมัลแวร์ ไวรัส โค้ดทำลายระบบ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์อื่นๆ หรือเนื้อหาในลักษณะนี้ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงเนื้อหาที่ส่งไวรัส แสดงป๊อปอัป พยายามติดตั้งซอฟต์แวร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ยินยอม หรือสร้างความเสียหายในลักษณะอื่นๆ ให้ผู้ใช้ด้วยโค้ดที่เป็นอันตราย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบาย Google Safe Browsing
เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือทำให้ผู้ใช้สับสน ดังนี้

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการทางพลเมืองและประชาธิปไตย: เนื้อหาที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเท็จและอาจส่งผลเสียต่อการเข้าร่วมหรือความไว้วางใจในกระบวนการพลเมืองหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนในที่สาธารณะ สิทธิ์ของผู้สมัครทางการเมืองตามอายุ / สถานที่เกิด ผลการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมของสำมะโนประชากรที่ขัดแย้งกับบันทึกแบบทางการของรัฐบาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องว่าบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือกำลังล้มป่วยจากโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย: เนื้อหาด้านสุขภาพและการแพทย์ที่สร้างความเข้าใจผิด โดยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำบางสิ่งที่อาจนำไปสู่อันตรายทางร่างกายและอารมณ์อย่างร้ายแรงต่อบุคคล หรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของสาธารณชน

สื่อที่มีการควบคุมบงการ: สื่อที่มีการควบคุมบงการหรือเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อการเกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้

เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว ในบางกรณี ไม่มีบริบทใดๆ ที่จะทำให้เนื้อหานั้นยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้

ภาพที่โจ่งแจ้งซึ่งไม่ได้รับความยินยอม (NCEI)
ห้ามจัดเก็บหรือแจกจ่ายภาพหรือวิดีโอที่เป็นภาพเปลือยส่วนตัว หรือมีเนื้อหายั่วยุทางเพศทั้งแบบโจ่งแจ้งและไม่โจ่งแจ้งโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลในภาพ หากมีผู้ใดส่งภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่โจ่งแจ้งของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดนี้รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ภาพลายมือชื่อ และเอกสารสุขภาพส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เรามักจะไม่เอาผิดในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงได้โดยทั่วไปในแหล่งอื่นบนอินเทอร์เน็ตหรือในฐานข้อมูลสาธารณะ เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงในเว็บไซต์ของทางราชการ
ฟิชชิง
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการฟิชชิง ข้อกำหนดนี้รวมถึงการขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม
สินค้าและบริการควบคุม
ห้ามขาย โฆษณา หรืออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการที่มีการควบคุม ซึ่งหมายรวมถึงแอลกอฮอล์ การพนัน ยา อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต ยาสูบ ดอกไม้ไฟ อาวุธ และอุปกรณ์ด้านสุขภาพ/การแพทย์
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง เช่น ภาพเปลือย ภาพกิจกรรมทางเพศ และเนื้อหาลามกอนาจาร ข้อนี้รวมถึงการส่งต่อผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์อนาจารเชิงพาณิชย์ด้วย เราอนุญาตภาพเปลือยที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
สแปม
ห้ามส่งสแปม ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาโฆษณาหรือการพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไม่พึงประสงค์ที่โปรแกรมอัตโนมัติสร้างขึ้น เนื้อหาซ้ำๆ ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไร้สาระ หรือเนื้อหาที่น่าจะเป็นการชักชวนในวงกว้าง
การละเมิดและรบกวนระบบ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิดและก่ออันตราย ลดคุณภาพ หรือกระทำการที่ส่งผลเสียต่อการทำงานของเครือข่าย อุปกรณ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือผู้อื่น ข้อกำหนดนี้รวมถึงการลดประสิทธิภาพ รบกวน หรือขัดขวางการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้หรือบริการของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องการรบกวนและการละเมิดต่อระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อความรุนแรง

องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทราบซึ่งก่อความรุนแรงและไม่เกี่ยวข้องกับรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ เช่น การรวบรวมสมาชิก การประสานงานกิจกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ การแชร์คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย การส่งเสริมอุดมการณ์ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง การส่งเสริมการก่อการร้าย การยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือการยกย่องการโจมตีขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง เราอาจดําเนินการกับผู้ใช้รายนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาดังกล่าว เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรงในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว

รูปภาพผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือตัวแทนทางกฎหมายของเด็กอย่างชัดเจน หากมีการจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่
ความรุนแรงและการนองเลือด
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือนองเลือด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสัตว์ในชีวิตจริงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือไร้เหตุผล ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงมาก เช่น การตัดแขนหรือขา หรือคลิปที่ถ่ายซากศพที่น่าสะพรึงกลัวในระยะใกล้ และเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรง เช่น เนื้อหาที่มีเลือดปริมาณมาก เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทนี้ ในบางกรณี เนื้อหาอาจรุนแรงหรือน่าสลดเกินกว่าจะให้อยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้ ไม่ว่าในบริบทใดๆ และท้ายที่สุด โปรดอย่าส่งเสริมการก่อความรุนแรง

นโยบายเพิ่มเติม

การเผยแพร่เนื้อหา
Google Photos ช่วยให้คุณจัดเก็บ แชร์ และสตรีมเนื้อหาวิดีโอได้ แต่ไม่ควรใช้เพื่อเผยแพร่เนื้อหาในวงกว้าง สำหรับสตรีมมิงสาธารณะขนาดใหญ่ การใช้ YouTube จะเหมาะสมกว่า Google Photos จะจำกัดการใช้งานเมื่อพบว่ามีการใช้งานสตรีมมิงสาธารณะแก่ผู้ชมจำนวนมาก การละเมิดซ้ำอาจส่งผลให้มีการดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงการสิ้นสุดบัญชีหรือความสามารถในการใช้ Google Photos
เนื้อหาของผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์

รูปภาพทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับทางกฏหมายและนโยบายเนื้อหา ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้พิมพ์ภาพบางประเภทลงในผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะไม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งมีภาพที่ละเมิดนโยบายต่อไปนี้

โปรดทราบว่าเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ส่งมาเพื่อพิมพ์ในผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบว่าละเมิดนโยบายนี้หรือไม่

กิจกรรมที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย

เราจะไม่พิมพ์เนื้อหาที่เป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือส่งเสริมกิจกรรม สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือสัตว์โดยตรง ในขณะที่เราอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่เราจะจำกัดไม่ให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนอันตรายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรง

ตัวอย่างของสิ่งที่เราไม่อนุญาตในผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่

 • รูปภาพที่ละเมิดสิทธิ์ทางกฏหมายของผู้อื่น รวมถึงลิขสิทธิ์
 • รูปภาพที่แสดงถึงหรือมีวิธีการของการกระทำที่เป็นอันตรายหรือผิดกฏหมาย

การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่

เราจะไม่พิมพ์เนื้อหาที่ล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ผู้อื่น และจะไม่พิมพ์เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุยงผู้อื่นให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น การข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง การทำให้ผู้อื่นถูกมองเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่อาจนำไปใช้เพื่อการข่มขู่ การกล่าวร้าย หรือการดูถูกเหยื่อจากเหตุความรุนแรงหรือโศกนาฏกรรม ยุยงผู้อื่นให้กระทำสิ่งเหล่านี้หรือล่วงละเมิดใครบางคนด้วยวิธีอื่นๆ เราอาจดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะทำอันตรายหรือได้รับแจ้งเรื่องสถานการณ์อันตรายอื่นๆ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงการแจ้งเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำสิทธิ์เข้าถึงบริการบางรายการออกและปิดใช้บัญชี Google ของคุณ

ตัวอย่างของสิ่งที่เราไม่อนุญาตในผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่

 • เนื้อหาที่คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

วาจาสร้างความเกลียดชัง

เราจะไม่พิมพ์วาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือกระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ

ตัวอย่างของสิ่งที่เราไม่อนุญาตในผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่

 • เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือกระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราจะไม่พิมพ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง ภาพเปลือยที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ และภาพเปลือยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอาจได้รับอนุญาต เราจะไม่อนุญาตเนื้อหาที่หาประโยชน์จากเด็กในทางเพศเป็นอันขาด

ตัวอย่างของสิ่งที่เราไม่อนุญาตในผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่

 • ภาพที่มีการกระทำทางเพศอันมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ รวมถึงภาพอวัยวะเพศ ภาพอนาจาร หรือภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการพรากผู้เยาว์ ขืนใจ หรือการกระทำทางเพศอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหรือเรื่องจริง
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์

องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อความรุนแรง

องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทราบซึ่งก่อความรุนแรงและไม่เกี่ยวข้องกับรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ เช่น การรวบรวมสมาชิก การประสานงานกิจกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ การแชร์คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย การส่งเสริมอุดมการณ์ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง การส่งเสริมการก่อการร้าย การยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือการยกย่องการโจมตีขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง เราอาจดําเนินการกับผู้ใช้รายนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาดังกล่าว เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรงในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว

ความรุนแรงและการนองเลือด

เราจะไม่พิมพ์เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือนองเลือด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสัตว์ในชีวิตจริงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือไร้เหตุผล ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงมาก เช่น การตัดแขนหรือขา หรือคลิปที่ถ่ายซากศพที่น่าสะพรึงกลัวในระยะใกล้ และเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรง เช่น เนื้อหาที่มีเลือดปริมาณมาก เราอาจพิมพ์เนื้อหาที่ใช้ในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ ในบางกรณี เนื้อหาอาจรุนแรงหรือน่าสลดเกินกว่าจะพิมพ์ได้ ไม่ว่าในบริบทใดๆ สุดท้ายนี้ เราจะไม่พิมพ์เนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทําการรุนแรง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
105394