Programretningslinjer og sanksjoner mot uriktig bruk

Programretningslinjene nedenfor gjelder for innhold du legger ut i Google Foto, kommentarer i Google Foto samt innhold som skrives ut via Google Foto. Med Google Foto får du lagringsplass og automatisk organisering av bilder og videoer – helt kostnadsfritt. Retningslinjene spiller en viktig rolle i å sikre at alle som bruker Google-produkter, får en positiv opplevelse.

Vi må forhindre misbruk som kan føre til at vi ikke lenger kan tilby disse tjenestene, og ber derfor om at alle overholder retningslinjene nedenfor. Når vi har mottatt en melding om mulige brudd på retningslinjene, kan det hende vi går gjennom innholdet og iverksetter tiltak – dette kan for eksempel omfatte begrensning av tilgang til innholdet, fjerning av innholdet, nekting av tillatelse til å skrive ut innholdet og begrensning eller oppsigelse av brukerens tilgang til Google-produkter.

Vi kan iverksette tiltak mot kontoer som overskrider grensene for lagring. Vi kan for eksempel avvise nye opplastinger, komprimere eksisterende innhold eller slette innhold hvis du overskrider lagringskvoten din eller ikke skaffer deg nok ekstra lagringsplass. Finn ut mer om lagringskvoter her.

Når vi innfører disse retningslinjene, kan vi gjøre unntak basert på kunstneriske, pedagogiske, dokumentariske eller vitenskapelige hensyn, eller dersom det medfører andre betydelige fordeler for offentligheten å ikke gjøre noe med innholdet.

Retningslinjene kan bli endret, så du bør lese gjennom dem på nytt fra tid til annen. Se også Googles vilkår for bruk for mer informasjon. Merk at flere produkter og funksjoner kan ha ytterligere retningslinjer og vilkår utover retningslinjene nedenfor. Du kan for eksempel ikke bruke Google-profilbilder som er støtende eller kun egnet for voksne, for eksempel nærbilder av en persons rumpe eller utringning.

Rapportér uriktig bruk

Hvis du mener at noen bryter retningslinjene nedenfor, ber vi deg om å rapportere det til oss ved å bruke «Rapportér misbruk»-linken (eller en lignende link). Finn ut mer om rapportering av misbruk i Google Foto, og om andre handlinger du kan utføre for å blokkere noen i Google Foto.

Hvis du vil rapportere brudd på opphavsrett eller andre juridiske problemer, ber vi deg om å bruke dette verktøyet, der du får hjelp til å rapportere innhold du mener bør fjernes fra Googles tjenester basert på gjeldende lov og rett.

Programretningslinjer

Kontokapring
Ikke skaff deg tilgang til en annen brukers konto uten vedkommendes tillatelse. Vi iverksetter egnede tiltak hvis vi blir varslet om kontokapring, og dette kan omfatte å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Konto uten aktivitet
Bruk produktet for å holde kontoen aktiv. Aktivitet kan bestå i å se på innhold i produktet eller lagre nytt innhold i produktet minst én gang annethvert år. Vi kan iverksette tiltak mot inaktive kontoer, for eksempel ved å slette innholdet ditt fra produktet. Les mer her.
Seksuelt misbruk og utnyttelse av barn

Du må ikke opprette, laste opp eller distribuere innhold knyttet til utnyttelse eller misbruk av barn. Dette omfatter alt materiale som viser seksuelt misbruk av barn. For å rapportere innhold i et Google-produkt som kan knyttes til utnyttelse av barn, klikk på «Rapportér misbruk». Hvis du finner slikt innhold andre steder på internett, bør du ta direkte kontakt med de aktuelle myndighetene i landet ditt.

Generelt sett forbyr Google all bruk av produktene våre som utsetter barn for fare. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, systematisk trakassering av barn, for eksempel

 • «barneforførelse» (for eksempel å bli venn med et barn på nettet for å legge til rette for seksuell kontakt, enten på eller utenfor nettet, og/eller utveksle seksuelle bilder med barnet)

 • «seksuell utpressing» (for eksempel trusler eller utpressing av barn ved å bruke virkelig eller angivelig tilgang til intime bilder av et barn)

 • seksualisering av mindreårige (for eksempel bilder som viser, oppfordrer til eller fremmer seksuelt misbruk av barn, eller som viser barn på en måte som kan føre til seksuell utnyttelse av barn)

 • menneskehandel med barn (for eksempel annonsering for eller forespørsler om barn for kommersiell seksuell utnyttelse)

Vi fjerner denne typen innhold og treffer nødvendige tiltak, som kan innebære rapportering til NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), begrensning av tilgang til produktfunksjoner og stenging av kontoer. Hvis du mener at et barn er i fare for eller har blitt utsatt for misbruk, utnyttelse eller menneskehandel, må du kontakte politiet umiddelbart. Hvis du allerede har rapportert forholdet til politiet, men fortsatt trenger hjelp, eller hvis du er bekymret for at et barn blir eller har blitt utsatt for fare i forbindelse med bruk av produktene våre, kan du rapportere atferden til Google.

Omgåelse
Ikke utfør handlinger som har til hensikt å omgå retningslinjene våre eller utmanøvrere restriksjonene i kontoen din. Dette omfatter oppretting eller bruk av flere kontoer eller andre metoder for å engasjere seg i forbudt atferd.
Farlige og ulovlige aktiviteter
Ikke bruk dette produktet til å delta i ulovlige aktiviteter eller fremme aktiviteter, varer, tjenester eller informasjon som kan forårsake alvorlig og umiddelbar skade på mennesker eller dyr. Selv om vi tillater generell informasjon for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål om dette innholdet, setter vi grensen ved innhold som direkte tilrettelegger for skadelige handlinger eller oppfordrer til ulovlig aktivitet. Vi iverksetter egnede tiltak hvis vi blir varslet om ulovlige aktiviteter, og dette kan omfatte å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Trakassering, mobbing og trusler
Ikke trakasser, mobb eller tru andre. Vi tillater heller ikke at dette produktet brukes til å engasjere eller oppfordre andre til å delta i slike aktiviteter. Dette omfatter å utsette andre for misbruk, alvorlige trusler, uønsket seksualisering, avdekking av andres private opplysninger som kan brukes til å fremsette trusler, fornedre ofre for vold eller tragedier, oppfordre andre til å utføre disse aktivitetene, eller andre former for trakassering. Trakassering på nettet er ulovlig i mange land, og kan få alvorlige konsekvenser i den virkelige verden – både for personen som trakasserer, og offeret for trakasseringen. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om trusler om skade eller andre farlige situasjoner, og dette kan omfatte å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Hatsk innhold
Ikke lag eller spre hatsk innhold. Hatsk innhold er innhold som fremmer eller uttrykker toleranse for vold mot, eller har som hovedformål å oppfordre til, hat mot enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av rase, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, alder, nasjonalitet, krigsveteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre egenskaper forbundet med systematisk diskriminering eller marginalisering.
Falsk identitet og feilaktig fremstilling av identitet

Ikke utgi deg for å være en annen, representere en organisasjon du ikke tilhører, eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av deg selv. Dette omfatter å utgi deg for å være en person eller organisasjon du ikke representerer, eller å gi villedende informasjon om en brukers eller et nettsteds identitet, kvalifikasjoner, eierskap, formål, produkter, tjenester eller virksomhet.

Dette omfatter også innhold og kontoer som feilaktig fremstiller eller skjuler det aktuelle eierskapet eller formålet, for eksempel ved at fødelandet ditt eller annen avgjørende informasjon om deg skjules når du utformer innhold knyttet til politikk, samfunnsspørsmål eller forhold som berører offentligheten, for brukere i land du ikke selv er hjemmehørende i. Vi tillater imidlertid parodier, satire og bruk av pseudonymer – du må bare styre unna innhold som trolig kommer til å villede målgruppen din med tanke på hvem du faktisk er.

Skadelig programvare og lignende skadelig innhold
Ikke spre skadelig programvare eller innhold som skader eller forstyrrer driften av nettverk, tjenere, brukernes enheter eller annen infrastruktur. Dette omfatter å være vert for, bygge inn eller overføre skadelig programvare, virus, skadelig kode eller annen skadelig eller uønsket programvare eller lignende innhold. Dette omfatter også innhold som overfører virus, åpner forgrunnsvinduer, prøver å installere programvare uten brukerens samtykke eller på annen måte påvirker brukere med skadelig kode. Se retningslinjene for Safe Browsing for å finne ut mer.
Villedende innhold

Ikke distribuer innhold som villeder eller forvirrer brukerne. Dette omfatter følgende:

Villedende innhold relatert til sivile og demokratiske prosesser: Innhold som er påviselig usant og kan undergrave deltakelse i eller tillit til borgerlige eller demokratiske prosesser. Dette omfatter informasjon om offentlige stemmeprosedyrer, politiske kandidaters egnethet basert på alder eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse som er i strid med myndighetens offisielle dokumenter. Dette omfatter også ukorrekte påstander om at politiske skikkelser eller statstjenestemenn har omkommet, vært involvert i ulykker eller pådratt seg alvorlige sykdommer.

Villedende innhold relatert til skadelig helsepraksis: Villedende innhold om helse og medisin som forfekter eller oppmuntrer andre til behandlinger som kan føre til alvorlig fysisk eller emosjonell skade eller alvorlig skade på folkehelsen.

Manipulert medieinnhold: Medieinnhold som er teknisk endret eller manipulert på en måte som villeder brukerne, og som kan utgjøre en alvorlig risiko eller volde alvorlige skader.

Villedende innhold kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at seerne forstår sammenhengen. I enkelte tilfeller kan vi fjerne slikt innhold fra plattformene våre uansett hvilken sammenheng det settes inn i.

Eksplisitte bilder uten samtykke
Ikke lagre eller distribuer private bilder eller videoer med nakenhet eller seksuelt eksplisitt eller intimt innhold uten samtykke fra den eller de som er avbildet eller filmet. Hvis noen har sendt private bilder eller videoer av deg med nakenhet eller seksuelt eksplisitt eller intimt innhold, kan du sende inn en rapport via dette skjemaet.
Personlig og konfidensiell informasjon
Ikke lagre eller distribuer andres personlige eller konfidensielle informasjon uten autorisasjon. Dette omfatter bruk av sensitiv informasjon, for eksempel personnumre, bankkontonumre, kredittkortnumre, bilder av signaturer og personlige helsedokumenter. I de fleste tilfeller der denne informasjonen er allment tilgjengelig andre steder på internett eller i offentlige arkiver, for eksempel nasjonale ID-numre som er oppført på et offentlig nettsted, ilegger vi vanligvis ikke sanksjoner.
Nettfisking
Ikke bruk dette produktet til nettfisking. Dette omfatter innhenting eller innsamling av sensitive data, for eksempel passord, økonomisk informasjon og personnumre.
Regulerte varer og tjenester
Ikke selg, markedsfør eller legg til rette for salg av regulerte varer og tjenester. Regulerte varer og tjenester omfatter alkohol, gambling, legemidler, ikke-godkjente kosttilskudd, tobakk, fyrverkeri, våpen og medisinsk utstyr.
Seksuelt eksplisitt innhold
Ikke distribuer innhold som inneholder seksuelt eksplisitt materiale, for eksempel nakenhet, grafisk seksuelt innhold og pornografisk materiale. Dette inkluderer å lede trafikk til kommersielle pornografiske nettsteder. Vi tillater nakenhet for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål.
Nettsøppel
Ikke spre nettsøppel. Dette kan omfatte uønsket reklame eller kommersielt innhold, uønsket innhold som er laget av et automatisert program, uønsket gjentakende innhold, meningsløst innhold eller innhold som ser ut til å være en masseforespørsel.
Systemforstyrrelse og -misbruk
Ikke misbruk dette produktet, og gjør noe som kan skade, svekke eller negativt påvirke driften av nettverk, enheter eller annen infrastruktur som tilhører Google eller andre. Dette omfatter å forringe, deaktivere eller negativt påvirke noe aspekt av produktet eller tjenestene. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om systemforstyrrelser og misbruk, noe som kan omfatte rapportering til de relevante myndighetene, fjerning av tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivering av Google-kontoen din.
Voldelige aktører, organisasjoner og bevegelser

Det er ikke tillatt for påviselig voldelige ikke-statlige aktører å bruke dette produktet for noe formål. Ikke distribuer innhold som legger til rette for eller fremmer aktivitetene til slike aktører, for eksempel rekruttering, koordinering av aktiviteter på eller utenfor internett, formidling av håndbøker eller annet materiell som tilrettelegger for skade, agitasjon for å fremme ideologiene til voldelige, ikke-statlige organisasjoner eller ulike terroristhandlinger, oppfordring til vold eller forherligelse av angrep som utføres av voldelige ikke-statlige aktører. Avhengig av innholdet kan vi også iverksette tiltak mot brukeren. Innhold knyttet til voldelige ikke-statlige organisasjoner kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen.

Uautoriserte bilder av mindreårige
Ikke lagre eller distribuer bilder av mindreårige uten uttrykkelig samtykke fra barnets forelder, foresatte eller juridiske representanter. Hvis noen har lagret eller distribuert et bilde av en mindreårig uten nødvendig samtykke, kan du rapportere det her.
Vold og gørr
Ikke lagre eller distribuer voldelig eller blodig innhold som involverer virkelige mennesker eller dyr, der hovedformålet er å sjokkere eller vekke oppsikt. Dette omfatter svært eksplisitt innhold, for eksempel lemlesting eller nærbilder av skamferte lik, og annet eksplisitt innhold, for eksempel innhold der det vises store mengder blod. Innholdet kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen. I enkelte tilfeller kan innholdet være så voldelig eller sjokkerende at det ikke kan bli liggende ute på plattformene våre – uansett sammenheng. Sist, men ikke minst: Ikke oppmuntre andre til å begå konkrete voldshandlinger.

Flere retningslinjer

Distribuering av innhold
Med Google Foto kan du lagre, dele og strømme videoinnhold, men det bør ikke brukes til bred innholdsdistribusjon. YouTube egner seg bedre for offentlig strømming i stor skala. Google Foto begrenser bruken din hvis det ser ut til at du bruker tjenesten til offentlig strømming i stor skala. Gjentatte brudd kan føre til ytterligere tiltak, som kan omfatte oppsigelse av kontoen din eller fjerning av muligheten til å bruke Google Foto.
Innhold for trykte produkter

Alle bildene i trykte produkter må overholde lovens bestemmelser og retningslinjene for innhold. Derfor tillater vi ikke at visse typer bilder skrives ut i produktene våre. Vi skriver ikke ut produkter som inneholder bilder som bryter med de følgende retningslinjene.

Vær oppmerksom på at alt innhold som sendes inn til utskrift i et produkt, kan bli gjennomgått for å avgjøre om det bryter disse retningslinjene.

Farlige og ulovlige aktiviteter

Vi skriver ikke ut innhold som er ulovlig eller fremmer aktiviteter, varer, tjenester eller informasjon som kan forårsake alvorlig og umiddelbar skade på mennesker eller dyr. Selv om vi tillater generell informasjon for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål, setter vi grensen ved innhold som direkte tilrettelegger for skadelige handlinger eller oppfordrer til ulovlig aktivitet.

Nedenfor finner du eksempler på hva vi ikke tillater i trykte produkter:

 • bilder som innebærer brudd på andres juridiske rettigheter, deriblant opphavsrett
 • bilder som viser eller omfatter veiledning i farlige eller ulovlige handlinger

Trakassering, mobbing og trusler

Vi skriver ikke ut innhold som innebærer trakassering, mobbing eller trusler. Vi skriver heller ikke ut innhold som oppmuntrer eller oppfordrer andre til å delta i slike aktiviteter. Dette omfatter å utsette andre for misbruk, alvorlige trusler, uønsket seksualisering, avdekking av andres private opplysninger som kan brukes til å fremsette trusler, fornedre ofre for vold eller tragedier, oppfordre andre til å utføre disse aktivitetene, eller andre former for trakassering. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om trusler om skade eller andre farlige situasjoner, og dette kan omfatte å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.

Nedenfor finner du eksempler på hva vi ikke tillater i trykte produkter:

 • innhold der individer eller grupper trakasseres, skremmes eller mobbes

Hatsk innhold

Vi skriver ikke ut hatsk innhold. Hatsk innhold er innhold som fremmer eller uttrykker toleranse for vold mot, eller har som hovedformål å oppfordre til, hat mot enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av rase, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, alder, nasjonalitet, krigsveteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre egenskaper forbundet med systematisk diskriminering eller marginalisering.

Nedenfor finner du eksempler på hva vi ikke tillater i trykte produkter:

 • innhold som oppmuntrer til hat mot individer eller grupper på grunnlag av rase eller etnisk opprinnelse, religion, nedsatt funksjonsevne, alder, krigsveteranstatus, seksuell legning eller kjønnsidentitet, eller andre karakteristikker som forbindes med systematisk diskriminering eller marginalisering

Seksuelt eksplisitt innhold

Vi skriver ikke ut innhold med seksuelt eksplisitt materiale. Nakenhet knyttet til pedagogiske, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål, og nakenhet av ikke-seksuell art kan være tillatt. Vi tillater aldri innhold med seksuelt misbruk av barn.

Nedenfor finner du eksempler på hva vi ikke tillater i trykte produkter:

 • bilder med fremstillinger av seksuelle handlinger som er ment å virke opphissende, inkludert skildringer av kjønnsorganer, porno eller illustrasjoner
 • innhold som fremmer seksuelle handlinger uten samtykke eller med mindreårige eller andre ulovlige seksuelle handlinger, uansett om de er simulerte eller ekte
 • innhold som fremmer seksuelt misbruk av mindreårige

Voldelige aktører, organisasjoner og bevegelser

Det er ikke tillatt for påviselig voldelige ikke-statlige aktører å bruke dette produktet for noe formål. Ikke distribuer innhold som legger til rette for eller fremmer aktivitetene til slike aktører, for eksempel rekruttering, koordinering av aktiviteter på eller utenfor internett, formidling av håndbøker eller annet materiell som tilrettelegger for skade, agitasjon for å fremme ideologiene til voldelige, ikke-statlige organisasjoner eller ulike terroristhandlinger, oppfordring til vold eller forherligelse av angrep som utføres av voldelige ikke-statlige aktører. Avhengig av innholdet kan vi også iverksette tiltak mot brukeren. Innhold knyttet til voldelige ikke-statlige organisasjoner kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen.

Vold og gørr

Vi skriver ikke ut voldelig eller blodig innhold som involverer virkelige mennesker eller dyr, og der hovedformålet er å sjokkere eller vekke oppsikt. Dette omfatter svært eksplisitt innhold, for eksempel lemlesting eller nærbilder av skamferte lik, og annet eksplisitt innhold, for eksempel innhold der det vises store mengder blod. Vi kan skrive ut innhold som skal brukes i en pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng. I enkelte tilfeller kan innholdet være så voldelig eller sjokkerende at vi ikke kan skrive det ut – uansett sammenheng. Sist, men ikke minst: Vi skriver ikke ut innhold der det oppfordres til å begå konkrete voldshandlinger.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny