Piktnaudžiavimo programų politika ir įgyvendinimas

Toliau nurodyta programų politika taikoma turiniui, kurį skelbiate „Google“ nuotraukose, „Google“ nuotraukų komentaruose ir per „Google“ nuotraukas spausdinamam turiniui. „Google“ nuotraukos suteikia nemokamą saugyklą ir automatinį nuotraukų bei vaizdo įrašų tvarkymą, kad visi jūsų prisiminimai būtų saugūs, apsaugoti ir pasiekiami. Ši politika yra labai svarbi siekiant išlaikyti kokybišką naudojimąsi „Google“ produktais.

Turime pažaboti piktnaudžiavimą, keliantį grėsmę mūsų galimybėms teikti šias paslaugas, ir prašome, kad visi laikytųsi toliau pateiktos politikos, tuo padėdami mums pasiekti šį tikslą. Po to, kai mums pranešama apie galimą politikos pažeidimą, galime peržiūrėti turinį ir imtis veiksmų, tokių kaip turinio prieigos apribojimas, turinio pašalinimas, atsisakymas spausdinti turinį ir naudotojo prieigos prie „Google“ produktų apribojimas arba nutraukimas.

Galime imtis veiksmų dėl paskyrų, kuriose viršijami saugyklos kvotos apribojimai. Pavyzdžiui, galime atmesti naujus įkėlimus, suglaudinti esamą turinį arba ištrinti turinį, jei viršysite saugyklos kvotą arba neįsigysite pakankamai papildomos vietos saugykloje. Daugiau apie saugyklos kvotą skaitykite čia.

Taikydami šią politiką galime daryti išimtis švietimo, dokumentiniais arba mokslo arba meniniais sumetimais arba kai nesiimant veiksmų dėl turinio yra kitos svarbios naudos visuomenei.

Būtinai kartkartėmis patikrinkite šią politiką dar kartą, nes ji gali keistis. Jei reikia daugiau informacijos, taip pat žr. „Google“ paslaugų teikimo sąlygas. Be toliau pateikiamos politikos, būtina atkreipti dėmesį, kad kai kurie produktai ir funkcijos turi papildomą politiką ir sąlygas. Pavyzdžiui, „Google“ profilio nuotraukoje negali būti suaugusiesiems skirto arba įžeidžiamo turinio, pvz., nuotraukos, kurioje vaizduojami asmens sėdmenys arba iškirptė.

Pranešti apie piktnaudžiavimą

Jei manote, kad kažkas pažeidžia toliau pateikiamos politikos nuostatas, praneškite apie tai pasinaudodami nuoroda „Pranešti apie piktnaudžiavimą“ (arba panašiai pavadinta nuoroda). Sužinokite daugiau, kaip pranešti apie piktnaudžiavimą „Google“ nuotraukose ir apie papildomus veiksmus, kurių galite imtis norėdami užblokuoti asmenį „Google“ nuotraukose.

Jei norite pranešti apie autorių teisių ar kitus teisinius pažeidimus, naudokite šį įrankį. Čia nurodomi veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint pranešti apie turinį, kuris, jūsų manymu, turėtų būti pašalintas iš „Google“ paslaugų vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

Programų politika

Paskyros pasisavinimas
Nemėginkite pasiekti kito naudotojo paskyros be jo leidimo. Gavę pranešimą apie paskyros užgrobimą imsimės atitinkamų veiksmų; galime apie jus pranešti atitinkamoms institucijoms, galime pašalinti jūsų prieigą prie tam tikrų produktų arba išjungti jūsų „Google“ paskyrą.
Paskyros nenaudojimas
Naudokite produktą, kad liktumėte aktyvūs. Veikla apima prieigą prie produkto turinio arba naujo turinio išsaugojimą produkte mažiausiai kartą per 2 metus. Galime imtis veiksmų dėl neaktyvių paskyrų, o tai apima jūsų turinio ištrynimą produkte. Daugiau skaitykite čia.
Seksualinė prievarta prieš vaikus ir vaikų išnaudojimas

Nekurkite, nekelkite ir neplatinkite turinio, kuriame piktnaudžiaujama vaikais arba jie yra išnaudojami. Tai apima visą seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Jei „Google“ produkte matote turinį, kuriame galimai piktnaudžiaujama vaiku, spustelėkite „Pranešti apie piktnaudžiavimą“. Jei kur nors internete pastebite tokį turinį, kreipkitės tiesiogiai į atitinkamą instituciją savo šalyje.

„Google“ draudžia naudoti produktus tokiais būdais, kurie sukelia grėsmę vaikams. Tai taikoma grobuoniškai elgsenai prieš vaikus, kaip nurodyta toliau (bet tuo neapsiribojama).

 • Vaikų viliojimo turinys – (pvz., susidraugavimas su vaiku internetu, siekiant internetu arba ne internetu užmegzti seksualinio pobūdžio kontaktą ir (arba) keistis seksualinio pobūdžio vaizdais su tuo vaiku);

 • Seksualinio prievartavimo turinys – (pvz., grasinimas vaikui ar jo šantažavimas naudojant realią arba tariamą prieigą prie vaiko intymių vaizdų);

 • Nepilnamečio seksualinis vaizdavimas – (pvz., vaizdai, kuriuose vaizduojama, skatinama ar reklamuojama seksualinė prievarta prieš vaikus, arba vaikų vaizdavimas, siekiant seksualiai išnaudoti vaikus);

 • Prekyba vaikais – (pvz., vaiko reklamavimas arba siūlymas seksualiai išnaudoti komerciniais tikslais).

Toks turinys bus pašalintas ir mes imsimės atitinkamų veiksmų, tokių kaip pranešimas Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui (NCMEC), prieigos prie produkto funkcijų apribojimas ir paskyrų išjungimas. Jei manote, kad vaikui gresia prievarta, išnaudojimas ar prekyba žmonėmis arba jis tapo šių veiksmų auka, nedelsdami kreipkitės į policiją. Jei jau pranešėte policijai ir vis dar laukiate pagalbos arba įtariate, kad vaikui kilo pavojus naudojantis mūsų produktais, galite pranešti apie tokį elgesį „Google“.

Apėjimas
Neatlikite veiksmų, skirtų apeiti mūsų politiką ar panaikinti paskyrai taikomus apribojimus. Tai apima kelių paskyrų kūrimą ar naudojimą ar kitus metodus, skirtus atlikti veiksmus, kurie anksčiau buvo draudžiami.
Pavojinga arba neteisėta veikla
Nenaudokite šio produkto neteisėtai veiklai arba reklamuodami veiklą, prekes, paslaugas arba informaciją, kuri kelia rimtą ir tiesioginę žalą žmonėms arba gyvūnams. Nors mes leidžiame tokio turinio bendrojo pobūdžio informaciją švietimo, dokumentiniais, mokslo ar meno tikslais, tačiau draudžiame tokį turinį, jei jis daro tiesioginę žalą arba skatina neteisėtą veiklą. Gavę pranešimą apie neteisėtą veiklą imsimės atitinkamų veiksmų; galime apie jus pranešti atitinkamoms institucijoms, galime pašalinti jūsų prieigą prie tam tikrų produktų arba išjungti jūsų „Google“ paskyrą.
Priekabiavimas, patyčios ir grasinimai
Nepriekabiaukite, nesityčiokite ir negrasinkite kitiems. Be to, neleidžiame šio produkto naudoti siekiant įtraukti kitus į šią veiklą ar juos kurstyti. Tai apima piktavališką piktnaudžiavimą kitu asmeniu, grasinimą rimtai sužeisti, asmens seksualizavimą nepageidaujamu būdu, privačios asmens informacijos atskleidimą, kai tokia informacija galima pasinaudoti grasinant, sumenkinant arba nuvertinant smurto ar tragedijos taikinius, taip pat kitų asmenų skatinimą atlikti šiuos veiksmus arba priekabiavimą kitais būdais. Atminkite, kad priekabiavimas internete daugelyje šalių yra neteisėtas ir gali turėti rimtų pasekmių realiame pasaulyje ir priekabiautojui, ir nukentėjusiajam. Galime imtis atitinkamų veiksmų, jei mums bus pranešta apie žalos grėsmę ar kitas pavojingas situacijas, įskaitant pranešimą apie jus atitinkamoms institucijoms, prieigos prie tam tikrų produktų pašalinimą arba jūsų „Google“ paskyros išjungimą.
Neapykanta
Neskatinkite neapykantos. Neapykantą skatinantis turinys reklamuoja arba toleruoja žiaurų elgesį arba turi tikslą kurstyti neapykantą asmeniui arba grupei dėl rasės ar etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, tautybės, veterano statuso, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės ar kitos savybės, susijusios su sistemine diskriminacija ar menkinimu.
Apsimetinėjimas ir klaidinantis pristatymas kita tapatybe

Neapsimetinėkite kitu asmeniu ar organizacija, neprisistatykite klaidinančia tapatybe. Tai apima apsimetinėjimą kitu asmeniu arba organizacijomis, kurioms neatstovaujate; klaidinančios informacijos pateikimą apie naudotojo / svetainės tapatybę, kvalifikacijas, nuosavybės teises, paskirtį, produktus, paslaugas ar įmonę.

Tai taip pat apima turinį ar paskyras, kuriuose klaidinamai pristatomos arba slepiamos nuosavybės teisės arba pagrindinis tikslas, pvz., klaidinamai pristatoma arba tyčia nuslepiama jūsų kilmės šalis ar kita išsami informacija apie jus, kai nukreipiate turinį apie politiką, socialines problemas ir visuomenei svarbius klausimus naudotojams ne jūsų gyvenamojoje šalyje. Leidžiame parodiją, satyrą ir naudoti pseudonimus ar slapyvardžius, tiesiog reikia vengti turinio, kuris galėtų suklaidinti auditoriją dėl tikrosios jūsų tapatybės.

Kenkėjiškos programos ir panašus kenkėjiškas turinys
Neperduokite kenkėjiškų programų ar turinio, kuris kenkia tinklų, serverių, galutinių naudotojų įrenginių ar kitos infrastruktūros veikimui arba jį trikdo. Tai apima tiesioginį kenkėjiškų programų, virusų, destruktyvaus kodo ar kitos žalingos ar nepageidaujamos programinės įrangos arba panašaus turinio prieglobą, įterpimą ar perdavimą. Tai taip pat apima turinį, kuriuo perduodami virusai, rodomi iššokantieji langai, bandoma įdiegti programinę įrangą be naudotojo sutikimo arba stengiamasi kitaip paveikti naudotojus naudojant kenkėjišką kodą. Jei reikia daugiau informacijos, peržiūrėkite saugaus naršymo politiką.
Klaidinantis turinys

Neplatinkite turinio, kuriuo apgaudinėjami ar klaidinami naudotojai. Tai apima toliau nurodytus elementus.

Klaidinantis turinys, susijęs su pilietiniais ir demokratiniais procesais: turinys, kuris akivaizdžiai yra klaidingas ir gali gerokai pakenkti dalyvavimui pilietiniuose ar demokratiniuose procesuose ar pasitikėjimui jais. Tai apima informaciją apie viešas balsavimo procedūras, politinio kandidato tinkamumą dėl amžiaus / gimimo vietos, rinkimų rezultatus ar dalyvavimą surašymuose, prieštaraujančiuose oficialiems vyriausybės įrašams. Tai taip pat apima netinkamus pareiškimus, kad politinė figūra ar vyriausybės pareigūnas mirė, patyrė nelaimingą atsitikimą ar staiga susirgo sunkia liga.

Klaidinantis turinys, susijęs su kenksminga sveikatos praktika: klaidinantis turinys apie sveikatą ar mediciną, kuriuo reklamuojamos praktikos, galinčios padaryti sunkios fizinės ar psichologinės žalos asmenims ar rimtai pakenkti visuomenės sveikatai, arba skatinama į tokias praktikas įsitraukti.

Manipuliavimas medija: medija, kuria techniškai manipuliuojama ar kuri falsifikuojama, kad suklaidintų naudotojus, galinti kelti rimtą didžiulės žalos riziką.

Klaidinantis turinys gali būti leidžiamas švietimo, dokumentikos, mokslo ar meno kontekste, bet būtina pateikti pakankamai informacijos, kad žmonės šį kontekstą suprastų. Kai kuriais atvejais net pateikus pakankamai informacijos negalėsime palikti jo mūsų platformose.

Be sutikimo užfiksuoti nepadorūs vaizdai (NCEI)
Neišsaugokite ir neplatinkite privačių nuotraukų ar vaizdo įrašų, kuriuose yra nuogybių, seksualinio pobūdžio ar dviprasmiško intymaus ir seksualinio turinio be paties asmens sutikimo. Jei kažkas siunčia jūsų privačias nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuose yra nuogybių, seksualinio pobūdžio ar dviprasmiško intymaus ir seksualinio turinio, praneškite apie tai mums čia.
Asmeninė ir konfidenciali informacija
Jei neturite įgaliojimo, neišsaugokite ir neplatinkite kitų žmonių asmeninės arba konfidencialios informacijos. Tai apima neskelbtiną informaciją, pvz., JAV socialinio draudimo, banko sąskaitų, kredito kortelių numerius, parašų vaizdus ir asmens sveikatos dokumentus. Daugeliu atvejų, kai ši informacija yra plačiai pasiekiama kitose interneto vietose ar viešuosiuose įrašuose, pvz., valdžios institucijų svetainėje pateikti valstybinių tapatybės dokumentų numeriai, paprastai netaikome šių nuostatų.
Sukčiavimas
Nenaudokite šio produkto siekdami sukčiauti. Tai apima neskelbtinų duomenų, pvz., slaptažodžių, finansinės informacijos ir socialinio draudimo numerių pateikimą arba rinkimą.
Kontroliuojamos prekės ir paslaugos
Neparduokite, nereklamuokite kontroliuojamų prekių ir paslaugų bei neskatinkite jų pardavimo. Kontroliuojamos prekės ir paslaugos apima alkoholį, lošimą, vaistus, nepatvirtintus papildus, tabaką, fejerverkus, ginklus arba sveikatos bei medicinos įrenginius.
Nepadorus seksualinis turinys
Neplatinkite turinio, kuriame yra nepadorios seksualinės medžiagos, pvz., nuogybių, vaizduojamas lytinis aktas ir pornografinė medžiaga. Tai apima srauto nukreipimą į komercines pornografijos svetaines. Leidžiame nuogybes švietimo, dokumentiniais, mokslo ar meno tikslais.
Šlamštas
Nesiųskite šlamšto. Tai gali būti nepageidaujamas reklaminis ar komercinis turinys, nepageidaujamas turinys, kurį sukuria automatizuota programa, nepageidaujamas pasikartojantis turinys, beprasmis turinys ar bet kas, kas atrodo kaip masinis siūlymas.
Sistemos trikdymas ir piktnaudžiavimas
Nepiktnaudžiaukite šiuo produktu, nedarykite žalos, neprastinkite arba nedarykite neigiamo poveikio tinklams, įrenginiams ar kitai „Google“ ir kitų subjektų infrastruktūrai. Tai apima bet kokio produkto ar jo paslaugų aspekto menkinimą, išjungimą ar neigiamą veikimą. Galime imtis atitinkamų veiksmų, jei mums bus pranešta apie sistemos trikdymą ir piktnaudžiavimą; galime apie jus pranešti atitinkamoms institucijoms, galime pašalinti jūsų prieigą prie tam tikrų produktų arba išjungti jūsų „Google“ paskyrą.
Teroristinė veikla
Teroristinėms organizacijoms neleidžiama naudoti šio produkto jokiais tikslais, įskaitant verbavimą. Be to, imsimės veiksmų prieš naudotoją, kurio turinys yra susijęs su terorizmu, pvz., reklamuoja teroristinius veiksmus, skatina smurtą arba šlovina teroristines atakas. Jei su terorizmu susijusį turinį išsaugote arba platinate turėdami švietėjiškų, mokslinių ar meninių tikslų arba siekdami kurti dokumentiką, nepamirškite pateikti pakankamai informacijos, kad žiūrintieji suprastų kontekstą.
Neteisėti su nepilnamečiais susiję vaizdai
Neišsaugokite ir neplatinkite nepilnamečių vaizdų, jei nesate gavę aiškaus sutikimo iš vaiko tėvų, globėjo arba teisėtų atstovų. Jei kas nors išsaugojo arba platino nepilnamečio vaizdą be atitinkamo sutikimo, praneškite mums apie tą asmenį čia.
Smurtas ir kruvinos smurto scenos
Neišsaugokite ir neplatinkite smurto arba kruvinų smurto scenų turinio, kuriame yra realūs žmonės arba gyvūnai ir kuriuo siekiama šokiruoti ar sukurti sensaciją. Tai apima itin atvirą medžiagą, pvz., lavono pjaustymas arba iš arti nufilmuotų sudarkytų lavonų kadrai ir atvirą medžiagą, pvz., turinys, kuriame gausu kraujo. Turinys gali būti leidžiamas švietimo, dokumentikos, mokslo ar meno kontekste, bet būtina pateikti pakankamai informacijos, kad žmonės šį kontekstą suprastų. Tam tikrais atvejais turinys gali būti toks žiaurus ir šokiruojantis, kad net pateikus pakankamai informacijos negalėsime palikti jo mūsų platformoje. Galiausiai, neskatinkite kitų atlikti konkrečius smurtinius veiksmus.

Papildoma politika

Spausdintų produktų turinio politika

Visos nuotraukos spausdintuose produktuose turi atitikti teisinius reikalavimus ir turinio politiką. Neleidžiame, kad mūsų produktuose būtų spausdinamos tam tikro tipo nuotraukos. Nespausdinsime produktų, kuriuose yra toliau nurodytas politikas pažeidžiančių nuotraukų.

Atminkite, kad produkto spausdinimui pateiktas turinys gali būti peržiūrėtas siekiant nustatyti, ar nepažeidžiama ši politika.

Pavojinga arba neteisėta veikla

Nespausdinsime turinio, kuris yra neteisėta veikla arba reklamuoja veiklas, prekės, paslaugas arba informaciją, kuri kelia rimtą ir tiesioginę žalą žmonėms arba gyvūnams. Nors mes leidžiame bendrojo pobūdžio informaciją švietimo, dokumentiniais, mokslo ar meno tikslais, tačiau draudžiame tokį turinį, jei jis daro tiesioginę žalą arba skatina neteisėtą veiklą.

Toliau pateikiame pavyzdžius, ko neleidžiame spausdintuose produktuose.

 • Nuotraukos, kurios pažeidžia kitų teises, įskaitant autorių teises
 • Nuotraukos, kuriose vaizduojamos arba pateikiamos pavojingų arba neteisėtų veiksmų instrukcijos

Priekabiavimas, patyčios ir grasinimai

Nespausdinsime turinio, kuriame priekabiaujama, tyčiojamasi arba grasinama kitiems. Taip pat nespausdinsime turinio, kuriuo į tokią veiklą siekiama įtraukti arba skatinti tai daryti kitus asmenis. Tai apima piktavališką piktnaudžiavimą kitu asmeniu, grasinimą rimtai sužeisti, asmens seksualizavimą nepageidaujamu būdu, privačios asmens informacijos atskleidimą, kai tokia informacija galima pasinaudoti grasinant, sumenkinant arba nuvertinant smurto ar tragedijos taikinius, taip pat kitų asmenų skatinimą atlikti šiuos veiksmus arba priekabiavimą kitais būdais. Galime imtis atitinkamų veiksmų, jei mums bus pranešta apie žalos grėsmę ar kitas pavojingas situacijas, įskaitant pranešimą apie jus atitinkamoms institucijoms, prieigos prie tam tikrų produktų pašalinimą arba jūsų „Google“ paskyros išjungimą.

Toliau pateikiame pavyzdžius, ko neleidžiame spausdintuose produktuose.

 • Užgauliojančio, bauginančio turinio ar turinio, kuriuo tyčiojamasi iš asmens ar asmenų grupės

Neapykanta

Nespausdinsime neapykantą skatinančio turinio. Neapykantą skatinantis turinys reklamuoja arba toleruoja žiaurų elgesį arba turi tikslą kurstyti neapykantą asmeniui arba grupei dėl rasės ar etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, tautybės, veterano statuso, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės ar kitos savybės, susijusios su sistemine diskriminacija ar menkinimu.

Toliau pateikiame pavyzdžius, ko neleidžiame spausdintuose produktuose.

 • Turinio, kuris skatina neapykantą asmeniui ar grupei dėl rasės, etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, tautybės, veterano statuso, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės ar kitos ypatybės, susijusios su sistemine diskriminacija ar menkinimu

Nepadorus seksualinis turinys

Nespausdinsime turinio, kuriame yra nepadorios seksualinės medžiagos. Nuogybės švietimo, dokumentiniais, mokslo arba meno tikslais ir neseksualinio pobūdžio nuogybės gali būti leidžiamos. Niekada neleidžiame turinio, susijusio su seksualiniu vaikų išnaudojimu.

Toliau pateikiame pavyzdžius, ko neleidžiame spausdintuose produktuose.

 • Grafinio seksualinio turinio nuotraukos, kuriomis siekiama sujaudinti, įskaitant genitalijų vaizdus, pornografiją arba iliustracijas
 • Turinys, reklamuojantis nepilnamečių, nesant abiejų partnerių sutikimo atliekamų lytinių aktų ar kitas neteisėtas imituojamas arba realias seksualines temas
 • Turinys, kuriuo reklamuojamas seksualinis nepilnamečių išnaudojimas

Teroristinė veikla

Teroristinėms organizacijoms draudžiama spausdinti turinį bet kokiais tikslais, įskaitant verbavimą. Nespausdinsime su terorizmu susijusio turinio, kuris reklamuoja teroristinius veiksmus, skatina smurtą arba šlovina teroristines atakas. Jei su terorizmu susijusį turinį spausdinate turėdami švietėjiškų, mokslinių ar meninių tikslų arba siekdami kurti dokumentiką, nepamirškite pateikti pakankamai informacijos, kad žiūrintieji suprastų kontekstą.

Toliau pateikiame pavyzdžius, ko neleidžiame spausdintuose produktuose.

 • Teroristinių grupuočių arba jų vardu sukurto turinio

Smurtas ir kruvinos smurto scenos

Nespausdinsime smurto ar kruvinų smurto scenų turinio, kuriame vaizduojami realūs žmonės ar gyvūnai ir kuriuo siekiama šokiruoti arba sukurti sensaciją. Tai apima itin atvirą medžiagą, pvz., lavono pjaustymas arba iš arti nufilmuotų sudarkytų lavonų kadrai ir atvirą medžiagą, pvz., turinys, kuriame gausu kraujo. Galime spausdinti turinį, naudojamą švietimo, dokumentikos, mokslo ar meno kontekste. Kai kuriais atvejais turinys gali būti toks žiaurus arba šokiruojantis, kad joks kontekstas nebus pakankamas, kad jį būtų galima spausdinti. Taip pat nespausdinsime turinio, kuriuo kiti asmenys yra skatinami atlikti konkrečius smurtinius veiksmus.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?