Zásady obsahu a chování uživatelů služby Fotky Google

Fotky Google nabízí bezplatné úložiště a automatické uspořádání vašich fotek a videí, abyste měli všechny vzpomínky v bezpečí a vždy přístupné. Naše zásady jsou velmi důležité pro to, aby byli uživatelé s našimi službami spokojeni. Proto tyto zásady prosím dodržujte při těchto činnostech:

 • nahrávání a sdílení obsahu ve Fotkách Google,

 • komentování obsahu ve Fotkách Google,

 • tisknutí obsahu prostřednictvím Fotek Google.

Při rozpoznávání obsahu, který by mohl porušovat naše zásady, se spoléháme hlavně na upozornění od uživatelů. Jakmile obdržíme upozornění na potenciální porušení zásad, můžeme daný případ posoudit a provést příslušné kroky, a to včetně omezení nebo zrušení přístupu k danému obsahu, odebrání obsahu, odmítnutí obsah vytisknout či omezení nebo zrušení přístupu uživatele ke službám Google. Při prosazování našich zásad můžeme udělovat výjimky v případě uměleckých, vzdělávacích nebo dokumentárních účelů nebo v případě, že tolerování obsahu bude mít pro veřejnost jiný významný přínos.

Tyto zásady občas upravujeme. Aktuální verzi najdete vždy tady. Nezapomeňte, že kromě zásad uvedených níže mohou některé služby a funkce mít další zásady a podmínky.

 1. Nezákonné činnosti

  Nepoužívejte Fotky Google k provádění nezákonných činností nebo propagaci nebezpečného a nezákonného jednání, jako je prodej nelegálních drog či obchod s lidmi.

  Také můžeme odstranit obsah, který porušuje příslušné místní zákony. Chcete-li nahlásit obsah, o němž se domníváte, že by měl být podle místních zákonů odstraněn, klikněte sem.
   

 2. Škodlivé a podvodné jednání:

  Nešiřte viry, malware ani jiný škodlivý nebo ničivý kód. Nešiřte obsah, který škodí nebo brání provozu sítí, serverů či jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných subjektů. Nepoužívejte naše služby k phishingovým podvodům.

 3. Projevy nenávisti

  V našich službách respektujeme svobodu projevu, ale nedovolujeme projevy nenávisti. Za projev nenávisti považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojované se systémovou diskriminací či marginalizací.
   

 4. Obtěžování, šikanování a výhrůžky

  Nezapojujte se do obtěžování, šikanování ani výhrůžek a nenavádějte k těmto aktivitám ostatní. Každému, kdo Fotky Google používá k úmyslnému obtěžování jiné osoby, vyhrožování někomu vážným ublížením, k sexualizaci jiné osoby nežádoucím způsobem nebo k jinému způsobu obtěžování, může být problematický obsah odstraněn nebo mu může být trvale zakázáno službu používat. V mimořádných případech můžeme hrozby vážným ublížením nahlásit orgánům činným v trestním řízení. Nezapomínejte, že online obtěžování je navíc na mnoha místech nezákonné a může mít pro obtěžující osobu i oběť vážné následky.

  Přečtěte si další informace o tom, jak ve Fotkách Google někoho zablokovat.
   

 5. Osobní a důvěrné informace

  Nešiřte osobní ani důvěrné údaje jiných lidí, například čísla platebních karet, důvěrná čísla průkazů totožnosti nebo hesla k účtům, bez jejich souhlasu.

  Nezveřejňujte ani nešiřte snímky ani videa nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Porušení nahlaste tady.
   

 6. Bezpečnost dětí

  Nenahrávejte ani nesdílejte obsah, který zneužívá či poškozuje děti. Sem patří veškerý obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků) a obsah, který děti zobrazuje jako sexuální objekty. Takový obsah odstraníme a podnikneme příslušná opatření, jež mohou zahrnovat deaktivaci účtu a nahlášení případu organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti) a orgánům činným v trestním řízení.

  Pokud narazíte na jakýkoli obsah, u kterého budete mít podezření na zneužívání dětí, klikněte ve Fotkách Google na možnost Nahlásit zneužití. Pokud takový obsah najdete kdekoli jinde na internetu, obraťte se přímo na organizaci NCMEC.
   

 7. Spam

  Nešiřte spam, včetně sdílení nevyžádaných propagačních nebo komerčních materiálů nebo nevyžádaných či hromadných žádostí.

  Nesdílejte bezohledně obsah s lidmi, které neznáte.
   

 8. Materiál s otevřeně sexuálním obsahem

  Nešiřte sexuálně explicitní ani pornografický obsah. Nesměrujte provoz na komerční pornografické weby. Dále nešiřte neexplicitně intimní a sexuální fotky nebo videa bez souhlasu zobrazených lidí. Pokud někdo zveřejnil takovou soukromou fotku či video s vámi, nahlaste nám to tady.

  Povolujeme naturalistická či dokumentární znázornění nahoty (například obrázek kojení dítěte) i znázornění nahoty, která slouží jasnému vzdělávacímu, vědeckému nebo uměleckému účelu.

  Vaše profilová fotka Google nesmí zobrazovat urážlivý obsah ani obsah pouze pro dospělé. Nepoužívejte například fotografie s detailem hýždí nebo poprsí.
   

 9. Násilí

  Není v pořádku zveřejňovat násilný či krvavý obsah, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Pokud sdílíte explicitní obsah ve zpravodajském, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho lidem pomohli pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby mohl zůstat v našich službách. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.
   

 10. Zboží a služby podléhající regulaci

  Přestože Fotky Google umožňují sdílení nejrůznějšího obsahu, nedovolujeme obsah, který zprostředkovává prodej regulovaného zboží a služeb, jako jsou alkohol, hazard, léčiva a neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně a zdravotnické pomůcky a nástroje.

 11. Předstírání identity a uvádění v omyl:

  Nepředstírejte identitu jiné osoby nebo organizace a neuvádějte čtenáře v omyl ohledně vlastní identity. To zahrnuje předstírání identity jiné osoby nebo organizace, kterou nereprezentujete, poskytování zavádějících informací o identitě, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, produktech, službách nebo podnikání uživatele nebo webu nebo nepravdivé naznačování partnerství s jinou osobou nebo organizací či doporučení od nich. Týká se to také obsahu nebo účtů, které nepravdivě podávají nebo zatajují své vlastnictví či primární účel, například nepravdivě podávají nebo záměrně skrývají svou zemi původu nebo jiné důležité informace o sobě, pokud cílí obsah o politice, sociálních problémech nebo věcech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než té své. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů, ale vyhněte se obsahu, který vaše publikum pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.
   

 12. Zavádějící obsah

  Nešiřte obsah, který podvádí, klame nebo mate uživatele. Patří sem:

  Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů: Prokazatelně nepravdivý obsah, který by mohl výrazně poškodit důvěru v občanské nebo demokratické procesy nebo účast na nich. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, způsobilosti kandidátů na politickou činnost na základě věku nebo místa narození, o výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.

  Zavádějící obsah týkající se praktik škodících zdraví: zavádějící obsah podporující nebo propagující praktiky, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě jednotlivců nebo újmě na veřejném zdraví.

  Zmanipulovaná média: média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.

  Zavádějící obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech obsah na našich platformách nemůže zůstat bez ohledu na množství kontextu.
   

 13. Krádež účtu

  Nepoužívejte bez povolení účty jiných uživatelů.
   

 14. Používání více účtů

  Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů, abyste se vyhnuli našim zásadám nebo obešli zablokování a omezení týkající se vašeho účtu. Pokud vás například jiný uživatel zablokoval nebo pokud byl váš účet pozastaven kvůli porušení zásad, nevytvářejte náhradní účty, ze kterých byste se dopouštěli podobného jednání.
   

 15. Teroristický obsah

  Teroristickým organizacím nedovolujeme službu Fotky Google používat k žádným účelům, ani k náboru členů. Ve Fotkách Google přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky.

  Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho divákům pomohli pochopit.

O našich zásadách a smluvních podmínkách

Tyto zásady se vztahují obecně na obsah, který přidáváte do Fotek Google. Některé služby mají své vlastní samostatné zásady, které jsou k dispozici v daných službách a vztahují se na jejich používání. Všechny služby Google se řídí svými příslušnými smluvními podmínkami.

Hlášení možných problémů

Pokud narazíte na obsah nebo uživatele, o kterém se domníváte, že výše uvedené zásady porušuje, nahlaste nám to prosím pomocí odkazu Nahlásit zneužití (nebo pomocí podobného odkazu). Přečtěte si další informace o nahlášení zneužití ve Fotkách Google.

Zásady obsahu tištěných produktů

Všechny fotky a obrázky v tištěných produktech by měly být v souladu s právními předpisy a zásadami obsahu. Proto některé druhy fotek a obrázků nedovolujeme do tištěných produktů otisknout. Nevytiskneme tištěné produkty, které obsahují fotky či obrázky porušující níže uvedené zásady.

Vezměte na vědomí, že veškerý obsah zaslaný k vytisknutí v našich produktech můžeme kontrolovat, abychom určili, zda tyto zásady neporušuje.

Sexuálně explicitní obsah

Nevytiskneme obsah, který obsahuje sexuálně explicitní materiály. Umělecká a nesexuální nahota ale může dovolena. V žádném případě nepovolujeme obsah, který sexuálně zneužívá děti.

Tady najdete příklady obsahu, který v tištěných produktech nedovolujeme:

 • fotky, obrázky ani ilustrace znázorňující explicitně sexuální akty, které mají být vzrušující, včetně vyobrazení genitálií a pornografie,

 • obsah propagující sex s nezletilými, nedobrovolný sex a jiné ilegální sexuální tématiky, ať už předstírané, nebo reálné,

 • obsah propagující sexuální zneužívání nezletilých.

Nevhodný obsah

Nevytiskneme fotky, které zobrazují násilí, šokující obsah, nenávist, nesnášenlivost nebo diskriminaci.

Tady najdete příklady obsahu, který v tištěných produktech nedovolujeme:

 • obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statutu válečného veterána, sexuální orientace nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací,

 • obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo jejich jménem,

 • obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí.

Nebezpečné a nezákonné činnosti

Nepřijímáme obsah, který je nezákonný nebo zobrazuje nelegální činnost. Kromě jiných nejsou dovoleny:

 • fotky a obrázky, které porušují práva jiných osob, včetně autorských práv,

 • fotky a obrázky, na nichž jsou návody na nebezpečné nebo nelegální činnosti.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?