Política de contingut i de conducta de l'usuari de Google Fotos

Google Fotos ofereix espai d'emmagatzematge gratuït i una organització automàtica de les teves fotos i dels teus vídeos per garantir que tots els teus records estiguin protegits i al teu abast. Les nostres polítiques són importants a l'hora d'oferir una experiència positiva als usuaris. Has de complir-les en els casos següents:

 • Si penges i comparteixes contingut a Google Fotos.

 • Si publiques un comentari a Google Fotos.

 • Si imprimeixes contingut a través de Google Fotos.

Depenem en gran mesura dels usuaris per saber si hi ha contingut que pugui infringir les nostres polítiques. Després de rebre una notificació d'una possible infracció de les nostres polítiques, és possible que revisem el contingut en qüestió i emprenguem accions, com ara restringir l'accés al contingut, suprimir-lo, impedir que s'imprimeixi i limitar o cancel·lar l'accés d'un usuari als productes de Google. Tingues en compte que en aplicar les polítiques podem fer excepcions basant-nos en consideracions artístiques, educatives o documentals, o bé en cas que no emprendre cap acció suposi altres beneficis substancials per al públic.

Podem modificar aquestes polítiques puntualment i, per això, et recomanem que les consultis periòdicament per comprovar si s'han modificat. A part de les polítiques que s'indiquen a continuació, tingues en compte que és possible que alguns productes i funcions tinguin altres polítiques i condicions.

 1. Activitats il·legals

  No es permet l'ús de Google Fotos per dur a terme activitats il·legals ni per promoure actes perillosos o il·lícits, com ara la venda de drogues il·legals o el tràfic de persones.

  També és possible que suprimim el contingut que infringeixi la legislació local aplicable. Fes clic en aquest enllaç per informar de contingut que creus que s'hauria de suprimir d'acord amb la legislació local.
   

 2. Pràctiques malicioses o enganyoses

  No es permet la distribució de virus, programari maliciós ni qualsevol altre codi maliciós o destructiu. Tampoc no es permet la distribució de contingut que malmeti les xarxes, els servidors o altres infraestructures de Google o de tercers o que interfereixi en el seu funcionament. No es permet utilitzar els nostres serveis per a estafes de pesca de credencials.
   

 3. Incitació a l'odi

  Els nostres productes són plataformes de lliure expressió, però no permetem la incitació a l'odi. El contingut que incita a l'odi és el que promou o justifica la violència, o el que té com a objectiu principal fomentar l'odi cap a persones concretes o grups de persones en funció de l'origen racial o ètnic, religió, discapacitat, edat, nacionalitat, condició de veterà de guerra, orientació sexual, sexe, identitat de gènere o altres característiques associades a la discriminació o marginació sistèmiques.
   

 4. Assetjament, assetjament escolar i amenaces

  No es permet l'assetjament, l'assetjament escolar ni cap tipus de conducta amenaçadora, ni tampoc incitar a aquests comportaments. És possible que es retiri el contingut ofensiu d'un usuari o que se li prohibeixi permanentment l'accés a Google Fotos si utilitza aquest servei per assenyalar algú per maltractar-lo, per amenaçar algú amb danys greus, per sexualitzar una persona d'una manera no desitjada o per assetjar algú d'alguna altra manera. En situacions d'emergència, és possible que fem arribar a les autoritats les amenaces imminents de dany greu. A més, recorda que l'assetjament en línia és il·legal en molts països i pot tenir conseqüències greus en la vida real tant per a l'assetjador com per a la víctima.

  Obtén més informació sobre altres passos que pots seguir per bloquejar algú a Google Fotos.
   

 5. Informació personal i confidencial

  No es permet distribuir informació personal o confidencial d'altres usuaris, com ara números de targetes de crèdit, números de documents d'identitat nacionals o contrasenyes de comptes, sense el seu permís.

  No es permet publicar ni distribuir imatges o vídeos de menors sense el consentiment exprés dels seus representants legals. Informa d'una infracció.
   

 6. Seguretat infantil

  No es permet penjar ni compartir contingut que mostri l'explotació o l'abús de menors. Això inclou totes les imatges d'abús sexual infantil (encara que siguin dibuixos) i qualsevol mena de contingut que presenti els menors de manera sexual. Suprimirem aquest contingut i emprendrem les accions que considerem necessàries, com ara desactivar els comptes i informar-ne el centre per als infants perduts i explotats dels Estats Units (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC) o les autoritats legals pertinents.

  Si trobes contingut en què consideres que s'explota menors d'edat d'aquesta manera, fes clic a "Informa d'un ús abusiu" a Google Fotos. Si trobes contingut d'aquest tipus en altres llocs d'Internet, contacta directament amb l'NCMEC.
   

 7. Contingut brossa

  No es permet el contingut brossa, com ara compartir contingut comercial o promocional no desitjat, o fer sol·licituds no desitjades o massives.

  No comparteixis contingut de manera agressiva amb persones que no coneixes.
   

 8. Material sexual explícit

  No es permet distribuir material pornogràfic o sexual explícit. Tampoc no es permet dirigir el trànsit cap a llocs web de pornografia comercial. A més, no es permet distribuir imatges o vídeos íntims i sexuals no explícits sense el consentiment de la persona que hi surt. Si algú ha publicat imatges o vídeos privats en què apareixes nu, o que són sexualment explícits o íntims i sexuals no explícits, informa'ns-en aquí.

  Sí que permetem les representacions gràfiques de nuesa de caràcter naturalista i documental (com ara la imatge d'un nadó mamant) i les que tinguin una finalitat clarament educativa, científica o artística.

  Tingues en compte que la teva foto de perfil de Google no pot incloure contingut no apte per a menors o ofensiu. Per exemple, no està permès l'ús de fotos que mostrin un primer pla de les natges o de l'escot d'una persona.
   

 9. Violència

  No està permès publicar contingut violent o cruent de manera injustificada o amb la intenció de colpir l'espectador o de fomentar el sensacionalisme. Si publiques contingut explícit en un context informatiu, documental, científic o artístic, facilita informació suficient perquè els espectadors entenguin allò que veuran. En alguns casos, és possible que el contingut sigui tan violent o colpidor que el fet d'afegir context no evitarà que el retirem de les nostres plataformes. Per acabar, no incitis altres persones a actuar de manera violenta.
   

 10. Productes i serveis regulats

  Google Fotos permet que es comparteixi una gran varietat de contingut, però no permetem el contingut que faciliti la venda de productes i serveis regulats, com ara alcohol, apostes, medicaments i suplements no aprovats, tabac, focs artificials, armes ni dispositius mèdics o sanitaris.

 11. Suplantació d'identitat i falsejament d'informació

  No es permet utilitzar Google Fotos amb la intenció d'enganyar o de confondre els usuaris suplantant la identitat d'una persona o organització que no representes, ni amagant la teva propietat o el teu objectiu principal. Per exemple, no pots enviar contingut sobre política, qüestions socials o temes d'interès públic als usuaris d'un país que no sigui el teu falsejant o amagant intencionadament informació sobre el teu país d'origen o altres dades importants sobre tu mateix. Això no vol dir que no puguis publicar paròdies o sàtires, ni fer servir un pseudònim o un àlies; només cal que evitis publicar contingut que pugui confondre els lectors pel que fa a la teva identitat real.

 12. Segrest del compte

  No es permet accedir al compte d'un altre usuari sense el seu permís.
   

 13. Ús de diversos comptes

  No es permet crear ni utilitzar diversos comptes per evitar les nostres polítiques, ometre bloquejos o subvertir d'alguna manera les restriccions que s'hagin imposat al teu compte. Per exemple, si un altre usuari t'ha bloquejat o si el teu compte s'ha suspès per un ús inadequat, no podràs crear cap compte substitutori per dur a terme pràctiques similars.
   

 14. Contingut terrorista

  No permetem que organitzacions terroristes utilitzin Google Fotos per a cap finalitat, inclòs el reclutament. A més, a Google Fotos està totalment prohibit el contingut relacionat amb el terrorisme, com ara el contingut que promogui actes terroristes, inciti a la violència o enalteixi atemptats terroristes.

  Si vols compartir contingut relacionat amb el terrorisme amb una finalitat educativa, documental, científica o artística, cal que proporcionis prou informació perquè els espectadors n'entenguin el context.

Sobre les nostres polítiques i condicions

Aquestes polítiques normalment s'apliquen al contingut que publiques a Google Fotos. Alguns serveis tenen les seves pròpies polítiques, que es poden consultar a la pàgina corresponent i que s'apliquen a l'ús que en facis. Tots els productes i serveis de Google es regeixen per les condicions del servei corresponents.

Informar de possibles problemes

Si trobes contingut o bé un usuari que creus que infringeix les polítiques anteriors, informa'ns-en a través de l'enllaç "Informa d'un ús abusiu" (o un enllaç amb un nom semblant). Obtén més informació sobre com pots informar d'un abús a Google Fotos.

Política de continguts dels productes impresos

Totes les imatges dels productes impresos han de complir la normativa legal i la política de continguts. Per aquest motiu, no permetem que determinats tipus d'imatges s'imprimeixin als nostres productes. No imprimirem cap producte que contingui imatges que infringeixin les polítiques següents.

Tingues en compte que qualsevol contingut que enviïs perquè l'imprimim en un producte es pot revisar per determinar si infringeix aquesta política.

Contingut sexual explícit

No imprimirem contingut que contingui material sexual explícit. Tot i això, és possible que es permeti imprimir nuesa artística i que no sigui sexual. En cap cas permetem contingut que mostri explotació sexual infantil.

A continuació t'indiquem alguns exemples del que no permetem als productes impresos:

 • Imatges que continguin actes sexuals gràfics amb la intenció d'excitar, incloses representacions dels genitals, pornografia o il·lustracions.

 • Contingut que promogui temes de pràctiques sexuals amb menors d'edat, pràctiques sexuals no consentides o altres temes sexuals il·legals, ja siguin simulats o reals.

 • Contingut que promogui l'explotació sexual de menors d'edat.

Contingut inadequat

No imprimirem fotos que retratin violència, contingut desagradable, odi, intolerància o discriminació.

A continuació t'indiquem alguns exemples del que no permetem als productes impresos:

 • Contingut que fomenti l'odi o que promogui la discriminació o el menyspreu contra persones concretes o grups de persones per causa de la seva raça o origen ètnic, religió, discapacitat, edat, nacionalitat, condició de veterà de guerra, orientació sexual, sexe, identitat de gènere o altres característiques associades a la discriminació o la marginació sistèmiques.

 • Contingut generat per grups terroristes o en nom seu.

 • Contingut que tingui l'objectiu d'assetjar (sexualment o a l'escola) o intimidar una persona o un col·lectiu.

Activitats perilloses o il·legals

No acceptem contingut que sigui il·legal o que mostri activitats il·legals. Això inclou, entre d'altres:

 • Imatges que infringeixin els drets legals d'altres usuaris, inclosos els drets d'autor.

 • Imatges que representin o incloguin instruccions sobre actes perillosos o il·legals.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?