Znajdowanie brakujących zdjęć i filmów

Gdy włączysz kopię zapasową, zdjęcia będą przechowywane na stronie photos.google.com.

Krok 1. Sprawdź używane konto

Gdy zalogujesz się na inne konto, możesz odnieść wrażenie, że niektóre zdjęcia zniknęły.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia.
 2. Zaloguj się na konto Google. 
 3. Kliknij Menu Menu.
 4. U góry ekranu sprawdź, czy zalogowano się na konto zawierające kopię zapasową zdjęć.

Krok 2. Znajdowanie zdjęć z innych aplikacji, takich jak Facebook czy Instagram

Zdjęcie może znajdować się w folderach na urządzeniu.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na swoim telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Na dole kliknij Albumy.
 3. W sekcji „Zdjęcia na urządzeniu” sprawdź foldery urządzenia.

Utwórz kopię zapasową folderów urządzenia, aby wyświetlić zdjęcia z innych aplikacji w widoku Zdjęcia. Dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową folderów urządzenia.

Inne metody znajdowania zdjęć

Jeśli nie widzisz swoich zdjęć i filmów w aplikacji Zdjęcia Google, poniżej znajdziesz opisy możliwych przyczyn (w kolejności od najbardziej do najmniej prawdopodobnych).

Jeśli używasz innej galerii i klikniesz „Zwolnij miejsce” w Zdjęciach Google

Jeśli klikniesz „Zwolnij miejsce” w Zdjęciach Google, może nastąpić usunięcie zdjęcia lub filmu z urządzenia. Możesz jednak znaleźć ten element w aplikacji Zdjęcia Google. Dowiedz się, co się dzieje podczas zwalniania miejsca na urządzeniu.

Zanim usuniesz cokolwiek z telefonu, upewnij się, że Zdjęcia Google utworzyły kopię zapasową wszystkich zdjęć. Dowiedz się, jak włączyć kopię zapasową.

Sprawdzanie, czy kopia zapasowa jest włączona

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na swoim telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego konta.
 3. U góry ekranu zobaczysz stan kopii zapasowej.

Jeśli kopia zapasowa jest włączona

 • Nadal może trwać tworzenie kopii zapasowej. Jeśli pojawi się komunikat o oczekiwaniu na kopię zapasową lub liczba, może to oznaczać, że kopia zapasowa nie została jeszcze utworzona.
 • Być może zdjęcie zostało pominięte. Upewnij się, że rozmiary plików zdjęć lub filmów nie przekraczają limitów kopii zapasowych. Dowiedz się więcej o rozmiarach plików, których kopię zapasową można utworzyć.

Jeśli kopia zapasowa jest wyłączona

Jeśli zdjęcie zostało usunięte z urządzenia, aplikacja Zdjęcia Google mogła nie utworzyć jego kopii zapasowej. W takiej sytuacji odzyskanie zdjęcia może być niemożliwe.

Zanim usuniesz cokolwiek z urządzenia, upewnij się, że kopia zapasowa zdjęć i filmów została utworzona. Dowiedz się, jak włączyć kopię zapasową.

Sprawdzanie, czy zdjęcie zostało usunięte

 • Zdjęcie może nadal być w koszu. Być może uda się jeszcze je odzyskać. Dowiedz się, jak przywrócić usunięte zdjęcie.
 • Być może zdjęcie zostało trwale usunięte. Jeśli zdjęcie było w koszu przez ponad 60 dni, mogło zostać utracone.
 • Zdjęcie mogło zostać usunięte z innej aplikacji. Jeśli używasz innej galerii fotograficznej i usuniesz w niej zdjęcia, mogą one zostać usunięte, zanim ich kopia zapasowa zostanie utworzona w Zdjęciach Google.

Znajdowanie zarchiwizowanych zdjęć

Jeśli szukasz zdjęcia, którego zazwyczaj nie oglądasz, być może zostało zarchiwizowane. Dowiedz się więcej o tym, jak działa archiwum.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na swoim telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego konta.
 3. U góry kliknij Menu Menu a potem Archiwum.

Wyszukiwanie zdjęcia lub filmu

Upewnij się, że wyszukujesz utracone zdjęcia lub filmy, korzystając z odpowiednich dat lub słów kluczowych. Czasami zdjęcie jest skanowane lub pobierane z urządzenia o nieprawidłowych ustawieniach daty i godziny, przez co sygnatura czasowa może być inna. Dowiedz się, jak zmienić sygnatury czasowe zdjęć

Aby znaleźć ostatnio dodane zdjęcie lub film: 

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na swoim telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google. 
 3. Kliknij pasek wyszukiwania u góry ekranu. 
 4. Pod różnymi typami elementów kliknij Pokaż więcej
 5. Kliknij Ostatnio dodane

Zamiast tego możesz wyszukać obiekt (osobę, miejsce lub rzecz) znajdujący się na zdjęciu:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na swoim telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. U góry ekranu wpisz, czego szukasz, na przykład „psy”, „Nowy Jork” lub oznaczoną przez siebie osobę.

Jeśli wyszukiwanie nie zwróciło wyników:

 • Spróbuj wyszukać inne słowo kluczowe.
 • Spróbuj przeprowadzić wyszukiwanie jeszcze raz za 3–5 dni. Udostępnienie zdjęć do wyszukiwania może trochę potrwać.
Upewnij się, że kopia zapasowa i synchronizacja jest włączona. Wyszukiwać możesz tylko te zdjęcia, które mają kopie zapasowe. Dowiedz się, jak włączyć kopię zapasową.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?