Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

Galite bendrinti nuotraukas, vaizdo įrašus, albumus ir filmus su bet kuriuo iš savo kontaktų, net jei jie nenaudoja „Google“ nuotraukų programos.

Prieš pradedant

Bendrinkite pokalbyje

Galite tiesiogiai bendrinti su bet kuo, kas turi „Google“ paskyrą, jei jie yra jūsų kontaktuose, arba atlikę paiešką panaudoję jų el. pašto adresą arba telefono numerį. Visiems kitiems galite sukurti bendrinamą nuorodą.

Jei kontakto telefono numeris nesusietas su „Google“ paskyra, galite padėti jiems jus surasti ir su jumis susisiekti. Jei kontaktas neturi „Google“ paskyros, galite nusiųsti jiems nuorodą arba bendrinti naudodami kitą programą.

Jei norite bendrinti su kitais pokalbyje dalyvaujančiais žmonėmis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Prisijunkite prie „Google“ paskyros.
 3. Pasirinkite nuotrauką, albumą arba vaizdo įrašą.
 4. Palieskite „Bendrinti“ Bendrint.
 5. Skiltyje „Siųsti naudojant „Google“ Nuotraukas“, pasirinkite žmones, su kuriais norite bendrinti. 
  • Jei norite bendrinti su vienu žmogumi, palieskite jo vardą.
  • Jei norite rasti konkretų asmenį, palieskite „Ieškoti“ . Įveskite vardą, telefono numerį arba el. pašto adresą.
  • Jei norite bendrinti su daugiau nei vienu asmeniu, pasirinkite kelis žmones.
   • (Pasirenkama) Pridėkite pranešimą, kuris bus pateikiamas kartu su bendrinama medija.
 6. Jei norite bendrinti, palieskite Siųsti. Taip sukursite vykstančio pokalbio grupę, kurioje jūs ir žmonės, su kuriais bendrinote, galės pridėti papildomų nuotraukų, vaizdo įrašų, komentarų ir spustelėjimų „Patinka“.  

Pastaba. Pokalbiuose taikomas 20 000 nuotraukų apribojimas. 

Taip pat galite automatiškai su kuo nors bendrinti visą biblioteką.

Sukurkite bendrinamą albumą

 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Prisijunkite prie „Google“ paskyros.
 3. Apačioje palieskite Nuotraukos.
 4. Pasirinkite albumo nuotraukas arba vaizdo įrašus. 
 5. Viršuje palieskite Pridėti
 6. Palieskite Bendrinamas albumas
 7. Įveskite albumo pavadinimą. 
 8. Kai albumas bus baigtas, palieskite Bendrinti
 9. Pasirinkite, su kuo norite bendrinti albumą.

Svarbu.

 • Galite tiesiogiai bendrinti su bet kuo, kas turi „Google“ paskyrą, jei jie yra jūsų kontaktų sąraše, arba atlikę paiešką panaudoję jų el. pašto adresą arba telefono numerį. Visiems kitiems galite sukurti bendrinamą nuorodą.
 • Kai bendrinate nuorodą į albumą, visi, turintys nuorodą, gali peržiūrėti ir pridėti prie albumo ar nuotraukų. Sužinokite, kaip bendrinamų albumų valdikliai suteikia daugiau privatumo nuotraukoms.
 • Jei bendrinate albumą, kuriame automatiškai pridedamos nuotraukos iš veidų grupių, visi, turintys prieigą prie albumo, gali peržiūrėti pridedamas nuotraukas.

Nusiųskite nuorodą arba bendrinkite su kitomis programomis

 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Pasirinkite nuotrauką, albumą arba vaizdo įrašą.
 3. Palieskite „Bendrinti“ Bendrint.
 4. Skiltyje „Bendrinti su programomis“ pasirinkite kitą programą, su kuria norite bendrinti. Braukite kairėn, jei norite rasti daugiau programų. 
 5. Jei norite sukurti ir bendrinti nuorodą, palieskite Sukurti nuorodą.

Albumą galės peržiūrėti visi, kurie turi bendrinamą nuorodą. Sužinokite, kaip pakeisti bendrinimo parinktis.

Kas nutinka, kai bendrinate

 • Kai siunčiate kontaktui „Google“ nuotraukose:
  • Kontaktai, su kuriais bendrinote, gauna pranešimą programoje ir iš karto gaunamą pranešimą iš programos. Bendrinamas (-i) elementas (-ai) rodomas (-i) puslapyje „Bendrinama“.
  • Kai su jais bendrinate naują albumą arba pokalbį, jie taip pat gauna ir el. laišką.
  • Jų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai pridedami prie albumo arba pokalbio ir rodomi neryškiai, kol jie neperžiūri albumo arba pokalbio.
  • Kai jie peržiūri albumą arba pokalbį, jų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai rodomi veiklos rodinyje, prie vėliausiai peržiūrėtų nuotraukų, komentarų arba spustelėjimų „Patinka“.
  • Jei jie prisijungia prie bendrinamo albumo arba spusteli „Patinka“, pakomentuoja arba prideda nuotraukų bendrinamame albume arba pokalbyje, jų paskyros profilio nuotrauka pakeičiama į jų paskyros profilio nuotrauką arba inicialus.
 • Kai albumuose arba pokalbiuose pridedate nuotraukų arba vaizdo įrašų, jūsų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai rodomi prie vėliausiai jūsų pridėtų nuotraukų.
 • Jei bendrinate visiškai arba iš dalies sulėtintai įrašytą vaizdo įrašą, kiti bet kurią vaizdo įrašo dalį galės peržiūrėti lėtesniu greičiu savo leistuve.

Kas nutinka, kai kas nors bendrina su jumis

Jei kontaktas negali bendrinti savo medijos, galite padėti jam jus surasti ir su jumis susisiekti.
 • Kai kas nors bendrina su jumis albumą arba pokalbį, gausite el. laišką. 
 • Jei jau naudojate „Google“ nuotraukas, jūs gausite pranešimą programoje ir iš karto gaunamą pranešimą, o bendrinimas bus rodomas puslapyje „Bendrinimas“.
 • Kai peržiūrite albumą arba pokalbį, jūsų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai albume nušvis ir  bus rodomi prie vėliausiai jūsų peržiūrėtų nuotraukų, komentarų arba spustelėjimų „Patinka“. 
 • Jei prisijungsite prie bendrinamo albumo arba spustelėsite „Patinka“, pakomentuosite arba pridėsite nuotraukų bendrinamame albume arba pokalbyje, jūsų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai bus rodomi prie jūsų atlikto veiksmo. 
 • Jei manote, kad kažkas jums siunčia šlamštą, galite juos užblokuoti arba apie juos pranešti. Sužinokite daugiau apie tai, kas gali su jumis bendrinti.

Tvarkykite pokalbius ir albumus

 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Viršuje kairėje palieskite teksto debesėlio bendrinimas.
 3. Galite pasiekti bendrintus albumus ir bendrinimo veiklą, pvz., komentarus ir vėliausiai pridėtas nuotraukas. Naujausia bendrinimo veikla bus išskirta pusjuodžiu šriftu.

Jei nerandate to, ko ieškote, spustelėkite Rodyti daugiau

Peržiūrėti albumą

 1. Atidarykite bendrintą albumą.

 2. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Parinktys.

Išeikite iš albumo arba pokalbio

Kai paliekate bendrintą albumą arba pokalbį, visos jūsų pridėtos nuotraukos, vaizdo įrašai, komentarai ir spustelėjimai „Patinka“ bus pašalinti.  

Jei norite palikti albumą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Spustelėkite albumą. 
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Palikti albumą.

Jei norite palikti pokalbį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite pokalbį. 
 2. Viršuje, prie pokalbyje dalyvaujančių asmenų vardų, spustelėkite ir tada.
 3. Prie savo vardo spustelėkite Išeiti.

Pašalinkite asmenį iš albumo

Jei norite ką nors pašalinti, turite būti albumo savininkas.

 1. Atidarykite norimą albumą.
 2. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Parinktys.
 3. Slinkite ir suraskite kontaktą, kurį norite pašalinti.
 4. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Pašalinti asmenį.

Pašalinkite elementus iš bendrinamų albumų ir pokalbių

Galite pašalinti nuotraukas, vaizdo įrašus, komentarus ir spustelėjimus „Patinka“, kuriuos pridėjote pokalbiuose ir bendrinamuose albumuose.  

Jei norite pašalinti nuotraukas ir vaizdo įrašus, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Bendrinamo albumo arba pokalbio grupėje spustelėkite nuotrauką arba vaizdo įrašą. 
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Pašalinti.

Jei norite pašalinti komentarus ir spustelėjimus „Patinka“, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Bendrinamo albumo arba pokalbio grupėje spustelėkite komentarą arba spustelėjimą „Patinka“. 
 2. Spustelėkite Ištrinti.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?