Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

Galite bendrinti nuotraukas, vaizdo įrašus, albumus ir svarbių akimirkų vaizdo įrašus su bet kuriuo iš savo kontaktų, net jei jie nenaudoja „Google“ nuotraukų programos.

Prieš pradedant

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas pokalbyje

Galite tiesiogiai bendrinti su bet kuo, kas turi „Google“ paskyrą, jei jie yra jūsų kontaktuose, arba atlikę paiešką panaudoję jų el. pašto adresą arba telefono numerį. Visiems kitiems galite sukurti bendrinamą nuorodą.

Jei kontakto telefono numeris nesusietas su „Google“ paskyra, galite padėti jiems jus surasti ir su jumis susisiekti. Jei kontaktas neturi „Google“ paskyros, galite nusiųsti nuorodą arba bendrinti naudodami kitą programą.

Jei norite bendrinti su kitais pokalbyje dalyvaujančiais žmonėmis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Prisijunkite prie „Google“ paskyros.
 3. Pasirinkite nuotrauką, albumą arba vaizdo įrašą.
 4. Palieskite „Bendrinti“ Bendrint.
 5. Skiltyje „Siųsti naudojant „Google“ nuotraukas“ pasirinkite žmones, su kuriais norite bendrinti. 
  • Jei norite bendrinti su vienu žmogumi, palieskite jo vardą.
  • Jei norite rasti konkretų asmenį, palieskite „Ieškoti“ . Įveskite vardą, telefono numerį arba el. pašto adresą.
  • Jei norite bendrinti su daugiau nei vienu asmeniu, pasirinkite kelis žmones.
  • (Pasirenkama) Pridėkite pranešimą, kuris bus pateikiamas kartu su bendrinama medija.
  • „Google“ teikia pasiūlymus pagal jūsų sąveikas. Sužinokite daugiau apie pasiūlymus.
 6. Jei norite bendrinti, palieskite Siųsti. Taip sukursite vykstančio pokalbio grupę, kurioje jūs ir žmonės, su kuriais bendrinote, galės pridėti papildomų nuotraukų, vaizdo įrašų, komentarų ir spustelėjimų „Patinka“.  

Patarimai 

 • Pokalbiuose taikomas 20 000 nuotraukų apribojimas. 
 • Jei norite paslėpti siūlomą bendrinimo kontaktą, paspauskite ir palaikykite jo profilio nuotrauką ir palieskite Slėpti pasiūlymą. Jei norėsite vėliau rasti kontaktą ir bendrinti su juo turinį, palieskite „Ieškoti“ , įveskite vardą ir palieskite Rodyti paslėptus pasiūlymus.

Taip pat galite automatiškai su kuo nors bendrinti visą biblioteką.

Bendrinamo albumo kūrimas
 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Prisijunkite prie „Google“ paskyros.
 3. Apačioje palieskite Nuotraukos.
 4. Pasirinkite albumo nuotraukas arba vaizdo įrašus. 
 5. Viršuje palieskite „Pridėti“ Pridėti
 6. Palieskite Bendrinamas albumas
 7. Įveskite albumo pavadinimą. 
 8. Kai albumas bus baigtas, palieskite Bendrinti
 9. Pasirinkite, su kuo norite bendrinti albumą.

Svarbu

 • Galite tiesiogiai bendrinti su bet kuo, kas turi „Google“ paskyrą, jei jie yra jūsų kontaktų sąraše, arba atlikę paiešką panaudoję jų el. pašto adresą arba telefono numerį. Visiems kitiems galite sukurti bendrinamą nuorodą.
 • Kai bendrinate nuorodą į albumą, visi, turintys nuorodą, gali peržiūrėti nuotraukas ir pridėti jas prie albumo. Sužinokite, kaip bendrinimo valdikliai suteikia nuotraukoms daugiau privatumo.
 • Jei bendrinate albumą, kuriame automatiškai pridedamos nuotraukos iš veidų grupių, visi, turintys prieigą prie albumo, gali peržiūrėti pridedamas nuotraukas.
Nuorodos siuntimas arba bendrinimas su kitomis programomis
 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Prisijunkite prie „Google“ paskyros.
 3. Pasirinkite nuotrauką, albumą arba vaizdo įrašą.
 4. Palieskite „Bendrinti“ Bendrint.
 5. Skiltyje „Bendrinti su programomis“ pasirinkite kitą programą, su kuria norite bendrinti. Braukite kairėn, jei norite rasti daugiau programų. 
 6. Jei norite sukurti ir bendrinti nuorodą, palieskite Sukurti nuorodą.

Albumą galės peržiūrėti visi, kurie turi bendrinamą nuorodą. Sužinokite, kaip pakeisti bendrinimo parinktis.

Pokalbių ir albumų tvarkymas, peržiūra arba išėjimas iš jų

Bendrinamų albumų ir pokalbių radimas
 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Google“ nuotraukų programą Nuotraukos.
 2. Viršuje palieskite „Bendrinimas“ .
  • Svarbu: kai kuriems naudotojams bendrinimo parinktis pateikiama apačioje.
 3. Galite pasiekti bendrinamus albumus ir bendrinimo veiklą, pvz., komentarus ir vėliausiai pridėtas nuotraukas. Naujausia bendrinimo veikla bus išskirta pusjuodžiu šriftu.
Albumo peržiūra
 1. Atidarykite bendrintą albumą.

 2. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau toliau Parinktys.

Išėjimas iš albumo

Kai išeisite iš bendrinamo albumo, visos jūsų pridėtos nuotraukos, vaizdo įrašai, komentarai ir mygtuko „Patinka“ paspaudimai bus pašalinti.

Jei norite išeiti iš albumo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite albumą.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau toliau Išeiti iš albumo.
Išėjimas iš pokalbio

Kai išeisite iš bendrinamo pokalbio, visos jūsų pridėtos nuotraukos, vaizdo įrašai, komentarai ir mygtuko „Patinka“ paspaudimai bus pašalinti.

Jei norite išeiti iš pokalbio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Palieskite pokalbį.
 2. Viršuje palieskite „Daugiau“ Daugiau toliau Parinktys.
 3. Prie savo vardo palieskite „Išeiti“.

Remove people or items from albums & conversations

Asmens pašalinimas iš albumo

Pašalinkite asmenį iš albumo

Jei norite ką nors pašalinti, turite būti albumo savininkas.

 1. Atidarykite norimą albumą.
 2. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau toliau Parinktys.
 3. Slinkite ir suraskite kontaktą, kurį norite pašalinti.
 4. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau toliau Pašalinti asmenį.
Nuotraukų ir vaizdo įrašų pašalinimas

Galite pašalinti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos pridėjote prie pokalbių ir bendrinamų albumų.

Jei norite pašalinti nuotraukas ir vaizdo įrašus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Bendrinamame albume arba pokalbio grupėje spustelėkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Daugiau“ Daugiautoliau Pašalinti.
Komentarų ir mygtuko „Patinka“ paspaudimų pašalinimas

Jei norite pašalinti komentarus ir mygtuko „Patinka“ paspaudimus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Bendrinamame albume arba pokalbio grupėje spustelėkite komentarą arba mygtuko „Patinka“ paspaudimą. 
 2. Spustelėkite Ištrinti.

Learn about what happens when you share photos & videos

Kas nutinka, kai bendrinate
 • Kai siunčiate kontaktui „Google“ nuotraukose:
  • Kontaktai, su kuriais bendrinote, gauna pranešimą programoje ir iš karto gaunamą pranešimą iš programos. Bendrinamas (-i) elementas (-ai) rodomas (-i) puslapyje „Bendrinama“.
  • Kai su jais bendrinate naują albumą arba pokalbį, jie taip pat gauna ir el. pašto pranešimą.
  • Jų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai pridedami prie albumo arba pokalbio ir rodomi neryškiai, kol jie neperžiūri albumo arba pokalbio.
  • Kai jie peržiūri albumą arba pokalbį, jų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai rodomi veiklos rodinyje, prie vėliausiai peržiūrėtų nuotraukų, komentarų arba spustelėjimų „Patinka“.
  • Jei jie prisijungia prie bendrinamo albumo arba spusteli „Patinka“, pakomentuoja arba prideda nuotraukų bendrinamame albume arba pokalbyje, jų paskyros profilio nuotrauka pakeičiama į jų paskyros profilio nuotrauką arba inicialus.
 • Kai albumuose arba pokalbiuose pridedate nuotraukų arba vaizdo įrašų, jūsų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai rodomi prie vėliausiai jūsų pridėtų nuotraukų.
 • Jei bendrinate visiškai arba iš dalies sulėtintai įrašytą vaizdo įrašą, kiti bet kurią vaizdo įrašo dalį galės peržiūrėti lėtesniu greičiu savo leistuvėje.
 • Jei redaguosite nuotrauką, kurią anksčiau bendrinote naudodami nuorodų bendrinimą, žmonės galės laikinai peržiūrėti neredaguotą versiją naudodami pradinę nuorodą.
Kas nutinka, kai kas nors bendrina su jumis
Jei kontaktas negali bendrinti savo medijos, galite padėti jam jus surasti ir su jumis susisiekti.
 • Kai kas nors bendrina su jumis albumą arba pokalbį, gausite el. laišką. 
 • Jei jau naudojate „Google“ nuotraukas, jūs gausite pranešimą programoje ir iš karto gaunamą pranešimą, o bendrinimas bus rodomas puslapyje „Bendrinimas“.
 • Kai peržiūrite albumą arba pokalbį, jūsų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai albume nušvis ir  bus rodomi prie vėliausiai jūsų peržiūrėtų nuotraukų, komentarų arba spustelėjimų „Patinka“. 
 • Jei prisijungsite prie bendrinamo albumo arba spustelėsite „Patinka“, pakomentuosite arba pridėsite nuotraukų bendrinamame albume arba pokalbyje, jūsų paskyros profilio nuotrauka arba inicialai bus rodomi prie jūsų atlikto veiksmo. 
 • Jei kas nors redaguoja nuotrauką po to, kai bendrina su jumis nuorodą, pradinis nuorodų bendrinimas gali būti ne iš karto atnaujintas į naują nuotraukos versiją.
 • Jei manote, kad kažkas jums siunčia šlamštą ar pažeidžia kitą piktnaudžiavimo politiką, galite tą asmenį užblokuoti arba apie jį pranešti. Sužinokite daugiau apie piktnaudžiavimo politiką.
Su jumis bendrinamų nuotraukų ir vaizdo įrašų išsaugojimas

Kai išsaugote su jumis bendrinamą nuotrauką ar vaizdo įrašą, galerijos lange pateikiama jų kopija. Bet kokie pradinės bendrinamos nuotraukos pakeitimai, atlikti ją išsaugojus, nebus taikomi išsaugotai kopijai. Išsaugotos nuotraukos ir vaizdo įrašai įskaičiuojami į kvotą, išskyrus tam tikrus bendrinimo su partneriu atvejus. Sužinokite daugiau apie bendrinimą su partneriu.

Jei norite rasti nuotraukas ar vaizdo įrašus įrenginio galerijos programoje, turite juos atsisiųsti. Sužinokite, kaip atsisiųsti nuotraukas arba vaizdo įrašus.

Jei norite išsaugoti su jumis bendrinamas nuotraukas ir vaizdo įrašus pokalbyje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pokalbyje slinkite iki norimos išsaugoti nuotraukos ar vaizdo įrašo. 
 2. Po nuotrauka arba vaizdo įrašu palieskite „Išsaugoti“

Bendrinamame albume galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Išsaugokite nuotrauką ar vaizdo įrašą savo galerijos lange: palieskite norimą išsaugoti nuotrauką arba vaizdo įrašą. Viršuje palieskite Išsaugoti.
 • Išsaugokite visas albumo nuotraukas ir vaizdo įrašus galerijos lange: po naudotojų piktogramomis palieskite „Išsaugoti“ .
 • Išsaugokite albumą skirtuke „Galerijos langas“: viršuje palieskite „Daugiau“  toliau Rodyti galerijos lange.

Patarimas: kai išsaugote bendrinamą albumą albumų skirtuke, gaunate albumo kopiją albumų skirtuke. Albumo turinys nebus išsaugotas galerijos lange.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu