Del billeder og videoer

Du kan dele billeder, videoer, album og videoer med højdepunkter med en hvilken som helst kontakt, også selvom vedkommende ikke bruger Google Fotos-appen.

Før du går i gang

Del billeder og videoer i en samtale

Du kan dele direkte med alle, når du har en Google-konto, hvis de pågældende personer er i dine kontakter, eller ved at søge efter deres mailadresse eller telefonnummer. Til alle andre kan du oprette et link, der skal deles.

Hvis din kontakt ikke har knyttet sit telefonnummer til sin Google-konto, kan du hjælpe vedkommende med at finde og få kontakt til dig. Hvis din kontakt ikke har en Google-konto, kan du i stedet sende vedkommende et link eller dele ved hjælp af en anden app.

Sådan deler du med andre personer i en samtale:

 1. Åbn appen Google Fotos Fotos på din mobilenhed.
 2. Log ind på din Google-konto.
 3. Vælg et billede, et album eller en video.
 4. Tryk på Del Del.
 5. Under "Send i Google Fotos" kan du vælge de personer, du vil dele med. 
  • Hvis du vil dele med én person, skal du trykke på vedkommendes navn.
  • Du kan finde en bestemt person ved at trykke på Søg . Angiv navn, telefonnummer eller mailadresse.
  • Hvis du vil dele med mere end én person, skal du vælge flere personer.
  • (Valgfrit) Tilføj en besked, der sendes sammen med dit delte medie.
  • Google kommer med forslag baseret på dine interaktioner. Få flere oplysninger om forslag.
 6. Tryk på Send for at dele. Dette opretter en igangværende samtaletråd, hvor du og de personer, du har delt med, kan tilføje flere billeder, videoer, kommentarer og likes over tid.  

Tips! 

 • Der er en grænse på 20.000 billeder i samtaler. 
 • Hvis du vil skjule en foreslået kontakt, skal du holde nede på vedkommendes profilbillede og trykke på Skjul forslag. Hvis du vil finde kontakten igen, så du kan dele noget med vedkommende på et senere tidspunkt, skal du trykke på Søg , angive vedkommendes navn og trykke på Vis skjulte forslag.

Du kan også automatisk dele hele din samling med en person.

Opret et delt album
 1. Åbn appen Google Fotos Fotos på din mobilenhed.
 2. Log ind på din Google-konto.
 3. Tryk på Fotos forneden.
 4. Vælg billeder eller videoer til albummet. 
 5. Tryk på Tilføj Tilføj foroven. 
 6. Tryk på Delt album
 7. Angiv en albumtitel. 
 8. Tryk på Del, når du er færdig med albummet. 
 9. Vælg, hvem du vil dele dit album med.

Vigtigt!

Send et link, eller del med andre apps
 1. Åbn appen Google Fotos Fotos på din mobilenhed.
 2. Log ind på din Google-konto.
 3. Vælg et billede, et album eller en video.
 4. Tryk på Del Del.
 5. Vælg en anden app, du vil dele med, under "Del i apps". Stryg til venstre for at finde flere apps. 
 6. Hvis du vil oprette og dele et link, skal du trykke på Opret link.

Alle personer, der har det delte link, kan se albummet. Se, hvordan du ændrer dine delingsindstillinger.

Administrer, gennemgå eller forlad dine samtaler og album

Find album og samtaler, du har delt
 1. Åbn appen Google Fotos Fotos på din mobilenhed.
 2. Tryk på Deling foroven.
  • Vigtigt! Nogle brugere kan se Deling forneden.
 3. Du kan få adgang til dine delte album og din delingsaktivitet, f.eks. kommentarer og nyligt tilføjede billeder. Nye delingsaktiviteter vises med fed.
Gennemgå et album
 1. Åbn det album, du har delt.

 2. Klik på Mere Mere og derefter Valgmuligheder.

Forlad et album

Når du forlader et delt album, fjernes alle de billeder, videoer, kommentarer og likes, du har tilføjet.

Sådan forlader du et album:

 1. Klik på albummet.
 2. Øverst til højre skal du klikke på Mere Mere og derefter Forlad album.
Forlad en samtale

Når du forlader en delt samtale, fjernes alle de billeder, videoer, kommentarer og likes, du har tilføjet.

Sådan forlader du en samtale:

 1. Tryk på samtalen.
 2. Foroven skal du trykke på Mere Mere og derefter Valgmuligheder.
 3. Tryk på Forlad ud for dit navn.

Remove people or items from albums & conversations

Fjern en person fra et album

Fjern en person fra et album

Du kan kun fjerne en person, hvis du er albummets ejer.

 1. Åbn det ønskede album.
 2. Klik på Mere Mere og derefter Valgmuligheder.
 3. Rul for at finde den kontakt, du vil have fjernet.
 4. Klik på Mere Mere og derefter Fjern person.
Fjern billeder og videoer

Du kan fjerne billeder og videoer, du har føjet til samtaler og delte album.

Sådan fjerner du billeder og videoer:

 1. Klik på billedet eller videoen i et delt album eller i en delt samtaletråd.
 2. Øverst til højre skal du klikke på Mere Mereog derefter Fjern.
Fjern kommentarer og likes

Sådan fjerner du kommentarer og likes:

 1. Klik på en kommentar eller et like i et delt album eller i en delt samtaletråd. 
 2. Klik på Slet.

Learn about what happens when you share photos & videos

Hvad sker der, når du deler?
 • Når du sender til en kontakt i Google Fotos:
  • De kontakter, du har delt med, får en notifikation i appen og en push-notifikation fra appen. Kontakterne kan se de delte elementer på siden "Deling".
  • Når du deler et nyt album eller en samtale med de pågældende kontakter, får de også en mailnotifikation.
  • Deres kontoprofilbillede eller -initial føjes til albummet eller samtalen og vises udtonet, indtil de ser albummet eller samtalen.
  • Når de ser albummet eller samtalen, vises deres kontoprofilbillede eller -initial i aktivitetsvisningen ud for de seneste billeder, kommentarer eller likes, som de har set.
  • Hvis de deltager i et delt album eller giver et like til, skriver en kommentar til eller føjer billeder til et delt album eller i en delt samtale, skifter deres profilbillede til deres kontoprofilbillede eller -initial.
 • Når du føjer billeder eller videoer til album eller samtaler, vises dit kontoprofilbillede eller -initial ud for de seneste billeder, du har tilføjet.
 • Hvis du deler en video, der optages helt eller delvist i slowmotion, kan andre muligvis se en hvilken som helst del af videoen afspillet med en lavere hastighed i deres egen afspiller.
 • Hvis du redigerer et billede, som du tidligere har delt via linkdeling, kan andre muligvis midlertidigt se den uredigerede version via det oprindelige link.
Hvad der sker, når nogen deler med dig?
Hvis din kontakt ikke kan dele sine medier, kan du hjælpe vedkommende med at finde og få kontakt til dig.
 • Når en person deler et album eller en samtale med dig, modtager du en mail. 
 • Hvis du allerede bruger Google Fotos, modtager du også en notifikation i appen samt en push-notifikation, og delingen vises på siden Deling.
 • Når du ser albummet eller samtalen, lyser dit kontoprofilbillede eller -initial i albummet op og vises ud for de seneste billeder, kommentarer eller likes, du har set. 
 • Hvis du deltager i et delt album, giver et billede et like, skriver en kommentar til et billede eller tilføjer billeder i et delt album eller i en delt samtale, vises dit kontoprofilbillede eller -forbogstav ud for den handling, du har foretaget. 
 • Hvis en person redigerer et billede, efter at vedkommende har delt linket med dig, opdateres den oprindelige linkdeling muligvis ikke med det samme til den nye version af billedet.
 • Hvis du mener, at en person spammer dig eller overtræder andre politikker vedrørende misbrug, kan du blokere eller rapportere vedkommende. Få flere oplysninger om vores politikker vedrørende misbrug.
Gem billeder og videoer, der er delt med dig

Når du gemmer et billede eller en video, der er blevet delt med dig, modtager du en kopi af billedet eller videoen i din samling. Hvis du redigerer det originale delte billede, efter det er gemt, gælder dette ikke for din gemte kopi. Gemte billeder og videoer tæller med i din kvote på nær i visse tilfælde af deling med partner. Få flere oplysninger om deling med partner.

Du skal downloade billederne eller videoerne i appen Galleri på din enhed for at finde dem. Få oplysninger om, hvordan du downloader billeder eller videoer.

Sådan gemmer du billeder og videoer, der er delt med dig i en samtale:

 1. Rul til det billede eller den video, du vil gemme, i samtalen. 
 2. Tryk på Gem under billedet eller videoen. 

I et delt album kan du:

 • Gemme et billede eller en video i din samling: Tryk på det billede eller den video, du vil gemme, i albummet. Tryk på Gem foroven.
 • Gemme alle billeder og videoer i et album i din samling: Tryk på Gem under brugerikonerne.
 • Gemme albummet på fanen Samling: Foroven skal du trykke på Mere og derefter Vis i samling.

Tip! Når du gemmer et delt album på fanen Album, får du en kopi af albummet på fanen Album. Dette gemmer ikke albumindhold i din samling.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu