Vytváranie filmov, animácií a koláží

Ak odstránite film, animáciu alebo koláž, neodstránia sa žiadne fotky, ktoré ste použili na vytvorenie filmu, animácie alebo koláže. 

Vytvorenie filmu z motívu

V súčasnosti je možné vytvoriť film iba v telefónoch alebo tabletoch. Môžete si však vytvoriť film zo špeciálneho motívu v počítači. 

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Vľavo kliknite na Pre vás Asistent.
 4. Hore kliknite na Film.
 5. Vyberte filmový motív. 
 6. Kliknite na Začíname.
 7. Vyberte fotky.
 8. Kliknite na Hotovo

Vytváranie animácií a koláží

Animácia je skupina fotiek spojených tak, aby vytvorili fotku pohybujúceho sa objektu. Koláž je skupina fotiek spojených do jednej fotky.

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Vľavo kliknite na Pre vás Asistent.
 4. Vyberte možnosť Animácia alebo Koláž.
 5. Vyberte fotky, ktoré chcete použiť.
 6. Hore kliknite na Vytvoriť.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?