Kompozycje

Dzięki Kompozycjom możesz tworzyć ze zdjęć i filmów relacje wizualne oraz ruchome obrazy. Możesz tworzyć:

 • Filmy z najciekawszymi momentami: film z muzyką, wykorzystujący zdjęcia i filmy.
 • Animacje: szybki pokaz slajdów zawierający wybrane zdjęcia i filmy.
 • Zdjęcia filmowe: efekt 3D dodany do zdjęć.

Ważne: w Zdjęciach Google masz teraz większą kontrolę nad typami filmów z najciekawszymi momentami, które możesz tworzyć. Na stronie photos.google.com filmy z najciekawszymi momentami zastąpią filmy.

Tworzenie filmów z najciekawszymi momentami

W Zdjęciach Google możesz szybko tworzyć filmy z najciekawszymi momentami. Film z najciekawszymi momentami zostanie utworzony automatycznie, kiedy wybierzesz osoby, miejsca, motywy lub daty.

 1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
 2. Kliknij Narzędzia.
 3. W sekcji „Utwórz nowy” wybierz Film z najciekawszymi momentami a potem Nowy film z najciekawszymi momentami.
 4. Wybierz temat i zawartość filmu z najciekawszymi momentami.
  • Za pomocą wyszukiwania: w polu wyszukiwania wpisz kilka słów o osobach, miejscach, tematach lub datach, które chcesz uwzględnić w filmie z najciekawszymi momentami. Na przykład „urodziny”, „muzeum” lub „Japonia”.
  • Z sugerowanymi osobami, miejscami i przedziałami czasu: spośród sugerowanych elementów wybierz „osoby”, „Miejsce”, „Czas” itp.
 5. U góry kliknij Dalej.
 6. Kliknij Zapisz.

Wskazówka: jeśli w sugestiach nie możesz znaleźć osób lub przedziału czasu, które chcesz uwzględnić, kliknij Dodaj osobę person add lub zakres dat date range.

Ręczne tworzenie filmu z najciekawszymi momentami

 1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Narzędzia.
 3. W sekcji „Utwórz nowy” wybierz Film z najciekawszymi momentami a potem Nowy film z najciekawszymi momentami.
 4. Aby wybrać zdjęcia i klipy wideo, które chcesz umieścić w filmie z najciekawszymi momentami, kliknij lub wybierz zdjęcia.
 5. Wybierz zdjęcia i klipy wideo.
 6. U góry kliknij Utwórz.
 7. Na zakończenie kliknij Zapisz.
 8. Aby obejrzeć film z najciekawszymi momentami, kliknij Odtwórz Odtwórz lub poczekaj na powiadomienie o jego utworzeniu.

Edytowanie filmu z najciekawszymi momentami

 1. Otwórz film z najciekawszymi momentami i kliknij Edytuj Edytuj.
  • Zmienianie muzyki: kliknij Muzyka .
  • Zmienianie kolejności klipów: aby przeciągnąć klip w inne miejsce, naciśnij go i przytrzymaj.
  • Usuwanie klipów: obok klipu, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.
 2. Na zakończenie kliknij Zapisz.

Jeśli usuniesz zdjęcia lub filmy ze Zdjęć Google:

 • Jeśli usuniesz zdjęcie lub film z widoku Zdjęcia, nie zostaną one usunięte z zapisanych filmów z najciekawszymi momentami.
 • Jeśli chcesz usunąć element z filmu z najciekawszymi momentami, otwórz edytor. Gdy otworzysz edytor filmów z najciekawszymi momentami, usunięty element zostanie automatycznie usunięty z Twojego filmu.

Dowiedz się, jak usuwać zdjęcia i klipy wideo

Tworzenie animacji

 1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
 2. Najedź kursorem na zdjęcie i kliknij wyświetlony znacznik wyboru.
 3. Wybierz maksymalnie 49 zdjęć.
 4. U góry kliknij Utwórz nowy Utwórz
 5. Wybierz Animacja.

Znajdowanie filmów z najciekawszymi momentami i animacji

 1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij Przeglądaj a potem Filmy lub Animacje.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne