Xoá ảnh và video

Ảnh và video đã sao lưu mà bạn xoá sẽ ở trong thùng rác 60 ngày, sau đó sẽ
bị xoá vĩnh viễn. Khi đã bị xoá vĩnh viễn, ảnh và video sẽ không thể khôi phục được. Tìm hiểu cách bật tính năng sao lưu.

Trước khi xoá ảnh và video

Tìm hiểu những nơi ảnh và video cũng bị và không bị xoá theo

Các mục bạn xoá khỏi Google Photos cũng sẽ bị xoá khỏi:

Ảnh và video mà bạn xoá sẽ không tự động bị xoá khỏi:

 • Blogger
 • Drive
 • Gmail
 • Bộ nhớ của thiết bị (khi tệp được tải xuống thiết bị iOS và một số thiết bị chạy Android 11 trở lên).
 • YouTube

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Google Photos.

Xoá ảnh và video

Quan trọng: Khi bạn xoá ảnh và video khỏi ứng dụng Google Photos, các mục đó cũng sẽ bị xoá khỏi thiết bị của bạn. Nếu đã được sao lưu thì những mục này cũng sẽ bị xoá trên mọi thiết bị đã bật tính năng sao lưu. Tìm hiểu cách xoá ảnh và video đã sao lưu khỏi Google Photos nhưng không xoá khỏi thiết bị của bạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Nhấn và giữ bức ảnh hoặc video mà bạn muốn chuyển vào thùng rác. Bạn có thể chọn nhiều ảnh và video.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Xoá Xoá.

Mẹo: Bạn có thể tiết kiệm dung lượng khi xoá một số ảnh. Nếu xoá ảnh để tiết kiệm không gian lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn, bạn có thể nhận được thông tin ước tính về dung lượng lưu trữ khôi phục được.

Tìm hiểu những điều sẽ xảy ra với ảnh và video mà bạn xoá

 • Nếu bạn xoá một bức ảnh hoặc video đã sao lưu trong Google Photos, thì mục đó sẽ nằm trong thùng rác 60 ngày.
 • Nếu bạn xoá một bức ảnh hoặc video khỏi thiết bị chạy Android 11 trở lên mà không sao lưu, thì mục đó sẽ nằm trong thùng rác 30 ngày.

Mẹo: Ảnh và video đã bị xoá có thể vẫn còn trên thẻ nhớ di động. Để xoá vĩnh viễn các mục đó, hãy dùng ứng dụng thư viện trên thiết bị của bạn.

Dọn sạch thùng rác

Quan trọng: Nếu bạn thấy lời nhắc "Xoá vĩnh viễn" khi di chuyển ảnh và video vào thùng rác, thì có nghĩa là thùng rác đã đầy. Bạn có thể chọn xoá vĩnh viễn những bức ảnh và video này. Nhưng nếu muốn có thể khôi phục những mục đó sau này, trước tiên bạn phải dọn sạch thùng rác. Khi dọn sạch thùng rác, bạn sẽ xoá vĩnh viễn tất cả ảnh và video trong thùng rác. Những mục này sẽ không khôi phục được nữa.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào thẻ Thư viện sau đó Thùng rác sau đó biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Dọn sạch thùng rác sau đó Xoá vĩnh viễn.

Xoá vĩnh viễn ảnh và video

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào thẻ Thư viện sau đó Thùng rác sau đó Chọn.
 4. Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn xoá vĩnh viễn.
 5. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Chọn Chọn.
 6. Nhấn vào Xoá sau đó Xoá vĩnh viễn.

Xoá ảnh hoặc video khỏi thiết bị

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn xoá khỏi thiết bị Android.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Xoá khỏi thiết bị.

Tìm hiểu cách giải phóng bộ nhớ trên thiết bị.

Cấp quyền để xoá ảnh khỏi thẻ SD

Bước 1: Kiểm tra xem bạn có đang dùng phiên bản Android 7.0 trở lên hay không

Những bước sau chỉ thực hiện được nếu bạn đang dùng phiên bản Android 7.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android của bạn.

Bước 2: Xoá ảnh hoặc video

Khi cố gắng xoá ảnh hoặc video, bạn có thể cho phép Google Photos đọc thẻ SD của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào thẻ Thư viện sau đó Ảnh trên thiết bị.
 4. Mở thư mục bạn muốn trên thẻ SD.
 5. Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn xoá khỏi thẻ SD.
 6. Nhấn vào biểu tượng Xoá Xoá sau đó Chuyển vào thùng rác.
 7. Nhấn vào Cho phép sau đó Cho phép.

Xoá ảnh và video đã sao lưu khỏi Google Photos nhưng không xoá khỏi thiết bị

 1. Trong ứng dụng Google Photos trên thiết bị Android, hãy tắt tính năng sao lưu.
  • Tắt tính năng sao lưu trên mọi thiết bị mà bạn muốn lưu giữ ảnh hoặc video.
 2. Trên máy tính hoặc trình duyệt di động, hãy truy cập vào photos.google.com/login.
 3. Xoá ảnh và video đã sao lưu mà bạn chọn.
 4. Trên thiết bị Android, hãy đợi vài phút và đảm bảo bạn đã kết nối với Wi-Fi.
 5. Đóng rồi mở lại ứng dụng Google Photos.
  • Ảnh đã bị xoá có thể vẫn xuất hiện trong chế độ xem ảnh. Những ảnh này chỉ là bản sao trên thiết bị. Để kiểm tra trạng thái sao lưu của ảnh, hãy nhấn vào ảnh sau đó biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm. Di chuyển xuống phần "Chi tiết".

Để đảm bảo rằng ảnh hoặc video của bạn không được sao lưu vào Google Photos nữa và bản sao trên thiết bị không bị xoá, hãy tắt tính năng sao lưu.

Lưu ý:

 • Nếu tắt tính năng sao lưu, bạn sẽ mất các lợi ích của tính năng này. Tìm hiểu về lợi ích của tính năng sao lưu.
 • Nếu muốn ảnh và video tự động lưu vào Tài khoản Google của bạn, bạn có thể bật tính năng sao lưu.
 • Nếu bạn bật lại tính năng sao lưu, đôi khi:
  • Ảnh hoặc video đã bị xoá có thể được sao lưu lại.
  • Hệ thống có thể xoá bản sao trên thiết bị của ảnh hoặc video đã bị xoá.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính