Xóa hoặc khôi phục ảnh và video

Nếu bạn đã bật tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa thì ảnh và video bạn xóa sẽ lưu lại trong thùng rác 60 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Tìm hiểu cách bật tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa.

Mẹo: Để chuyển tất cả ảnh của bạn sang một tài khoản khác, hãy chia sẻ thư viện ảnh của bạn với tài khoản đó.

Trước khi xóa ảnh và video

Tìm hiểu những nơi ảnh và video cũng bị và không bị xóa theo

Các mục bạn xóa khỏi Google Photos cũng sẽ bị xóa khỏi:

Ảnh và video mà bạn xoá sẽ không tự động bị xoá khỏi:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Bộ nhớ của thiết bị nếu tệp đã được tải xuống thiết bị chạy iOS và Android 11 trở lên

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Google Photos.

Xoá ảnh và video

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn sao lưu ảnh và video trong Google Photos trên thiết bị di động, thì những mục đó sẽ bị xoá khỏi thiết bị của bạn khi bị xoá khỏi ứng dụng Google Photos. Tìm hiểu cách xoá ảnh và video đã sao lưu khỏi Google Photos nhưng không xoá khỏi thiết bị của bạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Nhấn và giữ ảnh hoặc video mà bạn muốn chuyển vào thùng rác. Bạn có thể chọn nhiều ảnh hoặc video.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Xoá Xoá.

Tìm hiểu những điều sẽ xảy ra với ảnh mà bạn xoá

 • Nếu bạn xoá ảnh hoặc video đã sao lưu trong Google Photos, thì mục đó sẽ nằm trong thùng rác 60 ngày.
 • Nếu bạn xóa ảnh hoặc video khỏi thiết bị chạy Android 11 trở lên khi chưa sao lưu, thì mục đó sẽ nằm trong thùng rác 30 ngày.
 • Nếu bạn thấy ảnh hoặc video trong Google Photos mà bạn cho rằng mình đã xoá, thì có thể mục đó đang nằm trong thẻ nhớ di động. Để xoá ảnh hoặc video đó, hãy dùng ứng dụng thư viện trên thiết bị của bạn.

Dọn sạch thùng rác

Nếu bạn thấy yêu cầu "Xóa vĩnh viễn" khi cố gắng chuyển một mục vào thùng rác, thì có nghĩa là thùng rác đã đầy. Thùng rác có thể lưu trữ đến 1,5 GB.

Quan trọng: Nếu dọn sạch thùng rác, bạn sẽ xóa vĩnh viễn mọi mục trong đó.

Cách dọn sạch thùng rác:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào thẻ Thư viện sau đó Thùng rác sau đó Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Dọn sạch thùng rác sau đó Xoá vĩnh viễn.

Xoá ảnh hoặc video khỏi thiết bị

Xoá vĩnh viễn ảnh và video

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn các mục bạn muốn xóa khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Xóa khỏi thiết bị.

Tìm hiểu cách giải phóng bộ nhớ trên thiết bị.

Cấp quyền để xoá ảnh khỏi thẻ SD

Bước 1: Kiểm tra xem bạn có đang dùng phiên bản Android 7.0 trở lên hay không

Những bước sau chỉ thực hiện được nếu bạn đang dùng phiên bản Android 7.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android của bạn.

Bước 2: Xóa ảnh hoặc video

Khi cố gắng xóa một ảnh hoặc video, bạn có thể cho phép Google Photos đọc thẻ SD của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện sau đó Ảnh trên thiết bị
 4. Mở thư mục của thẻ SD.
 5. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn xoá khỏi thẻ SD.
 6. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xoá sau đó Chuyển vào thùng rác.
 7. Nhấn vào Cho phép sau đó Cho phép.

Để thu lại quyền, hãy chuyển đến phần cài đặt trên thiết bị. Nhấn vào Ứng dụng sau đó Photos sau đó Bộ nhớ.

Xoá ảnh và video đã sao lưu khỏi Google Photos nhưng không xoá khỏi thiết bị của bạn

 1. Trên thiết bị di động, hãy tắt tính năng sao lưu và đồng bộ hoá trong ứng dụng Google Photos.
 2. Trên máy tính hoặc trong trình duyệt Chrome trên thiết bị di động, hãy truy cập vào photos.google.com rồi chọn những ảnh và video đã sao lưu mà bạn muốn xoá khỏi Google Photos.
  • Nếu bạn bật lại tính năng sao lưu và đồng bộ hoá, thì tất cả ảnh và video trên thiết bị của bạn sẽ được sao lưu và đồng bộ hoá lại trên Google Photos.

Khôi phục ảnh và video

Nếu bạn đã xóa một ảnh hoặc video và muốn khôi phục, hãy kiểm tra xem ảnh hoặc video đó có trong thùng rác hay không.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Ở dưới cùng, nhấn vào Thư viện sau đó biểu tượng Thùng rác Xoá.
 3. Chạm và giữ ảnh hoặc video bạn muốn khôi phục.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Khôi phục. Ảnh hoặc video đó sẽ được khôi phục:
  • Trong ứng dụng thư viện trên điện thoại của bạn
  • Trong thư viện Google Photos
  • Trong bất kỳ album nào có ảnh hoặc video đó

Nếu không có trong thùng rác thì có thể ảnh hoặc video đó đã bị xoá vĩnh viễn.

Bạn không thấy ảnh hoặc video?

Nếu một ảnh hoặc video đã xoá không có trong thùng rác, thì bạn sẽ không thể khôi phục ảnh hoặc video đó. Bạn sẽ không thể khôi phục ảnh nếu:

 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác hơn 60 ngày trước.
 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác, sau đó dọn sạch thùng rác.
 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác hơn 30 ngày trước trên thiết bị chạy Android 11 trở lên và ảnh chưa được sao lưu.
 • Bạn đã xoá vĩnh viễn ảnh đó khỏi thùng rác.
 • Bạn đã xoá vĩnh viễn ảnh đó khỏi ứng dụng thư viện trên thiết bị của mình mà không sao lưu trước.

Để dễ dàng tìm và khôi phục ảnh, hãy bật tính năng sao lưu và đồng bộ hóa.

Lưu ý quan trọng: Nếu tài khoản Google Photos của bạn không hoạt động trong 2 năm hoặc nếu bạn vượt quá hạn mức bộ nhớ, thì nội dung của bạn có thể bị ảnh hưởng. Tìm hiểu thêm về việc này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
105394
false