Подаване на обжалване за наложена мярка във връзка с правилата

Ще ограничим достъпа до съдържание, което нарушава правилата ни относно злоупотребата. Ако смятате, че ограниченото съдържание не нарушава правилата ни, можете да обжалвате. Научете повече за правилата ни относно злоупотребата.

Обжалване на ограниченото съдържание

Споделени албуми

Ще ограничим достъпа до споделените албуми, които нарушават правилата ни относно злоупотребата. Например другите потребители няма да имат достъп до добавените от вас материали и към албума няма да могат да се добавят нови снимки или видеоклипове.

 • Подаване на обжалване:
  • Ако сте собственикът на албума и смятате, че той не нарушава правилата ни, можете да подадете обжалване. За да започнете процеса на обжалване, отворете албума на адрес photos.google.com.
  • Ако не сте собственикът на албума и смятате, че той не нарушава правилата ни, свържете се със собственика и го помолете да обжалва.
  • Ако обжалването не бъде одобрено, споделеният албум ще продължи да бъде ограничен.
Разговори

Ще ограничаваме разговорите, които нарушават правилата ни относно злоупотребата. Например другите потребители няма да имат достъп до добавените от вас материали и към разговора няма да могат да се добавят нови снимки или видеоклипове.

 • Подаване на обжалване:
  • Ако смятате, че разговорът не нарушава правилата ни, можете да обжалвате. За да започнете процеса на обжалване, отворете разговора на адрес photos.google.com. Ако обжалването не бъде одобрено, разговорът ще продължи да бъде ограничен.
Снимки и видеоклипове

Ще ограничим снимките и видеоклиповете, които нарушават правилата ни относно злоупотребата. В резултат на това другите потребители няма да имат достъп до тези снимки и видеоклипове в споделените албуми и разговори. Снимката или видеоклипът ще останат част от библиотеката ви и пак могат да бъдат изтеглени или изтрити.

 • Подаване на обжалване:
  • Ако смятате, че снимката или видеоклипът не нарушават правилата ни, можете да обжалвате. За да започнете процеса на обжалване, отворете снимката или видеоклипа на адрес photos.google.com. Ако обжалването не бъде одобрено, снимката или видеоклипът ще продължат да бъдат ограничени.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню