Sắp xếp chế độ xem ảnh và xếp nhóm các bức ảnh tương tự nhau

Khi mở Google Photos, bạn sẽ thấy một chế độ xem có tất cả ảnh và video của mình. Bạn có thể sắp xếp chế độ xem ảnh bằng cách nhóm các bức ảnh tương tự với nhau thành nhóm ảnh.

Bạn có thể nhóm các bức ảnh tương tự với nhau để giúp sắp xếp chế độ xem ảnh mà không làm thay đổi bộ nhớ bạn hiện có. Tìm hiểu cách giải phóng bộ nhớ.

Quan trọng: Nếu bạn không tìm thấy một bức ảnh nào đó trong chế độ xem ảnh, hãy kiểm tra các nhóm ảnh.

Cách sử dụng tính năng nhóm ảnh

Bạn có thể xem lựa chọn hàng đầu cho từng nhóm ảnh trong chế độ xem ảnh. Khi nhấn vào một nhóm ảnh trong chế độ xem ảnh, bạn có thể di chuyển qua tất cả các mục trong nhóm ảnh ở cuộn phim phía dưới cùng. Để xem các mục khác không nằm trong nhóm ảnh đó, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.

Bạn cũng có thể di chuyển đến lưới nhóm ảnh để tìm tất cả các mục trong một nhóm ảnh ở chế độ xem lưới. Tại đây, bạn có thể thực hiện thao tác cho nhiều mục trong nhóm ảnh cùng một lúc.

Thực hiện thao tác trên nhóm ảnh trong chế độ xem ảnh

Khi chia sẻ nhóm ảnh, thêm nhóm ảnh vào các thư mục như album và ảnh động, sắp xếp nhóm ảnh trong chế độ xem ảnh, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhấn vào mục "Chỉ áp dụng cho các mục được chọn" hoặc "Bao gồm các nhóm ảnh".

 • Chỉ áp dụng cho các mục được chọn: Thao tác của bạn sẽ chỉ áp dụng cho lựa chọn hàng đầu.
 • Bao gồm các nhóm ảnh: Thao tác của bạn sẽ áp dụng cho tất cả các mục trong nhóm ảnh.

Các thao tác khác sẽ tự động áp dụng cho tất cả các mục trong nhóm ảnh.

Quản lý nhóm ảnh

Bạn có thể truy cập và chia sẻ ảnh cũng như video đã chọn trong nhóm ảnh.

Bật và tắt tính năng nhóm ảnh

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Nhấn vào nút Tuỳ chọn khác Thêm.
 3. Bật hoặc tắt chế độ Xếp nhóm cho các bức ảnh tương tự nhau.

Mẹo: Nếu bạn đã bật tính năng nhóm ảnh nhưng không tìm được các nhóm ảnh trong chế độ xem ảnh, hãy thử những cách sau đây:

 • Kiểm tra để đảm bảo bạn đã bật tính năng sao lưu. Tính năng nhóm ảnh chỉ áp dụng cho ảnh đã sao lưu. Tìm hiểu cách bật hoặc tắt tính năng sao lưu.
 • Kiểm tra lại vào lúc khác. Các bức ảnh mới chụp gần đây cần chút thời gian thì mới được sắp xếp.
Xem tất cả ảnh trong nhóm ảnh ở chế độ xem lưới
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Nhấn vào nút Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào nút Lưới hiển thị nhóm ảnh .

Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều mục trong lưới này để thực hiện thao tác trên một nhóm gồm nhiều bức ảnh.

Chia sẻ các bức ảnh của một nhóm ảnh
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Chạm và giữ một Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào nút Chia sẻ Chia sẻ.
  • Để chỉ chia sẻ các mục đã chọn, hãy nhấn vào Chỉ áp dụng cho các mục được chọn.
  • Để chia sẻ tất cả các mục trong nhóm ảnh, hãy nhấn vào Bao gồm các nhóm ảnh.
Chia sẻ một số bức ảnh của nhóm ảnh
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Nhấn vào nút Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào nút Lưới hiển thị nhóm ảnh .
 4. Chạm và giữ để chọn những bức ảnh bạn muốn chia sẻ.
 5. Nhấn vào nút Chia sẻ Chia sẻ.
Thay đổi lựa chọn hàng đầu

Quan trọng: Đối với mỗi nhóm ảnh, Photos sẽ tự động chọn "Lựa chọn hàng đầu", tức là ảnh bìa của nhóm ảnh trong chế độ xem ảnh. Các bức ảnh được chọn sẽ xuất hiện trong chế độ xem ảnh. Bạn có thể thay đổi lựa chọn hàng đầu bất cứ lúc nào.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Nhấn vào nút Nhóm ảnh .
 3. Ở dưới cùng, hãy di chuyển trên cuộn phim để chuyển đến bức ảnh bạn muốn đặt làm Lựa chọn hàng đầu.
 4. Vuốt lên rồi nhấn vào Đặt làm lựa chọn hàng đầu.

Lưu ý: Lựa chọn hàng đầu khác với ảnh yêu thích.

Khắc phục sự cố về tính năng nhóm ảnh

Huỷ xếp nhóm ảnh trong chế độ xem ảnh

Bạn có thể huỷ xếp nhóm cho toàn bộ một nhóm ảnh. Ảnh trong nhóm đó sẽ xuất hiện riêng lẻ trong chế độ xem ảnh.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Chạm và giữ một Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào Huỷ xếp nhóm ảnh .
Xoá ảnh khỏi nhóm ảnh
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Nhấn vào nút Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào nút Lưới hiển thị nhóm ảnh .
 4. Chạm và giữ để chọn ảnh bạn muốn xoá.
 5. Nhấn vào Xoá khỏi nhóm ảnh.
Xoá từng bức ảnh khỏi một nhóm ảnh
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Nhấn vào nút Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào nút Lưới hiển thị nhóm ảnh .
 4. Chạm và giữ để chọn những bức ảnh bạn muốn xoá.
 5. Nhấn vào nút Xoá Xoá.
 6. Chọn mục Chuyển vào thùng rác .
Giữ lại một bức ảnh và xoá các bức ảnh còn lại

Bạn có thể giữ lại một bức ảnh trong nhóm ảnh và xoá các bức ảnh còn lại.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Nhấn vào nút Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào nút Lưới hiển thị nhóm ảnh .
 4. Chạm và giữ bức ảnh mà bạn muốn giữ lại.
 5. Nhấn vào Giữ lại bức ảnh này và xoá các bức ảnh còn lại.
 6. Chọn mục Chuyển vào thùng rác .

Mẹo: Bạn có thể tiết kiệm dung lượng khi xoá một số ảnh. Nếu xoá ảnh để tiết kiệm không gian lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn, bạn có thể nhận được thông tin ước tính về dung lượng lưu trữ khôi phục được.

Xoá toàn bộ một nhóm ảnh
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Chạm và giữ một Nhóm ảnh .
 3. Nhấn vào nút Xoá Xoá sau đó Chuyển vào thùng rác.

Giới thiệu về tính năng nhóm ảnh 

 • Nhóm ảnh: Bạn có thể chọn tự động sắp xếp các bức ảnh tương tự vào một nhóm, trong đó có đề xuất về lựa chọn hàng đầu của nhóm ảnh đó.
 • Ảnh tương tự: Những bức ảnh gần như giống hệt nhau của cùng một chủ thể được chụp cùng nhau trong một khung thời gian ngắn.
 • Ở trên cùng bên phải của một bức ảnh trong chế độ xem ảnh, các nhóm ảnh sẽ có biểu tượng Nhóm ảnh .

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính