Usporiadanie zobrazenia fotiek a zoskupovanie podobných fotiek

Keď otvoríte Fotky Google, nájdete zobrazenie so všetkými svojimi fotkami a videami. Zobrazenie fotiek môžete usporiadať zoskupením podobných fotiek.

Aj keď vytvoríte zoskupenia z podobných fotiek, aby ste si usporiadali zobrazenie fotiek, nemá to vplyv na dostupný ukladací priestor. Ako uvoľniť ukladací priestor

Dôležité: Ak v zobrazení fotiek neviete nájsť určitú fotku, skontrolujte zoskupenia fotiek.

Navigácia v zoskupení fotiek

Top výber jednotlivých zoskupení si môžete pozrieť v zobrazení fotiek. Keď v zobrazení fotiek klepnete na zoskupenie fotiek, cez všetky jeho položky sa môžete posúvať naspodku vo filmovom páse. Ak chcete zobraziť ďalšie položky, ktoré nie sú súčasťou zoskupenia, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Môžete tiež prejsť na mriežku zoskupení, kde nájdete všetky položky zoskupenia v zobrazení mriežky. Tam môžete vykonávať akcie s viacerými položkami v zoskupení naraz.

Vykonávanie akcií so zoskupeniami v zobrazení fotiek

Pri zdieľaní zoskupení fotiek, pridávaní zoskupení fotiek do albumov či animácií alebo usporadúvaní zoskupení fotiek v zobrazení fotiek sa zobrazí výzva, aby ste klepli na možnosti Iba vybrané položky alebo Zahŕňa zoskupovanie fotiek.

 • Iba vybrané položky: akcia sa použije len pre top výber.
 • Zahŕňa zoskupovanie fotiek: akcia sa použije na všetky položky v zoskupení fotiek.

Ostatné akcie sa automaticky použijú na všetky položky v zoskupení.

Správa zoskupení fotiek

K vybraným fotkám a videám zo zoskupenia máte prístup a môžete ich zdieľať.

Zapnutie alebo vypnutie zoskupovania fotiek

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Viac Viac.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Zoskupovať podobné fotky.

Tip: Ak ste zapli zoskupovanie fotiek, ale v zobrazení fotiek nemôžete nájsť zoskupenia fotiek, skúste postupovať takto:

Zobrazenie všetkých fotiek v zoskupení z mriežky
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na ikonu Mriežky zoskupení .

Tip: V tejto mriežke môžete vybrať viacero položiek a vykonať tak akcie so skupinou fotiek.

Zdieľanie fotiek v zoskupení
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Pridržte Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na Zdieľať Zdieľať.
  • Ak chcete zdieľať iba vybrané položky, klepnite na Iba vybrané položky.
  • Ak chcete zdieľať všetky položky zoskupenia fotiek, klepnite na Zahŕňa zoskupovanie fotiek.
Zdieľanie vybraných fotiek zo zoskupenia
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na ikonu Mriežky zoskupení .
 4. Pridržaním vyberte fotky, ktoré chcete zdieľať.
 5. Klepnite na Zdieľať Zdieľať.
Zmena top výberu

Dôležité: Fotky automaticky vyberú top výber pre každé zoskupenie. Top výber je titulná fotka zoskupenia v zobrazení fotiek. Vybrané fotky nájdete v zobrazení fotiek. Top výber môžete kedykoľvek zmeniť.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zoskupenie fotiek .
 3. Dole posuňte filmový pás na fotku, ktorú chcete nastaviť ako top výber.
 4. Potiahnite nahor a klepnite na Nastaviť ako top výber.

Tip: Top výbery nie sú totožné s obľúbenými fotkami.

Riešenie problémov so zoskupovaním fotiek

Zrušenie zoskupenia fotiek v zobrazení fotiek

Môžete zrušiť celé zoskupenie fotiek. Fotky zo zoskupenia sa zobrazia v zobrazení fotiek samostatne.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Pridržte Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na Zrušiť zoskupenie fotiek.
Odstránenie fotiek zo zoskupenia
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na ikonu Mriežky zoskupení .
 4. Pridržaním vyberte fotky, ktoré chcete odstrániť.
 5. Klepnite na Odstrániť zo zoskupenia.
Odstránenie jednotlivých fotiek zo zoskupenia
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na ikonu Mriežky zoskupení .
 4. Pridržaním vyberte fotky, ktoré chcete odstrániť.
 5. Klepnite na Odstrániť Odstrániť.
 6. Vyberte možnosť Presunúť do koša.
Ponechanie jednej fotky a odstránenie zvyšných

Môžete si ponechať jednu fotku zo zoskupenia fotiek a zvyšné odstrániť.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na ikonu Mriežka zoskupení .
 4. Pridržte fotku, ktorú si chcete ponechať.
 5. Klepnite na Ponechať toto, odstrániť zvyšok.
 6. Vyberte možnosť Presunúť do koša.

Tip: Niektoré fotky šetria priestor, keď ich odstránite. Ak odstránite fotku, ktorá šetrí priestor v účte Google, môže sa zobraziť odhad obnoveného priestoru.

Odstránenie celého zoskupenia fotiek
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Pridržte Zoskupenie fotiek .
 3. Klepnite na Odstrániť Odstrániť a potom Presunúť do koša.

Zoskupovanie fotiek

 • Zoskupovanie fotiek: podobné fotky môžete automaticky usporiadať do zoskupenia na základe top výberu zoskupenia.
 • Podobné fotky: takmer identické fotky rovnakého subjektu, ktoré boli odfotené v krátkom časovom intervale.
 • Fotky v zobrazení fotiek, pre ktoré bolo použité zoskupovanie fotiek, majú vpravo hore ikonu zoskupovania fotiek .

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka