Porządkowanie widoku Zdjęcia i grupowanie podobnych zdjęć

Gdy otworzysz Zdjęcia Google, zobaczysz widok ze wszystkimi Twoimi zdjęciami i filmami. Możesz uporządkować widok Zdjęcia, tworząc grupy podobnych zdjęć.

Uporządkowanie widoku Zdjęcia przez pogrupowanie podobnych zdjęć nie zmieni jednak ilości dostępnego miejsca. Dowiedz się, jak zwolnić miejsce na dane

Ważne: jeśli nie możesz znaleźć danego elementu w widoku Zdjęcia, poszukaj go w grupach.

Poruszanie się po grupie zdjęć

W widoku Zdjęcia możesz zobaczyć najczęściej wybierane elementy w każdej grupie. Po kliknięciu grupy zdjęć w widoku Zdjęcia możesz przewijać wszystkie elementy w tej grupie na pasku zdjęć na dole. Aby wyświetlić inne elementy, które nie znajdują się w grupie, przesuń w lewo lub w prawo.

Możesz też przejść do siatki z grupami, aby znaleźć wszystkie elementy w grupie w widoku siatki. W tym widoku możesz wykonywać działania na wielu elementach w grupie jednocześnie.

Wykonywanie działań na grupach zdjęć w widoku Zdjęcia

Gdy będziesz udostępniać grupy zdjęć albo porządkować je w widoku Zdjęcia lub na przykład dodawać do albumów czy animacji, pojawi się prośba o kliknięcie opcji „Tylko wybrane elementy” lub „Zawiera grupy zdjęć”.

 • Tylko wybrane elementy: działanie zostanie zastosowane tylko do najczęściej wybieranych elementów.
 • Zawiera grupy zdjęć: działanie zostanie zastosowane do wszystkich elementów w grupie zdjęć.

Pozostałe działania zostaną automatycznie zastosowane do wszystkich elementów w grupie.

Zarządzanie grupami zdjęć

Możesz otwierać i udostępniać wybrane zdjęcia i filmy z grupy.

Włączanie i wyłączanie grup zdjęć

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij Więcej Więcej.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Grupowanie podobnych zdjęć.

Wskazówka: jeśli masz włączone grupy zdjęć, ale nie możesz ich znaleźć w widoku Zdjęcia, wykonaj te czynności:

Wyświetlanie wszystkich elementów w grupie zdjęć z poziomu siatki
 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij grupę zdjęć .
 3. Kliknij siatkę z grupami .

Wskazówka: w tej siatce możesz wybrać więcej niż 1 element, jeśli chcesz wykonać działania na wielu zdjęciach naraz.

Udostępnianie zdjęć w grupie
 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Naciśnij i przytrzymaj grupę zdjęć .
 3. Kliknij Udostępnij Udostępnij.
  • Aby udostępnić tylko wybrane elementy, kliknij Tylko wybrane elementy.
  • Aby udostępnić wszystkie elementy z grupy zdjęć, kliknij Zawiera grupy zdjęć.
Udostępnianie wybranych zdjęć z grupy
 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij grupę zdjęć .
 3. Kliknij siatkę z grupami .
 4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcia, które chcesz udostępnić.
 5. Kliknij Udostępnij Udostępnij.
Zmienianie najczęściej wybieranego zdjęcia

Ważne: w przypadku każdej grupy Zdjęcia automatycznie wybierają „najczęściej wybierane” zdjęcie, czyli zdjęcie na okładkę grupy w widoku Zdjęcia. Wybrane zdjęcia pojawią się w widoku Zdjęcia. Możesz je w każdej chwili zmienić.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij grupę zdjęć .
 3. Przewiń pasek zdjęć na dole do zdjęcia, które chcesz ustawić jako najczęściej wybierane.
 4. Przesuń palcem w górę i kliknij Ustaw jako najczęściej wybierane.

Wskazówka: najczęściej wybierane zdjęcia to nie to samo co ulubione zdjęcia.

Rozwiązywanie problemów z grupami zdjęć

Cofanie grupowania zdjęć w widoku Zdjęcia

Możesz cofnąć tworzenie całej grupy zdjęć. Zdjęcia z tej grupy będą wyświetlane pojedynczo w widoku Zdjęcia.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Naciśnij i przytrzymaj grupę zdjęć .
 3. Kliknij Cofnij grupowanie zdjęć.
Usuwanie zdjęć z grupy
 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij grupę zdjęć .
 3. Kliknij siatkę z grupami .
 4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcia, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń ze stosu.
Usuwanie pojedynczych zdjęć z grupy
 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij grupę zdjęć .
 3. Kliknij siatkę z grupami .
 4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcia, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń Usuń.
 6. Wybierz Przenieś do kosza.
Zachowaj jedno zdjęcie i usuń pozostałe

Możesz zachować jedno zdjęcie z grupy i usunąć pozostałe.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij grupę zdjęć .
 3. Kliknij siatkę z grupami .
 4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, które chcesz zachować.
 5. Kliknij Zachowaj to zdjęcie, a resztę usuń.
 6. Wybierz Przenieś do kosza.

Wskazówka: usuń niektóre zdjęcia, aby zaoszczędzić miejsce. Jeśli usuniesz zdjęcie, dzięki któremu zaoszczędzisz miejsce na koncie Google, zobaczysz przybliżoną ilość odzyskanego miejsca.

Usuwanie całej grupy zdjęć
 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Naciśnij i przytrzymaj grupę zdjęć .
 3. Kliknij Usuń Usuń a potem Przenieś do kosza.

Informacje o grupowaniu zdjęć

 • Grupowanie zdjęć: ta funkcja automatycznie gromadzi podobne zdjęcia w grupę i wybiera najlepsze z nich.
 • Podobne zdjęcia: zbiór prawie identycznych zdjęć tego samego obiektu, które zostały zrobione razem w krótkim czasie.
 • Gdy otworzysz widok Zdjęcia, w prawym górnym rogu każdego zdjęcia należącego do grupy, znajduje się ikona grupy zdjęć: .

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne