Organiser bildevisningen og grupper lignende bilder

Når du åpner Google Foto, ser du en visning med alle bildene og videoene dine. Du kan organisere bildevisningen ved å gruppere lignende bilder i grupperinger.

Du kan gruppere lignende bilder i grupperinger for å organisere bildevisningen, men det påvirker ikke den tilgjengelige lagringsplassen. Finn ut hvordan du frigjør lagringsplass.

Viktig: Hvis du ikke finner et bilde i bildevisningen, kan du sjekke bildegrupperingene.

Naviger i bildegrupperinger

Du kan se det toppvalget for hver gruppering i bildevisningen. Når du trykker på en bildegruppering fra bildevisningen, kan du rulle gjennom alle elementene i bildegrupperingen fra filmstripen nederst. Hvis du vil se andre elementer som ikke er med i grupperingen, kan du sveipe til høyre eller venstre.

Du kan også navigere til et grupperingsrutenett for å se alle elementene i en gruppering i en rutenettvisning. Her kan du utføre handlinger for flere elementer i grupperingen samtidig.

Utfør handlinger på bildegrupperinger fra bildevisningen

Når du deler bildegrupperinger, legger dem til i for eksempel album og animasjoner, sorterer dem i bildevisningen, blir du bedt om å trykke på «Bare de valgte elementene» eller «Inneholder bildegrupperinger».

 • Bare de valgte elementene: Handlingen gjelder bare for toppvalget.
 • Inkluderer bildegrupperinger: Handlingen gjelder for alle elementene i bildegrupperingen.

De andre handlingene brukes automatisk for alle elementene i grupperingen.

Administrer bildegrupperinger

Du kan åpne og dele utvalgte bilder og videoer fra grupperingen.

Slå bildegruppering av eller på

 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk på Mer Mer.
 3. Slå Grupper lignende bilder av eller på.

Tips: Hvis du har slått på bildegruppering, men ikke finner grupperinger i bildevisningen, kan du prøve dette:

Se alle bildene i en bildegruppering i et rutenett
 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk på en bildegruppering .
 3. Trykk på Grupperingsrutenett .

Tips: Du kan velge flere elementer i dette rutenettet for å utføre handlinger på flere bilder samtidig.

Del bilder i en bildegruppering
 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk og hold på en bildegruppering .
 3. Trykk på Del Del.
  • For å dele bare de valgte elementene, trykk på Bare de valgte elementene.
  • For å dele alle elementene i bildestabelen, trykk på Inkluderer bildegrupperinger.
Del utvalgte bilder fra en bildegruppering
 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk på en bildegruppering .
 3. Trykk på Grupperingsrutenett .
 4. Trykk og hold for å velge bildene du vil dele.
 5. Trykk på Del Del.
Endre toppvalget

Viktig: Foto velger automatisk et «toppvalg» for hver gruppering. Dette blir forsidebildet for grupperingen i bildevisningen. De valgte bildene vises i bildevisningen. Du kan endre toppvalg når som helst.

 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk på en bildegruppering .
 3. Nederst ruller du filmstripen til bildet du vil angi som toppvalg.
 4. Sveip opp, og trykk på Angi som det første bildet.

Tips: Toppvalg er ikke det samme som favorittbilder.

Feilsøk bildegruppering

Opphev bildegrupperinger i bildevisningen

Du kan oppheve hele bildegrupperinger. Bildene fra grupperingen vises enkeltvis i bildevisningen.

 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk og hold på en bildegruppering .
 3. Trykk på Opphev bildegrupperingen.
Fjern bilder fra grupperinger
 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk på en bildegruppering .
 3. Trykk på Grupperingsrutenett .
 4. Trykk og hold for å velge bildene du vil fjerne.
 5. Trykk på Fjern fra gruppen.
Slett enkeltbilder fra en gruppering
 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk på en bildegruppering .
 3. Trykk på Grupperingsrutenett .
 4. Trykk og hold for å velge bildene du vil slette.
 5. Trykk på Slett Slett.
 6. Velg Legg i papirkurven.
Behold ett bilde, og slett resten

Du kan beholde ett bilde fra en bildegruppering og slette resten.

 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk på en bildegruppering .
 3. Trykk på Grupperingsrutenett .
 4. Trykk og hold på bildet du vil beholde.
 5. Trykk på Behold dette bildet og slett resten.
 6. Velg Legg i papirkurven.

Tips: Du kan frigjøre lagringsplass ved å slette enkelte bilder. Hvis du frigjør lagringsplass i Google-kontoen ved å slette bilder, kan det hende du ser et anslag for hvor mye lagringsplass som ble frigjort.

Slett en hel bildegruppering
 1. Åpne Google Foto-appen Foto på en Android-enhet.
 2. Trykk og hold på en bildegruppering .
 3. Trykk på Slett Slett og så Legg i papirkurven.

Om bildegrupperinger 

 • Bildegrupperinger: Du kan velge å organisere lignende bilder automatisk i en gruppering som foreslår hva toppvalget for grupperingen er.
 • Lignende bilder: Nesten identiske bilder av samme motiv som ble tatt innenfor en kort tidsperiode.
 • Bildegrupperingen finner du øverst til høyre på et bilde i bildevisningen.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny