Skrytie citlivých fotiek a videí

V aplikácii Fotky Google môžete uložiť citlivé fotky a videá do priečinka chráneného zámkou obrazovky zariadenia. Položky v uzamknutom priečinku sa nezobrazia v mriežke Fotiek, spomienkach, vo vyhľadávaní ani v albumoch a nebudú k dispozícii ostatným aplikáciám v zariadení, ktoré majú prístup k vašim fotkám a videám.

Uzamknutý priečinok je chránený štandardnými postupmi šifrovania Fotiek Google. Ako Fotky Google chránia a zabezpečujú vaše údaje

Dôležité:

 • Uzamknutý priečinok je k dispozícii iba v zariadeniach s Androidom verzie 6 a novším.
 • Ľudia, ktorí majú prístup k zámke obrazovky zariadenia, môžu uzamknutý priečinok odomknúť.

Nastavenie uzamknutého priečinka

Dôležité: Pri prvom pokuse o presun fotiek a videí do uzamknutého priečinka sa zobrazí výzva, aby ste ho nastavili.
 1. Otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prejdite na položky Knižnica a potom Pomôcky a potom Uzamknutý priečinok .
 3. Klepnite na Nastaviť uzamknutý priečinok.
  • Teraz môžete zapnúť aj zálohu uzamknutého priečinka.
 4. Odomknite zariadenie podľa pokynov na obrazovke. Ak je priečinok prázdny, zobrazí sa nápis „Zatiaľ tu nič nie je“.

Zálohovanie uzamknutého priečinka

Môžete zapnúť automatické zálohovanie uzamknutého priečinka.

Keď zapnete zálohovanie uzamknutého priečinka, získate k nemu prístup v iných zariadeniach, do ktorých sa prihlásite svojím účtom Google.

Dôležité:

 • Ak chcete automaticky zálohovať zvyšok fotiek a videí v uzamknutom priečinku, musíte najprv zapnúť zálohovanie.
 • Môžete ponechať zálohovanie uzamknutého priečinka vypnuté, ale stále manuálne zálohovať položky v ňom.
 • Položky v uzamknutom priečinku, ktoré nezálohujete, budú uložené iba v danom zariadení. Tieto položky sa vám nebudú zobrazovať v iných zariadeniach, v ktorých sa prihlásite do uzamknutého priečinka. O nezálohované položky uzamknutého priečinka prídete, keď:
  • odinštalujete aplikáciu Fotky,
  • vymažete dáta aplikácie Fotky,
  • sa vaše zariadenie poškodí alebo ho stratíte.

Zapnutie a vypnutie zálohovania uzamknutého priečinka

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu.
 4. Klepnite na Nastavenia Fotiek Nastavenia a potom Zálohovanie a potom Zálohovanie uzamknutého priečinka.
 5. Otvorte uzamknutý priečinok.
 6. Keď sa zobrazí výzva, použite zámku obrazovky zariadenia.
 7. Zapnite alebo vypnite Zálohovať uzamknutý priečinok.

Tip: Prečítajte si viac o výhodách zálohovania.

Manuálne zálohovanie uzamknutého priečinka

Môžete manuálne zálohovať individuálne fotky a videá v uzamknutom priečinku.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Prejdite do sekcie Knižnica a potom Utility a potom Uzamknutý priečinok .
 4. Keď sa zobrazí výzva, použite zámku obrazovky zariadenia.
 5. Dlhým stlačením vyberte fotky alebo videá, ktoré chcete zálohovať.
 6. Dole vyberte Zálohovať .

Ukladanie priamo z fotoaparátu Pixela do uzamknutého priečinka

Dôležité: Táto funkcia funguje iba v zariadeniach Pixel 3 alebo novších.
 1. Otvorte aplikáciu kamery Pixel.
 2. Dole klepnite na položku Galéria.
 3. Pridržte posledný obrázok galérie.
 4. Ak chcete obrázok uložiť, vyberte položku Fotogaléria alebo Uzamknutý priečinok .
 5. Nasnímajte fotku. Fotky, ktoré nasnímate počas toho, ako bude zapnutý uzamknutý priečinok , sa automaticky uložia do tohto priečinka.

Pixel 7 a novšie vrátane Pixela Fold:

 1. Vedľa spúšte Uzávierka dlho stlačte kruh zobrazujúci poslednú fotku, ktorú ste nasnímali.
 2. Vo vyskakovacom okne klepnite na Uzamknutý priečinok.

Presunutie fotiek alebo videí do uzamknutého priečinka

Dôležité:

 • Keď zálohovanie uzamknutého priečinka nezapnete, zálohy týchto položiek vo Fotkách Google budú odstránené.
 • Pri presune fotiek a videí do uzamknutého priečinka sa súvisiace položky nepresunú. Zahŕňa to kópie, upravené verzie aj zdieľané fotky či videá, ktoré uložili iní.
 1. V aplikácii Fotky klepnite na Fotky.
 2. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete mať v uzamknutom priečinku.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Presunúť do uzamknutého priečinka.
 4. Klepnite na Presunúť.
Tip: Ak chcete presunúť fotky a videá z koša do uzamknutého priečinka, najprv obnovte obsah z koša.

Ďalšie informácie o uzamknutom priečinku

Rozdiel medzi uzamknutým priečinkom a archívom

Položky uzamknutého priečinka sú skryté a chránené zámkou obrazovky zariadenia alebo heslom účtu Google. Archivované položky sú naďalej prístupné.

Položky uzamknutého priečinka sa na rozdiel od archivovaných nebudú zobrazovať pri vyhľadávaní vo Fotkách Google.

Čo môžete robiť s položkami v uzamknutom priečinku

Môžete ich:

 • presunúť z uzamknutého priečinka,
 • natrvalo odstrániť,
 • nájsť v uzamknutom priečinku po jeho odomknutí.

Čo nemôžete robiť s položkami v uzamknutom priečinku

Na to, aby sme zabránili neúmyselnému odhaleniu vašich citlivých fotiek a videí, nemôžete s obsahom v uzamknutom priečinku robiť nasledujúce akcie:

 • pridávať položky do albumu alebo fotoknihy;
 • upravovať položky ani vracať zmeny vykonané pred presunutím položky do uzamknutého priečinka;
 • zdieľať položky vo Fotkách Google ani iných aplikáciách, ako je Instagram či Facebook;
 • presunúť položky do koša;
 • zobrazovať si fotky či videá, ktoré vaše zariadenie nedokáže zobraziť v pôvodnom formáte alebo rozlíšení.

Dôležité:

 • Ak je zálohovanie vypnuté, položky uzamknutého priečinka uložené miestne do vášho zariadenia sa nepresunú do USB zariadenia prostredníctvom rozhrania USB ani prenosov údajov v cloude.
 • Ak je zálohovanie vypnuté, položky uzamknutého priečinka sa odstránia, keď:
  • Obnovíte výrobné nastavenia zariadenia.
  • Vymažete dáta aplikácie.
  • Odstránite aplikáciu Fotky.
 • Ak si chcete položky uzamknutého priečinka ponechať, zapnite jeho zálohovanie alebo ich v ňom individuálne zálohujte.
Ako sa položky uzamknutého priečinka započítavajú do vašej kvóty priestoru
Do vašej kvóty priestoru sa započítavajú položky uzamknutého priečinka, ktoré sú zálohované. Ako funguje ukladací priestor
Kde máte prístup k položkám v uzamknutom priečinku

Ak chcete vyhľadať položky, ktoré ste presunuli do uzamknutého priečinka:

 • V počítači: kliknite na Uzamknutý priečinok.
 • V mobilnom zariadení: prejdite do sekcie Knižnica a potom Utility a potom Uzamknutý priečinok .

Kde nemáte prístup k položkám v uzamknutom priečinku

Na to, aby vaše citlivé fotky a videá ostali súkromné, položky v uzamknutom priečinku:

 • nezobrazia sa vo výsledkoch vyhľadávania, albumoch, zdieľaných položkách ani v nových spomienkach;
 • sú odstránené z existujúcich spomienok a konceptov objednávok tlačených fotiek;
 • nie sú k dispozícii na zdieľanie prostredníctvom aplikácií tretích strán;

Dôležité: Vaše citlivé fotky a videá sa nezobrazia v inteligentných displejoch od Googlu, ako je Nest Hub, ani prostredníctvom Chromecastu, aj keď môže trvať až hodinu, kým sa položky prestanú zobrazovať.

Prečo sa môžu kópie položiek uzamknutého priečinka zobrazovať v iných oblastiach Fotiek
Keď presuniete fotku alebo video do uzamknutého priečinka, z pôvodného miesta vo Fotkách Google sa presunie len pôvodná položka. Po presunutí položky do uzamknutého priečinka zostanú všetky nové vytvorené alebo predtým upravené kópie (vrátane položiek v koši) tam, kde sú uložené, až kým nepresuniete alebo neodstránite aj tie.
Prečo môže mať stále prístup príjemca zdieľania
Keď sa zdieľaná fotka automaticky uloží alebo ju uloží používateľ, s ktorým ste ju zdieľali, na túto kópiu zdieľanej fotky uloženú druhým používateľom sa nepoužijú žiadne úpravy vašej verzie, ktoré vykonáte. Zahŕňa to akékoľvek úpravy, odstránenia či prenosy do uzamknutého priečinka.
Ako zistiť, či môžete využívať uzamknutý priečinok
Uzamknutý priečinok momentálne nie je k dispozícii v plne spravovaných zariadeniach a pre určité typy účtov. Ďalšie informácie vám poskytne správca vášho zariadenia alebo účtu.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5996136117111267212
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
105394