Skrytie citlivých fotiek a videí

V aplikácii Fotky Google môžete uložiť citlivé fotky a videá do priečinka chráneného zámkou obrazovky zariadenia. Položky v uzamknutom priečinku sa nezobrazia v mriežke Fotiek, spomienkach, vo vyhľadávaní ani v albumoch a nebudú k dispozícii ostatným aplikáciám v zariadení, ktoré majú prístup k vašim fotkám a videám.

Dôležité:

 • Táto funkcia je k dispozícii iba v Androide 6 a novších verziách.
 • Ľudia, ktorí majú prístup k zámke obrazovky zariadenia, môžu uzamknutý priečinok odomknúť.
 • Položky v uzamknutom priečinku, ktoré sú uložené v zariadení, sa pri prenosoch dát cez kábel ani pri cloudových prenosoch dát nepresunú do iných zariadení.
 • Ak odinštalujete aplikáciu Fotky alebo vymažete dáta aplikácie Fotky, prídete o všetky položky v uzamknutom priečinku. Ak chcete tieto položky uložiť, presuňte ich z uzamknutého priečinka ešte predtým, ako vykonáte zmeny.

Nastavenie uzamknutého priečinka

Dôležité: Pri prvom pokuse o presun fotiek a videí do uzamknutého priečinka sa zobrazí výzva, aby ste ho nastavili.
 1. Otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prejdite na položky Knižnica a potom Pomôcky a potom Uzamknutý priečinok .
 3. Klepnite na Nastaviť uzamknutý priečinok.
 4. Odomknite zariadenie podľa pokynov na obrazovke. Ak je priečinok prázdny, zobrazí sa nápis „Zatiaľ tu nič nie je“.

Ukladanie priamo z fotoaparátu Pixela do uzamknutého priečinka

Dôležité: Táto funkcia funguje iba v zariadeniach Pixel 3 alebo novších.

 1. Otvorte v Pixeli aplikáciu fotoaparátu.
 2. V pravom hornom rohu klepnite na galériu fotiek  a potom Uzamknutý priečinok .
 3. Nasnímajte fotku. Fotky, ktoré nasnímate počas toho, ako bude zapnutý uzamknutý priečinok , sa automaticky uložia do tohto priečinka.

Presunutie fotiek alebo videí do uzamknutého priečinka

Dôležité: Cloudové zálohy týchto položiek budú odstránené.
 1. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete mať v uzamknutom priečinku.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Presunúť do uzamknutého priečinka.
 3. Klepnite na Presunúť.
Tip: Ak chcete presunúť fotky a videá z koša do uzamknutého priečinka, najprv obnovte obsah z koša.

Ďalšie informácie o uzamknutom priečinku

Aký je rozdiel medzi uzamknutým priečinkom a archívom?
Pri vyhľadávaní vo Fotkách Google sa naďalej budú zobrazovať archivované fotky a videá. Vďaka uzamknutému priečinku sú skryté a chránené zámkou obrazovky zariadenia.
Čo môžem robiť s položkami v uzamknutom priečinku?

Máte tieto možnosti:

 • presunúť ich z uzamknutého priečinka,
 • natrvalo ich odstrániť,
 • po odomknutí zariadenia si ich kedykoľvek zobraziť.

Čo nemôžem robiť s položkami v uzamknutom priečinku?

Na to, aby sme zabránili neúmyselnému sprístupneniu vašich citlivých fotiek a videí, nemôžete s obsahom v uzamknutom priečinku robiť nasledujúce akcie:

 • pridávať položky do albumu alebo fotoknihy;
 • zálohovať položky;
 • upravovať položky alebo vracať zmeny uskutočnené pred presunutím položky do uzamknutého priečinka;
 • zdieľať položky vo Fotkách Google alebo iných aplikáciách, ako je Instagram či Facebook;
 • presunúť položky do koša;
 • zobrazovať si fotky alebo videá, ktoré vaše zariadenie nedokáže zobraziť v pôvodnom formáte alebo rozlíšení.

Dôležité:

 • Fotky a videá, ktoré presuniete do uzamknutého priečinka, budú odstránené z vašich existujúcich spomienok a objednávok tlačených fotiek. Nezobrazia sa ani v inteligentných displejoch od Googlu, ako je Nest Hub, ani prostredníctvom Chromecastu, aj keď môže trvať až hodinu, kým sa položky prestanú zobrazovať.
 • Položky v uzamknutom priečinku sa pri prenosoch medzi zariadeniami spojenými káblom USB neprenesú ani sa nezachovajú po obnovení výrobných nastavení zariadenia alebo vymazaní dát aplikácie.
 • Ak odstránite aplikáciu Fotky, uzamknutý priečinok a všetky položky v ňom sa tiež natrvalo odstránia.
Kde nájdem položky z uzamknutého priečinka?
Položky, ktoré ste presunuli do uzamknutého priečinka, nájdete v knižnici aplikácie Fotky v sekcii Pomôcky.

Kde nenájdem položky z uzamknutého priečinka?

Na to, aby vaše citlivé fotky a videá ostali súkromné, položky v uzamknutom priečinku:

 • nezobrazia sa vo výsledkoch vyhľadávania, albumoch, zdieľaných položkách ani v nových spomienkach;
 • sú odstránené z existujúcich spomienok a konceptov objednávok tlačených fotiek;
 • nie sú k dispozícii na zdieľanie prostredníctvom aplikácií tretích strán;

Dôležité: Vaše citlivé fotky a videá sa nezobrazia v inteligentných displejoch od Googlu, ako je Nest Hub, ani prostredníctvom Chromecastu, aj keď môže trvať až hodinu, kým sa položky prestanú zobrazovať.

Môžem si zobraziť položky z uzamknutého priečinka inde v zariadení Pixel?
V záujme ochrany vášho obsahu nemá k položkám v uzamknutom priečinku prístup žiadna iná aplikácia vo vašom zariadení okrem jeho fotoaparátu a Fotiek Google.
Prečo sa položka, ktorú som umiestnil(a) do uzamknutého priečinka, nachádza v iných oblastiach Fotiek?
Keď presuniete fotku alebo video do uzamknutého priečinka, z pôvodného miesta vo Fotkách Google sa presunie len pôvodná položka. Po presunutí položky do uzamknutého priečinka zostanú všetky nové kópie vrátane položiek v koši tam, kde sú uložené, až kým ich tiež nepresuniete alebo neodstránite.
Prečo nemám nárok na používanie uzamknutého priečinka?
Uzamknutý priečinok momentálne nie je k dispozícii v plne spravovaných zariadeniach a pre určité typy účtov. Ďalšie informácie vám poskytne správca vášho zariadenia alebo účtu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
105394
false
false