Skrytie citlivých fotiek a videí

V aplikácii Fotky Google môžete uložiť citlivé fotky a videá do priečinka chráneného zámkou obrazovky zariadenia. Položky v uzamknutom priečinku sa nezobrazia v mriežke Fotiek, spomienkach, vo vyhľadávaní ani v albumoch a nebudú k dispozícii ostatným aplikáciám v zariadení, ktoré majú prístup k vašim fotkám a videám.

Dôležité:

 • Táto funkcia je k dispozícii iba v Androide 6 a novších verziách.
 • Ľudia, ktorí majú prístup k zámke obrazovky zariadenia, môžu uzamknutý priečinok odomknúť.
 • Položky v uzamknutom priečinku, ktoré sú uložené v zariadení, sa pri prenosoch dát cez kábel ani pri cloudových prenosoch dát nepresunú do iných zariadení.
 • Ak odinštalujete aplikáciu Fotky alebo vymažete dáta aplikácie Fotky, prídete o všetky položky v uzamknutom priečinku. Ak chcete tieto položky uložiť, presuňte ich z uzamknutého priečinka ešte predtým, ako vykonáte zmeny.

Nastavenie uzamknutého priečinka

Dôležité: Pri prvom pokuse o presun fotiek a videí do uzamknutého priečinka sa zobrazí výzva, aby ste ho nastavili.
 1. Otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prejdite na položky Knižnica a potom Pomôcky a potom Uzamknutý priečinok .
 3. Klepnite na Nastaviť uzamknutý priečinok.
 4. Odomknite zariadenie podľa pokynov na obrazovke. Ak je priečinok prázdny, zobrazí sa nápis „Zatiaľ tu nič nie je“.

Ukladanie priamo z fotoaparátu Pixela do uzamknutého priečinka

Dôležité: Táto funkcia funguje iba v zariadeniach Pixel 3 alebo novších.

 1. Otvorte v Pixeli aplikáciu fotoaparátu.
 2. V pravom hornom rohu klepnite na fotogalériu  a potom Uzamknutý priečinok  .
 3. Nasnímajte fotku. Fotky, ktoré nasnímate počas toho, ako bude zapnutý uzamknutý priečinok , sa automaticky uložia do tohto priečinka.

V Pixeli 7 a 7 Pro: 

 1. Napravo od uzávierky Uzávierka dlho stlačte kruh zobrazujúci poslednú fotku, ktorú ste nasnímali.
 2. Vo vyskakovacom okne klepnite na Uzamknutý priečinok.

Presunutie fotiek alebo videí do uzamknutého priečinka

Dôležité: Cloudové zálohy týchto položiek budú odstránené.
 1. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete mať v uzamknutom priečinku.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Presunúť do uzamknutého priečinka.
 3. Klepnite na Presunúť.
Tip: Ak chcete presunúť fotky a videá z koša do uzamknutého priečinka, najprv obnovte obsah z koša.

Ďalšie informácie o uzamknutom priečinku

Aký je rozdiel medzi uzamknutým priečinkom a archívom?
Pri vyhľadávaní vo Fotkách Google sa naďalej budú zobrazovať archivované fotky a videá. Vďaka uzamknutému priečinku sú skryté a chránené zámkou obrazovky zariadenia.
Čo môžem robiť s položkami v uzamknutom priečinku?

Máte tieto možnosti:

 • presunúť ich z uzamknutého priečinka,
 • natrvalo ich odstrániť,
 • po odomknutí zariadenia si ich kedykoľvek zobraziť.

Čo nemôžem robiť s položkami v uzamknutom priečinku?

Na to, aby sme zabránili neúmyselnému sprístupneniu vašich citlivých fotiek a videí, nemôžete s obsahom v uzamknutom priečinku robiť nasledujúce akcie:

 • pridávať položky do albumu alebo fotoknihy;
 • zálohovať položky;
 • upravovať položky alebo vracať zmeny uskutočnené pred presunutím položky do uzamknutého priečinka;
 • zdieľať položky vo Fotkách Google alebo iných aplikáciách, ako je Instagram či Facebook;
 • presunúť položky do koša;
 • zobrazovať si fotky alebo videá, ktoré vaše zariadenie nedokáže zobraziť v pôvodnom formáte alebo rozlíšení.

Dôležité:

 • Fotky a videá, ktoré presuniete do uzamknutého priečinka, budú odstránené z vašich existujúcich spomienok a objednávok tlačených fotiek. Nezobrazia sa ani v inteligentných displejoch od Googlu, ako je Nest Hub, ani prostredníctvom Chromecastu, aj keď môže trvať až hodinu, kým sa položky prestanú zobrazovať.
 • Položky v uzamknutom priečinku sa pri prenosoch medzi zariadeniami spojenými káblom USB neprenesú ani sa nezachovajú po obnovení výrobných nastavení zariadenia alebo vymazaní dát aplikácie.
 • Ak odstránite aplikáciu Fotky, uzamknutý priečinok a všetky položky v ňom sa tiež natrvalo odstránia.
Kde nájdem položky z uzamknutého priečinka?
Položky, ktoré ste presunuli do uzamknutého priečinka, nájdete v knižnici aplikácie Fotky v sekcii Pomôcky.

Kde nenájdem položky z uzamknutého priečinka?

Na to, aby vaše citlivé fotky a videá ostali súkromné, položky v uzamknutom priečinku:

 • nezobrazia sa vo výsledkoch vyhľadávania, albumoch, zdieľaných položkách ani v nových spomienkach;
 • sú odstránené z existujúcich spomienok a konceptov objednávok tlačených fotiek;
 • nie sú k dispozícii na zdieľanie prostredníctvom aplikácií tretích strán;

Dôležité: Vaše citlivé fotky a videá sa nezobrazia v inteligentných displejoch od Googlu, ako je Nest Hub, ani prostredníctvom Chromecastu, aj keď môže trvať až hodinu, kým sa položky prestanú zobrazovať.

Môžem si zobraziť položky z uzamknutého priečinka inde v zariadení Pixel?
V záujme ochrany vášho obsahu nemá k položkám v uzamknutom priečinku prístup žiadna iná aplikácia vo vašom zariadení okrem jeho fotoaparátu a Fotiek Google.
Prečo sa položka, ktorú som umiestnil(a) do uzamknutého priečinka, nachádza v iných oblastiach Fotiek?
Keď presuniete fotku alebo video do uzamknutého priečinka, z pôvodného miesta vo Fotkách Google sa presunie len pôvodná položka. Po presunutí položky do uzamknutého priečinka zostanú všetky nové kópie vrátane položiek v koši tam, kde sú uložené, až kým ich tiež nepresuniete alebo neodstránite.
Prečo nemám nárok na používanie uzamknutého priečinka?
Uzamknutý priečinok momentálne nie je k dispozícii v plne spravovaných zariadeniach a pre určité typy účtov. Ďalšie informácie vám poskytne správca vášho zariadenia alebo účtu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
105394
false